CONCURSUL DE FIZICĂ GENERALĂ PENTRU STUDENŢII IN INGINERIE

"ION I. AGÂRBICEANU"

 

 

Organizatori:

Departamentul de Fizică,

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

 

Academia Tehnică Militară "Ferdinand I"

Facultatea de Comunicaţii şi Sisteme Electronice pentru

Apărare şi Securitate, Departamentul de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 

Societatea Romană de Fizică

 

                              

 

 

 

 

Remember Profesor Ion I. Agarbiceanu

 

 

 

 

 

Ediţia a XI-a, 25 aprilie 2020

 

Concursul a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus !

 

 

 

 

 

Comisia de organizare a Concursului de fizică generală pentru studenţii in inginerie

"Ion I. Agarbiceanu" din 25 aprilie 2020

 

Prof. dr. Gheorghe CĂTA-DANIL

Conf. dr. Dan-Georgel SIPOŞAN

Prof. dr. Alexandru LUPAŞCU

Prof. dr. Mihail CRISTEA

Ş.l. dr. Constantin NEGUŢU

Ş.l. dr. Gabriel SULIMAN

Conf. dr. Ion GRUIA

Mr. lect. dr. ing. Bogdan-Alexandru BELEGA

Ş.l. dr. Savu-Sorin CIOBANU

Lector ing. fiz. Răzvan RAICU

gheorghe.cata-danil@physics.pub.ro

dansiposan@yahoo.com

alexandru.lupascu@physics.pub.ro

mihail.cristea@physics.pub.ro

constantin.negutu@physics.pub.ro

gabriel.suliman@physics.pub.ro

gruia_ion@yahoo.com

bogdan.belega@mta.ro

sorin.ciobanu@physics.pub.ro

razvan.raicu@mta.ro

 

 

 

1.    Desfǎşurarea concursului

Anul acesta concursul de fizică generală pentru studenţii in inginerie "Ion I. Agarbiceanu" va fi organizat prin colaborarea ȋntre Universitatea Politehnica din București (UPB), Academia Tehnicǎ Militarǎ "Ferdinand I" (ATM) din București şi Societatea Romană de Fizică.

 

2.    Inscrierea la concurs

La concurs poate participa orice student inscris la o universitate tehnică din Romania (ciclul de licenţă). Participarea este individuală şi se realizează pe bază de inscriere. Inscrierile se pot face prin e-mail la adresele: sorin.ciobanu@physics.pub.ro şi dansiposan@yahoo.com, pană cel tarziu la data de 24 aprilie 2020. La inscriere se solicită următoarele informaţii:

 

Nume :

Prenume:

Facultatea:

Anul de studiu:

Telefon:

E-mail:

 

3.    Locul desfăşurării concursului:

Departamentul de Fizică, Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti (Sala BN 113)

 

4.    Probele concursului:

Etapa I: proba teoreticǎ, 25 Aprilie, orele 900 - 1100

Proba teoretică constă intr-o lucrare scrisă cu 6 subiecte. Fiecare concurent participă in concurs cu 3 din cele 6 subiecte, la alegerea lui. Pe prima foaie de concurs candidatul va specifica sub semnatură numerele subiectelor pentru care a optat. Subiectele vor fi in concordanţă cu programa de mai jos, pentru cele două secţiuni ale concursului. Subiectele pot fi teoretice, probleme, intrebări. Se poate cere construirea unor grafice. Este permisă utilizarea calculatoarelor de buzunar neprogramabile. Timpul alocat acestei probe este de 120 de minute.

 

Etapa II: proba experimentalǎ, 25 Aprilie, orele 1300 - 1400

Proba experimentală constă in efectuarea unei experienţe alese prin tragere la sorţi din cele propuse de comitetul de organizare. Organizatorii pun la dispoziţia concurenţilor mijloacele necesare realizării acesteia. Participanţii trebuie să modeleze teoretic procesul studiat (teoria lucrării), să realizeze montajul experimental, să efectueze măsurătorile experimentale, să prelucreze şi să interpreteze rezultatele obţinute, (inclusiv sursele de erori). Este permisă utilizarea calculatoarelor de buzunar neprogramabile. Timpul alocat acestei probe este de 60 de minute.

 

Proba teoretică se va desfǎșura in sala BN 113, in Departamentul de Fizică, Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti.

 

Pentru proba experimentală se calificǎ primii cinci concurenți de la fiecare secțiune. Sălile unde se va desfǎșura proba experimentală vor fi anunţate inainte de inceperea probei teoretice.

 

5.    Evaluarea lucrărilor:

Evaluarea lucrărilor se va face de către un juriu format din 6 cadre universitare ale Universității "Politehnica" București şi Academiei Tehnice Militare.

Pentru proba teoretică, fiecare subiect va fi punctat cu maxim 10 puncte. Criteriile de evaluare sunt: corectitudinea informaţiei sau rezultatului, consecvenţa in expunere, modul de prezentare, originalitatea rezolvării. Punctajul total va fi suma punctajelor parţiale obţinute. Fiecare lucrare va fi corectată de minim 2 membri ai juriului. Dacă diferenţa de punctaj intre cele 2 corecturi este de cel puţin 2 puncte, o supracorectură va fi realizată de către un alt membru al juriului.

Proba experimentală cu tema impusă va fi jurizată de cate 2 membri ai juriului, numărul maxim de puncte ce poate fi acordat fiind 20. Criteriile de evaluare pentru proba experimentală cu tematica impusă sunt: a) Prezentarea corectă din punct de vedere teoretic a procesului (fenomenului fizic) studiat. b) Modul de alegere a instrumentelor necesare şi realizarea montajului experimental c) Modul de prezentare şi efectuare a etapelor lucrării. d) Modul de prelucrare a datelor experimentale şi precizarea surselor de erori.

Punctajul final al fiecarui concurent este format din suma punctajelor obținute la cele 2 probe.

 

Este desemnat caștigător concurentul cu cel mai mare număr de puncte. Trei premii vor fi inmanate in cadru festiv. Fotografiile caștigătorilor, impreună cu o scurtă prezentare a lor, vor fi afişate, cu acordul acestora, pe site-ul concursului.

 

6.    Secţiunile concursului

Concursul se va desfǎșura pe douǎ secțiuni. Secțiunea I este identicǎ cu cea dupǎ care s-au desfǎșurat concursurile pană in 2018. Secțiunea a II-a, introdusă la ediţia a X-a, din 2019, conține o tematicǎ asemǎnǎtoare cu programa de Fizicǎ din facultate, anii I, II şi III și se adreseazǎ studenților care dețin cunoștințe avansate la disciplina Fizicǎ.

 

7.    Tematica pentru concurs

Pentru secțiunea Fizicǎ I tematica cuprinde:

·        materia din manualele de Fizicǎ, și este sintetizatǎ ȋn Breviarele cu noțiuni fundamentale de fizicǎ pentru admiterea ȋn Universitatea "Politehnica" din București (Ed. PRINTECH, 2006-2007);

·        Capitolele din cursurile de Fizicǎ predate studenților din UPB și ATM București ȋn semestrul 1, anul universitar 2019-2020:

- Mecanica clasică (materia de liceu + anul I facultate)

- Mecanica relativistă (teoria relativității restranse)

- Fenomene termice (materia de liceu + anul I facultate)

- Fizica statistică clasică

- Electricitate și magnetism (fără curentul alternativ)

- Optică electromagnetică.

 

Pentru secțiunea Fizicǎ II tematica cuprinde:

  • Capitolele din cursurile de Fizicǎ predate studenților din UPB și ATM București ȋn anii I, II, şi III de facultate:

- Mecanica cuantică - baze experimentale (optică corpusculară)

- Mecanica cuantică - formalismul Schroedinger

- Elemente de fizica atomului

- Elemente de fizica nucleului atomic

- Elemente de fizica laserilor.

 

8.    Informaţii suplimentare

Persoane de contact:

Ş.l. univ. dr. Savu-Sorin CIOBANU (sorin.ciobanu@physics.pub.ro) din UPB

Conf. fiz. Dan-Georgel SIPOŞAN (dansiposan@yahoo.com) din ATM

 

Preȋnscrierea la concurs se poate face printr-un mesaj adresat oricǎreia dintre persoanele de contact, dupǎ care se va primi confirmarea.

 

Adresa web:

http://www.physics.pub.ro/Agarbiceanu/Concurs.htm

http://www.mta.ro/

 

 

 

Ediţiile 2010 - 2019

 

 

Enunţuri şi rezolvări 2010

Enunţuri şi rezolvări 2011

Enunţuri şi rezolvări 2012

Enunţuri şi rezolvări 2013

Enunţuri şi rezolvări 2014

Enunţuri şi rezolvări 2015

Enunţuri si rezolvări 2016

Enunţuri 2017

Enunţuri si rezolvări 2018

Enunţuri si rezolvări 2019

 

 

Rezultatele_concursului

(2010 - 2019)

 

Laureaţii Ediţiei 2019