EFECTIVUL DEPARTAMENTULUI DE FIZICĂ

(Seniori: 19; Cadre didactice: 45)

 

 

 

Seniori (19)

 

1.

Prof. univ. emerit Ioan M. POPESCU

ioan-m.popescu@physics.pub.ro

imp_upb@yahoo.com

2.

Prof. univ. Gheorghe CĂTA-DANIL

 

gheorghe.cata-danil@physics.pub.ro

gheorghe.cata-danil@upb.ro

cata@tandem.nipne.ro

3.

Prof. univ. Daniela BUZATU

daniela.buzatu@physics.pub.ro

daniela.buzatu@upb.ro

4.

Prof. univ. Laurenţiu FARA

lfara@renerg.pub.ro

5.

Prof. univ. emerit Doina-Elena GAVRILĂ

doina.gavrila@physics.pub.ro

6.

Prof. univ. Mihaela GHELMEZ (DUMITRU)

mihaela.ghelmez@physics.pub.ro

mihaelaghelmez7@gmail.com

7.

Prof. univ. Anca-Luiza IONESCU

anca-luiza.ionescu@physics.pub.ro

8.

Prof. univ. Alexandru LUPAŞCU

alexnlupascu@yahoo.com

alexandru.lupascu@upb.ro

9.

Prof. univ. Doina-Luminiţa MĂNĂILĂ-MAXIMEAN

doina.manaila@physics.pub.ro

10.

Prof. univ. Ecaterina-Cornelia NICULESCU

ecaterina.niculescu@physics.pub.ro

11.

Prof. univ. emerit Niculae PUŞCAŞ

niculae-tiberiu.puscas@physics.pub.ro

12.

Prof. Constantin ROŞU

rosudanut@yahoo.com

13.

Conf. Emil SMEU

emil.smeu@physics.pub.ro

14.

Ş.l. Ileana CREANGĂ

ilcreanga@yahoo.com

15.

Ş.l. Romeo IONICĂ

romeo.ionica@physics.pub.ro

16.

Ş.l. Rudolf-Emil NISTOR

rudolf.nistor@physics.pub.ro

nistorrudi@yahoo.com

17.

Ş.l. Gabriela TIRIBA

gabriela.tiriba@physics.pub.ro

18.

Prof. univ. Gheorghe STANCIU

gheorghe.stanciu@physics.pub.ro

gastanciu@yahoo.com

19.

Prof. univ. Alexandrina NENCIU

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesori (6)

 

1.

Prof. univ. Mihail CRISTEA

mihail.cristea@physics.pub.ro

2.

Prof. univ. Mona MIHĂILESCU

mona.mihailescu@physics.pub.ro mona.mihailescu@upb.ro

3.

Prof. univ. Irina-Alexandra PĂUN

irina.paun@physics.pub.ro

irina.paun@upb.ro

4.

Prof. univ. Emil PETRESCU

emilpd@yahoo.com

emil.petrescu@upb.ro

5.

Prof. univ. Adrian RADU

adrian.radu@physics.pub.ro

6.

Prof. univ. Cristina STAN

cristina.stan@physics.pub.ro

 

 

 

 

 

 

 

Conferenţiari (11)

 

7.

Conf. univ. Cristina CÎRTOAJE

Director Departament

cristina.cirtoaje@physics.pub.ro

cristina.cirtoaje@upb.ro

8.

Conf. univ. Andreea-Rodica BOBEI (STERIAN)

andreea.sterian@physics.pub.ro

9.

Conf. univ. Octavian DĂNILĂ

octavian.danila@physics.pub.ro

octaviandanila2013@yahoo.com

10.

Conf. univ. Constanţa DASCĂLU

constanta.dascalu@physics.pub.ro

dascaluc@yahoo.com

11.

Conf. univ. Radu-Sebastian HRISTU

radu.hristu@physics.pub.ro

12.

Conf. univ. Liliana PREDA

liliana.preda@physics.pub.ro

13.

Conf. univ. Eugen SCARLAT

eugen.scarlat@physics.pub.ro

eugen.scarlat@upb.ro

14.

Conf. univ. Mihai STAFE

mihai.stafe@physics.pub.ro

15.

Conf. univ. Gabriel SULIMAN

gabriel.suliman@physics.pub.ro

16.

Conf. univ. Cristian-Ghiocel TOMA

cristian.toma@physics.pub.ro

17.

Conf. univ. Denis-Emanuil TRANCĂ

denis.tranca@physics.pub.ro

 

 

 

 

 

 

 

Şefi lucrări (18)

 

18.

Ş.l. Savu-Sorin CIOBANU

sorin.ciobanu@physics.pub.ro

19.

Ş.l. Emanuel DINESCU

emanuel.dinescu@physics.pub.ro

20.

Ş.l. Adrian DUCARIU

adrian.ducariu@physics.pub.ro

21.

Ş.l. Andrei-Alexandru GEANTĂ

andrei.geanta@upb.ro

22.

Ş.l. Novac-Adrian HĂRĂBOR

adrian.harabor@physics.pub.ro

23.

Ş.l. Ioana-Ruxandra IVAŞCU

ioana.ivascu@physics.pub.ro

ioanaiv@yahoo.com

24.

Ş.l. Diana-Maria MIHAI

diana.mihai@physics.pub.ro

draceamariadiana@gmail.com

25.

Ş.l. Constantin NEGUŢU

constantin.negutu@physics.pub.ro

26.

Ş.l. Valerică NINULESCU

valerica.ninulescu@physics.pub.ro

valerica.ninulescu@upb.ro

27.

Ş.l. Victor-Cristian PALEA

victor.palea@physics.pub.ro

28.

Ş.l. Maria-Ana POPOVICI

maria-ana.popovici@physics.pub.ro

mpopovic20022002@yahoo.com

29.

Ş.l. Ştefan PUŞCĂ

stefan.pusca@physics.pub.ro

stefan.pusca@gmail.com

30.

Ş.l. Lucian STAN

lucian.stan1405@upb.ro

31.

Ş.l. Mariana-Mirela STĂNESCU

mirela.stanescu@physics.pub.ro

mirela.stanescu@upb.ro

32.

Ş.l. Eugenia TANASĂ (VASILE)

eugenia.tanasa@physics.pub.ro

33.

Ş.l. Sebastian TOMA

sebastian.toma@physics.pub.ro

34.

Ş.l. Georgiana VASILE (CONSTANTIN)

georgiana.vasile@physics.pub.ro

35.

Ş.l. Ionuţ VLĂDOIU

ionut.vladoiu@physics.pub.ro

 

 

 

 

 

 

 

Asistenţi (2)

 

1.

Asist. Irina-Mihaela DUMITRU

irina.dumitru@upb.ro

aniri.dum@gmail.com

2.

Asist. Raluca-Daniela NEGOIŢĂ

raluca.negoita@upb.ro

 

 

 

 

Colaboratori (8)

 

1.

Ş.l. Ana BĂRAR

ana.barar@upb.ro

2.

Drd. Cristina CLISU-STAN

 

3.

Dr. ing. Edward HERMANN

edi.hermann@accent.ro

4.

Drd. Melania-Beatrice ISTRATI

melania.istrati@upb.ro

5.

Dr. ing. Călin-Constantin MOISE

calin.moise@upb.ro

6.

Dr. ing. Mihai NICHITA

mihai_nichita9@yahoo.com

7.

Ing. Laura NIŢĂ

laura.nita@physics.pub.ro

8.

C.Ş. Ştefan-George STANCIU

stefan.g.stanciu@upb.org