Prof. univ. dr. Ioan M. Popescu

 

Departamentul de Fizică

Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti (U.P.B)

 

 

 

CURRICULUM VITAE

 

 

Locul de muncă: Profesor Consultant la Departamentul de Fizică, Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, din 1 octombrie 2003.

 

Data şi locul naşterii: 01 Februarie 1933, Comuna Negoeşti (acum: Satul Negoeşti, Oraşul Baia de Aramă), Judeţul Mehedinţi.

 

Studii:

- Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Institutul Politehnic din Bucureşti; acum, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti (1951 - 1956);

- Cursurile de pregătire în Fizică atomică şi nucleară, Catedra de Structura Materiei, Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti (1956 - 1957).

 

Specializări:

- Specializare în Metodele optice ale spectroscopiei hertziene (pompaj optic şi dublă rezonanţă magneto - optică) în Laboratorul de "Spectroscopie hertziană" (condus de prof. Alfred Kastler) la Şcoala Normală Superioară din Paris, ca bursier al Agenţiei Internaţionale de Energie Atomică din Viena (1963 - 1964).

 

Titluri Ştiinţifice:

Doctor, cu o teză de doctorat în domeniul Fizicii "Cercetări asupra unor nivele atomice ale mercurului cu ajutorul metodelor optice ale spectroscopiei hertziene" (1966). Doctoratul a fost făcut în specializarea "Bazele teoretice ale electrotehnicii" (conducător ştiinţific acad.prof. dr. docent Remus Răduleţ), Institutul Politehnic din Bucureşti

 

 

   Premii

- Premiul pentru Fizică "Constantin Miculescu" al Academiei Române, în anul 1977, pentru "Contribuţii la studiul proprietăţilor plasmei în aer cu ajutorul laserilor";

- Premiul pentru Fizică "Constantin Miculescu" al Academiei Române, în anul 1983, pentru "Grup de lucrări asupra laserilor cu catod cavitar şi unor probleme de optică neliniară";

- Premiul Opera Omnia, însoţit de plachetă pentru întreaga activitate de cercetare ştiinţifică, acordat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în anul 2003;

- Premiul Opera Omnia (Dascăl pentru numeroase generaţii de ingineri, creator de şcoală şi ştiinţă în domeniul fizicii), acordat de Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, În anul 2004

 

   Distincţii

- 1971 - Medalia Muncii;

- 1971 - Ordinul Muncii, clasa a III-a;

- 1979 - Medalia "Meritul Ştiinţific";

- 2003 - Diplomă de excelenţă acordată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în 01 februarie 2003, pentru "Întreaga activitate în care Politehnica i-a fost aproape şi nimic din ceea ce o privea nu i-a fost indiferent";

- 2005 - Honorabilis Professoris, titlu decernat de Senatul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, 03 iunie 2005 (Honor Award to Prof. Ion M. Popescu, Hall U01 Senate "Dunărea de Jos" University, Galaţi; Friday, June 3, 2005, Time 1200 - 1300);

- 2007 - Doctor Honoris Causa, titlu decernat de Senatul Universităţii "Valahia" din Târgovişte, în 27 noiembrie 2007;

- 2009 - Acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Oraşului Baia de Aramă, pentru merite deosebite" de către Consiliul Local al Oraşului Baia de Aramă, Judeţul Mehedinţi.

 

   Ocupaţii:

1. Activitate de cercetare ştiinţifică în cadrul secţiei de "Laseri şi Plasmă" (condusă de prof. dr. I.I. Agârbiceanu, membru corespondent al Academiei Române) a Institutului de Fizică Atomică:

1956-1961 - cercetător ştiinţific ajutor;

1961-1966 - cercetător ştiinţific;

1966-1969 - cercetător ştiinţific principal;

1969-1973 - şef de laborator;

1973-1975 - şef de laborator (cumul).

2. Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică în Catedra de Fizică I a Universităţii "Politehnica" din Bucureşti:

1958-1966 - asistent universitar (cumul);

1966-1971 - şef de lucrări (cumul);

1971-1974 - conferenţiar universitar;

1974-2003 profesor universitar.

2003-prezent - profesor consultant

 

   Funcţii de conducere în învăţământul superior:

·  octombrie 1971 - noiembrie 1981 - şeful Catedrei de Fizică a Universităţii "Politehnica" din Bucureşti;

·  mai 1981 - septembrie 1989 - prorector al Universităţii "Politehnica" din Bucureşti;

·  ianuarie 1990 - februarie 2002 - şeful Catedrei de Fizică a Universităţii "Politehnica" din Bucureşti.

·  martie 2002 - martie 2004 - directorul Departamentului de Fizică, al Universităţii "Politehnica" din Bucureşti.

 

   Domenii de competenţă în cercetarea ştiinţifică

   (i) Domenii principale actuale: interacţia radiaţiei laser cu materia şi optică neliniară.

   (ii) Alte domenii: metode optice ale spectroscopiei hertziene (pompaj optic şi dublă rezonanţă magneto-optică); plasmă produsă cu laseri; optoelectronică; fizica şi ingineria laserelor.

   (iii) Interese de cercetare actuale: fizica şi ingineria laserilor; optoelectronică; optică neliniară; interacţia radiaţiei laser cu materia.

 

   Conducere de doctorat

- Sunt conducător de doctorat din anul 1970 până în prezent. Am condus doctoranzi în cadrul Institutului de Fizică Atomică, specializările: Fizica laserelor şi Interacţiunea radiaţiei laser cu substanţa, în cadrul Universităţii "Politehnica" din Bucureşti, specializările Fizică tehnică şi Optoelectronică şi în cadrul Universităţii din Bucureşti, specializarea Fizică tehnică şi Optică, spectroscopie, laseri. în prezent sunt conducător de doctorat la Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Aplicate, domeniul fundamental Ştiinţe exacte, domeniul de doctorat Fizică, unde am 3 doctoranzi În stagiul de susţinere a tezei de doctorat.

- Dintre doctoranzii conduşi, din 1970 până În prezent, 90 au primit titlul ştiinţific de doctor şi 2 au susţinut teza de doctorat în Departamentul de Fizică al U.P.B..

 

Sunt membru al următoarelor societăţi (din anul-până În anul):

·  Societatea Română de Fizică (1968-prezent), unde în intervalul de timp 1993-1998 am fost vicepreşedinte; iar În intervalul de timp 1999-2001 am fost secretar general;

·  Societatea Europeană de Fizică (1969-prezent);

·  Societatea IEEE de Laseri şi Electro - Optică, U.S.A., (1991-2003)

·  Societatea Internaţională pentru Inginerie Optică, (SPIE), U.S.A., (1990-2007), unde În anii 1993-1995 am fost vicepreşedinte şi în anii 1995-1997 am fost preşedinte al SPIE/RO (chapterul din România).

 

   Publicaţii:

- Sunt autor sau coautor la: 110 lucrări ştiinţifice publicate În reviste ştiinţifice cotate Thomson - ISI-(USA), (Am. J. Phys.-1; Appl. Surf. Sci.-3; Can. J. Phys.-6; Cen. Eur. J. Phys.-1; C. R. Acad. Sci. Paris/ C. R. Phys.-2; Contrib. Plasma Phys.-2; Eur. Phys. J. Appl. Phys.-1; Int. J. Optoelectron-2; J. Mod. Optics-1; J. Optoelectron Adv. M.-3; J. Phys. IV-1; J. Phys. D.: Appl. Phys.-1; Mol. Cryst. Liq. Cryst.-1; Opt. Commun.-2; Opt. Eng.-6; Opt. Spektrose+-4; Phys. Lett. A-4; Phys. Rev. A-1, Phys. Status Solidi A-1; Rev. Phys. Appl./J.Phys.IV-3; Rev. Roum. Phys.-47; Plasma Chem. Plasma Process-1; Rom. Rep. Phys.-3; Shock Waves-1; Stud. Cercet. Fiz.-7; Supercond. Sci. Tech.-1; U.P.B. Sci. Bull., Series A-4), 136 lucrări, publicate În reviste ştiinţifice cu referenţi ştiinţifici, dar necotate Thomson - ISI-USA, (55 În reviste ale Academiei RomÂne; 67 În anale şi buletine ştiinţifice ale unor universităţi; 10 În reviste ale unor institute de cercetări ştiinţifice şi 4 În reviste ştiinţifice din străinătate), 75 lucrări publicate În proceedings-uri ale unor conferinţe ştiinţifice internaţionale şi 38 lucrări publicate În proceedings-uri ale unor conferinţe ştiinţifice naţionale.

 

- Sunt autor sau coautor la 43 cărţi în domeniul fizicii, publicate la edituri de prestigiu din ţară şi străinătate, precum şi la litografii sau centre de multiplicare cursuri ale unor universităţi şi în centre de informare şi documentare ale unor ministere. Dintre acestea, şapte sunt monografii în anumite domenii ştiinţifice, 21 sunt manuale pentru învăţământul superior, cinci sunt culegeri de probleme pentru învăţământul superior, 10 sunt culegeri de probleme şi teste pentru învăţământul pre-universitar. De asemenea, sunt autor sau coautor la patru cărţi în diverse domenii.

Editurile din străinătate sunt: - Adam Hilger Ltd., London, Great Britain-1 carte (în colaborare); - John Wiley & Sons, New York - Toronto - 1 carte (în colaborare); - Nova Science Publishers - contribuţie cu un articol (la care sunt coautor) la o carte; - Research Singport, India - contribuţie cu două articole (la care sunt coautor) la o carte.

Editurile din ţară sunt: -Editura Academiei - 1 carte (la care sunt coautor); - Editura Tehnică - 9 cărţi (la 7 sunt coautor şi la 2 sunt singur autor); - Editura Didactică şi Pedagogică - 5 cărţi (la 3 sunt coautor şi la 2 sunt singur autor); - Editura Dacia din Cluj-Napoca - 1 carte (la care sunt coautor); - Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică - 4 cărţi (la 3 sunt coautor şi la 1 sunt singur autor); - Editura Matrix Rom - 1 carte (în trei volume, la care sunt singur autor); - Editura Bren - 1 carte (la care sunt coautor); - Editura Politehnica Press - 9 cărţi (la 4 sunt coautor şi la 4 sunt singur autor); - Oficiul de documentare şi publicaţii tehnice al Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini - 1 carte (la care sunt coautor); - Institutul Central de Documentare al Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie - 1 carte (la care sunt coautor); - Centrul de informare şi de documentare al Ministerului Educaţiei şi învăţământului - 1 carte (la care sunt singur autor); - Litografia şi Centrul de multiplicat cursuri ale Institutului Politehnic din Bucureşti (respectiv, ale Universităţii "Politehnica" din Bucureşti) - 7 cărţi (la 3 sunt coautor şi la 4 sunt singur autor) etc.

 

Lucrările ştiinţifice publicate au fost citate în peste 260 reviste cotate Thomson - ISI, iar cărţile publicate au fost citate în peste 200 cărţi şi reviste.

 

   Invenţii:

   Sunt coautor la 3 invenţii: Instalaţie de lasere în impulsuri pentru trimerizarea rezistenţelor electrice peliculare (OSIM, nr.67513 din 29.XI.1975); Motor cu ardere internă cu amestec de combustibil ionizat prin iradiere (OSIM, nr.86415 din 25.VI.1976); Dispozitiv laser cu catod cavitar (OSIM, nr.72472 din 29.IX.1979).

 

   Contracte şi granturi de cercetare ştiinţifică

   Din anul 1972 până în prezent am contribuit la realizarea a 46 granturi sau contracte de cercetare ştiinţifică, în ţară, la care am fost director sau responsabil şi la trei granturi de cercetare ştiinţifică câştigate prin competiţie internaţională (la două granturi am fost director).

 

   Alte date:

 

·  Membru al Consiliului Profesoral: Facultatea de Energetică (1971 - 1972); Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii (1971 - 1972); Facultatea de Aeronave (1972-1981); Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii (1981 - 2004);

·  Membru al Senatului Universităţii "Politehnica" din Bucureşti (înainte de 1993, Institutul Politehnic din Bucureşti), 1972 - 2004;

·  Membru al Consiliului Ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Bucureşti, 1997-2004;

·  Director al Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Fizică Aplicată, U.P.B., 1994 - 2006;

·  Membru al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice şi Tehnologiei, 1981-1989;

·  Membru al Comisiei Centrale de Admitere în Învăţământul Superior al Ministerului Educaţiei şi învăţământului, 1978 - 1988;

·  Membru (secretar) al subcomisiei de Fizică a Comisiei de Atestare a Titlurilor de Doctor a Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, 1972-1989;

·  Membru al Comisei 6 de Electrotehnică, Electronică şi Mecanică Fină a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, Agenţiei Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 1993-2000;

·  Membru al Comisiei de Matematică şi Ştiinţele Naturii a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 1998-2004;

·  Membru al Comisiei de Fizică a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 1998 - 2006;

·  Membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului Naţional de Metrologie, 2000-prezent;

·  Membru al Comitetului de redacţie al Buletinului Ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Bucureşti, 1972 -prezent;

·  Redactor şef al Comitetului de redacţie pentru revista "Romanian Journal of Optoelectronics", 1994-2001;

·  Editor invitat pentru revista "Optical Engineering" (U.S.A.), vol. 35, nr. 5 şi nr. 6, unde au apărut lucrări în domeniul ştiinţei şi ingineriei optice ale cercetătorilor din România (1996);

·  Membru în Editorial Board al revistei Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, revistă cotată ISI (USA), 2002 - prezent

·  Membru în Consiliul ştiinţific al revistei Metrologie, 2004 - prezent.

·  Membru al Biroului Român de Metrologie Legală - Certificare, 2004 - 2006;

·  Preşedintele al Consiliului de Acreditare, Asociaţia de Acreditare din România - RENAR (Organismul Naţional de Acreditare), 2006 - prezent

 

 

   Adrese:

Serviciu: Departamentul de Fizică, Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti; Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, 060042, Bucureşti

Fax: 021.402.9.120;

Tel. 021.4.029.102; 021.4.029.808;

e-mail: imp@physics.pub.ro sau imp_upb@yahoo.com

 

Acasă: Str. Tincani nr. 10, bl. F13, Sc.1, Etj.3, Ap.13, Sector 6, 061 597 - Bucureşti

Tel.: 021.746.61.69; 074 2557164

 

 

 

 

ANEXA A

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE

COTATE THOMSON - ISI (U.S.A.)

 

 

[1] Agârbiceanu I., Cucurezeanu I, Vasiliu V, Popescu I. M.

Vlianie azota na vosbujdenîe atomî rtuti

Opt. Spektrosk + IX (1), 289 – 290, (1961)

 

01 Agârbiceanu I. I. ş.a., C.R. Acad. Sc. Paris, 257, 2264 - 2267, (1963)

02 Agârbiceanu I. I. ş.a., Jurn. Opt. Spekytosk., XVII (4)

 

[2] Agârbiceanu I. I., Cucurezeanu I., Popescu I. M., Vasiliu V.

Opredelenie srednevo vremeni jizni vozbujdenîh sostoiani poliari-metricieskim metodom (Determination of the mean lifetime of excited states by a polimetric method).

Opt. Spektrosk+, XIV (1), 18-22 (1963). A apărut şi în:

Optics and Spectroscopy (USSR) 14(1), 8- 10 (1963)

 

01 Applied Optics, 2 (5), 551, (1963)

02 B.N. Glennan and W.L. Wiese (Institute for Basic Standards, National Bureau of Standards, Washington, D.C.), Bibliography on atomic transition probabilities, National Bureau of Standards Miscella neous Publication 278, Supersedes Monograph 50, Issued April 22, (1966), pp. 45, 63

03 Seybold P., Chem. Rev. R.65, 413, (1965)

04 Gruzdev PF, Opt. Spectr. R, 29, 89, (1967)

05 Shimon LC, Opt. Spectr. 42, 241, (1977)

06 Rompe R, Steenbeck M, Progress in plasmas and gas electronics, volume 1, Akademie- Verlag-Berlin, (1975), p. 445

 

[3] Agârbiceanu I., Popescu I. M., Cucurezeanu I., Vasiliu V.

L’etude du niveau 73S1 du mercure par la méthode de résonance magnéto-optique

C.R. Acad. Sc. Paris 257, 2264-2267, (1963)

 

01 Mohamed K. A., J. Quant. Spec. 30, 225, (1983)

02 Dlipieva E. A., Opt. Spektro. 43, 1000, (1977)

03 Osherovi Al., Opt. Spektro. 39, 820, 91975)

04 Holt R. A., Phys. Rev. A 9, 581, (1974)

05 Glennon B. M. and Wiese W. L., Bibliography on atomic transition probabilities, National Bureau of Standards Miscellaneous Publication 278, Supersedes Monography 50, Issued April 22, (1966), p. 45

06 Ursu I., La résonance paramagnétique électronique, Dunod, Paris, (1968), Chapitre 7

07 Barrat J. P., C. R. Acad. Sci. B Phys., 260, 1893, (1965)

08 Ursu I., Rezonanţa electrică de spin, Editura Academiei Române, Bucureşti, (1965), cap. 7

09 Information on translations covering lastern nuclear literature, Transation Bulletin, vol. 5, No. 5, May (1964), Section I, Translations Coupleted, Physics 03008

 

[4] Popescu I. M., Novikov L. N.

Résonance magnétique nucléaire de 201Hg, aligné par pompage optique en utilisant la raie 1850Ă

C.R. Acad. Sc. Paris, 259, 1321-1324, (1964)

 

01 Harber DM, Romalis MV, Measurement of the scalar Stark shift of the 6(1)S(0)-> 6(3)P(1) transition in Hg, Phys Rev A 63 (1): Art. No. 013402 (JAN 2001)

02 Barbe R, Leduc M, Laloe F, Magnetic-resonance in an inhomogeneous radiofrequency field . 2. Experimental verifications - measurement of He-3 self-diffusion coefficient, J Phys-Paris 35 (12), 935-951, (1974)

03 Votyakov S. L., Dovgopol S. P., Novikov L. N., et al., Line-shape for a nuclear magnetic-resonance of optically oriented atomic system in a nonuniform radiofrequency field, Opt. Spektrosk, 36 (6): 1041-1047, (1974)

04 Bartenev O. A, Votyakov S. L, Novikov L. N., Lineshape of nuclear magnetic-resonance of optically oriented Hg - 201 atoms,     Opt. Spektrosk 36 (5): 845-847 (1974)

05 Bartenev P. A., Opt. Spectr. 36 (6), 945, (1974)

06 Novikov L, Votiakov S, Poutirsk. V, Shape of nuclear magnetic-resonance line of Hg-201 in optical-pumping experiment, C.R. Acad Sci B Phys, 277 (8): 175-177 (1973)

07 Happer W, Optical-pumping, Rev Mod Phys, 44 (2): 169-& (1972)

08 Aleksand. E. B., Sokolov A. P., Optical orientation of cadmium. 1. Orientation without buffer gases, Opt Spectrosc-USSR 27 (6): 488-& (1969)

09 Violino P, Analysis of optical methods for studying spin relaxation of an alkaline metal by collision with a rare gas, Nuovo Cimento, 6 (2): 440-& (1968)

10. Popescu I. M., Study of an atomic level of mercury with aid of optical method using hertzian spectroscopy, Stud. Cercet. Fiz., 20 (1): 25-& (1968)

11 Lecler D., Le Journal de Physique, 29 (7), 611 – 618, (1968)

12 Aleksand. E. B., Optika i Spectroscopia, 27 (6), (1969)

13 Kastler A., Nuclear orientation of stable uneven cadmium isotopes by optical pumping, Ann. Phys. - Paris 2 (6): 345-& (1967)

14 Lehmann J. C., Ann. Phys. 2, 345 – 392, (1967)

15 Lehmann J. C., Brossel J., Etude comparee de la relaxation sur des parois de silice datomes de mercure et de cadmium orientes nucleairement par pompage optique, C.R. Acad. Sci. B Phys. 262 (9): 624-& (1966)

16 Claude Cohen – Tannoudj, Extension of the Franck – Condon Principle to Nuclear Spins. Applications, Comments on Atomic and Molecular Physics (A journal of Critical Discussion a the Current Literature), 2 (1), 29, (1970)

17 Emil Wolf (Editor), Progress in Optics, vplume V, North Holland, Publishing Company, (1966), Claude Cohen – Tannoudji and Alfred Kastler, pp. 1 – 81 (citat la paginile 14, 32 şi 81)

18 Popescu I. M., Letude des niveaux atomiques du mercure par les methodes optiques de detection de la resonance magnetique, Rev. Roum. Phys. 10 (2): 201-& (1965)

 

[5] Agârbiceanu I., Popescu I. M., Cucurezeanu I., Vasiliu V.

Magnitnîi resonans urovnia 73S1-HgI

Jurn. Opt. Spektrosk. XVII (4), 475-482, (1964) A aparut si în “Optics and Spectroscopy”,(USSR) 17 (4) 258-261,1964 (*US-25: English)

 

01 Transation Bulletin, volume 5, nr. 5, May 1965, Translations completed Physics, European Atomic Energy Community, Eurotom Information on Translations Covering, Eastern Nuclear Literature

02 B. M. Glennon, Wise W. L. (Institute for Basic Standards, National Burean of Standard Miscellaneous Publication 278, Superssdes Monograph 50, Issued April 22, (1966), p. 45

03 Information on translations covering lastern nuclear literature, Transation Bulletin, vol. 5, No. 5, May (1964), Section I, Translations Coupleted, Physics 03008

 

[6] Novikov L. N., Popescu I. M.

Opticieskaia orientatiia atomov Hg201 s pomosciu linii 1850

Jurn. Opt. Spektrosk., XIX, (5) 668-673, (1965)

 

01 Barbe R, Leduc M, Laloe F., Magnetic-resonance in an inhomogeneous radiofrequency field. 2. Experimental verifications - measurement of He-3 self-diffusion coefficient, J Phys Paris 35 (12): 935-951 (1974)

02 Votyakov S. L., Dovgopol S. P., Novikov L. N., et al., Line-shape for a nuclear magnetic-resonance of optically oriented atomic system in a nonuniform radiofrequency field, Opt Spektrosk 36 (6): 1041-1047 (1974)

03 Novikov L, Votiakov S, Poutirsk.V., Shape of nuclear magnetic-resonance line of Hg-201 in optical-pumping experiment, Cr Acad Sci B Phys 277 (8): 175-177 (1973)

04 Harber DM, Romalis MV, Measurement of the scalar Stark shift of the 6(1)S(0)-> 6(3)P(1) transition in Hg, Phys Rev A 63 (1): Art. No. 013402 JAN (2001)

 

[7] Cristea P., Popescu I. M.

Infrared photovoltaic radiation detector with thin anisotropic tellurium film

Opt. Commun. 2 (2), 81-83, (1970)

 

[8] Ionescu-Pallas N. J., Alexandrescu R., Cojocaru E., Covaciu M., Mihailescu I. N., Popescu I. M, Velculescu G.

Irrotational motion of a hot unsteady plasma

Rev. Roum. Phys., 19, (3), 365-367, (1974)

 

[9] Apostol I., Dragulinescu D., Grigoriu C., Mihailescu I. N., Morjan I., Nitoiu A., Popescu I. M, Udrea M., Konov V. I.

Target influence in TEA-CO2 laser produced plasmas in air at atmospheric pressure

Rev. Roum. Phys., 19 (9), 895-898, (1974)

 

01 Ursu I, Apostol I, Dinescu M, et al., Threshold conditions for the air plasma initiation near solid-surfaces under the action of powerful pulsed CO2-laser radiation, J Appl Phys 58 (5), 1765-1771 (1985)

02 Apostol D, Apostol I, Barbulescu D, et al., An interferometric electron-density estimate of a TEA-CO2 laser sustained plasma in front of a metallic target, Rev. Roum. Phys. 28 (4): 355 (1983)

03 Apostol D, Apostol I, Barbulescu D, et al., An interferometric electron-density estimate of a TEA-CO2 laser sustained plasma in front of a metallic target, Opt Commun 44 (5): 333-336 (1983)

04 Ursu I, Apostol I, Mihailescu I. N, et al., A study of the compounds which are induced on the metallic target surface under the action of a pulsed laser plasmatron, Appl Phys A-Mater 29 (4): 209-212 (1982)

05 Ursu I, Apostol I, Barbulescu D, et al., The vaporization of a metallic target by a microsecond pulsed TEA-CO2 laser-radiation, Opt Commun 39 (3): 180-185 (1981)

06 Moldovan M, Hening A, Apostol I, et al., About the laser-pulse duration plasma lifetime correlation in the case of a TEA-CO2 laser-induced plasma in air in front of a metallic target, Rev Roum Phys 26 (3): 303-305 (1981)

 

[10] Chis I. D., Julea T. N., Popescu I. M.

Flash lamp pumped rhodamine 6G-dye laser

Rev.Roum.Phys., 19, (9), .1005-1007, (1974)

 

01 Basov Y. G., Tubular lamps with shortened emission pulses, Instrum Exp Tech, 26 (3): 497-512 (1983)

 

[11] Ciobanu M. I., Ciurea A. I., Cojocaru E., Popescu I. M.

Electron energy distribution function in the positive column or a hellium-cadmium laser

Rev. Roum. Phys., 20 (1), 29 – 41, (1975)

 

01 Chang J.S., Keskinen K., Hobson R.M., Effect of plasma drift and inadequate reference electrode on electron - energy distribution measurements by an electrostatic - probe, Japonese Journal of Applied Physics, 18 (7), 1407 - 1408, (1979)

02 Mori M., Goto T., Hattori S., Population - densities of He excited - states in a positive - column discharge used for He-Cd+ laser, Journal of Physical Society of Japan, 44 (5), 1715 - 1721, (1978)

03 Vokaty E., Masek K., Calculation of He-Cd de discharge, Czechoslovak Journal of Physics, 27 (12), 1346 - 1361, (1977)

04 Mori M., Goto T., Hattori S., Determination of electron - density in a positive - column He - metal laser. Discharge having a non-maxwellian electron - energy distribution, Journal of Physical Society of Japan, 43 (2), 662 - 668, (1977)

05 Masek K., Vokaty E., Glow - discharge in rare - gas and metal vapori mixture. Calculation of collisional rates in He - Cd mixture discharge, Czechoslovak Journal of Physics, 27 (8), 880 - 887, (1977)

 

[12] Apostol D., Apostol I., Dragulinescu D., Grigoriu C., Mihailescu I. N., Morjan I., Nitoiu A., Popescu I. M.

Electron density estimate of TEA-CO2 laser produced plasmas in air

Rev. Roum. Phys., 20, (2), 185 – 187, (1975)

 

01 Apostol I., Cojocaru E., Drăgănescu V. et al., About the existence of a liquid – phase in the interaction of high – power pulsed CO2 – laser radiation with metallic targets, Rev. Roum. Phys. 26 (4), 357 – 361 (1981)

 

[13] Apostol I., Arsenovici L. C., Mihailescu I. N., Popescu I. M., Teodorescu I. A.

Pulsed CO2 laser irradiation of KCL crystals

Rev.Roum.Phys., 20, (6), 655 – 660, (1975)

 

01 Smirnov V. N., Kineties of luminescence flashes accompanging the formation of microdamage in alkali halide crysals exposed to CO2 laser radiation pulses, Tech. Phys. 42 (8), 926 – 929, (1997)

02 Grigoriu C., Drăgulinescu D., Morjan I., et al., A tunable CO2-TEA laser, Rev. Roum. Phys. 26 (6), 569 – 571, (1981)

03 Rogalin V.E., Samoilova T. I., Tishenko N. A., et al., On porous-formation in alkali-halide single-crystals under action of electromagnetic impulse, Fiz Tverd Tela, 22 (12), 3549-3554 (1980)

04 Rogalin V. E., Tishchenko N. A., Shaskolskaya M. P., Reaction of infrared-emission impulse with color-centers in nacl, Zh Tekh Fiz, 50 (5): 1077-1079 (1980)

05 Apostol I. D, Ghiordanescu V, Mihailescu I. N., et al., Behavior of alkali-halides as materials for optical components of high-power lasers, STUD CERCET FIZ 30 (6): 601-& (1978)

06 Ghiordanescu V, Nistor L. C, Nistor S. V, et al., Growth of KCl single-crystals for high-power CO2-laser optics, Rev Roum Phys 22 (6): 665-666 (1977)

07 Apostol I.D., Arsenovici L. C., Mihailescu I. N., et al., Optical microscopy study of damages produced in KCl by TEA-CO2 laser irradiation, Rev Roum Phys 21 (7): 671-& (1976)

 

[14] Apostol I, Arsenovici L. C., Mihailescu I. N., Popescu I. M., Teodorescu I. A.

Laser induced surface domage on metal-coated glss mirrors

Rev. Roum. Phys., 20, (7), 749 – 753, (1975)

 

[15] Cojocaru-Udrea E., Popescu I.M., Udrea M.V., Velculescu V.G.

Target effect on laser breakdown plasma

Phys. Lett. A 54 (6), 487-489, (1975)

 

01 Draganescu V., 20 years of laser researches in Romania, Rev Roum Phys 27 (6-7): 529-535 (1982)

02 Cojocaru - Udrea E, Udrea M. V., Velculescu V. G., Target stimulated laser breakdown in air, Rev Roum Phys 21 (7): 767-769 (1976)

 

[16] Apostol I. D., Dragulinescu D., Grigoriu C., Mihailescu I.N., Morjan I., Nitoiu Al., Popescu I. M., Tatu V. S.

Contributii la studiul clacajului produs în aer la presiune atmosferica de laseri TEA-CO2(Contributions to TEA-CO2 laser producede breakdown in air at atmosferic - pressure study)

St.Cerc.Fiz., 27 (4), 333 – 342, (1975)

 

01 Moldovan M., Hening A., Apostol I., et al., Rev. Roum. Phys. 26 (3), 303 - 305, (1981)

 

[17] Ciura A. I., Cojocaru E., Popescu I. M.

Laserul cu heliu – cadmiu II” (Helium - Cadmium II laser)

St. Cerc. Fiz., 27 (6), 607 – 625, (1975)

 

01 Timuş C.A., Medianu R.V., Georgescu C., et al., Optical Engineering, 35 (5), 1300 - 1304, (1996)

02 Drăgănescu V., Rev. Roum. Phys., 27 (6-7), 529 - 535, (1982)

 

[18] Apostol I., Dragulinescu D., Grigoriu C., Mihailescu I. N., Nitoi A., Popescu I. M., Tatu V. S.

Generarea impulsurilor laser de energie si putere de vârf mari pe lungimea de unda de 10,6 mm” (High - energy, high peak power laser pulses generation on 10,6 mm wavelength)

St. Cerc. Fiz., 27, (7) 731-742, (1975)

 

[19] Cristescu C. P., Cone G. F., Popescu I. M., Preda A. M.

Transversal distribution of the radiation from a He-Cd hollow cathode discharge

Rev. Roum. Phys., 21, (2), 167 – 174, (1976)

 

01 Zyrnicki W, Osinska E, Spectroscopic studies of the hollow-cathode discharge, Czech J Phys 32 (11): 1303-1304 (1982)

02 Barnes R. M., Emission-spectroscopy, Anal Chem 50 (5): R100-R120 (1978)

03 Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda A. M., Hollow-cathode He-Cd laser on Lambda=533.7 and Lambda=537.8 nm, Rev Roum Phys 22 (4): 447-450 (1977)

 

[20] Dragulinescu D., Grigoriu C., Nitoiu A., Popescu I. M.

A 23 joules, CO2, pulsed laser” (23 joules, CO2 pulsed laser)

Rev. Roum. Phys., 21, (7), 665 – 669,(1976)

 

01 Grigoriu C, Dragulinescu D, Morjan I, et al., A tunable CO2-TEA laser, Rev Roum Phys 26 (6): 569-571 (1981)

 

[21] Apostol I., Cojocaru E., Mihailescu I. N., Morjan I. G., Popescu I. M.

Charge collection measurements of TEA-CO2 laser produced plasma on metalic targets

Rev. Roum. Phys., 21, (10), 1009 – 1015, (1976)

 

01 Bykovsky Y. A., Gusev V. P., Kozyrev Y. P., et al., Laser-produced plasma in expansion transverse magnetic-fields, Zh Eksp Teor Fiz, 96 (5): 1698-1707 (1989)

02 Cojocaru E, On the strange shape of ion collection signal from laser-produced plasma on ferromagnetic target, Rev Roum Phys 29 (10), 895-& (1984)

03 Apostol I, Mihailescu I. N, Mihailescu M., The evolution of the light front of a spark induced by TEA-CO2 laser-radiation on the surface of a metallic target in vacuum, Rev Roum Phys 29 (6), 537-546 (1984)

04 Ursu I, Apostol I, Hening A, et al., On self-focusing of microsecond pulsed TEA-CO2 laser-radiation in plasmas induced on metallic targets in vacuum, PHYSICA B & C 123 (3): 379-385 (1984)

05 Krutyakova V. P., Smirnov V. N., Growth – rate of focuses of microdestructions in alkai – halide crystals under the effect of CO2 – laser pulse, Zh. Tekh. Fiz. 54 (2), 323 – 326 (1984)

06 Apostol I., Cojocaru E., Draganescu V., et al., About the existence of a liquid – phase in the interaction of high – power pulsed CO2 – laser radiation with metallic targets, Rev. Roum. Phys. 26 (6) 357 -       (1981)

07 Rogalin V. E, Samoilova T. I., Tishenko N. A, et al., On porous-formation in alkali-halide single-crystals under action of electromagnetic impulse, Fiz Tverd Tela, 22 (12): 3549-3554 (1980)

08 Rogalin V. E, Samoilova T. I., Shaskolskaya M. P., The annealing kinetics of pores arising as the result of a point microexplasion in the crystal volume, Kristallografiya, 25 (5), 1097 – 1098, (1980)

09 Conzemius R. J, Capellen J. M., A review of the applications to solids of the laser ion-source in mass-spectrometry, Int J Mass Spectrom 34 (3-4): 197-271 (1980)

10 Apostol I. D, Ghiordanescu V, Mihailescu I. N, et al., Behavior of alkali-halides as materials for optical components of high-power lasers, Stud Cercet Fiz 30 (6): 601-& (1978)

 

[22] Popescu I. M., Tudorache S.

Transferul coerenţei prin ciocniri atomice” (Coherence transfer by atomical collisions)

St. Cerc. Fiz., 28, (1), 57 – 67, (1976)

 

[23] Apostol I., Dragulescu G., Dragulinescu D., Grigoriu C., Mihailescu I.N., Morjan I., Nitoiu A., Popescu I. M., Tatu V.S.

Studii parametrice asupra unui laser TEA-CO2 cu distributie helicoidala a electrozilor” (Parametric studies of a helical TEA-CO2 laser)

St. Cerc. Fiz., 28, (1), 3 – 13, (1976)

 

01 Apostol I., Mihăilescu I.N., Mihăilescu M., The evolution of the light front of a spark induced by TEA-CO2 laser - radiation on the surface of a metallic target in vacuum, Rev. Roum. Phys., 29 (6), 537 - 546, (1984)

02 Drăgănescu V., 20 years of laser researches in Romania, Rev. Roum. Phys. 27 (6-7), 529 - 535, (1982)

 

[24] Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda A. M.

Hollow cathode He – Cd laser on l=533,7 nm and l=533,8 nm

Rev. Roum. Phys., 22, (4), 447 – 450, (1977)

 

01 Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda A. M, et al., A segmented hollow-cathode laser oscillating on Cd-II lines, Rev Roum Phys 27 (6-7), 611-613 (1982)

02 Cristescu C. P, Popescu I. M, Preda A. M., He-Cd hollow-cathode oscillations in an axial magnetic-field, J Phys D Appl Phys 12 (6): 845-851 (1979)

03 Cristescu C. P, Lupascu A. I, Popescu I. M, et al., Stimulated-emission from a He-Cd hollow-cathode discharge in a magnetic-field, Can J Phys 56 (8): 1071-1076 (1978)

04 Cristescu C. P., Laterally emitted light from a hollow-cathode He-Cd laser, Rev Roum Phys 23 (2): 117-119 (1978)

 

[25] Lupascu A. I., Popescu I. M., Tudorache S.

L’effet Hanle dans l’état 52P3/2 du 85 Rb

Rev. Roum. Phys., 22, (9), 923 – 930, (1977)

 

01 Verolainen Y.F., Nikolaich A.Y., Radiative lifetimes of the excited - states of atoms, Uspekhi Fizicheskikh Nauk, 137 (2), 305-338, (1982)

 

[26] Popescu I. M., Stanciu G. A.

Determinarea unor caracteristici ale materialelor şi dispozitivelor semiconductoare utilizând radiaţia laser

St. Cerc. Fiz. 29 (5), 455 – 466 (1977)

 

[27] Cristescu C. P., Lupascu A. I., Popescu I. M., Preda A.M.

Stimulated emission from a He-Cd hollow – cathode discharge in a magnetic field

Can. J. Phys. 56, 1071-1076, (1978)

 

01 Sasaki W, Ueda H, Ohta T., Spectral quality of He-Zn-II and He-Cd-II hollow-cathode metal vapor lasers in the magnetic-fields, IEEE J Quantum Elect 19 (8): 1259-1269 (1983)

02 Rocca J. J., Fetzer G. J., Collins G. J., The effect of an axial magnetic-field on the spontaneous emission from an argon hollow-cathode discharge, Phys Lett A 84 (3): 118-122 (1981)

03 Cone G. F., Cristescu C. P., Popescu I. M., et al., Magnetic-field rotation of the polarization-plane of the radiation emitted by a He-Cd hollow-cathode laser, Rev Roum Phys 25 (6): 623-625, (1980)

04 Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda A. M., He-Cd hollow-cathode oscillations in an axial magnetic-field, J Phys D Appl Phys 12 (6): 845-851 (1979)

 

[28] Lupascu A., Popescu I. M., Tudorache S.

The calculation of Hanle effet in the 52P3/2 state of 85 Rb atoms

Rev. Roum. Phys. 23 (3), 301 – 304, (1978)

 

[29] Podoleanu A.G., Popescu I. M., Sterian P.E., Doicaru V., Niculescu C.

Infrared T.V. signals transmission with phase locked loop circuits

Rev. Roum. Phys. 23 (9), 1049 – 1050, (1978)

 

[30] Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda A. M.

Small signal gain of the hollow-cathode Cd-He laser

Rev.Roum.Phys., 23, (10), 1097 – 1102, (1978)

 

01 Cilea M., Cristescu C. P., Popescu I. M., et al. Hollow-cathode he zn laser with an additional command electrode, Rev Roum Phys 27 (4): 357-360 (1982)

02 Cone G. F., Cristescu C. P., Popescu I.M., et al., Magnetic-field rotation of the polarization-plane of the radiation emitted by a He-Cd hollow-cathode laser, Rev Roum Phys 25 (6): 623-625 (1980)

03 Cristescu C.P., Popescu I.M., Preda A. M., He-Cd hollow-cathode oscillations in an axial magnetic-field, J Phys D Appl Phys 12 (6): 845-851 (1979)

 

[31] Popescu I. M., Sachelarie D., Stanciu G. A.

Sectiunile eficace de captura electronilor si golurilor la impuritati de aur din siliciu la temperatura joasa

St.Cerc.Fiz., 30, (8), 799 – 807, (1978)

 

01 Cone G.F., Popescu I.M., Stanciu G.A., Determination of efficient sections of photoionization for deep centers of an in silicium, using variation in photocurrent time in a  p-n junction, Rev. Roum. Phys., 30 (6), 519 - 523, (1985)

 

[32] Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda A. M.

He-Cd hollow-cathode oscillation in an axial magnetic field

J. Phys.D: Appl. Phys. 12 (6), 845-851, (1979)

 

01 Pavelescu G, Balaceanu M, Popovici C, Experimental investigations of discharge characteristics and plasma parameters of a cylindrical cathode-discharge in a magnetic-field. 1. Discharge characteristics, BEIT Plasmaphys - Cont Plasma Phys. 24 (3): 225-235 (1984)

02 Rocca J. J., Fetzer G. J., Collins G. J., The effect of an axial magnetic-field on the spontaneous emission from an argon hollow-cathode discharge, Phys Lett A 84 (3): 118-122 (1981)

03 Cone G. F., Cristescu C. P., Popescu I. M., et al., Magnetic-field rotation of the polarization-plane of the radiation emitted by a He-Cd hollow-cathode laser, Rev Roum Phys 25 (6), 623-625 (1980)

04 Lai J.J., Chen Q. M., Qui J.L., The effect various magnetic field configurations on a hallow cathode discharge, Journal of Physics D - Applied Physics, 33 (15), 1785 - 1793, (2000)

05 Li J., Chen Q.M., Xu Q.H., et al., Monte - Carlo simulation of electron behaviour in a magnetic hollow - chatode discharge, Journal of Physics D-Applied Physics, 27 (12), 2508 - 2514, (1994)

06 Peard K.A., Donko Z., Rozsa K., et al. Comparison of Cu II 781 nm lasers using high - voltage hollow - cathode and hollow - anode - cathode discharges, IEEE Journal of Quantum Electronics, 30 (9), 2157 - 2165, (1994)

07 Zhang Z., Perry N.D., Tobin R.C., Magnetic - field enhanced performance of a copper hollow anode cathode laser, Journal of Applied Physics, 71 (11), 5338 - 5343, (1992)

08 Cristescu C.P., POpescu I.M., Preda A.M., et al., Coupling between the discharge plasma instability and the laser oscillation in a He-Cd laser, Contributions to Plasma Physics, 26 (3), 185-193, (1986)

 

[33] Stanciu G. A., Popescu I. M., Stoichita C. M.

Un systeme a commande digitale pour l’etude des dispositif semiconducteurs par la balayage d’un faisceau de lumiere laser

Rev. Phys. Appl. 15, 55-59, (1980)

 

01 Galateanu E., In situ ageing, a development of the in situ techniques for building – in reliability, Microelectron. Reliab. 37 (10 – 11), 1639 – 1642, (1997)

02 Sheppard C. J. R., Scanning optical microscopy of semiconductor-materials and devices, Scanning Microscopy 3 (1) (1989)

03 Popescu I. M., Sachelarie D, Gatlan D, et al., Applications of laser scanning in semiconductor-device technology, Rev Roum Phys 29 (8): 751-& (1984)

04 Stanciu G. A., Popescu I. M., Stoichta C. M., Evolution of the photocurrent in a region with inversion layer of the pnp transistor, Phys Status Solidi A 71 (1): K17-& (1982)

05 Stanciu G. A., Popescu I. M., Stoichita C. M., Localization of diffusion pipes using a laser scanning digital system, Rev Roum Phys 25 (10): 1119-1124 (1980)

 

[34] Daniello L., Iordache D., Popescu I. M., Soco I., Popescu D.

Study of the frequency dependence of the viscavity coefficient of the Bloch wall oscillations

Rev.Roum.Phys., 25, (2), 193 – 198, (1980)

 

01 Iordache D.A., Daniello L., Puşcă Şt., et al., Modeling and characterization by means of the magnetic dispersion, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 6 (3), 995-1000, (2004)

 

[35] Tudorache Ş., Lupascu A., Popescu I. M.

Parametrical behaviour of the level orossings in the 52P3/2 state of 85 Rb

Rev.Roum.Phys., 25 (6), 615 – 622, (1980)

 

[36] Cone G. F., Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda A. M.

Magnetic field rotation of the polarization plane of the radiation emitted by a He-Cd hollow cathode laser

Rev.Roum.Phys., 25 (6), 623 – 625, (1980)

 

[37] Stanciu Gh. A, Popescu I. M., Stoichita C. M.

Localization of diffusion pipes using a laser scanning digital system

Rev.Roum.Phys. 25 (10), 1119 – 1124, (1980)

 

01 Stanciu G. A., Popescu I. M., Stoichta C. M. Evolution of the photocurrent in a region with inversion layer of the pnp transistor, Phys Status Solidi A 71 (1): K17-& (1982)

 

[38] Lupascu A. I., Tudorache Ş. Ş., Popescu I. M.

Etude théorique des équations gouvernant le transfert des populations dans les collisions inélastiques”

Rev.Roum.Phys., 26 (3),267 – 273, (1981)

 

01 Lupascu A., Popescu I. M., Time-dependent rate-equations applied to inelastic-collisions, Can J Phys 60 (5): 654-658 (1982)

 

[39] Stanciu G. A., Popescu I. M., Stoichita C. M.

Evolution of the photocurrent in a region with inversion layer of the pnp transistor

Phys. Status Solidi A, Appllied Research, 71, k17-K111, (1982)

 

[40] Lupascu A. I., Tudorache S., Popescu I. M.

Equations de bilan dépendents du temps appliqueés aux collisions inélastiques

Can. J. Phys. 60 (3), 654-658, (1982)

 

01 Lupascu A. I., Popescu I. M., The time evolution of quantum-systems with discrete energy-spectra, Can J Phys 64 (11): 1546-1550, (1986)

 

[41] Cilea M., Cristescu C. P., Popescu I. M., A.M.Preda

Hollow cathode He-Zn laser with an additional command electrode

Rev. Roum. Phys., 27 (4), p.357 – 360, (1982)

 

01 Caroli S., Low-pressure discharges 0 fundamental and applicative aspects - a review, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2 (7), 661 - 680, (1987)

 

[42] Cone G. F., Popescu I. M., Stanciu Gh. A., Stoichita C. M.

Determination of maximum population inversion with resonant Faraday effect

Rev. Roum. Phys., 27 (5), 515 – 517, (1982)

 

[43] Popescu I. M., Sterian P. E., Manaila D., Podoleanu A. G.

Stability conditions for the multimode CW gas laser operation, obtained by using Lyapounov thorema

Rev. Roum. Phys., 27 (6-7), 569 – 571, (1982)

 

01 Caroli S., Low – pressure discharges – fundamental and applicative aspects – a review, J. Anal. Atom Spectrum 2 (7), 661 – 680, (1987)

02 Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda A. M., et al., Coupling between the discharge plasma instability and the laser oscillation in a He – Cd laser, Contrib. Plasm. Ohys. 26 (3), 185 – 193 (1986)

 

[44] Cristescu C. P., Popescu I. M, Preda A. M., Cilea M.

A segmented hollow cathode laser oscillating on Cd II lines

Rev. Roum. Phys., 27 (6-7), 611 – 613, (1982)

 

01 Caroli S., Low – pressure discharges – fundamental and applicative aspects – a review, J. Anal. Atom Spectrum 2 (7), 661 – 680, (1987)

02 Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda A. M., et al., Coupling between the discharge plasma instability and the laser oscillation in a He – Cd laser, Contrib. Plasm. Ohys. 26 (3), 185 – 193 (1986)

 

[45] Popa D., Vlad V. I., Popescu I. M., Maurer J., Popa C.

Double exposure homografic interferometry in the Fourier plane

Rev. Roum. Phys., 27 (6-7), 681 –684, (1982)

 

[46] Popescu I. M., Podoleanu A. G., Sterian P. E.

Dispositif bistable magnéto-optique

Rev. Phys. Appl. (France) 18 (5), 313-316, (1983)

 

01 Gibbs H., Opticeskaia bistabilnost: Upravlenie svetom s pomoşciu sveta, Moskva, „Mir”, (1988)

02 Gibbs H. M., Optical bistability: controlling ligh with light, Academic Press, Inc., Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, Orlando. San Diego. New York. Austin. London. Montreal. Sydney. Tokyo.Toronto, (1985)

03 Podoleanu A. G., Popescu I. M., Some simple experimental studies using a passive cavity coupled to a He-Ne-laser cavity for practice in a quantum-electronics laboratory, Am J Phys 57 (7): 646-654 JUL (1989)

04 Podoleanu A. G., Popescu I.M., Dumitru M. A., et al., Bistable liquid-crystal He-Ne-laser device in coupled cavity, Opt Commun 54 (6): 358-362 (1985)

 

[47] Popescu I. M., Puscas N. N., Sterian P. E., Baranovski I.

The fifth order susceptibility calculus of alkali metal vaporus

Rev. Roum. Phys. 28 (5), 383 –388, (1983)

 

[48] Popescu I. M., Dumitru M.A., Sterian P.E., Podoleanu A.Gh.

Coupled modes number evaluation for FM mode-locked lasers

Rev. Roum. Phys. 28 (8), 699 –704, (1983)

 

01 Dumitru M. Ninulescu V. Sterian P.E., et al., Computer aided instruction in laser dynamics, Comput Phys Commun 121, 583-585 (1999)

 

[49] Cojocaru E., Draganescu V., Ganciu-Petcu M., Popescu I. M.

Target material dependence of the self-generated magnetic field in TEA-CO2 laser produced plasmas

Rev. Roum. Phys. 29 (2), 163 –167, (1984)

 

01 Cojocaru E., Ion – acceleration in laser – produced plasma on metallic targets at law – pressure of background air, Rev. Roum. Phys. 30 (10), 837 – 841 (1985)

02 Knov V. I., Nikitin P. I., Prokhorov A. M., Air breakdown by 2 coherent CO2 – laser pulses near the target – magnetic – fields, Izv. An SSSR Fiz. 49 (6), 1208 – 1213, (1985)

03 Cojocaru E, On the strange shape of ion collection signal from laser-produced plasma on ferromagnetic target, Rev Roum Phys 29 (10): 895-& 1984

04 Cojocaru E, Background gas-pressure dependence of self-generated magnetic-fields in laser-produced plasmas, Rev Roum Phys 29 (5): 465-470 1984

 

[50] Stefanescu E. N., Popescu I. M, Sterian P. E.

The semiclassical approach of the optical bistability

Rev. Roum. Phys. 29 (2) 183 – 188, (1984)

 

[51] Cilea M., Preda A. M., Popescu I. M., Cristescu C. P.

Oscillations laser simultabeés sur les ligues de Cd II et Zn II obtenues dans le même tube laser

Rev. Roum. Phys. 29 (6), 515 –517, (1984)

 

[52] Popescu I. M., Sachelarie D., Gatlan D., et al.

Applications of laser scanning in semiconductor – device technology

Rev. Roum. Phys., 29 (8), 751 - 756, (1984)

 

01 Cojocaru E, On the strange shape of ion collection signal from laser-produced plasma on ferromagnetic target, Rev Roum Phys 29 (10): 895-& (1984)

02 Cojocaru E, Background gas-pressure dependence of self-generated magnetic-fields in laser-produced plasmas, Rev Roum Phys 29 (5): 465-470 (1984)

 

[53] Popescu I. M., Puscas N. N., Sterian P. E., Irimescu D.

The model of the seventh harmonic generation by tow-photon resonant absorption in nonlinear media

Rev. Roum. Phys. 20 (9), 807 –813, (1984)

 

[54] Popescu I. M., Dumitru M. A., Sterian P. E.

Dispositifs bistables électro-optiques à cristaux liquides

Rev. Roum. Phys. 30 (4), 297-301, (1985)

 

01 Goldfarb M. V., Molotskii M. I., Shmurak S. Z., Difference between the dislocation states revealed in the photoplastic effect and strain – induced luminescence, Fiz. Tverd. Telo 32 (8), 2398 – 2402, (1990)

02 Podoleanu A. G., Popescu I. M., Sterian P. E., “Variante simple de mode-locking avec applications dans la mesure du temps de réponse de dispositifs opto-électroniques”, Rev. Phys. Appl. France 21, (4), 277-282, (1986)

03 Niculescu E., Marian P., Popescu I. M., Energy – levels for donor impurities in gaas and gap, Rev. Roum. Phys. 30 (10), 843 – 849, (1985)

 

[55] Podoleanu A. G., Popescu I. M.

L’étude théoretique sur le régime mode-loking obtenu par la variation de la longueur de la cavité passive coupleé à la cavité laser

Rev. Roum. Phys., 30 (5), 381-389, (1985)

 

01 Podoleanu A.Gh., Popescu I.M., Sterian P.E.,

Simple mode - locking method woth applications in the optoelectronics devices response - time measurement,

Revue de Physique Appliquée, 21 (4), 277 - 282, (1986)

 

[56] Cone G. F., Popescu I. M., Stanciu G. A.

Determination des selections efficaces de photoionisation pour les niveaux profonds de Au dans le silicium, en utilisant la variation en temps du photocourent par une jonction p-n

Rev. Roum. Phys. 30 (6), 519-523, (1985)

 

[57] Cilea M., Preda A.M., Popescu I. M.,

A model for the He-Zn II laser,

Rev. Roum. Phys. 30 (5), 371 - 380, (1985)

 

[58] Cilea M., Preda A.M., Popescu I. M.,

He-Zn II laser and hollow - cathode in brass,

Rev. Roum. Phys. 30 (4), 311 - 320, (1985)

 

[59] Niculescu E., Marian P., Popescu I. M.

Calculation of energy – levels of the shallow and deep donors in silicon

Rev. Roum. Phys. 30 (9), 779 – 787, (1985)

 

01 Goldfarb M. V., Molotskii M. I., Shmurak S. Z., Difference between the dislocation states revealed in the photoplastic effect and strain-induced luminescence, Fiz Tverd Tela 32 (8), 2398-2402, (1990)

02 Niculescu E, Marian P, Popescu I. M., Energy-levels for donor impurities in gaas and gap, Rev Roum Phys 30 (10), 843-849, (1985)

 

[60] Niculescu E., Marian P., Popescu I. M.,

Energy – levels for donor impurities in gaas and gap

Rev. Roum. Phys. 30 (10), 843 – 849, (1985)

 

[61] Podoleanu A.G., Popescu I. M., Dumitru M. A., Plosceanu C. L.

Dispositif bistable à laser He-Ne à cristal liquide dans la cavité couplée

Opt. Commun. 54 (6), 358-362, (1985)

 

[62] Cristescu C.P., Popescu I. M., Preda A.M., Podoleanu A. G.

Coupling between the discharge plasma instability and the laser oscillations in a He-Cd laser

Contrib. Plasma Phys.26(3), 185-193, (1986)

 

[63] Podoleanu A. G., Popescu I. M., Sterian P. E.

Variante simple de mode-locking avec applications dans la mesure du temps de réponse de dispositifs opto-électroniques

Rev. Phys. Appl. France 21 (4), 277-282, (1986)

 

01 Podoleanu A. G, Popescu I. M., Some simple experimental studies using a passive cavity coupled to a He-Ne-laser cavity for practice in a quantum-electronics laboratory, Am J Phys 57 (7): 646-654 (1989)

 

[64] Lupascu A. I., Popescu I. M.

The time evolution of quantum systems with discrete energy spectra

Can. J. Phys. 64 (11), 1546-1550, (1986)

 

01 Joachim C, Ligand-length dependence of the intramolecular electron-transfer through-bond coupling parameter, Chem Phys. 116 (3), 339-349 (1987)

 

[65] Popescu I. M., Stefanescu E. N., Sterian P. E.

A semiclassical analysis of an optical bistable Fabry-Perot resonator (Semiclassical equations for a bistable Fabry-Perot resonator)

Rev. Roum. Phys. 31 (3), 221-235, (1986)

 

01 Stefanescu E., Sterian, Exact quantum master equations for Markffian systems, Opt. Eng. 35 (6), 1573 - 1575, (1996)

 

[66] Stefanescu E. N., Sterian P. E., Popescu I. M.

Time dependent problem aalgorithm of the optical bistability

Rev. Roum. Phys. 31 (4), 345-350, (1986)

 

01 Stefanescu E., Sterian P. E., Exact quantum equation for Markoffian systems, Opt. Eng. 35 (6), 1573 – 1575, (1996)

 

[67] Popescu I. M., Puscas N. N., Sterian P. E., Irimescu D.

Numerical analysis of the seventh harmonic generation efficiency in Na-Xe mixture

Rev. Roum. Phys. 31 (4), 357-361, (1986)

 

01 Stefanescu E., Sterian P. E., Exact quantum equation for Markoffian systems, Opt. Eng. 35 (6), 1573 – 1575, (1996)

02 Popescu V. A., Popescu I. M., Jitaru M., “The successive perturbation method in the various orders of perturbation” Can. J. Phys. 68, 1476-1478, (1990)

03 Popescu V. A., Popescu I. M., Rusescu M. C. “Comparison between the succesive-perturbation method and the analytic-continuation method” Phys. Rev. A 39 (10), 5425-5427, (1989)

 

[68] Popescu V. A., Popescu I. M.

A joint method combining the succesive perturbation method with the Padé summability technique

Rev. Roum. Phys. 31 (5), 429-431, (1986)

 

01 Popescu V. A., Popescu I. M., Jitaru M., The successive perturbation method in the various orders of perturbation, Can J Phys 68 (12): 1476-1478, (1990)

02 Popescu V. A., Popescu I. M., RusescU M. C., Comparison between the successive-perturbation method and the analytic-continuation method, Phys Rev A 39 (10), 5425-5427, (1989)

 

[69] Popescu V. A., Popescu I. M

Combination of the succesive perturbation method with other common methods.”

Can. J. Phys. 65, 462-463, (1987)

 

01 Popescu V. A, Popescu I. M., Jitaru M, The successive perturbation method in the various orders of perturbation, Can J Phys 68 (12), 1476-1478 (1990)

02 Popescu V. A, Popescu I. M, Rusescu M. C., Comparison between the successive-perturbation method and the analytic-continuation method, Phys Rev A 39 (10): 5425-5427 (1989)

03 Popescu V. A, Popescu I. M, Rusescu M. C., Application of the successive variational method to the d-dimensional generalized anharmonic-oscillator, Phys Lett A 132 (8-9): 423-428 (1988)

 

[70] Popescu V. A., Popescu I. M.

An estimate of the radius of convergence of the perturbation series for the anharmonic oscillator

Rev. Roum. Phys. 32, (3), 279-281, (1987)

 

[71] Popescu I. M., Puşcaş N.N., Sterian P.E., General method for theoretical analysis of the 7-th harmonic generation in the wave plane approximation

Rev. Roum. Phys. 32 (3), 273 - 277, (1987)

 

[72] Popescu V. A., Popescu I. M.

Applications of the perturbation theory to the effectes of solute-solvent interactions on the vibrational spectrum.”

Phys. Lett. A 127,. (6-7), 305-307, (1988)

 

01 Popescu V. A., A new form of the succesive variational method for the D – dimensional generalized anharmonic – oscilator, Phys. Lett. A, 193 (5 – 6), 431 – 436, (1994)

 

[73] Popescu V. A., Popescu I. M., Rusescu M. C.

Applications of the succesive variational method to the D-dimensional generalized anharmonic oscillator

Phys. Lett., A 132, (8-9), 423-428 (1988)

 

01 Popescu A.V., A new form of the succesive variational method for the D-dimensional generalized anharmonic - oscilator, Phys. Lett. A, 193 (5 - 6), 431 - 436, (1994)

 

[74] Popescu V. A., Popescu I. M.

Application of the succesive perturbation method to the hydrogen atom perturbated by br1

Rev. Roum. Phys. 33 (8), 1181-1184, 1988

 

[75] Popescu I. M., Puscas N. N., Sterian P. E.

The evolution of the third, fifth and seventh harmonic fields and of the multiphoton ionization density current in nonlinear media

Rev. Roum. Phys. 33 (10), 1361-1373, (1988)

 

[76] Podoleanu A. G., Popescu I. M.

Some simple experimental studies using a passive cavity coupled to a He-Ne laser cavity in a quantum electronics laborratory

Am. J. Phys., 57 (7), 646-654, (1989)

 

01 Nachman P, Bernstein A. C., Scanning, spherical-mirror Fabry-Perot interferometer: An upper-division optics laboratory experiment, Am J Phys 65 (3), 202-213 (1997)

 

[77] Popescu V. A., Popescu I. M., Rusescu M. C.

Comparison between the succesive - perturbation method and the analytic-continuation method

Phys. Rev. A 39 (10), 5425-5427, (1989)

 

01 Popescu V. A, Popescu I. M, Jitaru M., The successive perturbation method in the various orders of perturbation, Can J Phys 68 (12), 1476-1478 (1990)

02 Popescu V.A., A new form of the succesive variational method for the D-dimmensional generalized an harmonic - oscillator, Phys. Let. A 193 (5 - 6), 431 - 436, (1994)

 

[78] Popescu V. A., Popescu I. M.

Improvement of the convergence of the exponential perturbation theory in the Schrödinger representation by dividing the time interval

Can. J. Phys. 68 (11), 1221-1223, (1990)

 

[79] Popescu V. A., Popescu I. M., Jitaru M.

The successive perturbation method in the various orders of perturbation

Can. J. Phys. 68 (12), 1476-1478, (1990)

 

[80] Dumitru M. A., Popescu I. M., Honciuc M.

Low power CW laser light in new nonlinear optical materials

J. Phys. IV, Colloque C 7, supplément au J.Phys. III, I, C7-757-C7-760, (1991)

 

01 Ghelmez M. A., Dumitru B, Honciuc M, et al., Studies in light field of the mesomorphic state of some biological membrane models, Synthetic Met 124 (1), 163-165 Sp. Iss. SI (2001)

02 Dumitru M A, Honciuc M, Piscureanu M. C., et al., New nonlinear optical materials from living matter, Opt Eng 35 (5), 1372-1376 (1996)

 

[81] Popescu I. M., Dumitru M. A., Honciuc M.

Some optical properties of the elaidicum acid in mesophase

Mol. Cryst. Liq.Cryst. 213, 1-9, (1992)

 

01 Ghelmez M., Berteanu M., Dumitru B., Fatty acids based biological membrane simple models, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 10 (3), 707 - 712, (2008)

 

[82] Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda A. M.

Fractal discharge on the surface on a electrolytical solution

Phys, Lett. A, 173 (3), 275 – 278 (1993)

[83] Popescu I. M., Dumitras D. C., Puscas N. N.

Optical science and engineering in Romania

Opt. Eng. 35 (5), 1237-1238, (1996)

 

[84] Cone G. F., Popescu I. M.

Population inversion calculus from Faraday rotation in a He-Ne gaseous mixture

Opt. Eng. 35 (5), 1273-1277, (1996)

 

[85] Syrbu A.V., Mereutza A.Z., Suruceanu G.I., Yakovlev V.P., Caliman A., Lupu A.T., Vieru S., Predescu M., Popescu I.M., Ispasoiu R.G.

Fabrication, characterization, and applications of high-performance AlGaAs-based buried –heterostruc-ture diode lasers

Opt. Eng. 35 (5), 1278-1283, (1996)

 

01 Ispasoiu R. G, Smeu E, Puscas N. N, et al., Phase-mismatching effects in the internal second-harmonic generation in InGaAs quantum-well laser diodes, J Mod Optic 47 (7), 1149-1154 (2000)

02 Ispasoiu R. G., Puscas N. N., Popescu I. M., et al., Measurement of enhanced radiant power of internal second harmonic generation in InGaAs/GaAs/AlGaAs strained SQW BH LDs, by an indirect method, Int J Optoelectron 11 (2), 127-131 (1997)

03 Celebi F.V., Dalkiran I., Danisman K., Injection level dependence of the gain, refractive index variation, and alpha parameter in broad - area InGaAs deep quantum-well lasers, Optik, 117 (11), 511 - 515, (2006)

04 Popescu V.A., Puşcaş N.N., Simulation of second harmonic generation in InGaAs single quantum well laser diodes, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 9 (6), 1852 - 1855, (2007)

05 Title: Simulation of second harmonic generation in InGaAs single quantum well laser diodes, Author(s): Popescu V. A.; Puscas N. N. Source: JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS Volume: 9 Issue: 6 Pages: 1852-1855 Published: JUN 2007

06 Title: Analysis of conversion efficiency of internal second-harmonic generation in InGaAs quantum-well laser diodes emitting around 960 nm Author(s): Puntaru F.; Puscas N. N. Editor(s): Iancu O; Manea A; Schiopu P, Conference: Conference on Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies IIILocation: Bucharest, ROMANIADate: NOV 24-26, 2006; Sponsor(s): SPIE Romania Chapter; Romanian Minist Educ & Res; Electromagnetica Goldstar SRL; Optokon Romania SRL; Politehn Univ Bucharest, Fac Elect, Tellcomm & Informat Technol, Optoelect Res Ctr; Source: Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies III Book Series: PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) Volume: 6635 Pages: U189-U194 DOI: 10.1117/12.741917 Published: 2007

07 Title: Injection level dependence of the gain, refractive index variation, and alpha (alpha) parameter in broad-area InGaAs deep quantum-well lasers Author(s): Celebi Fatih V.; Dalkiran Ilker; Danisman Kenan, Source: OPTIK Volume: 117 Issue: 11 Pages: 511-515 DOI: 10.1016/j.ijleo.2005.11.011 Published: 2006

08 Title: Analysis of phase-matching for the internal second-harmonic generation in InGaAs quantum-well laser diodes emitting around 980nm Author(s): Frunza M; Puscas NN; Smeu E; et al. Editor(s): Iancu O; Manea A; Cojoc D, Conference: Conference on Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and NanotechnologiesLocation: BUCHAREST, ROMANIADate: NOV 21-23, 2002; Sponsor(s): Univ Politehn Bucharest, Opt Elect Res Ctr; SPIE Romania Chapter; Int Commiss Opt; TASC, INFM Natl Lab; Romanian Minist Educ & Res; Electromagnet Goldstar S R L; Source: ADVANCED TOPICS IN OPTOELECTRONICS, MICROELECTRONICS, AND NANOTECHNOLOGIES Book Series: PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) Volume: 5227 Pages: 240-248 Published: 2002

09 Title: Analysis of phase-matching conditions for internal second-harmonic generation in InGaAs quantum-well laser diodes Author(s): Frunza M; Smeu E; Puscas NN; et al., Editor(s): Vlad VI, Conference: 6th Conference on Optics (ROMOPTO 2000)Location: BUCHAREST, ROMANIADate: SEP 04-07, 2000; Sponsor(s): Natl Agcy Sci, Technol & Innnovat; Ramanisn Acad, Div Phys; Minist Educ; SPIE; European Off Aerosp Res & Dev; Abdus Salam Int Ctr Theoret Phys; Int Commiss Opt; European Opt Soc; Inst Atom Phys; Div Opt & Quantum Electr; SPIE Romania Chapter; Natl Inst Laser, Plasma & Radiat Phys; Natl Inst Res & Dev Optoelectr; Inst Optoelectr S A; Univ Bucharest, Fac Phys; Univ Politehn Bucharest; Romanian Soc Lasers Med & Biotechnol Source: ROMOPTO 2000: SIXTH CONFERENCE ON OPTICS Book Series: PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) Volume: 4430 Pages: 527-532 Published: 2000

 

[86] Puscas N.N., Grobnic D.M., Popescu I. M., Gudi M., Scarano D., Perrone G., Montrosset I.

Characterization of the Er3+ - doped Ti:LiNbO3 waveguides: losses, absorbtion spectra and near field me-asurements

Opt. Eng. 35 (5), 1311-1318, (1996)

 

01 Simon V., Pop R., Puscas N. N., Iron influence on optical and magnetic properties of lead – bismuthate glasses, Mod. Phys. Lett B, 17 (5 – 6), 235 – 244 (2003)

02 Lin J. H, Chen C. K., An inverse algorithm to calculate the refractive index profiles of periodically segmented waveguides from the measured near-field intensities, J Lightwave Technol 20 (1): 58-64 (2002)

03 Puscas N. N., Modelling of the maximum refractive indese difference profile of optical waveguides obtained by double ion exchange in glass, J. Optoelectron Adv. M 2 (2), 191 – 198 (2000)

04 Maeda Y, Nagata H, Nakashima T, et al., Optical signal inversion phenomenon for 1.53 mu m laser in an erbium-doped lithium niobate, Appl Phys Lett 75 (26): 4067-4069 (1999)

05 Salazar D, Villalobos A, Porte H, et al., Propagation losses of copper-ion-exchanged channel optical waveguides, J Mod Optic 46 (4): 657-665 (1999)

06 Ispasoiu R. G, Smeu E, Puscas N. N, et al., Phase-mismatching effects in the internal second-harmonic generation in InGaAs quantum-well laser diodes, J Mod Optic 47 (7), 1149-1154 (2000)

07 Ispasoiu R. G, Puscas N. N, Popescu I. M., et al., Measurement of enhanced radiant power of internal second harmonic generation in InGaAs/GaAs/AlGaAs strained SQW BH LDs, by an indirect method, Int J Optoelectron 11 (2), 127-131 (1997)

08 Lin J. H., Chen C. K., Lin Y. J., An improved inverse method for refractive index reconstruction of ion – exchanged waveguides, J. Opt. Commun. 23 (1), 29 – 34 (2002)

09 Title: Evaluation of losses and group effective refractive index of Er(3+):Ti:LiNbO(3) optical waveguides, Author(s): Vasile Georgiana C.; Puscas Niculae N., Source: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS Volume: 9 Issue: 3 Pages: 852-856 DOI: 10.2478/s11534-010-0085-x Published: JUN 2011

10 Title: Near-field measurements of a single-mode optical fiber and Er(3+):Ti:LiNbO(3) and Ti:LiNbO(3) optical waveguides, Author(s): Vasile G. C.; Puscas N. N., Source: OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS Volume: 5 Issue: 5-6 Pages: 606-609 Published: MAY 2011

11 Title: Evaluation of some optical parameters which characterize the Er(3+):LiNbO(3) optical waveguides, Author(s): Dinu D.; Dontu S.; Puscas L. A.; et al., Editor(s): Schiopu P; Caruntu G, Conference: Conference on Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies VLocation: Constanta, ROMANIADate: AUG 26-29, 2010; Sponsor(s): Politehnica Univ Bucharest, Optoelectron Res Ctr; Constanta Maritime Univ; SPIE, Source: ADVANCED TOPICS IN OPTOELECTRONICS, MICROELECTRONICS, AND NANOTECHNOLOGIES V Book Series: Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering Volume: 7821 Article Number: 78210I DOI: 10.1117/12.881684 Published: 2010

12 Title: Characterization of Er(3+):Ti:LiNbO(3) and Ti:LiNbO(3) optical waveguides using near-field measurements, Author(s): Vasile G. C.; Puscas N. N., Editor(s): Schiopu P; Caruntu G, Conference: Conference on Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies VLocation: Constanta, ROMANIADate: AUG 26-29, 2010; Sponsor(s): Politehnica Univ Bucharest, Optoelectron Res Ctr; Constanta Maritime Univ; SPIE, Source: ADVANCED TOPICS IN OPTOELECTRONICS, MICROELECTRONICS, AND NANOTECHNOLOGIES V Book Series: Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering Volume: 7821 Article Number: 78210Q DOI: 10.1117/12.881683 Published: 2010

13 Title: EVALUATION OF THE OPTICAL COUPLING BETWEEN OPTICAL FIBRES AND Er(3+) :Ti:LiNbO(3) OPTICAL WAVEGUIDES, Author(s): Vasile Georgiana C.; Braniste Alexandru E.; Ilie Gelu; et al., Source: UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS Volume: 72 Issue: 3 Pages: 137-148 Published: 2010

14 Title: Evaluation of the complex atomic susceptibility of Er(3+):Ti:LiNbO(3) optical waveguides in visible and near IR spectral range, Author(s): Puscas N. N., Source: OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS Volume: 3 Issue: 11 Pages: 1147-1150 Published: NOV 2009

15 Title: Evaluation of losses and group effective refractive index of Er3+-doped Ti : LiNbO3 optical waveguides, Author(s): Puscas N. N., Source: OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS Volume: 2 Issue: 4 Pages: 193-195 Published: APR 2008

16 Title: Modelling and evaluation of some spectroscopic parameters of Er3+ and Yb3+-doped LiNbO3 optical waveguide amplifiers - art. no. 678505, Author(s): Constantin Georgiana C.; Puscas N. N.; Popescu I. M., Editor(s): Vlad VI, Conference: 8th Conference on OpticsLocation: Sibiu, ROMANIADate: SEP 04-07, 2006; Sponsor(s): Romanian Phys Soc, Div Opt & Quantum Elect; SPIE Romanian Chapter, Source: ROMOPTO 2006: Eighth Conference on Optics Book Series: PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) Volume: 6785 Pages: 78505-78505 Article Number: 678505 DOI: 10.1117/12.755491 Published: 2007

17 Title: Evaluation of the attenuation and the optical coupling between optical fibers and waveguides, Author(s): Ghinoiu S.; Puscas L. A.; Rotaru E. M.; et al., Editor(s): Iancu O; Manea A; Schiopu P, Conference: Conference on Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies IIILocation: Bucharest, ROMANIADate: NOV 24-26, 2006; Sponsor(s): SPIE Romania Chapter; Romanian Minist Educ & Res; Electromagnetica Goldstar SRL; Optokon Romania SRL; Politehn Univ Bucharest, Fac Elect, Tellcomm & Informat Technol, Optoelect Res Ctr; Source: Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies III Book Series: PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) Volume: 6635 Pages: U334-U340 DOI: 10.1117/12.742123 Published: 2007

18 Title: The modelling and calculation of some characteristic parameters of Er3+ : LiNbO3 optical waveguides - art. no. 61800M ,Author(s): Puscas NN; Popescu IM, Editor(s): Tomanek P; Hrabovsky M; Miler M; et al., Conference: 5th International Conference on Photonics, Devices and SystemLocation: Prague, CZECH REPUBLICDate: JUN 08-11, 2005; Sponsor(s): Czech & Slovak Soc Photon; Action M Agcy; European Off Aerosp Res & Dev; AF Res Lab; European Opt Soc; SPIE Czech/Slovak Chapter; Int Commiss Opt; Opt Soc Amer; Czech Tech Univ Prague; Acad Sci Czech Republ; Slovak Acad Sci, Source: Photonics, Devices, and Systems III Book Series: PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) Volume: 6180 Pages: M1800-M1800 Article Number: 61800M DOI: 10.1117/12.675661 Published: 2006

 

[87] Grobnic D. M., Puscas N. N., Popescu I. M.

Transversal distribution of the stochastic properties of an Er3+ - doped Ti:LiNbO3 waveguide amplifier

Opt. Eng. 35 (6), 1624-1631, (1996)

 

01 Lin J. H, Chen C. K., An inverse algorithm to calculate the refractive index profiles of periodically segmented waveguides from the measured near-field intensities, J Lightwave Technol 20 (1): 58-64 (2002)

02 Maeda Y., Nagata H., Nakashima T., et. al., Optical signal inversion phenomena for 1,53 mu m laser in an erbium – doped lithium niobate, Appl. Phys. Lett. 75 (26), 4067 – 4069, (1999)

03 Salazar D, Villalobos A, Porte H, et al., Propagation losses of copper-ion-exchanged channel optical waveguides, J Mod Optic 46 (4) 657-665 (1999)

 

[88] Cristescu C. P., Preda A. M., Popescu I. M.

Diffraction of a laser beam at the edge of a fractal electrodeposit

Opt. Eng. 35, (6), 1647-1651, (1996)

 

[89] Puica I., Pop I., Sirbat I., Ciobanu G., Mazzetti P., Popescu I. M.

Field-independent relationship between critical current and voltage drop for bulk YBCO superconducting sample in a magnetic field

Supercond. Sci. Tech. 9, 517-522 (1996)

 

01 Gonzalez M. T, Curras S. R, Maza J, et al., Voltage asymmetry in the current-voltage characteristics of granular YBa2Cu3O7-delta at very low magnetic fields, Phys Rev B 63 (22), Art. No. 224511 (2001)

02 Hernandez A. D, Hart C., Martinez C. M., et al., Self-field effects on critical current density and current-voltage characteristics in superconducting YBaCuO thick films, Supercond Sci Tech 12 (7), 426-430 (1999)

 

[90] Cristescu C. P., Preda A. M., Popescu I. M, Muntean I. L.

Influence of laser irradiation on the morphology of fractal electrodeposition

Appl. Surf. Sci., 106, 114-119, (1996)

 

[91] Preda A. M., Cristescu C. P., Popescu I. M., Toma A. G.

The fluorescence of liquid microscophers induced by laser irradiation

App. Surf. Sci., 106, 517-521, (1996)

 

01 Preda A.M., Scarlat E.N., Preda L., Popescu I.M., Optical devices with silica - gel small spheres, Proceedings of SPIE, volume 3405, 211-217, (1998)

 

[92] Ispasoiu R. G., Puscas N. N., Popescu I. M., Yakovlev V. P., Smeu E., Toma A.

Measurement of enhancend radiant power of internal second harmonic generation in InGaAs/GaAs/AlGaAs strained SQW BH LDs, by an indirect method

Int. J Optoelectron. 11 (2), 127-131, (1997)

 

01 Ispasoiu R. G, Smeu E, Puscas N. N, et al., Phase-mismatching effects in the internal second-harmonic generation in InGaAs quantum-well laser diodes, J Mod Optic 47 (7), 1149-1154 (2000)

02 Popescu V.A., Puşcaş N.N., Simulation of second harmonic generation in InGaAs single quantum well laser diodes, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 9 (6), 1852 - 1855, (2007)

03 Title: Internal Second Harmonics of an Injection-Locked Laser Diode and Its Application to Laser Frequency Stabilization, Author(s): Chou Che-Chung; Sun Chia-Hung; Chien I-Hao; et al., Book Group Author(s): IEEE, Conference: Conference on Lasers and Electro-Optics/Quantum Electronics and Laser Science Conference, Location: Baltimore, MDDate: MAY 06-11, 2007; Source: 2007 CONFERENCE ON LASERS & ELECTRO-OPTICS/QUANTUM ELECTRONICS AND LASER SCIENCE CONFERENCE (CLEO/QELS 2007), VOLS 1-5 Pages: 2157-2158 Published: 2007

04 Ispasoiu R.G., Smeu E., Puscas N.N., Ducariu A.N., Frunza M.C., Emission of spectrally narrow blue - green second harmonic signals in ingaas quantum - well laser diodes, U.P.B., Sci. Bull. Series A, 61 (3 - 4), (1999)

 

[93] Puscas N. N., Grobnic D. M., Popescu I. M.

The near field reconstruction and refractive index profile determination of a Ti:LiNbO3 channel waveguide

Int. J Optoelectron. 11 (4), 271-275, (1997)

 

01 Ispasoiu RG, Smeu E, Puscas NN, et al., Phase-mismatching effects in the internal second-harmonic generation in InGaAs quantum-well laser diodes, J Mod Optic 47 (7): 1149-1154 (2000)

 

[94] Ispasoiu R. G., Smeu E., Puscas N. N., Popescu I. M, Suruceanu G. I.

Phase mismatching effects in the internal second-harmonic generation in InGaAs quantum-well laser diodes

J. Mod. Optics 47 (7), 1149-1154, (2000)

 

01 Popescu V.A., Puşcaş N.N., Simulation of second harmonic generation in InGaAs single quantum well laser diodes, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 9 (6), 1852 - 1855, (2007)

02 Wang S.M., Shen Y.H., Xu J.X., et al., Deep - ultraviolet emission from an InGaAs semiconductor laser, Applied Physics Letters, 84 (16), 3007 - 3009, (2004)

03 Title: The phenomena and nature of characterized nano-radiation, Author(s): Wang SM; Hu LG; Zhao DM; et al., Editor(s): Zhu X; Chow SY; Arakawa Y., Conference: Conference on Nanophotonics, Nanostructure and NanometrologyLocation: Beijing, PEOPLES R CHINADate: NOV 08-10, 2004; Sponsor(s): SPIE; Chinese Opt Soc; Source: Nanophotonics, Nanostructure, and Nanometrology Book Series: PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) Volume: 5635 Pages: 203-210 DOI: 10.1117/12.574836 Published: 2005

04 Title: Analysis of conversion efficiency of internal second-harmonic generation in InGaAs quantum-well laser diodes emitting around 960 nm, Author(s): Puntaru F.; Puscas N. N., Editor(s): Iancu O; Manea A; Schiopu P., Conference: Conference on Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies IIILocation: Bucharest, ROMANIADate: NOV 24-26, 2006; Sponsor(s): SPIE Romania Chapter; Romanian Minist Educ & Res; Electromagnetica Goldstar SRL; Optokon Romania SRL; Politehn Univ Bucharest, Fac Elect, Tellcomm & Informat Technol, Optoelect Res Ctr., Source: Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies III Book Series: PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) Volume: 6635 Pages: U189-U194 DOI: 10.1117/12.741917 Published: 2007

05 Title: Analysis of phase-matching conditions for internal second-harmonic generation in InGaAs quantum-well laser diodes, Author(s): Frunza M; Smeu E; Puscas NN; et al., Editor(s): Vlad VI., Conference: 6th Conference on Optics (ROMOPTO 2000)Location: BUCHAREST, ROMANIADate: SEP 04-07, 2000; Sponsor(s): Natl Agcy Sci, Technol & Innnovat; Ramanisn Acad, Div Phys; Minist Educ; SPIE; European Off Aerosp Res & Dev; Abdus Salam Int Ctr Theoret Phys; Int Commiss Opt; European Opt Soc; Inst Atom Phys; Div Opt & Quantum Electr; SPIE Romania Chapter; Natl Inst Laser, Plasma & Radiat Phys; Natl Inst Res & Dev Optoelectr; Inst Optoelectr S A; Univ Bucharest, Fac Phys; Univ Politehn Bucharest; Romanian Soc Lasers Med & Biotechnol; Source: ROMOPTO 2000: SIXTH CONFERENCE ON OPTICS Book Series: PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) Volume: 4430 Pages: 527-532 Published: 2000

06 Title: Analysis of phase-matching conditions for internal second-harmonic generation in InGaAs quantum-well laser diodes, Author(s): Frunza M; Smeu E; Puscas NN; et al., Editor(s): Vlad VI., Conference: 6th Conference on Optics (ROMOPTO 2000); Location: BUCHAREST, ROMANIA Date: SEP 04-07, 2000; Sponsor(s): Natl Agcy Sci, Technol & Innnovat; Ramanisn Acad, Div Phys; Minist Educ; SPIE; European Off Aerosp Res & Dev; Abdus Salam Int Ctr Theoret Phys; Int Commiss Opt; European Opt Soc; Inst Atom Phys; Div Opt & Quantum Electr; SPIE Romania Chapter; Natl Inst Laser, Plasma & Radiat Phys; Natl Inst Res & Dev Optoelectr; Inst Optoelectr S A; Univ Bucharest, Fac Phys; Univ Politehn Bucharest; Romanian Soc Lasers Med & Biotechnol; Source: ROMOPTO 2000: SIXTH CONFERENCE ON OPTICS Book Series: PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) Volume: 4430 Pages: 527-532 Published: 2000

 

[95] Cristea M., Iova I., Cristescu C. P., Popescu I. M., Damelincourt J. J.

Modelling nonlinear coupling between plasma, electrods ena wals for high pressure Hg arc discharge lamps

Contrib. Plasma Phys., 40 (3), 545-554, (2000)

 

01 Cristea M, Zissis G, Thin barium layer formation and its influence on tungsten electrode ARC attachement modes in HID lamps, J Optoelectron Adv M 5 (2), 511-520 (2003)

02 Cristea M., Lafitte B., On the emitted spectrum changing in metal - halide lamps, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 6 (1), 87 - 94, (2004)

03 Kaziz S., Ahmed R.B., Araoud Z., et al., A numerical study of the supply mode effects on high - pressure mercury discharge lamp dynamic thermal behaviour, Physics of Plasmas, 12 (6), Article Number: 063503, (2005)

04 Fabela J.L.T., Pacheco - Sotelo J.O.Pacheco M.P., et al., Modeling the voltage drop across the chatode sheath in HPS, IEEE Transactions on Plasma Science, 35 (4), 1104 - 1110, Part 3 (2007)

05 Cristea M., Elastic collisions in high-pressure mercury lamps, UPB Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics, 63 (4), pp. 46-48 (2001)

06 Title: FINITE ELEMENT METHOD IN HIGH INTENSITY PLASMA DISCHARGE MODELING, Author(s): Cristea Mihail; Source: UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS Volume: 70 Issue: 4 Pages: 127-132 Published: 2008

07 Tapia, J.L., Sotelo, J.O.P., Rodriguez, E.D., Ledeneva, Y.N., Hernández, R.A.G., An electrical cathode model of a high pressure sodium lamp, Proceedings - 2010 IEEE Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference, CERMA 2010, art. no. 5692401, pp. 586-591, (2010)

 

[96] M. Stafe, C. Negutu, I.M. Popescu, Real time determination and control of the laser drilled holes depth, Shock Waves, 14 (1-2), 123-126, (2005)

 

01 Stafe, M., Negutu, C., Puscas, N.N., Popescu, I.M., Pulsed laser ablation of solids, Romanian Reports on Physics, 62 (4), pp. 758-770, (2010)

02 Negutu, C., Vladoiu, I., Stafe, M., Rizea, A., Puscas, N.N., Popescu, I.M., Effect of pulse number on the ablation rate of metals in PLA multi-pulse regime, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7821, art. no. 78210G, (2010)

03 Vladoiu, I., Stafe, M., Negutu, C., Popescu, I.M., Influence of the pulse number and fluence of a nanosecond laser on the ablation rate of metals, semiconductors and dielectrics, EPJ Applied Physics, 47 (3), art. no. ap08417, (2009)

04 Vladoiu, I., Stafe, M., Negutu, C., Popescu, I.M., The dependence of the ablation rate of metals on nanosecond laser fluence and wavelength, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 10 (12), pp. 3177-3181, (2008)

05 Stafe, M., Vladoiu, I., Negutu, C., Popescu, I.M., Effect of laser fluence on the ablation rate of metals in the infrared, visible, and ultraviolet nanosecond pulses irradiation regime, ICALEO 2008 - 27th International Congress on Applications of Lasers and Electro-Optics, Congress Proceedings, pp. 110-114, (2008)

06 Stafe, M., Vlädoiu, I., Negutu, C., Popescu, I.M., Experimental investigation of the nanosecond laser ablation rate of aluminium, Romanian Reports on Physics, 60 (3), pp. 789-796, (2008)

07 Stafe, M., Vladoiu, I., Popescu, I.M., Impact of the lasr wavelength and fluence on the ablation rate of aluminium, Central European Journal of Physics, 6 (2), pp. 327-331, (2008)

09 Stafe, M., Negutu, C., Popescu, I.M., Combined experimental and theoretical investigation of multiple-nanosecond laser ablation of metals, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 8 (3), pp. 1180-1186, (2006)

10 Title: Characterization of the laser-ablation plasmas using optical spectroscopy and opto-acoustic methods, Author(s): Negutu C.; Stafe M.; Ciobanu S. S.; et al., Source: JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS Volume: 13 Issue: 7-8 Pages: 812-820 Published: JUL 2011

 

[97] M. Stafe, C. Negutu, Ion M. Popescu

„Combined experimental and theoretical investigation of multiple –nanosecond laser ablation of metals”

J. Optoelectron. Adv. M. 8 (3), 1180-1186, (2006)

 

01 Stafe M., Negutu C., Popescu I.M., Theoretical determination of the ablation rate of metals in multiple nanosecond laser pulses irradiation regiune, Applied Surface Science, 253 (15), 6353 - 6358, (2007)

 

[98] M. Mihăilescu, A.M. Preda, D. Cojoc, E. Scarlat, L. Preda, I.M. Popescu, Intensity redistribution in diffractive pattern due to fractal phase changes, J. Optoelectron. Adv. M., 9 (8), 2485 - 2492, (2007)

 

[99] M. Stafe, C. Negutu, I.M. Popescu, Theoretical determination of the ablation rate of metals in multiple nanosecond laser pulses irradiation regiune, Applied Surface Science, 253 (15), 6353 - 6358, (2007)

 

01 Marla, D., Bhandarkar, U.V., Joshi, S.S., Critical assessment of the issues in the modeling of ablation and plasma expansion processes in the pulsed laser deposition of metals, Journal of Applied Physics, 109 (2), art. no. 021101, (2011)

02 Stafe, M., Negutu, C., Puscas, N.N., Popescu, I.M., Pulsed laser ablation of solids, Romanian Reports on Physics, 62 (4), pp. 758-770, (2010)

03 Negutu, C., Vladoiu, I., Stafe, M., Rizea, A., Puscas, N.N., Popescu, I.M., Effect of pulse number on the ablation rate of metals in PLA multi-pulse regime, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7821, art. no. 78210G, (2010)

04 Stafe, M., Negutu, C., Vladoiu, I., Ducariu, A.N., Popescu, I.M., Experimental investigation of the dimensions and quality of laser-drilled holes in metals, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7426, art. no. 742614, (2009)

05 Vladoiu, I., Stafe, M., Negutu, C., Popescu, I.M., Influence of the pulse number and fluence of a nanosecond laser on the ablation rate of metals, semiconductors and dielectrics, EPJ Applied Physics, 47 (3), art. no. ap08417, (2009)

06 Karimzadeh, R., Anvari, J.Z., Mansour, N., Nanosecond pulsed laser ablation of silicon in liquids, Applied Physics A: Materials Science and Processing, 94 (4), pp. 949-955, (2009)

07 Vladoiu, I., Stafe, M., Negutu, C., Popescu, I.M., The dependence of the ablation rate of metals on nanosecond laser fluence and wavelength, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 10 (12), pp. 3177-3181, (2008)

08 Stafe, M., Vladoiu, I., Negutu, C., Popescu, I.M., Effect of laser fluence on the ablation rate of metals in the infrared, visible, and ultraviolet nanosecond pulses irradiation regime, ICALEO 2008 - 27th International Congress on Applications of Lasers and Electro-Optics, Congress Proceedings, pp. 110-114, (2008)

09 Stafe, M., Vlädoiu, I., Negutu, C., Popescu, I.M., Experimental investigation of the nanosecond laser ablation rate of aluminium, Romanian Reports on Physics, 60 (3), pp. 789-796, (2008)

10 Stafe, M., Vladoiu, I., Popescu, I.M., Impact of the lasr wavelength and fluence on the ablation rate of aluminium, Central European Journal of Physics, 6 (2), pp. 327-331, (2008)

11 Buzás, A., Égerházi, L., Geretovszky, Z., High repetition rate PLD grown titanium oxide thin films, Journal of Physics D: Applied Physics, 41 (8), art. no. 085205, (2008)

 

[100] M. Stafe., I. Vlădoiu, I.M. Popescu, Impact of the laser wavelength and fluence on the ablation rate of aluminium, Central European Journal of Physics, 6 (2), 327 - 331, (2008)

 

01 Stafe, M., Negutu, C., Puscas, N.N., Popescu, I.M., Pulsed laser ablation of solids, Romanian Reports on Physics, 62 (4), pp. 758-770, (2010)

02 Negutu, C., Vladoiu, I., Stafe, M., Rizea, A., Puscas, N.N., Popescu, I.M., Effect of pulse number on the ablation rate of metals in PLA multi-pulse regime, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7821, art. no. 78210G, (2010)

03 Baladi, A., Mamoory, R.S., Study on wavelength and energy effects on pulsed laser ablation synthesis of aluminum nanoparticles in ethanol, 5th International Conference on MEMS NANO, and Smart Systems, ICMENS 2009, art. no. 5489318, pp. 218-221, (2010)

04 Stafe, M., Negutu, C., Vladoiu, I., Ducariu, A.N., Popescu, I.M., Experimental investigation of the dimensions and quality of laser-drilled holes in metals, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7426, art. no. 742614, (2009)

05 Vladoiu, I., Stafe, M., Negutu, C., Popescu, I.M., Influence of the pulse number and fluence of a nanosecond laser on the ablation rate of metals, semiconductors and dielectrics, EPJ Applied Physics, 47 (3), art. no. ap08417, (2009)

06 Vladoiu, I., Stafe, M., Negutu, C., Popescu, I.M., The dependence of the ablation rate of metals on nanosecond laser fluence and wavelength, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 10 (12), pp. 3177-3181, (2008)

07 Stafe, M., Vladoiu, I., Negutu, C., Popescu, I.M., Effect of laser fluence on the ablation rate of metals in the infrared, visible, and ultraviolet nanosecond pulses irradiation regime, ICALEO 2008 - 27th International Congress on Applications of Lasers and Electro-Optics, Congress Proceedings, pp. 110-114, (2008)

 

[101] I. Vlădoiu, M. Stafe, C. Neguţu, I.M. Popescu, The dependence of the ablation rate of metals on nanosecond laser fluence and wavelength, J. Optoelectron. Adv. M., 10 (12), 3177 - 3181, (2008)

 

01 Title: Effect of pulse number on the ablation rate of metals in PLA multi-pulse regime, Author(s): Negutu C.; Vladoiu I.; Stafe M.; et al., Editor(s): Schiopu P; Caruntu G., Conference: Conference on Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies VLocation: Constanta, ROMANIADate: AUG 26-29, 2010; Sponsor(s): Politehnica Univ Bucharest, Optoelectron Res Ctr; Constanta Maritime Univ; SPIE; Source: ADVANCED TOPICS IN OPTOELECTRONICS, MICROELECTRONICS, AND NANOTECHNOLOGIES V Book Series: Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering Volume: 7821 Article Number: 78210G DOI: 10.1117/12.882105 Published: 2010

 

02 Title: EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE LASER-DRILLED HOLES IN ALUMINIUM, Author(s): Stafe Mihai; Vladoiu Ionut; Negutu Constantin; et al., Source: UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS Volume: 71 Issue: 4 Pages: 73-80 Published: 2009

 

[102] M. Stafe, I. Vlădoiu, C. Neguţu, I.M. Popescu, Experimental investigation of the laser - drilled holes in aluminum, Ro. Rep. Phys., 60 (3), 789 - 796, (2008)

01 Negutu, C., Vladoiu, I., Stafe, M., Rizea, A., Puscas, N.N., Popescu, I.M., Effect of pulse number on the ablation rate of metals in PLA multi-pulse regime, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7821, art. no. 78210G, (2010)

02 Title: PULSED LASER ABLATION OF SOLIDS, Author(s): Stafe M.; Negutu C.; Puscas N. N.; et al., Source: ROMANIAN REPORTS IN PHYSICS Volume: 62 Issue: 4 Pages: 758-770 Published: 2010

03 Mahmood, S., Rawat, R.S., Darby, M.S.B., Zakaullah, M., Springham, S.V., Tan, T.L., Lee, P., On the plume splitting of pulsed laser ablated Fe and Al plasmas, Physics of Plasmas, 17 (10), art. no. 103105, (2010)

 

[103] I. Vlădoiu, M. Stafe, C. Neguţu, I. M. Popescu, Nanopulsed ablation rate of metals dependence on the laser fluence and wavelength in atmosferic air, Scientific Bulletin of University Politehnica of Bucharest, Series A: Applied Mathematics and Physics, 70, (4), 119 - 126, (2008)

 

01 Title: PULSED LASER ABLATION OF SOLIDS, Author(s): Stafe M.; Negutu C.; Puscas N. N.; et al., Source: ROMANIAN REPORTS IN PHYSICS Volume: 62 Issue: 4 Pages: 758-770 Published: 2010

 

[104] I. Vlădoiu, M. Stafe, C. Neguţu, I.M. Popescu, Influence of the pulses number and fluence of a nanosecond laser on the ablation rate of metals, semiconductors and dielectrics, Eur. Phys. J. Appl. Phys., 47, 30702-p1 ÷ 30702-p6, (2009)

 

01 Title: Effect of pulse number on the ablation rate of metals in PLA multi-pulse regime, Author(s): Negutu C.; Vladoiu I.; Stafe M.; et al., Editor(s): Schiopu P; Caruntu G, Conference: Conference on Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies VLocation: Constanta, ROMANIA; Date: AUG 26-29, 2010; Sponsor(s): Politehnica Univ Bucharest, Optoelectron Res Ctr; Constanta Maritime Univ; SPIE; Source: ADVANCED TOPICS IN OPTOELECTRONICS, MICROELECTRONICS, AND NANOTECHNOLOGIES V Book Series: Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering Volume: 7821 Article Number: 78210G DOI: 10.1117/12.882105 Published: 2010

02 Title: PULSED LASER ABLATION OF SOLIDS, Author(s): Stafe M.; Negutu C.; Puscas N. N.; et al., Source: ROMANIAN REPORTS IN PHYSICS Volume: 62 Issue: 4 Pages: 758-770 Published: 2010

03 Title: EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE LASER-DRILLED HOLES IN ALUMINIUM, Author(s): Stafe Mihai; Vladoiu Ionut; Negutu Constantin; et al., Source: UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS Volume: 71 Issue: 4 Pages: 73-80 Published: 2009

 

[105] M. Stafe, C. Neguţu, N.N. Puşcaş, I.M. Popescu, Pulsed laser ablation solids, Rom.Rep. Phys., 62 (4), 758 - 770, (2010)

 

01 Negutu, C., Vladoiu, I., Stafe, M., Rizea, A., Puscas, N.N., Popescu, I.M., Effect of pulse number on the ablation rate of metals in PLA multi-pulse regime, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7821, art. no. 78210G, (2010)

 

02 Stafe, M., Negutu, C., Ducariu, A., Puscas, N.N., A spectroscopic study of the ablation plasma produced on Er3+-doped Ti:LiNbO3, UPB Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics, 73 (2), pp. 147-154, (2011)

 

[106] M. Stafe, I. Vlădoiu, C. Neguţu, I. M. Popescu, Experimental investigation of the laser - drilled holes in aluminum, Scientific Bulletin of University "Politehnica" of Bucharest, Series A, 71 (4), 73 - 80, (2009)

01 Title: PULSED LASER ABLATION OF SOLIDS, Author(s): Stafe M.; Negutu C.; Puscas N. N.; et al., Source: ROMANIAN REPORTS IN PHYSICS Volume: 62 Issue: 4 Pages: 758-770 Published: 2010

 

[107] N.A. Hărăbor, A. Hărăbor, I. Pălărie, I.M. Popescu, G. Zissis, Time evolution of optical emission spectrum of a HgHID lamp exposed to X-ray, Plasma Chem. Plasme Process., 30 (4), 449-459, (2010)

 

01 Title: TRANSIENT EMISSION SPECTRA OF A HIGH PRESSURE HG LAMP EXPOSED TO X-RAY, Author(s): Harabor Novac Adrian; Harabor Ana; Popescu Ion M., Source: UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS Volume: 73 Issue: 3 Pages: 173-184 Published: 2011

 

[108] Cristian Viespe, Constantin Grigoriu, Constantin Toader, Ion M. Popescu, Nanocomposite coated surface acoustic wave sensor for chemical warfare agent detections, U.P.B. Sci. Bull., Series A, 73 (1), 195 - 200, (2011)

 

[109] Novac Adrian Hărăbor, Ana Hărăbor, I.M. Popescu, Transient emission spectra of high pressure HG lamp exposed to X-ray, U.P.B. Sci. Bull., Series A, 73 (3), 173 - 184, (2011)

 

[110] Rizea A., Popescu I.M., Design techniques for all - dieelctric polarizing beam splitter cubes, under constrained situations, Rom. Rep., Phys.

 

 

ANEXA B

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE

CU REFEREŢI ŞTIINŢIFICI,

NECOTAE THOMSON - ISI (U.S.A)

 

 

[1] Cucurezeanu I., Popescu I. M

Studiul caracteristicilor unor tipuri de fotomultiplicatoare in lumina naturala si polarizata”,

St. Cerc. Fiz. XI (1), 240-250, (1960)

 

[2] Davidovici M., Popescu I. M., Weiss A. M.

Realizarea unei instalatii pentru câmp magnetic constant in experientele de dubla rezonanta magneto – optica

St. Cerc. Fiz. 12 (3), 631 – 644 (1961)

 

[3] Agârbiceanu I., Cucurezeanu I., Vasiliu V., Popescu I. M

Influenta azotului asupra atomilor de merur excitati

St.Cerc.Fiz., XIII (2), 287-298, (1962)

 

[4] Davidovici M., Popescu I. M, A.M. Weiss

Aparatura de detectie în experientele de dubla rezonanta magneto-optica

St. Cerc. Fiz., XIII (2), 237-245, (1962)

 

[5] Davidovici M., Popescu I. M., Weiss A. M,

Detectionaia aparatura v opâtah s dvoinâm magneto-opticieskim resonansom

Rev. Phys. VII, (1), 29-37, (1962)

 

[6] I. M Popescu, Amplificatoare si generatoare cuanto-mecanice I, Gazeta de Matematica si Fizica - Seria A, A7, 359-369, (1962)

 

[7] I. M Popescu, Amplificatoare si generatoare cuanto-mecanice II, Gazeta de Matematica şi Fizica - Seria A, A8, 403-421, (1962)

 

[8] Popescu I. M.

L`etude des niveaux atomiques du mercure par les metodes optiques de detection de la resonance magnetique

Rev. Roum. Phys., 10 (2), 201-215, (1965)

 

01 Violino P., Analysis of optical methods for studying spin relaxation of an alkaline metal by collision with a rare gas, Nuovo Cimento 6 (2), 440-& (1968)

02 Popescu I. M., Study of an atomic level of mercury with aid of optical method using hertzian spectroscopy, Stud Cercet Fiz 20 (1): 25-& (1968)

 

[9] Ion M. Popescu

Intersectia si antiintersectia nivelelor atomice

St. Cerc. Fiz., 18 (7), 861-882, (1966)

 

01 Violino P., Investigation of hyperfine structure of 62P3/2 state of 133Cs by a level-crossing method, Can J Phys 47 (19): 2095-& (1969)

02 Ciura A., Hanle effect, Stud Cercet Fiz 23 (8): 941-& (1971)

03 Mihailescu N., Ciura A. I., Popescu I. M., Calculation of parameters of crossing of atomic levels for 52P3/2 of Rb-87, Rev. Roum. Phys. 16 (7): 805-& (1971)

 

[10] Agârbiceanu I. I., Agafitei A., Blanaru L., Draganescu V., Popescu I. M., Vasiliu V.

La realisation d`un laser a CO2

Rev. Roum.Phys. 13 (2), 175-177, (1968)

 

[11] Ion M. Popescu

Cercetari asupra unor nivele atomice ale mercurului cu ajutorul metodelor optice ale spectroscopiei hertziene

St.Cerc.Fiz. 20 (1), 25-90, (1968)

 

[12] Agârbiceanu I. I., Teodorescu I., Popescu I.M., Draganescu V.

L`effet d`un faisceau de laser CO2 l =10,6 mm sur la surface des cristaux de NaCl

Rev. Roum. Phys. 14 (3), 309-314, (1969)

 

01 Robinson A. M., Johnson D. C., A carbon dioxide laser bibliography, 1964-1969, IEEE J Quantum Elect QE 6 (10): 590-& (1970)

 

[13] Agârbiceanu I. I., Popescu I. M., Nitoiu A., Ciura A.

Laser a CO2 declenché

Rev. Roum. Phys. 15 (3), 395-396, (1970)

 

[14] Agârbiceanu I. I., Ciura A. I., Popescu I. M, Preda A. M.

Laser à 113 Cd-He fonctionnant en continu” (continuos 113Cd-He laser),

Rev. Roum. Phys. 16 (6), 607-612, (1971)

 

01 Dragănescu V., 20 years of laser researches in Romania, Rev. Roum. Phys. 27 (6 - 7), 529 - 535, (1982)

02 Ciura A.I., Cojocaru E., Popescu I.M., Helium - cadmium II laser, Stud. Cerc. Fiz. 27 (6), 607 - 625, (1975)

 

[15] Mihailescu I. N., Ciura A. I., Popescu I. M.

Le calcul des parametres des croisements de niveaux atomiques pour l`etat 52P3/2 de Rb87.”

Rev. Roum. Phys. 16 (7), 805-809, (1971)

 

01 Armando E., Inguscia M., Violina P., Experimental determinations of hyperfine – structure in alkai atoms, Rev. Mod. Phys. 49 (1), 31 – 75, (1977)

02 Tudorache S., Study of resonance levels of alkaline atoms by spectroscopic metods, St. Cerc. Fiz. 26 (4), 361 – 389, (1974)

 

[16] Todorache S., Popescu I. M., Mihailescu I. N.

Croisement de sous niveaux atomiques dans l`etat  32P3/2 du sodium, A et B etant des parametres

Rev. Roum. Phys. 16 (9), 961-967, (1971)

 

[17] St.Todorache, Ion M. Popescu

Determinarea constantelor structurii hiperfine a starii 32P3/2 – Na23 prin metoda intersectiei de nivele

Rev.Roum.Phys. 16 (10), 1139-1147, (1971)

 

[18] Popescu I. M., Preda A. M., Enache A.

L`action des particules alpha sur la regime de fonctionnement d`un laser a CO2

Rev. Roum. Phys. 17 (2), 121-123, (1972)

 

01 Draganescu V., 20 years of laser researches in Romania, Rev Roum Phys 27 (6-7): 529-535 (1982)

02 Velcules V.G., Udrea M. V., Dynamics of CO2-TEA laser, Rev Roum Phys 18 (10), 1177-1183 (1973)

03 Chis I., Ciura A. I., Cojocaru E, et al., Parametric measurements on a CO2-TEA laser with rogowsky profile, Stud Cercet Fiz 25 (7): 875-& (1973)

04 Grigoriu C., Brinksch H., Reliable high-efficiency atmospheric-pressure CO2-laser, Phys Lett A A 42 (5): 347-348 (1973)

05 Apostol I., Drăgulinescu D., Grigoriu C., et al., High power CO2 - TEA lasers, Stud. Cerc. Fiz. 28 (2), 163 - 180, (1976)

 

[19] Ciura A. I., Cojocaru E., Grigoriu C., Popescu I. M., Velculescu V. G.

CO2 TEA – laser with high output pulses

Rev.Roum.Phys., 17 (3), 387-388, (1972)

 

01 Draganescu V., 20 years of laser researches in Romania, Rev Roum Phys 27 (6-7): 529-535 (1982)

02 Apostol I, Dragulinescu D, Grigoriu C, et al., High-power CO2 - TEA lasers, Stud Cercet Fiz 28 (2), 163-180 (1976)

03 Velcules V. G., Udrea M. V., Dynamics of CO2-TEA laser, Rev Roum Phys 18 (10), 1177-1183 (1973)

04 Chis I, Ciura A. I, Cojocaru E, et al., Parametric measurements on a CO2-TEA laser with rogowsky profile, Stud Cercet Fiz 25 (7): 875-& (1973)

05 Mihailescu I. N., Neda – Apostol I., Popescu I. M., et al. About a helical TEA – CO2 laser, Rev. Roum. Phys. 18 (1), 137 – 139 (1973)

06 Grigoriu C., Brinksch H., Reliable high-efficiency atmospheric-pressure CO2-laser, Phys Lett A A 42 (5): 347-348 (1973)

 

[20] Ciura A. I., Popescu I. M., Stanciu G. A.

Study of the photovoltaic detector with thin anisotropic tellurium film

Rev. Roum. Phys. 18, (1), 119-121, (1973)

 

01 Maclean N. A., Collins L. E.,Thin-film laser detectors, J Phys D Appl Phys 11 (6): 999-& (1978)

02 Akhtar S. M. J., Voltage and response-time measurements by thin-single-film laser-pulse detectors, Infrared Phys 25 (4): 641-646 (1985)

03 Ciura A.I., Ristici M., Vasiliu V., Short pulses from HE-NE lasers, Stud Cercet Fiz 30 (8): 785-794 (1978)

04 Ciura A. I., Cojocaru E., Popescu I. M., Helium-cadmium laser .2., Stud Cercet Fiz 27 (6): 607-625 (1975)

05 Chis I, Ciura A. I, Cojocaru E, et al., Parametric measurements on a CO2-TEA laser with Rogowsky profile, Stud Cercet Fiz 25 (7): 875-& (1973)

 

[21] Mihailescu I. N., Neda-Apostol I., Popescu I. M.

About a helical TEA-CO2 laser

Rev. Roum. Phys. 18 (2), 137-139, (1973)

 

01 Apostol I, Stoian R, Pulsed-laser deposition of thin-film process characterization by optical spectroscopy, Opt Eng 35 (5), 1334-1338 (1996)

02 Radziemski L. J, Cremers D. A, Niemczyk T. M., Measurement of the properties of a CO2-laser induced air-plasma by double floating probe and spectroscopic techniques, Spectrochim Acta B 40 (3), 517-525 (1985)

03 Apostol I., Mihailescu I.N., Mihailescu M., The evolution of the ligh front of a Spark induced by TEA - CO2 laser - radiation on the surface of a metalic target in vacuum, Rev. Roum. Phys. 29 (6), 537 - 546, (1984)

04 Apostol I.D., Arsenovici L.C., Mihailescu I.N., et al., Optical microscopy study of domages produced in KCl buy TEA - CO2 laser irradiation, Rev. Roum. Phys. 21 (7), 671 - 676, (1976)

05 Apostol I., Dragulescu Gh., Dragulinescu D., et al., Parametric studies of a helical TEA - CO2 lase, Stud. Cerc. Fiz. 28 (1), 3 - 13, (1976)

06 Apostol I.D., Arsenovici L.C., Mihailescu I.N., et al., Pulsed CO2 laser irradiation of KCl crystals, Rev. Roum. Phys. 20 (7), 655 - 661, (1971)

 

[22] Ciura A. I., Popescu I. M.

Some features of the mode self-locking in the He-Cd laser

Rev. Roum. Phys., 18 (6), 775-778, (1973)

 

01 Ciura A.I., Ristici M., Vasiliu V., Short pulses from He-Ne lasers, Stud. Cerc. Fiz. 30 (8), 785 - 794, (1978)

02 Ciura A.I., Cojocaru E., Popescu I.M., Helium - cadmium II lasers, Stud. Cerc. Fiz. 27 (6), 607 - 625, (1975)

 

[23] Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda A. M.

Excitation mechanisms in the He-Cd plasma of a hollow cathode discharge

Rev. Roum. Phys. 18 (7), 859-865, (1973)

 

01 Barnes R. M., Emission-spectroscopy, Anal Chem 48 (5), R106-R142 (1976)

02 Cristescu C. P, Cone G. F., Popescu I. M., et al., Transversal distribution of radiation from a He-Cd hollow-cathode discharge, Rev Roum Phys 21 (2), 153-160 (1976)

03 Mavrodineanu R., Hollow - cathode discharges - analytical applications, Journal of Research the National Bureau of Standards, 89 (2), 143 - 185, (1984)

 

[24] Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda A. M.

A.method for the study of the gain and the oscillating modes of a CO2 laser

Rev. Roum. Phys. 18 (8), 1001-1006, (1973)

 

[25] Neda-Apostol I., Dragulinescu D., Grigoriu C., Mihailescu I. N., Nitoiu A., Popescu I. M.

A high realiability, high efficiency TEA-CO2 laser with xylene vapours addition to the active mixture

Rev. Roum. Phys. 18 (10), 1185-1188, (1973)

 

01 Stoica M., Apostol D., Apostol I., et al., New developments in laser interferometry at 10,6 mm, Optics Communications, 52 (1), 5-9, (1984)

02 Apostol I., Mihailescu I.N., Mihailescu M., The evolution of the light front of a spark induced by TEA - CO2 laser - radiation on the surface of a metalic target in vacuum, Rev. Roum. Phys. 29 (6), 537 - 546, (1984)

03 Draganescu V., 20 years of laser researches in Romania, Rev. Roum. Phys. 27 (6 - 7), 529 - 535, (1982)

04 Chiş I., Ciura A.I., Drăgănescu V., et al., Circuit modeling and discharge parameters of a doped CO2 - TEA laser, Rev. Roum. Phys. 27 (3), 267 - 274, (1982)

05 Apostol D., Apostol I., Dabu R., et al. A schliereu set-up for laser - radiation plasma - solid target coupling studies in ambient gases, Rev. Roum. Phys. 25 (6), 689 - 692, (1980)

06 Apostol D., Apostol I., Cojocaru E., et al., Interferometric investigation of shock-waves induced by a TEA-CO2 laser - produced plasma in air in front of a solid target, Journal of Applied Physics, 51 (2), 1238 - 1240, (1980)

07 Andrews K.J., Bhatnagar R., Dyer P.E., et al., Studies of a high - performance TEA-CO2 laser using additives, Optics Communications, 26 (2), 228 - 232, (1978)

08 Dragulinescu D., Grigoriu C., Niţoi A., et al., 23 joules CO2 pulsed laser, Rev. Roum. Phys., 21 (7), 665 - 669, (1976)

09 Apostol I.D., Grigoriu C., Morjan I., et al., Postcritical  - density stationary plasma on highly absorbent (metalic) targets in vacuum under TEA-CO2 laser - radiation, Rev. Roum. Phys. 21 (4), 371 - 378, (1976)

10 Apostol I., Drăgulinescu D., Grigoriu C., et al., High - power CO2 lasers, Stud. Cerc. fiz. 28 (2), 163 - 180, (1976)

11 Apostol I., Drăgulinescu D., Grigoriu C., et al., 2 - stage TEA-CO2 laser - oscillator, Stud. Cerc. fiz. 28 (2), 181 - 188, (1976)

12 Apostol I., Drăgulescu Gh., Drăgulinescu D., Parametric studies of a helical TEA-CO2 laser, Stud. Cerc. fiz. 28 (1), 3 - 13, (1976)

13 Apostol D., Apostol I., Mihăilescu I.N., Infrared lateral shearing interferometer for plasma diagnostic and infrared optical components testing, Infrared Physics, 16 (1 - 2), 269 - 271, (1976)

14 Apostol D., Apostol I., Mihăilescu I.N., Infrared lateral shearing interferometer, Rev. Roum. Phys. 21 (2), 167 - 172, (1976)

15 Apostol I., Arsenovici L.C., Mihăilescu I.N., et al., Laser - induced surface demage on metal - coated glass mirrors, Rev. Roum. Phys. 20b (7), 749 - 752, (1975)

16 Apostol I.D., Drăgulinescu D., Grigoriu C., et al., Contributions to TEA-CO2 lasers produced break down in air at atmospheric - pressure study, Stud. Cerc. Fiz. 27 (4), 333 - 342, (1975)

17 Apostol D., Apostol I., Drăgulinescu D., et al., Electron density estimate of TEA-CO2 laser - produced plasmas in air, Rev. Roum. Phys. 20 (2), 185 - 187, (1975)

18 Apostol I., Drăgulinescu D., Grigoriu C., et al., Target influence on TEA-CO2 laser - produced plasmas in air at atmospheric - pressure, Rev. Roum. Phys. 19 (9) 895 - 899, (1974)

 

[26] Apostol I., Cojocaru E., Dragulinescu D., Mihailescu I. N., Nitoiu A., Popescu I. M., Tatu V. S.

Preliminary spectroscopic measurement of a TEA-CO2 laser produced breakdown in air at atmospheric pressure

Rev. Roum. Phys. 18 (9), 1149-1153, (1973)

 

01 Apostol I, Stoian R, Pulsed-laser deposition of thin-film process characterization by optical spectroscopy, Opt Eng 35 (5), 1334-1338 (1996)

02 Ursu I., Apostol I., Craciun D., et al., Energi – plasma – target coupling in the case a periodical structure is formed within the irradiation spot as an effect of powerful laser irradiation, Opt. Commun. 55 (6), 409 – 412 (1985)

03 Radziemski L. J, Cremers D. A, Niemczyk T. M., Measurement of the properties of a CO2-laser induced air-plasma by double floating probe and spectroscopic techniques, Spectrochim Acta B 40 (3), 517-525 (1985)

 

[27] Ciura A. I, Mihailescu I. N., Popescu I. M.

Plasma produsa cu laseri  pe tinte solide

St. Cerc. Fiz. 25 (3), 341 – 358, (1973)

 

01 Drăgănescu V., 20 years of laser reseurces in Romania, Rev. Roum. Fiz. 27 (6-7), 529 - 535, (1982)

02 Ciura A.I., Cojocaru E., Application of energy - analyzes for electric charged - particles to study of laser - produced plasmas, Stud. Cerc. Fiz. 27 (8), 819 - 830, (1973)

 

[28] A.I. Ciura, I. N. Mihailescu, Popescu I. M

Experiente de iradiere cu fascicul laser a tintelor în stare solida

St. Cerc. Fiz. 25(6), 749 – 763, (1973)

 

[29] Chis I., Ciura A. I., Cojocaru E., Grigoriu C., Julea T, Popescu I. M., Velculescu V. G.

Măsuri parametrice asupra unui laser cu CO2 in regim TEA cu electrozi având profil Rogowsky

St. Cerc. Fiz. 25 (7) 875 – 878, (1973)

 

01 Apostol I., Drăgulinescu D., Grigoriu C. et al., High - power CO2-TEA lasers, Stud. Cerc. Fiz. 28 (2), 163 - 180, (1976)

02 Alexandrescu R., Comaniciuc N., Drăgănescu V., et al. Absorption at 10 mm in xylene, carbon tetrachloride and boron - trifluoride, Stud. Cerc. Fiz. 28 (2), 189 - 195, (1976)

 

[30] Ciura A. I., Popescu I. M.,

Masuratori de temperatura si densitate electronica într-un laser Cd-He de tip catafoetic

St. Cerc. Fiz. 25 (8) 897 – 900, (1973)

 

01 Ciobanu M.I., Ciura A.I., Cojocaru E., et al. Electron - energy distribution function in positive - columb a helium - cadmium laser, Rev. Roum. Phys. 20 (1), 29 - 41, (1975)

 

[31] Cone G.F., Popescu I. M.

„Laserii - etaloane de lungime şi de timp”

Metrologia aplicată 22 (2), 64 - 72, (1975).

 

[32] Popescu I. M.

Cutremurele de pământ

Bul. I.P.B., Seria Electrotehnică, 39, (1), 41 – 42, (1977)

 

[33] Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda A. M.

Hollow cathode He – Cd laser

Buletinul Institutului Politehnic din Bucuresti, Seria Electrotehnica, 39, (2), 19 – 25, (1977)

 

[34] Popescu I. M., Stanciu G. A., Stoichita C. M.

Nou sistem de testare a dispozitivelor semiconductoare si a circuitelor prin baleiaj laser

Bul. I.P.B., Seria Electrotehnica 39(4), 11-15, (1977)

 

[35] Călin F., Lupascu A. I., Popescu I. M., Tudorache St.

Un nou calcul al câmpului magnetic continuu produs cu ajutorul bobinelor Helmholtz

Buletinul IPB, Seria Electrotehnica, 40, (1), 15 – 22 (1978)

[36] Popescu I. M., Sofron E. V., Sterian P. E., Chisleag R.

“Sur certaines méthodes de testage des valves éléctrooptiques au CLN”

Buletinul IPB, Seria Electrotehnica, 41 (1), 23- 28 (1979)

 

[37] Daniello L., Iordache D., Popescu I. M., Cristescu C. P.

“Scăderea fotoindusă a permeabilitătii magnetice la ferita mangan”

Buletinul IPB, SeriaChimie-Metalurgie, 42 (2), 9–12 (1979)

 

[38] StanciuG. A., Popescu I. M, Stoichita C. M., Budianu E.

Caracterizarea prin baleiaj cu fascicul laser a fotodiodelor p+n cu Si

Buletinul IPB, Seria Electrotehnica, 42 (2), 11 – 15 (1980)

 

[39] Sterian P.E., Popescu I.M., Podoleanu A.Gh., Coşoveanu N., Nanciu C., Sofron E.V.

“Sisteme optice de transmisie cu modulare în putere a laserilor cu gaz”

Revista Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, 6 (2), 120 - 127, (1979).

 

[40] Popescu I.M., Sterian P.E., Podoleanu A.Gh., Nanciu C., Piscureanu M.

“Realizarea unor canale optice de transmisie pentru semnale TV”

Revista Transporturilorşsi Telecomunicaţiilor, 7 (1), 52-56, (1980)

 

[41] Popescu I. M., Brumfeld A., Atanasiu D.

Contributii la calculul optic al interferometre-lor cu laser

Buletinul IPB, Seria Electrotehnica, 42 (2), 21 – 30 (1980)

 

[42] Stanciu G. A., Popescu I. M., Stoichita C. M.

Determinarea timpului de viată al purtătorilor minoritari tillizând baleiajului unui fascicul laser

Buletinul IPB, Seria Electrotehnică, 43 (1), 19 – 22, (1980)

 

[43] Popescu I. M., Stanciu G. A., Stoichita C. M.

Corectia în frecventa a unui deflector galvanometric utilizat într-un sistem de baleiaj cu fascicul laser

Buletinul IPB, Seria Mecanica, 43 (4), 17 – 22, (1981)

 

[44] Lupascu A. I., Popescu I. M., Tudorache St.

Intersectii de nivele atomice

Buletinul IPB, Seria Chimie-Metalurgie, 43 (4), 27 – 31, (1981)

 

[45] Cilea M. I., Cone G. F., Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda A. M.

Contributii la studiul laserilor cu vapori metalici cu catod cavitar

Buletinul IPB, Seria Electrotehnica, 43 (4), 31 – 36, (1981)

 

[46] Stanciu G. A., Popescu I. M., Stoichita C. M.

Caracteristici ale unui sistem digital de baleiaj cu fascicul laser

St. Cerc. Fiz. 33 (3) 259 – 264, (1981)

 

[47] Popescu I. M., Sterian P. E., Stefanescu E. N.

Posibilitati de amplificare ale dispozitivelor opto-electronice functionând pe baza efectului de bistabilitate optică

St. Cerc. Fiz. 34 (10) 905 – 920, (1982)

 

01 Gibbs H. M., Optical bistability: controlling ligh with light, Academic Press, Inc., Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, Orlando. San Diego. New York. Austin. London. Montreal. Sydney. Tokyo.Toronto, (1985)

02 Gibbs H., Opticeskaia bistabilnost: Upravlenie svetom s pomoşciu sveta, Moskva, „Mir”, (1988)

 

[48] Popescu I.M., Puşcaş N.N., Sterian P.E.

“Ecuaţiile cuplate de amplitudine pentru generarea armonicii a 7-a în medii optice neliniare izotrope”

Revista Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, 9 (9), 84 - 86, (1982).

 

[49] Daniello L., Iordache D., Popescu I. M., Popa L., Iancu V., Papadopol R.

On the parameters of the correlations describing the temperature dependence of the permeability of the materials in the phase transition zone

Buletinul IPB, Seria Electrotehnica, 44 (1), 23 – 30, (1982)

 

[50] Cone G. F., Popescu I. M., Stanciu G. A., Stoichita C. M.

Realizarea unei instalatii experimentale pentru studiul efectului Faraday rezonant si nerezonanta la gaze

Buletinul IPB, Seria Electrotehnica, 44 (2), 9 – 13, (1982)

 

[51] Popescu I. M., Stefănescu E. N., Sterian P. E.

Analiza bistabilitătii electrooptice în dispozitivele optice bistabile cu cavitate Fabry – Pérot

Buletinul IPB, Seria Electrotehnica, 44 (3), 29 – 35, (1982)

 

[52] Popescu I. M., Sterian P. E., Puscas N. N.

Calculul susceptibilitătilor neliniare de ordinile 5, 7 si 9 în aproximatia neglijării structurii fine

Buletinul I.P.B., Seria: Electrotehnică, Energetică, Automatică-Calculatoare, Electronică, 44 (4), 30 – 35, (1982)

 

[53] Cone G. F., Popescu I. M., Stanciu G. A., Stoichita C. M.

Determinarea timpului de viată al nivelului 3s2 al neonului din rotatia Faraday la rezonanta

Buletinul IPB, Seria Electrotehnica, 45, 11 – 15, (1983)

 

[54] Stanciu G. A., Cone G. F., Popescu I. M.,

Determinarea coeficientilor de emisie termică  si  pentru atomii de aur din siliciu

Buletinul IPB, Seria Electronica, 45, (1983)

 

[55] Irimescu D., Popescu I. M., Puscas N. N., Sterian P. E.

Dependenţa de frecvenţă a susceptibilităţii neliniare de ordinul şapte pentru vaporii de litiu şi sodiu

Buletinul IPB, Seria Energetica, 45, 18 – 21, (1983)

 

[56] Popescu I. M., Popescu V. A.

Posibilităti de interpretare a unor benzi de combinatie ale polietilenei

Buletinul IPB, Seria Metalurgie, 45, 3 – 10, (1983)

 

[57] Popescu I. M., Sterian P. E., Puscas N. N.

Calculul susceptibilităţilor de ordinul 7 şi 9 în aproximaţia neglijarii structurii hiperfine

St. Cerc. Fiz. 37 (36) 193 – 204, (1984)

 

[58] Niculescu E., Marian P., Popescu I. M.,

Calculul unor nivele adânci pentru impurităti interstitiale în siliciu

Buletinul IPB, Seria Electrotehnica, 46 - 47, 65 – 69, (1984 –1985)

 

[59] Popescu I. M., Podoleanu A. G.

Studiul teoretic asupra laserului în regim <<mode-loking>> cu modulator electrooptic în cavitate cuplată

Buletinul IPB, Seria Electrotehnica, 46 - 47, 37 – 44, (1984 –1985)

 

[60] Scridonesii – Călin V., Vasiu M., Popescu I. M.,

Aproximatia energiei SCF a sistemelor cuantice de strat închis heliumoide prin potentiale catastrofă

Buletinul IPB, Seria Electronică, 46 - 47, 15-29, (1984-1985)

 

[61] Popescu I. M., Dumitru M., Sterian P. E.

Studiul teoretic al limitei bistabilitate-autofacalizare în materiale cu proprietăti optice neliniare.”

Buletinul I.P.B., 46 - 47, 21-26, (1984-1985)

 

[62] Popescu I. M., Podoleanu A.G., Dumitru M.A., Sterian P.E.,

Studiul experimental asupra autocuplarii modurilor de oscilatie pentru laserul cu He – Ne cu cavitate cuplata

St. Cerc. Fiz. 38 (3) 209 – 215, (1985)

 

[63] Cone G. F., Popescu I. M., Stanciu G. A.

Contributii la studiul nivelelor adânci de impurităti dintr-un semiconductor prin determinarea ratelor de emisie optică

Buletinul IPB, Seria Electronică, 48, 9-17, (1986)

 

[64] Popescu I. M., Popescu V. A

Aplicarea metodei perturbatiilor succesive la determinarea energiei stării fundamentale a atomului de heliu

Buletinul IPB, Seria Transporturi-Aeronave, 48, 19-24, (1986)

 

[65] Popescu V. A., Popescu I. M.,

Aplicarea succesivă a perturbatiilor la un oscilator armonic liniar

Buletinul IPB, Seria Transporturi-Aeronave, 48, 40-46, (1986)

 

[66] Sterian P. E., Stefănescu R. N., Popescu I. M.,

Conditii pentru bistabilitatea optică absorbtivă si dispersivă

Buletinul IPB, Seria Electrotehnică, 49, 29-34, (1987)

 

[67] Popescu V. A., Popescu I. M.,

Aplication of the information-theoretic approach and the method of averaging to the anharmonic oscillator

Buletinul IPB, Seria Automatică-Calculatoare, 49, 7-8 (1987)

 

[68] Pododelanu A. G., Sterian P. E., Popescu I. M.

Laser puls generator

Rev. Roum. Sci. Tech – Electroteh. et Energ. 32 (2), 197 – 203, (1987)

 

[69] Pododelanu A. G., Sterian P. E., Popescu I. M.

Regenerative oscillation and monostable pulse generation in a hybrid bistable optical device

Rev. Roum. Sci. Techn. – Electrotehn. et Energ. 33 (3), 285 – 296, (1988)

 

[70] Sterian P. E., Rancu O., Popescu I. M.,

Analiza numerica a instabilitatilor si fluctuatiilor in bistabilitatea optica

St. Cerc. Fiz. 41 (2) 133 – 145, (1989)

 

[71] Sterian P. E., Rancu O., Popescu I. M.

Analiza numerica a instalatiilor si fluctuatiilor în bista-bilitatea optica

St.Cerc.Fiz., 41 (2), 133-145 (1989)

 

[72] Stefanescu E.N., Sterian P.E., Popescu I. M., Nicolaescu D.

The dynamical operation of an optical bistable Fabry-Pérot resonator

Rev. Roum. Phys., 34 (4), 397-404, (1989)

 

[73] Popescu I. M., Puscas N. N., Irimescu D.

Interaction processes modelling for high order optical harmonics generation in gases

Rev. Roum. Phys., 34 (7-9), 869-879, (1989)

 

[74] Sterian P. E., Podoleanu A. G., Puscas N. N., Popescu I. M., Nemes G., Grigorescu R.

Installation for multiphoton absorbtion and optical harmonic detection

Rev. Roum. Phys., 34 (7), 887-890, (1989)

 

[75] Podoleanu A. G., Popescu I. M, Preotu E.

Dispozitiv hibrid optic bistabil cu două constante de timp

Buletinul IPB, Seria Electronică, 51, 21-30, (1989)

 

[76] Popescu V. A., Popescu I. M.

Application of perturbation theory to the determination of molecular polarizability

Rev. Roum. Phys., 35 (3), 215-218, (1990)

 

[77] Popescu I. M, Podoleanu A. G., Pasca S., Vesa E., Plesca L.

A microcomputer – based system for statistical analysis of the light

St. Cerc. Fiz., 42 (7), 677-680, (1990)

 

[78] Popescu I. M., Dumitru M., Honciuc M.

Stability domaine in nematic and some smectic mesophases

Rev. Roum. Phys., 36 (3-4), 197-203, (1991)

 

[79] Cristescu C. P., Preda A. M., Popescu I. M.

Spectrum of the anode spot oscillator and evolution to choos by period doubling

Rev. Roum. Phys. 36 (3-4), 356-361, (1991)

 

[80] Popescu I. M, Puscas N. N., Sterian P. E.

Third harmonic generation enhancement in suspensions of organic liquid

Polytechnic Institute of Bucharest, Scientific Bulletin, Electrical Engineering, 53 (1-2), 39-43 (1991)

 

[81] Popescu I. M, Puscas N. N., Sterian P. E., Piscureanu M.

The induced fluorescence by three-photon absorption in suspensions

Polytechnic Institute of Bucharest, Scientific Bulletin, Mechanical Engineering, 53 (1-2), 64-70, (1991)

 

[82] Popescu I. M, Puscas N. N., Sterian P. E., Podoleanu A. G.

Experimental study of the second and third harmonic generation in KDP crystal and neon

Buletinul IPB, Electrical-Engineering, 53 (1-2), 87-92, (1991)

 

[83] Stanciu A. G., Popescu I. M, Cone G. F.

A new laser scanning digital system for investigation in semi-conductor devices

St. Cerc. Fiz. 43 (3-4), 193-195, (1991)

 

[84] Sterian P. E., Popescu I. M, Ninulescu V., Rancu O.

Bifurcation and chaos in a family of logistic models

Studia Univ. “Babeş - Bolyai” Cluj – Napoca, Physica, XXXVI, 65 - 71 (1991)

 

[85] Pop I., Ştirbăţ I., Cone G., Popescu I. M., Stepănescu A.

The Ghinzburg – Landau theory and the superconductivity at high temperature

Studia Univ. “Babeş - Bolyai” Cluj – Napoca, Physica, XXXVII (1), (1992)

 

[86] Cristescu C. P., Preda A. M., Popescu I. M.

The anisotropy of the radiation emitted by on electric discharge initiated by explosive electrolysis

Analele Stiintifice ale Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Serie nouă), Fizica Solidelor, XXXVIII-XXXIX, 313-320, (1992-1993)

 

[87] Dumitru M., Popescu I. M., Honciuc M., Grobnic D., Smeianu G., Sterian L.

Study of some nonlinear properties of smectic liquid crystals

Analele Stiintifice ale Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Serie nouă), Fizica Solidelor, XXXVIII-XXXIX, 355-360, (1992-1993)

 

[88] Cone G., Popescu I. M., Stanciu G. A.

The diagnostication of the active – laser media with resonant Faraday effect

Analele Stiintifice ale Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, (Serie nouă), Fizica Solidelor, XXXVIII-XXXIX, 377-383, (1992-1993)

 

[89] Stanciu G. A., Popescu I. M., Căpătână V.

Laser digital scanning computer-assisted for investi-gations in semiconductor devices

Analele Stiintifice ale Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, (Serie nouă), Fizica Solidelor, XXXVIII-XXXIX, 384-386, (1992-1993)

 

[90] Sterian P. E., Popescu I. M., Ninulescu V., Rancu O.

Bifurcation diagrams and Lyapunov exponents in logistic models family

Analele Stiintifice ale Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, (Serie nouă), Fizica Solidelor, XXXVIII-XXXIX, 393-403, (1992-1993)

 

[91] Popescu I. M., Puscas N. N., Sterian P. E.

The influence of the solvents concentrations of some organic liquids suspen-sions in SHG and THG

Rev. Roum. Phys. 37 (3), 287-293. (1992)

 

[92] Popescu I. M, Sterian P. E., Puscas N. N.

A theoretical study of the fifth harmonic generation in organic liquids

Rev. Roum. Phys. 37 (3), 295-307, (1992)

 

[93] Popescu I. M, Puscas N. N., Sterian P. E., Toma A. G.

The time evolution of the populations of the levels implied in the fifth order harmonic generation process

Scientific Bulletin, Ploytechnic Institute of Bucharest, Electrical Engeneering, 54, (3-4), 45-52, (1992)

 

[94] Cone G. F., Popescu I. M, Stanciu A. G.

Laser medium diagnostacation using the rezonant Faraday rotation

Sci. Bull. U.P.B, Series A: Applaied Mathematics and Physics, 55 (1-2), 71-78, (1993)

 

[95] Cristescu C. P., Popescu I. M, Preda A. M.

Electrical phenomena at the interface air electrolyte

Sci. Bull. U.P.B, Series A: Applaied Mathematics and Physics, 55 (1-2), 79-84, (1993)

 

[96] Puscas N. N., Popescu I. M., Rancu O.

Theoretical study of the time evolution of the populations of the levels implied in the fifth order harmonic generation processes

Sci. Bull. U.P.B, Series A: Applaied Mathematics and Physics, 55 (1-2), 97-106, (1993)

 

[97] Grobnic D., Podoleanu A. G., Popescu I. M.

Determination of optimum experimental parameters by numerical simulation in light scattering experiments

Sci. Bull. U.P.B, Series A: Applaied Mathematics and Physics, 55 (1-2), 115-121, (1993)

 

[98] Puscas N. N., Grobnic D., Popescu I. M., Irimescu D.

The evalution of the losses and some non linear parameters of Er:TiLiNbO3 optical waveguides using the Fabry-Perrot resonator method

Sci. Bull. U.P.B, Series A: Applaied Mathematics and Physics, 56 (1-2), 61-70 (1994)

 

[99] Puscas N. N., D. M.Grobnic, Popescu I. M.

Comparative methods of refractive-index reconstruction of the Er3+doped Ti:LiNbO3 waveguides using near field measurements

Sci. Bull. U.P.B, Series A: Applaied Mathematics and Physics, 56 (1-2), (1994), 96-102, (1994)

 

[100] Preda A., Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda L.

Stimulated emission from small liquid spheres.”

Sci. Bull. U.P.B, Series A: Applaied Mathematics and Physics, 56, (1-2), 91-96, (1994)

 

[101] Popescu V. A., Popescu I. M., Rusescu M.

Application of the succesive perturbation method to a polar symmetric top in an uniform electric field

Sci. Bull. U.P.B, Series A: Applaied Mathematics and Physics, 56 (1-2), 129-132, (1994)

 

[102] Cărbunescu E., Popescu I. M., Sterian P. E.

The models for the calculation of third order optical nonlinearity in semiconductors

Sci. Bull. U.P.B, Series A: Applaied Mathematics and Physics, 56 (3-4), 45-51, (1994)

 

[103] Dumitru M., Honciuc M., Piscureanu M.C., Crăiţă I., Popescu I.M.

„Materiale organice optic neliniare”

Rom. J. of Optoelectronics 1 (4), 154 - 160, (1994).

 

[104] Stirbat A., Cone G., Pop I., Popescu I. M, Puica I., Stepanescu A.

Low frequency excess noise in the high temperature superconductor Y-Ba-Cu-O system

Romanian Reports in Physics, 46 (5-6), 477-485, (1994)

 

[105] Pop I., Cone G., Stirbat I., Popescu I. M, Majni G., Caciuffo R., Rinaldi D., Francescangeli O., Stepanescu A.

The opportunity of AC tecnique in the study of granular high temperature superconductors

Romanian Reports in Physics, 46 (2-3), 121-133, (1994)

 

[106] Puica I., Stirbat I., Cone G., Pop I., Popescu I. M

Abrikosov ob Josephson vortices in high temperature granularsuperconductors

Romanian Reports in Physics 46 (2-3), 135-146, (1994)

 

[107] Pop T., Stirbat I., Pop I., Popescu I. M, Cotescu S.

Thermal conductivity of the composite systems superconductor – metal – insulator

Romanian Reports in Physics .47 (8-9-10), 701-708, (1995)

 

[108] Ştirbăţ I, Pop I., Cone G., Popescu I. M., Masoero A., Ştefănescu A.

„The irreversibility of the YBa2C3O6+d electrical resistivity in external magnetic field”

Balkan Physics Letters BPL 3 (2), 68 - 73, (1995).

 

[109] Păun V.V., Popescu I. M.

„An equation for creep collapse of zircalay-u”

Balkan Phys. Lett. 3 (3), 158 - 160, (1995).

 

[110] Scarlat E., Preda A. M., Cristescu C. P., Popescu I. M., Preda L., Cilea M.

Two-color, sealed-off Ne-CuBr laser at 20 kHz repetition frequency applications to single-pulse photography

Sci. Bull. U.P.B, Series A: Applaied Mathematics and Physics, 57-58 (1-4), 101-106,(1995-1996)

 

[111] Popovici M.A., Dumitru M., Popescu I.M.

„Data processing in photon correlation spectroscopy of polydisperse macromolecules”

Rom. J. of Optoelectronics 4 (3), 6 - 11, (1996).

 

[112] Ivanov I., Guţu I., Popescu I.M.

„Controlled emission of large-bore pulsed argon ion laser”

Rom. J. of Optoelectronics 5 (1), 111 - 118, (1997).

 

[113] Ispasoiu R. G., Puscas N. N., Popescu I. M, Smeu E., Yakovlev V.P.

Investgations of the internal second harmonic generation in InGaAs/GaAs/AlGaAs laser diodes

Romanian Reports in Physics, 49 (8-9), 80-87, (1997)

 

[114] Grobnic D.M., Puşcaş N.N., Popescu I.M.

“The influence of the Ti:LiNbO3 waveguide characteristic on the stochastic properties of an erbium doped waveguide amplifier”

Rom. J. of Optoelectronics, 6 (1), 3 - 19, (1998).

 

[115] Lupascu A. I., Cristescu C. P., Kevorkian A., Popescu I. M.

Anomalous behaviour of drift mobilitiess during field-assisted ionic migration in optical glass

Sci. Bull. U.P.B, Series A: Applaied Mathematics and Physics, 60 (1-2), 69-80, (1998)

 

[116] Pîrcalaboiu D., Puscas N. N., Smeu E., Popescu I. M.

On the refractive index profible determination from near field and effective refractive index measurements

Romanian Journal of Physics, 43 (1-2), 473-480, (1998) suppliment

 

[117] Puşcaş N.N., Wacogne B., Ducariu A., Grappe B., Popescu I.M.

„Modelling the optical amplification on Er3+:Ti:LiNbO3 , curwed waveguide amplifiers”

Rom. J. of Optoelectronics, 6 (1), 20 - 36, (1998)

 

[118] Cristea M., Iova I., Popescu I. M

Hot-spot dimension and cathode temperature distribution in high-pressure mercury are discharge

Romanian Reports in Physics 50 (10), 765-773, (1998)

 

[119] Puşcaş N.N., Popescu I.M.

„On the modelling of the passive and active LiNbO3 optical waveguides”

Rom. J. of Optoelectronics, 7 (1), 23 - 31, (1999).

 

[120] I.M. Popescu, N.N. Puşcaş, Study of the dynamic laser behaviour using rate equations, Scientific Bulletin, University "Politehnica" of Bucharest, Series A: Applied Mathematics and Physics, 62 (4), 49 - 57, (2000)

 

[121] Puscas N. N., Popescu I. M.

Numerical analysis of the gain and photon statistics of signal and diuble pass Er3+ - dopped Ti:LiNbO3 M – mode straight waveguide amplifiers

Rom. J. Phys. 48 (Supplement I), 329 – 338 (2003)

 

[122] Stafe Mihai, Neguţu Constantin, Popescu M. Ion

„Real time determination and control of the holes depth drilled with a pulsed laser”

Scientific Bulletin of University Politehnica of Bucharest, Series A: Applied Mathematics and Physics, 65, (1-4), 137-144 (2003)

 

[123] C.P. Cristescu, A.M. Preda, I.M. Popescu, E. Scarlat, C. Stan, Dinamics regimes of electric discharge plasma and its use as laser medium, Scientific Bulletin, University "Politehnica" of Bucharest, Series A: Applied Mathematics and Physics, 65 (1-4), 137 - 144, (2003)

 

[124] Popescu M. Ion

„Fizica şi metrologia”

Metrologie, LI (2), serie nouă, 36-39, (2004)

 

[125] Ionescu G.V., Buzoianu M., Popescu M. Ion

„Uncertainty evaluation of the Romanian reference standard for cereals moisture”

OIML Bulletin, XLV (2), 5 - 9, (2004)

 

[126] I.M. Popescu, Anul Internaţional al Fizicii şi Metrologia (100 de ani de la elaborarea teoriei relativităţii restrânse de către Albert Einstein - 1905),

Metrologie, LII (1), 8 - 15, (2005)

 

[127] Ionescu G.V. Popescu M. Ion

„Measurement uncertainity of cereals moisture and the main factures that influences it”

U.P.B. Sci.Bull., Series A:, 67(1), 91-102, (2005)

 

[128] Ionescu G.V. Popescu M. Ion

„Main factors influence the uncertainty of cereals moisture measurement”

OIML Bulletin, XLVI (4), 13 - 18, (2005)

 

[129] Irina - Alexandra Păun, Popescu M. Ion, Modeling of temperature distribution during laser irradiation of metals, Scientific Bulletin of University Politehnica of Bucharest, Series A: Applied Mathematics and Physics, 67, (4), 95-104 (2005)

 

[130] Fănel Iacobescu, Ion M. Popescu, Mirella Buzoianu, Echivalenţa etaloanelor primare de fracţie masică ale institutelor naţionale de metrologie, Metrologie, LII (4), 108 - 119, (2005)

 

[131] Georgiana Vasile, N.N. Puşcaş, Ion M. Popescu, Losses measurement of Er3+:Ti:LiNbO3 optical waveguides, Scientific Bulletin of University Politehnica of Bucharest, Series A: Applied Mathematics and Physics, 69, (3), 7-16 (2007)

 

[132] Ionuţ Vlădoiu, Mihai Stafe, Ion M. Popescu, The influence of spot diameter, fluence and wavelength of the nanosecond laser pulses on the ablation rate of aluminium, Scientific Bulletin of University Politehnica of Bucharest, Series A: Applied Mathematics and Physics, 69, (3), 81-87 (2007)

 

[133] N.A. Harabor, A. Harabor, I. Pălărie, I. M. Popescu, The effect of the spectrometer CCD - detector position on the recorded spectrum of a HP mercury lamp, Physics AUC, 17 (part II), 75 - 81, (2007)

 

[134] I. M. Popescu, Incercările de redefinire a unităţilor fundamentale ale sistemului internaţional de unităţi (SI) plecând de la constantele fizice fundamentale, Metrologie, LIV, (serie nouă) (2007)

 

[135] I. M. Popescu, Fănel Iacobescu, The present metrology and engineering, Metrologie, LVII (4), 5-16, (2010)

 

[136] Fănel Iacobescu, I. M. Popescu, Mihaela Manolache, Mirella Buzoianu, Carmen Salcianu, Contributions to the development of traceable measurement methods of contaminants in foods, Metrologie LVII (4), 40 - 46, (2010)

 

 

ANEXA C

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN PROCEEDINGSURI
ALE UNOR CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

 

 

 

[1] I.I. Agârbiceanu, A.Agafitei, L. Blănaru, N.J. Ionescu-Pallas, Ion M. Popescu, V. Vasiliu, V.G. Velculescu

Contribution à l’étude des lasers au gaz

Third International Symposium in Quantum Electronics, February, (1963), Paris (Rezumată în cartea:A.K. Kamal, Laser Abstracts, vol. I, Plenum Press, New York, (1964)), 48-52

 

[2] Ion M. Popescu, E.V. Sofran, P.E. Sterian

Electro-optical transducers with liquid crystals

Proc. 5-th Iran Conf.Elec.Eng., Shiraz, vol.2, 1033-1047, (1975)

 

[3] Ileana Apostol, D. Drăgulinescu, C. Grigoriu, I.N. Mihăilescu, I. Morgan, Al. Niţoi, Ion M. Popescu, M.V. Udrea, V.I. Konov

Target influence in TEA-CO2 laser produced plasmas in air at atmospheric pressure

Proc. XII th ICPIG (Eindhoven, 1975), North Holland Publ. Comp.(1975), part A, 337-340

 

[4] Ion M. Popescu, E. Sofron, P.Sterian, R. Chişleag

Sur certains methodes des tester dans lumičre laser des valves electrooptiques aux CLN

Le 7-eme Congres International “Cristaux Liquides”, Bordoux, France, (1978), 78-80

 

[5] Ion M.Popescu, Paul E.Sterian, E.N.Ştefănescu

Bistability analysis of the integrated two arm interferometer bistable devices

Proceedings of the “Lasers and Applications International Conference and School Bucharest, 30 August - 11 September 1982, 328-330.

 

[6] Ion M. Popescu, N.N. Puşcaş, P.E. Sterian

Seventh harmonic generation by focused gaussian beam in isotropic media

Abstracts and Proceedings Series International Conference and School “Lasers and Applications”, Bucharest, 30 August - 11 September 1982 (Contributed Papers – Abstracts, 327-328), Bucharest, Romania, Central Institute of Physics

 

[7] Ion M. Popescu, D. Sachelarie, D. Gatlan, H. Sachelarie, M. Drogan, M. Stoica

Applications of the laser scanning in semiconductor device technology

Abstracts and Proceedings Series International Conference and School “Lasers and Applications”, Bucharest, 30 August - 11 September 1982 (Contributed Papers – Abstracts, 325-326), Bucharest, Romania, Central Institute of Physics

 

[8] Gabriela F. Cone, C.P. Cristescu, Ion M. Popescu, A.M. Preda

Excitation mechanisms in the He-Cd laser with floating electrodes

Abstracts and Proceedings Series International Conference and School “Lasers and Applications”, Bucharest, 30 August - 11 September 1982 (Contributed Papers – Abstracts, 97-98), Bucharest, Romania, Central Institute of Physics

 

[9] D. Popa, V. Vlad, Ion M. Popescu, J. Maurer, Carmen Popa

Phase objects diagnosis by holographic interferometry in the Fourier plane

Abstracts and Proceedings Series International Conference and School “Lasers and Applications”, Bucharest, 30 August - 11 September 1982 (Contributed Papers – Abstracts, 317-318), Bucharest, Romania, Central Institute of Physics

 

[10] D. Popa, V.I. Vlad, Ion M. Popescu, Carmen Popa, J. Maurer

Some developments of holographic spectroscopy

Abstracts and Proceedings Series International Conference and School “Lasers and Applications”, Bucharest, 30 August - 11 September 1982 (Contributed Papers – Abstracts, 319-320), Bucharest, Romania, Central Institute of Physics

 

[11] D. Popa, V.I. Vlad, Ion M. Popescu, P. Suciu, Carmen Popa, J. Maurer

Holographic interferometry from the print or view of apatial frequency multiplening

Abstracts and Proceedings Series International Conference and School “Lasers and Applications”, Bucharest, 30 August - 11 September 1982 (Contributed Papers – Abstracts, 321-322), Bucharest, Romania, Central Institute of Physics

 

[12] Ion M. Popescu, C.P. Cristescu

Contribution to the development of hollow cathode metal vapour lasers

Proceedings of the International Conference and School, Bucharest, 30 August – 11 September 1982 Part 1 - The Third International School of Coherent Optics, CIP Press Bucharest 1983, 459-481

 

[13] Gabriela Cone, Ion M. Popescu, Gh.A. Stanciu

Apparatus for Faraday rotation at the resonance in media with population inversion measurement

Optica in Modern Science and Technolohy-Conference Digest, (1984), p.492 (The 13-th Congres of the International Commission for Optics, August 20-24, 1984), Sapporo, Japan

 

[14] Gh.A. Stanciu, Ion M. Popescu, Gabriela Cone, C.M. Stoichiţa

Study of semiconductor devices using the laser scanning digital system

Optics in Modern Science and Technology-Conference Digest, (1984), p.544 (The 13-th Congres of the International Comission for Optics, August 20-24, 1984), Sapporo, Japan

 

[15] Ion M. Popescu, E.N. Ştefănescu, P.E. Sterian

The applicability of the meau field method in the optical bistability

Proceedings of the 2-nd Conference “Trends in Quantum Electronics”, Bucharest, September 2-6, (1985), 173-177, Springer - Verlag, Berlin – Heidelberg - New York - London - Paris - Tokyo

 

[16] Gabriela F. Cone, Ion M. Popescu, Gh.A. Stanciu

The radiative lifetime of 3s2 level of He determinated from resonant Faraday rotation

Proceedings of the 2-nd Conference “Trends in Quantum Electronica”, Bucharest, September 2-5, (1985), 319-320, VII C 12, (1985)

 

[17] Gh.A. Stanciu, Ion M. Popescu, Gabriela F. Cone

A new laser scanning digital system for investigation in semiconductor devices

Proceedings of the 2-nd Conference “Trends in Quantum Electronics”, Bucharest, September 2-6, (1985), p.416, VIII-IX C 24, (1985)

[18] C.P. Cristescu, Ion M. Popescu, A.M. Preda, N.C. Ruşcă

Excitation of atomic and ionic lines in a hollow electrode dielectric discharge

Europhysics Conference Abstracts “Second International Conference Trends in Quantum Electronics”, Bucharest, Romania, 2-6 September 1985, 48-49, (1985)

 

[19] Ion M. Popescu, A.Gh. Podoleanu, P.E. Sterian

Subnanosecond puls generator

Europhysics Conference Abstracts “Second International Conference Trends in Quantum Electronics”, Bucharest, Romania, 2-6 September 1985, pp. 64-65, (1985)

 

[20] P.E. Sterian, Doina Mănăilă, Ion M. Popescu, L. Milea

Self-locking laser operation dependence on excitation conditions

Europhysics Conference Abstracts “Second International Conference Trends in Quantum Electronics”, Bucharest, Romania, 2-6 September 1985, 121-122, (1985)

 

[21] A.Gh. Podoleanu, Ion M. Popescu

A double-cavity optical configuration for the hybrid bistable optical devices

Europhysics Conference Abstracts “Second International Conference Trends in Quantum Electronics”, Bucharest, Romania, 2-6 September 1985, 152-153, (1985)

 

[22] A.Gh. Podoleanu, Ion M. Popescu

Regenerative oscillations in a two cavity hybrid bistable optical device

Europhysics Conference Abstracts “Second International Conference Trends in Quantum Electronics”, Bucharest, Romania, 2-6 September 1985, pp. 154-155, (1985)

 

[23] Ion M. Popescu, Mihaela A. Dumitru, P.E. Sterian

Study of  bistable operation of liquid crystals

Europhysics Conference Abstracts “Second International Conference Trends in Quantum Electronics”, Bucharest, Romania, 2-6 September 1985, 156-157, (1985)

 

[24] Ion M. Popescu, N.N. Puşcaş, P.E. Sterian

General method for theoretical analysis of the seventh harmonic generation in the wave plane approximation

Europhysics Conference Abstracts “Second International Conference Trends in Quantum Electronics”, Bucharest, Romania, 2-6 September 1985, 158-159, (1985)

 

[25] Ion M. Popescu, N.N. Puşcaş, P.E. Sterian, D. Irimescu

Numerical analysis of the seventh harmonic generation efficiency in Na:Xe mixture

Europhysics Conference Abstracts “Second International Conference Trends in Quantum Electronics”, Bucharest,Romania, 2-6 September 1985, 160-161, (1985)

 

[26] Ion M. Popescu, P.E. Sterian, L.A. Millea

Phenomenological steady -state modes of optical bistability

Europhysics Conference Abstracts “Second International Conference Trends in Quantum Electronics”, Bucharest, Romania, 2-6 September 1985, 162-163, (1985)

 

[27] A.I. Lupaşcu, Ion M. Popescu

The time evolution of the quantum systems matricial appreach

Europhysics Conference Abstracts “Second International Conference Trends in Quantum Electronics”, Bucharest, Romania, 2-6 September 1985, 345-346, (1985)

 

[28] Ion M. Popescu, P.E. Sterian, E.N. Ştefănescu, A.Gh.Podoleanu, Mihaela Dumitru,

Optical bistability researches, “Lasers and Applications”,

CIP Press, Bucharest, 113-122, (1985), edit. la Sec. Intl. Conf. ”Trends in Quantum in Electronics, Bucharest, 2-6 Sept. (1985)

 

[29] Ion M. Popescu, N.N. Puşcaş, P.E. Sterian, D. Irimescu

Study of fifth harmonic generation with multiphoton ionization considerations

Europhysics Conference of Abstracts, Third International Conference “Trands in Quantum Electronics, Bucharest, România, 29 aug - 3 sept., (1988) Editors:I Ursu, A.M. Prokhorov; Published by: European Physical Society; Series, Editor: Dr.J. Heijn Pelten; Managing Editor: G. Thomas, Geneva, 12 G., 220-221

 

[30] C.P. Cristescu, Ion M. Popescu, A.M. Preda

The effect of mesh lining of the cathode on the parameters of a He-Zn laser

Europhysics Conference Abstracts “Third International Conference Trands in Quantum Electronics”, Bucharest, România, 29 aug-3 sept., (1988), 53-54

 

[31] C.P. Cristescu, Ion M. Popescu, A.M. Preda

Coupled anode spot oscillators in a laser discharge

Europhysics Conference Abstracts Third International Conference “Trands in Quantum Electronics”, Bucharest, România, 29 aug - 3 sept.,(1988), 198-199

 

[32] Ion M. Popescu, P.E. Sterian, N.N. Puşcaş, D. Irimescu

Interaction processes modelling for high optical harmonics generation in gases

Europhysics Conference Abstracts Third International Conference “Trands in Quantum Electronics, Bucharest, România, 29 aug-3 sept., (1988), 207-208

 

[33] P.E. Sterian, A.Gh. Podoleanu, N.N. Puşcaş, Ion M. Popescu, G. Nemeş, R. Grigorescu

Instalation for multiphoton absorbtion and optical harmonic detection

Europhysics Conference Abstracts Third International Conference “Trands in Quantum Electronics”, Bucharest, România, 29 aug-3 sept.,(1988), 222-223

 

[34] Gabriela F. Cone, Ion M. Popescu, Gh.A. Stanciu

The laser output power determined by resonant Faraday rotation

Europhysics Conference Abstracts Third International Conference “Trands in Quantum Electronics, Bucharest, România, 29 aug-3 sept.,(1988), 258-259

 

[35] Ion M. Popescu, Mihaela Dumitru, Maria Honciuc,

        A.Gh. Podoleanu

Controlled transmission and reflection of light in liquid crystals

Europhysics Conference Abstracts Third International Conference “Trands in Quantum Electronics”, Bucharest, România, 29 aug-3 sept., (1988), 262-263

 

[36] Ion M. Popescu, A.Gh. Podoleanu, S. Paşca, E. Vasa

A microcomputer based system for statistical analysis of the light

Europhysics Conference Abstracts Third International Conference “Trands in Quantum Electronics”, Bucharest, România, 29 aug-3 sept.,(1988), 541-544

 

 

[37] A.Gh. Stanciu, Ion M. Popescu, Gabriela Cone, M. Cilea

A new laser scanning digital system for investigation in semiconductor devices

Europhysics Conference Abstracts Third International Conference “Trands in Quantum Electronics”, Bucharest, România, 29 aug-3 sept., (1988), 547-548

 

[38] A.Gh. Podoleanu, Ion M. Popescu

Bistable optical behavior of a tunable directional coupler filter with feedback

8-th General Conf. Of the European Physical Society, Amsterdam, 4-8 Sept. (1990), GPS-24

 

[39] Ion M. Popescu, N.N. Puşcaş, P.E. Sterian, D.I. Irimescu, A.Gh. Podoleanu

Theoretical study of the fifth harmonic generation in organic liquids

Proceedings of SPIE vol. 1361 - Physical Concepts of Materials for Novel Optoelectronic Device Applications I, 1041 - 1047, (1990)

 

[40] A.Gh. Podoleanu, P.E. Sterian, Ion M. Popescu, N.N. Puşcaş

Equivalent capacitance photodiode determination by an optical method

Proceedings of SPIE, vol. 1362 - Physical Concepts of Materials for Novel Optoelectronic Device Applications II: Device Physics and Applications, 721 - 726, (1990)

 

[41] P.E. Sterian, I.M. Popescu, V. Ninulescu, O. Rancu

On the way to choos in nonlinear one-dimensional discrete maps

Proceedings of the 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Tessaloniki, Greece, September 26-28, (1991), 135-137

 

[42] C.P. Cristescu, I.M. Popescu, A.M. Preda

Amplification effects on lines of metal species in the plasma generated by explosive electrolysis

Proceedings of the 1st General Conference of the Balkan Physical Union, September 26-28, (1991), Tessaloniki, Greece, volume I, 91-93

 

[43] P.E. Sterian, N.N. Puşcaş, Ion M. Popescu, L. Sterian, L. Puşcaş

The influence of the solvents on the second and third harmonic generation in organic liquids

Proceedings of the 1st General Conference of the Balcan Physical Union, September 26-28, (1991), Thessaloniki, Greece, volume II, 826 - 828

 

[44] Mihaela Dumitru, Maria Honciuc, Ion M. Popescu

Instabilities in arrachidric acid

Proceedings of the 1st General Conference of the Balkan Physical Union, September 26-28, (1991), Tessaloniki, Greece, volume I, 1079-1081

 

[45] G.A. Stanciu, I.M. Popescu, S.I. Bozdog

Laser scanning computer-assisted for investigation in semiconductor devices

1st General Conference of the Balkan Physical Union, September 26-28, (1991), Tessaloniki, Greece

 

[46] Ion M. Popescu, N.N. Puşcaş, P.E. Sterian, D. Irimescu

Numerical analysis of the fifth harmonic generation efficiency in some organic liquids

The 5th International Topsoe Summer School on Nonlinear Optics, 3-8 August, (1992), Institute of Physics, University of Aallborg, Danmark, 51-53

 

[47] Ion M. Popescu

Experimental study of the THG and the induced fluorescence by three - photon in suspensions

Proceedings of SPIE, vol. 1636 - Applied Spectroscopy in Materials Sciences II, 75 - 83, (1992)

 

[48] C.P. Cristescu, Ion M. Popescu, A.M. Preda

Spectroscopic study of the radiation of a discharge in contact with an electrolytic solution

OSA Annual Meeting (1993), Toronto, Canada, Oct.4-6,OSA Technical Digest vol.23, 138

 

[49] N.N. Puşcaş, Ion M. Popescu

Theoretical analysis of the third order harmonic generation in organic waveguides

First Annual Meeting of European Optical Society (EOSAM), Universidad de Zaragoza, Spain, 69 July,(1993), Abstracts, 47-48

 

[50] N.N. Puşcaş, A.I. Sala, Ion M. Popescu

Theoretical study of the cooperative effects in the generation of the third and fifth order harmonics

European Physical Society, EPS 9, “Trends in Physics”, Firenze, Italy, September 14-17, (1993), Abstracts, 153.

 

[51] Ion M.Popescu, N.N.Puşcaş, P.E.Sterian

The coupled amplitudes equations for the seventh harmonic generation by two-photon absorption

Photovoltaic and Optoelectronic Processes, Bucharest Julu 4-7, (1994), Editors: I. Dima, Galina Popovici; Abstracts and Proceedings, Series C.I.P. - A.P. volume 5, 13-15

 

[52] I. Ştirbăţ, I. Pop, Gabriela Cone, Ion M. Popescu, A. Masvero, A. Stepanescu

The irreversibility of YBa2Cu3O7-d electrical resistivity inexternal magnetic field

General Conference of the Balkan Physics Union, Izmir, Turcia, (1994), Proceedings of General Conference of the Balkan Physics Union, Izmir, 12-14 Sept., (1994), 68-69

 

[53] C.P. Cristescu, Ion M. Popescu, A.M. Preda

Fractal discharges on the surface of a parous medium soaked with an electrolytical solution

Dynamics Days 16th International Workshop, 28 June-01 July 1995, Lyon, France, Proc. Dynamics Days (1995), 195

 

[54] A. Syrbu, A. Mereutza, G. Suruceanu, V. Yakovlev, O. Catughin, S. Vieru, I.M. Popescu

AlGaAs/InGaAs buried heterostructure laser diodes for pumping solide state lasers

CAS'95 Proceedings 1995 International Semiconductor Conference, 18-th Edition, October 11 - 14, 1995, Sinaia, Romania, organized by Research Institute for Electronic Components (ICCE), co-sponsored by IEEE - Electron Devices Society, under the aegis of Romanian Academy, Ministry of Research and Technology, IEEE - Romania Section, Electron Devices Chapter, 453 - 456

 

[55] C.P. Cristescu, Ion M. Popescu, A.M. Preda

Diffraction properties of electrodeposition fractal growth

Dynamics Days 17th International Workshop, 10-13 July 1996, Lyon, France, Proc.Dynamic Days 96, 56

 

[56] C.P. Cristescu, Ion M. Popescu, A.M. Preda

Computer modelling of the laser induced charge in the fractal electrodeposition

Dynamics Days 17th International Workshop, 10-13 July 1996, Lyon, France, Proc. Dynamic Days 96, 57

 

[57] C.P. Cristescu, Ion M. Popescu, A.M. Preda

Phase change of a laser beam induced by ion concentration in a thin layer of electrolytic solution

10th General Conference of EPS, 9-13 Sept. 1996, Sevilla, Spain, 13.

 

[58] C.P. Cristescu, A.M. Preda, Ion M. Popescu, E. Scarlat

Influence of external fields on for from equilibrium electrodeposition

General Conference Condensed Matter Div. EPS, Leuren, Belgium, August (1997), Abstracts p.105.

 

[59] E. Scarlat, A.M. Preda, C.P. Cristescu, I.M. Popescu, L. Preda, M. Cilea

High repetion rate CuBr with RF inter-pulse heating

Proceedings Supplement of Balkan Physics Letters, vol. 5 (1997), Published under the scientific responsability of the Balkan Physical Union (Proc.Suppl. BPL, 5 (1997), 1371-1374, part three

 

[60] Doina Mănăilă, C. Roşu, Rodica Bena, I.M. Popescu

Optical bistability using nematic liquid cristals

Proceedings Supplement of Balkan Physics Letters, vol. 5 (1997), Published under the scientific responsability of the Balkan Physical Union (Proc.Suppl. BPL, 5 (1997), 1435-1438, part three

 

[61] Doina Mănăilă, C. Roşu, Cornelia Moţoc, Rodica Bena, V. Stoian, I.M. Popescu

Method of preparation and electro-optical properties of polymer dispersed liquid crystals

Proceedings Supplement of Balkan Physics Letters, vol. 5 (1997), Published under the scientific responsability of the Balkan Physical Union (Proc.Suppl. BPL, 5 (1997), 1439-1442, part three

 

[62] Alina Gearbă, C. Neguţu, Gabriela Cone, I.M. Popescu

He-Ne laser gain dependence on discharge current and gas pressure from resonant Faraday effect

Sixth Symposium on Optoelectronics - SIOEL'99, Proceedings of SPIE, vol. 4068, 247 - 254, (1999)

 

[63] Al. Lupaşcu, Kevorkian Antoine, C. P. Cristescu, I. M. Popescu,

Local electric fields in optical glasses during field - assisted ionic esechanges, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, volume 4068, 26 - 32, (2000)

 

[64] I. M. Popescu, Elena Dugheanu, D. Boiciuc

Assessment of measuremeant uncertainty in calibrating the first order gange blocks

Proceedings of The International Metrology Conference, Bucharest, 18-20 September, (2001), vol. 1, 105–110

 

[65] A.M. Preda, C.P. Cristescu, I.M. Popescu, Liliana Preda, E. Scarlat

Interferometric detection of the photothermal effects in uranyl optical glass

Proceedings of SPIE, vol. 4430, 784 - 792, (2001)

 

[66] M. Frunză, E. Smeu, N.N. Puşcaş, I.M. Popescu, G.I. Suruceanu

Analysis of phase - matching conditions for internal second - harmonic generation in GaAs quantum - well laser diodes

Proceedings of SPIE, vol. 4430, 527 - 533, (2001)

 

[67] G. Vâlceanu, A. Ducariu, N.N. Puşcaş, Ion M. Popescu

Analysis of optical amplification on dopant concentration in Er3+:Ti:LiNbO3 waveguide

Proceedings SPIE (U.S.A.), vol. 4762, 190–197, (2002)

 

[68] N.N. Puşcaş, Ion M. Popescu

Modelling the gain and photon statistic of single and double pass Er3+– dopped Ti:LiNbO3 M–mode straight waveguide amplifiers

Proceedings SPIE (U.S.A.), Photonics Prague, (2002)

 

[69] M. Frunză, N.N. Puşcaş, Emil Smeu, G.I. Suruceanu, I.M. Popescu

Analysis of phasematching for the internal second harmonic generation in InGaAs quantum–well laser diodes emitting around 980 nm

Proceedings SPIE (U.S.A.), Atom ‚02, (2002)

 

[70] G. Vâlceanu, N.N. Puşcaş, A. Ducariu, E. Smeu, I.M. Popescu

Modelling of optical amplification on dopant concentration in the bent Er - doped LiNbO waveguide of the Mach - Zehnder interferometer

Proceedings SPIE (U.S.A.), vol. 5581, (SPIE, Bellingham, WA, 2004), 634–641, (2004), ROMOPTO 2003: Seventh Conference on Optics

 

[71] N.N. Puşcaş, I.M. Popescu

The modelling and calculation of some characteristic parameters of Er3+:LiNbO3 optical waveguides

Proceedings SPIE (USA), vol 6180, 61800M-1-61800M-6, (2006); 5-th International Conference on Photonics, Devices and System, Jun 08 - 11, (2005), Prague, Czech Republic

 

[72] M. Stafe, C. Neguţu, I.M. Popescu

Combined experimental and theoretical investigation of multiple - nanosecond laser ablation of multiple - nanosecond laser ablation of metals

Proceedings of 5-th International Conference on Photo - Excited Processes and Applications, 3 - 7 September 2006, Charlottesville, Virginia, U.S.A.

 

[73] Georgiana Constantin, N.N. Puşcaş, I.M. Popescu

Modelling and evaluation of some spectroscopic parameters of Er3+ and Yb3+ - doped LiNbO3 optical waveguide amplifiers

Proceedings SPIE (USA), vol 6785, 678505-1 ÷ 678505-8, (2007), ROMOPTO 2006: Eighth Conference on Optics

 

[74] M. Stafe, I. Vlădoiu, C. Neguţu, I.M. Popescu, Effect of laser fluence on the ablation rate of metals in the infrared, visible, and ultraviolet nanosecond pulses irradiation regime (P130), 27-th International Congress on Applications on Lasers&Electro - Optics, October 20-23, (2008), Pechanga Resort&Casino, Temecula, C.A., USA

 

[75] M. Stafe, C. Neguţu, I. Vlădoiu, A. Ducariu, I.M. Popescu, Experimental investigation of the dimensions and quality of laser - drilled holes in metals, Proceedings SPIE - The International Society for Optical Engineering, U.S.A., vol. 7426, art. no. 742614, (2009)

 

 

ANEXA D

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN PROCEEDINGSURI

ALE UNOR CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE

 

 

[1] I. M. Popescu, I. Popovici, D. Constantin-Rădulescu

On a local version Alexandrov - Zeeman theorema

General Relativity and Gravitation Proceedinge of the First Experimental Gravitation Symposium (E.G. 1), November 9-11 (1978), ICPE Bucharest and the National Collequim on the Theory of Relativity (N.C.T.R.), April 27-28, (1979), Jessy University, 333-336, (1980)

 

[2] I.M. Popescu, P.E. Sterian, P. Petrescu, A.Gh. Podoleanu

Repetor optic pentru canale de transmisie de mare capacitate

Cel de-al Doilea Simpozion Naţional de Tehnica Micro-undelor, Institutul Politehnic Bucureşti, 30-31 octombrie, (1981), 418-424

 

[3] I.M. Popescu, E.N. Ştefănescu, P.E. Sterian

Parametrii funcţionali ai dispozitivelor bistabile optice

Cel de-al Doilea Simpozion Naţional de Tehnica Micro-undelor, Institutul Politehnic Bucureşti, 30-31 octombrie, (1981), 425-442

 

[4] E.N. Ştefănescu, P.E. Sterian, I.M. Popescu

Calculul parametrilor de amplificare ai dispozitivelor bistabile optice

Cel de-al Doilea Simpozion Naţional de Tehnica Micro-undelor, Institutul Politehnic Bucureşti, 30-31 octombrie, (1981), 443-458

 

[5] E.N. Ştefănescu, I.M. Popescu, P.E. Sterian

Stabilirea condiţiilor de funcţionare pentru dispozitivele bistabile electrooptice cu cavitate Fabry-Pérot

Cel de-al Doilea Simpozion Naţional de Tehnica Micro-undelor, Institutul Politehnic Bucureşti, 30-31 octombrie, (1981), 459-468

 

[6] E.N. Ştefănescu, I.M. Popescu, P.E. Sterian

Analiza bistabilităţii pentru dispozitivele bistabile optice cu interferometru integrat

Cel de-al Doilea Simpozion Naţional de Tehnica Micro-undelor, Institutul Politehnic Bucureşti, 30-31 octombrie, (1981), 469-478

 

[7] I.M. Popescu, Doina Mănăilă, P.E. Sterian

Influenţa parametrilor de câştig şi de cuplaj asupra regimurilor de funcţionare ale unui laser cu gaz cu modurile de oscilaţie autosincronizate

Conferinţa Naţională de Electronică, Telecomunicaţii, Automatică şi Calculatoare, Bucureşti, 17-19 noiembrie (1982), 5.45-5.49

 

[8] I.M. Popescu, N.N. Puşcaş, P.E. Sterian, D.D. Irimescu

Calculul amplitudinilor armonicilor optice de ordinele 1, 3 şi 7 în medii izotrope neliniare

Conferinţa Naţională de Electronică, Telecomunicaţii, Automatică şi Calculatoare, Bucureşti, 17-19 noiembrie (1982), 5.50-5.55

 

[9] Elena Cojocaru, V. Drăgănescu, M. Ganciu-Petcu, I.M. Popescu

Self -generated magnetic field measureament TEA-CO2 laser produced plasmas on different target

Institutul Central de Fizică, ICF-36-1983, Februarie, 12 pagini

 

[10] I.M. Popescu, N.N. Puşcaş, P.E. Sterian, D. Irimescu

Modelarea proceselor de generare a armonicii a şaptea în vaporii metalelor alcaline prin absorbţia rezonantă a doi fotoni.

Proceedings Al Treilea Simposion de Tehnica Microundelor, Bucureşti, Noiembrie (1983), 171-175

 

[11] D. Irimescu, I.M. Popescu, N.N. Puşcaş, P.E. Sterian,

M. Piscureanu

Evaluarea susceptibilităţilor neliniare de ordinul şapte al vaporilor metalelor alcaline (Li, Na, K, Rb, Cs) în aproximaţia neglijării structurii fine