Ştiri ...

 

 

 

 

Examenul de admitere la doctorat in Scoala Doctorală din F.S.A., sesiunea septembrie 2017 va avea loc vineri 22 septembrie a.c. in:

- BN 134, la ora 9,00, comisia de FIZICA,

respectiv

- R 410, la ora 14,00, comisia de MATEMATICA.

 

______________________________________________________________________________

 

Pentru anul universitar 2017-2018, Universitatea "POLITEHNICA" Bucureşti organizează concurs de admitere la studiile universitare de doctorat.

·        Inscrierile au loc in perioada 26-30 Iunie după susţinerea examenului de dizertaţie, pe baza formularelor eliberate de Secretariatul facultăţii la inscrierea pentru examenul de dizertaţie.

·        Candidaţii completează numai Anexele 2,3,5 din Procedură.

·        Taxa de inscriere este de 100 RON pentru candidaţii care au urmat un program de masterat in UPB, respectiv de 150 RON pentru candidaţii care nu se află in această situaţie.

·        Pentru concursul de admitere din luna Septembrie taxa va fi unică, de 200 RON.

·        Examenul de admitere are loc in ziua de 3 Iulie 2017, ora 9.00 la FIZICA (sala BN134), respectiv ora 10.00 la MATEMATICA (sala R410).

Comisiile de concurs pentru admiterea la doctorat (link)

·        Imediat după susţinerea probei candidaţii declaraţi admişi completează Precontractul de studii doctorale

 

Procedura Admitere DOCTORAT 2017 (link)

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat, anul universitar 2017 - 2018 (link)

 

Repartiţie locuri pe şcoli doctorale 2017 (link)

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Stimaţi membri ai Filialei Bucureşti a SRF,

 

Filiala Bucuresti a Societatii Romane de Fizica a fost infiintata ca entitate legala, avand acum un cont bancar propriu, in care puteti face plata cotizatiei anuale prin Ordin de plata.

 

Datele contului sunt:

Banca: Banca Comerciala Romana S.A.

Titular cont: Filiala Bucuresti a Societatii Romane de Fizica

CUI: 34486950

Cont: 2511.A01.0.14577553.0077.ROL.1

Cod IBAN: RO93RNCB0077145775530001

___________________________________________________________________________________________________________________