F I Z I C A

MATERIALE DIDACTICE pentru STUDENTII din Universitatea "POLITEHNICA" din Bucuresti

 

CURSURI

 

·        0000

·        GRAFICĂ INGINEREASCĂ Lab. 1 + Lab. 2

·       Electronica I G (English) 2017

·      Introducere in Laboratoarele de Fizica

    (C.Ş. Lucian STAN)

 

Andreea BOBEI

Daniela BUZATU

Daniela BUZATU, Cristina STAN

Gheorghe CATA - DANIL

Mihail CRISTEA

Cristina CIRTOAJE, Emil PETRESCU

Octavian DĂNILĂ

Nicoleta EŞEANU

Mihaela GHELMEZ

Dan Alexandru IORDACHE

Ilie IVANOV

Alexandru LUPAŞCU

Doina MĂNĂILĂ - MAXIMEAN

Dosar ABILITARE Doctorat

 

Mona MIHĂILESCU

Ecaterina NICULESCU

·       Nanostructuri_(2010)

Valerică NINULESCU

·       Physics_II_Course_for_students_(FILS)

 

Emil PETRESCU

 

Emil PETRESCU, Daniela BUZATU

 

Emil PETRESCU, Viorel-Puiu PĂUN

 

Ion M. POPESCU

·         Optica neliniara

 

Niculae PUŞCAŞ

·         Fizica - Anul IA_Inginerie Electrica

·         Optica integrata si materiale optice (CURS) (FSA)

·         Optica integrata (Lucrari de laborator) (FSA)

·         Optica. Lasere (MASTER)

 

Eugen SCARLAT, Alexandru NICOLIN

·         Structura materiei (Note de curs)

·         Fenomene de transport (Note de curs)

 

Eugen SCARLAT

·         Fizica 2 (Physics for Entrepreneurship, Business Engineering and Management, part 2)

 

REFERATE PENTRU LABORATOARE

 

 

 

BN 030 - Fizică nucleară şi structura materiei

 1. Determinarea ACTIVITATII ABSOLUTE a unei surse prin metoda unghiului solid
 1. Determinarea ACTIVITATII ABSOLUTE a unei surse prin metoda unghiului solid (2009)
 1. Determinarea dozelor de radiatie si a activitatii surselor cu ajutorul RADIOMETRELOR
 2. Determinarea constantei PLANCK din STUDIUL EFECTULUI FOTOELECTRIC
 3. Distributia POISSON (2016)
 4. Studiul dezintegrarilor radioactive. Verificarea DISTRIBUTIEI POISSON (1997)
 5. Studiul efectului HALL in semiconductori
 6. Experimentul FRANCK-HERTZ cu tub de NEON (2017)
 7. Detectia razelor X folosind camera de ionizare

Detectia razelor X folosind camera de ionizare (ANEXA)

 1. Spectrometria radiatiei GAMMA folosind detector cu SCINTILATIE si analizor multicanal
 2. Spectroscopia radiatiilor BETA
 3. Determinarea sarcinii specifice a electronului (2020)
 4. Efectul COMPTON cu MCA (2016)
 5. Experienta DEBYE-SCHERRER de difractie a electronilor pe o retea policristalina (2020)
 6. Variaţia coeficientul de atenuare pentru radiaţia GAMMA cu energia
 7. Determinarea TIMPULUI MORT
 8. Determinarea constantei RYDBERG
 9. Caracteristica detectorului GEIGER - MULLER
 10. Determinarea coeficientului de atenuare masică pentru radiaţia GAMMA

BN 031A - Fizică nucleară şi structura materiei

 1. Determinarea ACTIVITATII ABSOLUTE a unei surse prin metoda unghiului solid
 2. Determinarea ACTIVITATII ABSOLUTE a unei surse prin metoda unghiului solid (2009)
 3. Determinarea coeficientului de atenuare masică pentru radiaţia GAMMA
 4. Determinarea constantei lui PLANCK din studiul EFECTULUI FOTOELECTRIC (2016)
 5. Determinarea constantei RYDBERG 1
 6. Determinarea constantei RYDBERG 2
 7. Spectroscopia radiaţiilor BETA (2016)
 8. Legea lui BRAGG. Difractia radiatiilor X pe monocristale (2007)
 9. Verificarea legii lui MOSELEY prin fluorescenta de raze X (2016)
 10. Experimentul FRANCK-HERTZ cu tub de NEON (2017)
 11. Determinarea sarcinii specifice a electronului (2016)
 12. Determinarea SARCINII SPECIFICE a electronului (2007)
 13. Studiul unor legi ale RADIATIEI TERMICE
 14. Variaţia coeficientul de atenuare pentru radiaţia GAMMA cu energia
 15. Distributiile statistice POISSON si GAUSS (2016)
 16. Experienta DEBYE-SCHERRER de difractie a electronilor pe o retea policristalina (2020)
 17. Difractia luminii printr-o fantă. Relatiile de incertitudine ale lui HEISENBERG
 18. STRUCTURA FINA si spectrele atomilor cu unul sau cu doi electroni de valenta

STRUCTURA FINA si spectrele atomilor cu unul sau cu doi electroni de valenta (ANEXA)

 1. SPECTROMETRIA radiatiei GAMMA. Variaţia coeficientul de atenuare pentru

radiaţia GAMMA cu energia (FIM)

 1. Determination of ELECTRON CHARGE to Mass Quotient (2021)
 2. Determinarea coeficientului de vascozitate al unui lichid cu vascozimetrul OSTWALDT

BN 031B - Fizică generală

 1. Determinarea constantei PLANCK din studiul EFECTULUI FOTOELECTRIC extern
 2. Determinarea sarcinii specifice a electronului prin metoda MAGNETRONULUI
 3. Determinarea constantei RYDBERG
 4. Determinarea punctului CURIE la ferite
 5. Dioda TUNEL
 6. FOTODIODA
 7. FOTOREZISTENTA
 8. Studiul efectului HALL in semiconductori
 9. TERMISTORUL
 10. Studiul luminii liniar polarizate. Verificarea Legii lui MALUS
 11. Difractia luminii. Determinarea lungimii de unda a radiatiei luminoase utilizand RETEAUA de DIFRACTIE
 12. FOTOMETRIE. Dependenţa de distanţă a iluminării energetice
 13. Experienta DEBYE-SCHERRER de difractie a electronilor pe o retea policristalina (2020)
 14. Caracteristica curent-tensiune a unei CELULE SOLARE
 15. Studiul interferenţei luminii cu dispozitivul lui YOUNG

BN 119 - Termodinamică, electricitate şi magnetism

·         TERMODINAMICĂ

 1. Determinarea constantei BOLTZMANN prin masurarea curentului de difuzie intr-un tranzistor
 2. Determinarea EXPONENTULUI ADIABATIC al gazelor prin metoda acustica
 3. Determinarea punctului CURIE la ferite
 4. Efectul SEEBECK
 5. Studiul distributiei statistice POISSON
 6. Studiul PROPAGARII CALDURII printr-un metal
 7. Studiul TENSIUNII SUPERFICIALE a lichidelor
 8. TERMISTORUL
 9. Conductivitatea termica si electrica a metalelor
 10. Utilizarea Oscilatorului FLAMMERSFELD pentru determinarea exponentului adiabatic al gazelor (2016)
 11. Verificarea formulei barometrice
 12. Oscilaţii mecanice (2016)

Oscilaţii mecanice (ANEXE) (2016)

·         ELECTRICITATE SI MAGNETISM

1.      Studiul campului magnetic produs de o bobină. Verificarea legii lui BIOT şi SAVART

2.      Studiul campului magnetic in exteriorul unui conductor liniar foarte lung parcurs de un curent electric. Verificarea legii lui BIOT şi SAVART

3.      Masurarea intensitatii campului electric si a potenţialului electric dintr-un condensator

4.      Masurarea fortei cu care actioneaza un camp magnetic asupra unui curent electric ce strabate un conductor liniar

5.      Forta electrostatica. Verificarea indirecta a legii lui COULOMB

6.      Legea circuitului magnetic

7.      Legea lui AMPERE (Legea circuitului magnetic in regim stationar)

8.      Studiul circuitelor electrice simple alimentate cu tensiune alternativă sinusoidală

9.      Studiul regimului tranzitoriu al circuitelor electrice

10.  Verificarea legii de conservare a sarcinii. Gruparea condensatoarelor in serie si paralel

11.  Histerezis magnetic si Grafice in Origin

BN 120 - Fizică generală

 1. Determinarea constantei RYDBERG (2014)
 2. Determinarea punctului CURIE la ferite
 3. Difractia luminii. Det. lungimii de unda a radiatiei luminoase utilizand RETEAUA DE DIFRACTIE
 4. Studiul interferentei luminii cu dispozitivul lui YOUNG (2014)
 5. Studiul interferentei luminii cu dispozitivul lui YOUNG (2005)
 6. POTENTIALUL DE CONTACT metal-semiconductor
 7. Studiul dispersiei luminii. SPECTROSCOPUL cu prisma
 8. Studiul efectului HALL in semiconductori
 9. Determinarea constantei PLANCK din STUDIUL EFECTULUI FOTOELECTRIC
 10. TERMISTORUL. Studiul variatiei cu temperatura a rezistentei electrice a materialelor semiconductoare
 11. Determinarea SARCINII SPECIFICE a electronului (2007)
 12. Experienta DEBYE-SCHERRER de difractie a electronilor pe o retea policristalina (2020)
 13. Inelele lui NEWTON
 14. Relatiile lui FRESNEL. Polarizarea prin reflexie
 15. Studiul interferentei luminii utilizind OGLINZI FRESNEL (2016)
 16. Studiul miscarii oscilatorii cu ajutorul PENDULULUI de TORSIUNE
 17. Studiul campului magnetic in exteriorul unui conductor liniar foarte lung parcurs de un curent electric. Verificarea legii lui BIOT şi SAVART.
 18. Interferometrul MICHELSON (2016)
 19. Determinarea constantei STEFAN - BOLTZMANN
 20. Difractia FRESNEL
 21. Determinarea sarcinii specifice a electronului (2016)

 

BN 121 - Fizică generală

 1. Studiul interferentei luminii cu dispozitivul YOUNG
 2. Difractia luminii. Determinarea lungimii de unda a radiatiei luminoase utilizand RETEAUA de DIFRACTIE
 3. INTERFERENTA si POLARIZAREA undelor electromagnetice
 4. Interferometru MICHELSON
 5. SPECTROSCOPUL. Determinarea spectrelor de emisie si de absorbtie
 6. TERMISTORUL
 7. Studiul DISTRIBUTIEI DUPA VITEZE a electronilor intr-un metal
 8. Studiul POLARIZARII LUMINII cu un dispozitiv prevazut cu lama sfert de unda
 9. Determinarea VITEZEI LUMINII (2007)
 10. Studiul luminii liniar polarizate. Verificarea Legii lui MALUS (2007)
 11. Oscilaţii mecanice (2016)

Oscilaţii mecanice (ANEXE) (2016)

 1. Studiul campului magnetic in exteriorul unui conductor liniar foarte lung parcurs de un curent electric. Verificarea legii lui BIOT şi SAVART.
 2. Studiul interferentei luminii utilizind OGLINZI FRESNEL (2016)
 3. Studiul_efectului_DOPPLER_optic_folosind_interferometrul_MICHELSON_(revizuit)
 4. Difractia FRESNEL
 5. Determinarea temperaturii corpurilor pe baza legii lui PLANCK

BN 122A - Optică

 1. Difracţia luminii. Determinarea lungimii de undă a radiaţiei luminoase utilizand REŢEAUA DE DIFRACŢIE
 2. Determinarea concentratiei solutiilor optic-active cu ajutorul POLARIMETRULUI
 3. Pirometrie Optica. Determinrea temperaturii corpurilor incandescente utilizand PIROMETRUL SPECTRAL cu disparitie de filamment
 4. Difractia FRESNEL
 5. Intensitatea si difractia radiatiei laser
 6. Obtinerea radiatiei luminoase polarizate prin refractie. Relatiile lui FRESNEL
 7. SPECTROSCOPUL. Determinarea spectrelor de emisie şi de absorbţie
 8. Determinarea lungimii de unda a luminii monocromatice cu ajutorul dispozitivului YOUNG
 9. Studiul interferentei luminii cu dispozitivul YOUNG
 10. Studiul luminii liniar polarizate. Verificarea legii lui MALUS
 11. DIFRACTIA LUMINII pe fante multiple si retele
 12. Interferenta pe oglinda lui FRESNEL folosind un laser cu He-Ne
 13. Interferometrul MICHELSON
 14. Determinarea lungimii de unda a radiatiei laser cu interferometrul MICHELSON
 15. Studiul POLARIZARII LUMINII cu un dispozitiv prevazut cu lama sfert de unda
 16. Inelele lui Newton (2016)
 17. FOTODIODA
 18. Determinarea indicelui de refracţie prin Metoda CHAULNES
 19. Studiul lentilelor subţiri

BN 122B - Mecanică şi Fizica mediului

1.       Compunerea oscilatiilor armonice perpendiculare

 1. Det acceleratiei gravitationale prin metoda PENDULULUI FIZIC
 1. Determinarea momentului de inertie prin metoda WEBER-GAUSS
 2. Determinarea timpului de ciocnire
 3. Masina ATWOOD
 4. Pendulul de torsiune
 5. Verificarea distributiei normale a erorilor de masura. Distribuţia GAUSS.
 6. Momentele de inertie ale corpurilor.Teorema lui STEINER
 7. Studiul miscarii oscilatorii cu ajutorul PENDULULUI de TORSIUNE
 8. Anemometrie bazata pe Efect DOPPLER
 9. CAMPUL MAGNETIC TERESTRU (2009)
 10. Verificarea Legii LAMBERT (2009)

 

 

 

FILS_Engleza

 

BN 031A

 1. A_Data
 2. II_2_3over2_Law
 3. II_3_Magnetron
 4. II_4_Photoelectric
 5. II_6_Rydberg
 6. III_4_Photodiode

 

BN 120

 1. A_Data
 2. II_1_Millikan
 3. II_2_3over2_Law
 4. II_7_Schrodinger
 5. III_1_Skin
 6. III_2_Thermoelectronic_emission
 7. III_5_Thermistor
 8. III_6_Contact bias
 9. III_7_Hall Effect
 10. III_8_Tunnel Diode
 11. III_9_Ferroelectric
 12. III_10_Curie

 

FILS_Franceza

 1. Erori
 2. Introducere
 3. Biprisme
 4. Efect-foto
 5. Fresnel
 6. LASER
 7. LE_Polarim
 8. Malus
 9. Metodach
 10. Microscope
 11. Ondul
 12. Optique geometrique
 13. Photonique
 14. PLANCK_fr
 15. Spectroscop
 16. Young
 17. Anneaux_de_newton
 18. Reseau_de_diffraction