image002image004image007

image012image009image014image008

 

 

 

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

Ediţia 2019 - 11 mai 2019

 

Organizatori: Universitatea Politehnica Bucureşti

Departamentul de Fizică

 

 

 

Departamentul de Fizică invită studenţii din ciclul de licenţă şi master participe la

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenteşti, Ediţia 2019

 

 

 

Desfăşurarea concursului

Sesiunea de Comunicări se desfășoară în data de 11 mai 2019, în spaţiile puse la dispoziţie de către Departamentul de Fizică (corp BN).

Sesiunea de comunicări se desfăşoară pe două categorii:

·        Debutanţi - se acceptă lucrări care să demonstreze că participanţii au parcurs etapele metodologiei de cercetare;

·        Avansaţi - Cercetare originală - se acceptă numai lucrări ştiinţifice prezentând rezultatele unei cercetări proprii, cu contribuţii originale.

 

Tematica

Lucrările intrate in concurs vor aborda subiecte din orice domeniu al fizicii sau aplicaţii ale acesteia în inginerie.

În prezentarea acestora, studenţii trebuie dea dovadă de creativitate şi gândire originală.

 

Calendarul sesiunii

1.           22 ianuarie 2019 - lansarea paginii web

2.           28 aprilie 2019 - ultima zi de înscriere a candidaţilor

3.           5 mai 2019 - anunţarea Programului de desfăşurare şi Comisiilor de Jurizare

4.           11 mai 2019 - susţinerea publică a lucrărilor şi anunţarea câştigătorilor

5.           Decernarea Premiilor - la data stabilită de către Decanat

 

Condiţii de participare

Sesiunea de comunicări ştiinţifice se adresează atât studenţilor/masteranzilor Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, cât şi studenţilor din alte centre universitare şi este organizată pentru două categorii: Debutanţi şi Avansaţi.

 

Participarea este individuală sau în echipă de maxim 2 membri, pentru ambele categorii.

Pentru înscriere se va completa Formularul de înscriere (Anexa 1) şi se va trimite la adresa de e-mail octavian.danila@physics.pub.ro, până cel târziu la data de 28 aprilie 2019.

Formularul de înscriere va fi însoţit de un Rezumat al lucrării (Model), sub formă de fişier .pdf. Acesta trebuie cuprindă:

1.     obiectivul lucrării;

2.     argumentarea temei alese;

3.     concluzii principale.

Rezumatele lucrărilor vor fi elaborate în limba română sau limba engleză, în conformitate cu opţiunea efectuată pentru modul de prezentare. Ele trebuie aibă cel mult o pagină şi vor fi redactate în format Microsoft Word, cu font Times New Roman 12 (cu caractere și diacritice românești, pentru documentele redactate în română).

Pentru alte informaţii legate de condiţiile de participare sau desfăşurare a concursului, consultați Regulamentul de desfășurare a Sesiunii de Comunicări Științifice Studențeşti sau contactaƫi Comitetul de Organizare (la adresa ionut.vladoiu@physics.pub.ro).

 

 

 

Rezultatele ediţiilor anterioare:

 

Ediţia 2013           Ediţia 2014           Ediƫia 2015           Ediƫia 2016         Ediţia 2017           Ediţia 2018