CONCURSUL DE FIZICĂ GENERALĂ PENTRU STUDENŢII IN INGINERIE

"ION I. AGARBICEANU"

 

 

Organizatori:

Departamentul de Fizică,

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, POLITEHNICA Bucureşti

 

Societatea Romană de Fizică

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Remember Profesor Ion I. Agarbiceanu

 

 

 

Ediţia a XII-a, 18 mai 2024

 

 

 

 

Comisia de organizare

 

Conf. dr. Cristina CIRTOAJE

Conf. dr. Gabriel SULIMAN

Ş.l. dr. Savu-Sorin CIOBANU

Prof. dr. Irina-Alexandra PĂUN

cristina.cirtoaje@upb.ro

gabriel.suliman@upb.ro

savu.ciobanu@upb.ro , sorin.ciobanu@physics.pub.ro

irina.paun@upb.ro

 

 

 

 

 

Consideraţii generale

 

Concursul de fizică generală pentru studenţii in inginerie "Ion I. Agarbiceanu" se adresează tuturor studenților de la facultățile cu profil tehnic. Scopul său este promovarea disciplinei Fizică printre studenţi şi conştientizarea importanţei acestei materii in pregătirea temeinică a unui inginer in contextul evoluţiei tehnologice actuale.

 

Desfǎşurarea concursului

 

·      Data desfăşurării concursului: 18 mai 2024

·      Locul desfăşurării concursului: Departamentul de Fizică, Facultatea de Ştiinţe Aplicate, POLITEHNICA Bucureşti

 

 

Inscrierea la concurs

·         La concurs poate participa orice student inscris la o universitate tehnică (ciclul de licenţă). Participarea este individuală şi se realizează pe bază de inscriere.

·         Inscrierile se pot face prin e-mail la adresele:

sorin.ciobanu@physics.pub.ro

savu.ciobanu@upb.ro

irina.paun@upb.ro

pană cel tarziu la data de 17 mai 2024, ora 16.00

 

·         La inscriere se solicită următoarele informaţii:

 

Nume :

Prenume:

Universitatea:

Facultatea:

Anul de studiu:

Telefon:

E-mail:

 

 

Probele concursului:

Etapa I: proba teoreticǎ, 18 mai, incepand cu ora 9.00

  • Proba teoretică constă intr-o lucrare scrisă cu 6 subiecte.
  • Fiecare concurent participă in concurs cu 3 din cele 6 subiecte, la alegere.
  • Pe prima foaie de concurs candidatul va specifica sub semnatură numerele subiectelor pentru care a optat.
  • Subiectele vor fi in concordanţă cu programa atasată, pentru cele două secţiuni ale concursului. Subiectele pot fi teoretice, probleme, intrebări dar şi aplicaţii practice in care se poate cere construirea unor grafice.
  • Este permisă utilizarea calculatoarelor de buzunar neprogramabile.
  • Timpul alocat acestei probe este de 120 de minute.

 

Etapa II: proba experimentalǎ, 18 mai, incepand cu ora 14.00

·         Pentru proba experimentală se calificǎ primii cinci concurenți de la fiecare secțiune.

·         Proba experimentală se va desfăşura in laboratoarele Departamentului de Fizică, Facultatea de Ştiinţe Aplicate, POLITEHNICA Bucureşti

·         Proba experimentală constă in efectuarea unei experienţe aleasă prin tragere la sorţi din cele propuse de comitetul de organizare.

·         Organizatorii pun la dispoziţia concurenţilor mijloacele necesare realizării acesteia.

·         Participanţii trebuie să modeleze teoretic procesul studiat (teoria lucrării), să realizeze montajul experimental, să efectueze măsurătorile experimentale, să prelucreze şi să interpreteze rezultatele obţinute, (inclusiv sursele de erori).

·         Este permisă utilizarea calculatoarelor de buzunar neprogramabile.

·         Timpul alocat acestei probe este de 60 de minute.

 

 

Evaluarea lucrărilor:

Evaluarea lucrărilor se va face de către un juriu format din cadre didactice angajate ale universităţilor participante.

 

Pentru proba teoretică, fiecare subiect va fi punctat cu maxim 10 puncte (punctaj maxim 30 puncte).

Criteriile de evaluare sunt:

a. corectitudinea informaţiei sau rezultatului,

b. consecvenţa in expunere,

c. modul de prezentare,

d. originalitatea rezolvării.

 

Punctajul total va fi suma punctajelor parţiale obţinute. Fiecare lucrare va fi corectată de minim 2 membri ai juriului. Dacă diferenţa de punctaj intre cele 2 corecturi este de cel puţin 2 puncte, o supracorectură va fi realizată de către un alt membru al juriului.

 

Proba experimentală cu tema impusă va fi jurizată de cate 2 membri ai juriului (punctaj maxim 20 puncte).

Criteriile de evaluare pentru proba experimentală cu tematica impusă sunt:

a. prezentarea corectă din punct de vedere teoretic a procesului (fenomenului fizic) studiat.

b. modul de alegere a instrumentelor necesare şi realizarea montajului experimental

c. modul de prezentare şi efectuare a etapelor lucrării.

d. modul de prelucrare a datelor experimentale şi precizarea surselor de erori.

 

Punctajul final al fiecarui concurent este format din suma punctajelor obținute la cele 2 probe.

 

Caștigătorii concursului vor fi desemnaţi concurenţii care au obţinut cele mai mari punctaje cu condiţia ca acestea să depăşescă pragul minim de 50% din punctajul maxim ce poate fi acordat fiecărei secţiuni.

Fotografiile caștigătorilor, impreună cu o scurtă prezentare a lor, vor fi afişate, cu acordul acestora, pe pagina web a concursului.

 

 

Secţiunile concursului

Concursul se va desfǎșura pe douǎ secțiuni.

 

Secțiunea I : Se adresează studenţilor din anii I, II şi III de studiu care au in programă un singur curs de Fizică generală sau au parcurs doar primul semestru din cursul de fizică ce conţine şi elemente de fizică avansată (Fizică I).

 

Secțiunea a II-a, Se adresează studenţilor care deţin cunoştinţe avansate la disciplina Fizicǎ.

 

 

Tematica pentru Concurs este prezentată in fişierele ataşate.

 

Programa concurs fizica generala pentru studentii in inginerie, FIZICA I

Programa concurs fizica generala pentru studentii in inginerie, FIZICA II

 

 

Informaţii suplimentare

Persoanele de contact pentru inscriere şi informaţii suplimentare:

 

Ş.l. univ. dr. Savu-Sorin CIOBANU (savu.ciobanu@upb.ro , sorin.ciobanu@physics.pub.ro)

Prof. univ. dr. Irina-Alexandra PĂUN (irina.paun@upb.ro)

 

 

 

Adresa web:

http://www.physics.pub.ro/Agarbiceanu/Concurs.htm

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Instantanee din timpul Concursului, 2024

 

  

 

  

 

  

 

___________________________________________________________________________________

 

 

Ediţiile 2010 - 2024

 

 

Enunţuri şi rezolvări 2010

Enunţuri şi rezolvări 2011

Enunţuri şi rezolvări 2012

Enunţuri şi rezolvări 2013

Enunţuri şi rezolvări 2014

Enunţuri şi rezolvări 2015

Enunţuri si rezolvări 2016

Enunţuri 2017

Enunţuri si rezolvări 2018

Enunţuri si rezolvări 2019

Enunţuri si rezolvări 2023

Statements and solutions 2023

Enunţuri si rezolvări 2024

 

 

 

Rezultatele_concursului

(2010 - 2024)

 

 

 

Instantanee din Concurs