image002image004image007

image012image009image014image008

 

 

 

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

Ediţia 2017, 13 mai 2017

 

Organizatori: Universitatea Politehnica Bucureşti

Departamentul de Fizică

 

 

 

Departamentul de Fizică invită studenţii din ciclul de licenţă şi master participe la

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenteşti, Ediţia 2017

 

 

Sesiunea de Comunicări se desfășoară in data de 13 mai 2017, in spaţiile puse la dispoziţie de Departamentul de Fizică (corp BN).

 

Tematica:

Lucrările intrate in concurs vor aborda subiecte din orice domeniu al fizicii sau aplicaţii ale acesteia in inginerie.

In prezentarea acestora, studenţii trebuie dea dovadă de creativitate şi gindire originală.

 

Calendarul sesiunii:

1.           1 februarie 2017 - lansarea paginii web:

2.           5 mai 2017 - ultima zi de înscriere a candidaţilor

3.           10 mai 2017 - Programul de desfăşurare şi Comisiile de jurizare

1. Categoria AVANSAŢI

2. Categoria DEBUTANŢI

4.           13 mai 2017 - Susţinerea publică a lucrărilor şi anunţarea cȃştigătorilor

5.           La data stabilită de Decanat - Decernarea Premiilor

 

Sesiunea de comunicări se desfăşoară pe trei categorii:

·        Debutanţi - se acceptă lucrări care să demonstreze că participanţii au parcurs etapele metodologiei de cercetare.

·         Avansaţi - Cercetare originală se acceptă numai lucrări ştiinţifice prezentând rezultatele unei cercetări proprii cu contribuţii originale

·        Echipe - Proiecte multidisciplinare - se acceptă numai lucrări ştiinţifice cu componente complementare prezentând rezultatele unor cercetări proprii cu contribuţii originale

 

 

In cadrul acestei ediţii va fi prezentată Lecţia invitată, cu titlul: "Trăim cu radiaţii: fundamentele sistemului actual de protecţie radiologică şi limitele sale", susţinută de Domnul Dr. Radu A. VASILACHE, Director pentru Romania, Canberra Packard Central Europe, GmbH

 

 

 

I. Condiţii de participare

 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice se adresează atât studenţilor/masteranzilor Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti cit şi ale celor din alte centre universitare.

 

Inscrierile se pot face prin e-mail pȃnă cel tȃrziu la data de 5 mai 2017 conform indicaƫiilor de mai jos:

 

Pentru Categoriile Debutanţi şi Avansaţi, participarea este individuală sau in echipă de maxim 2 membri şi se realizează pe bază de inscriere la adresa de e-mail: octaviandanila2013@yahoo.com

 

Pentru inscriere la Categoriile Avansaţi şi Debutanţi se solicită următoarele informaţii:

·        Nume :

·        Prenume:

·        Facultatea/Universitatea:

·        Anul de studiu:

·        Numărul legitimației de student:

·        Telefon:

·        E-mail:

·        Rezumatul lucrării sub formă de fişier pdf ataşat. Acesta trebuie să cuprindă:

         a) tema centrală a lucrării;

         b) scurt argument al alegerii temei;

         c) scopul cercetării/principala ipoteză/axiomă/punct de plecare/metodologie (după caz);

         d) concluzii principale.

·        Numele, funcţia şi departamentul din care face parte cadrul didactic coordonator (recomandabil)

·        Solicitare de prezentare in engleză (daca este cazul)

 

Pentru Categoria Echipe participarea se face pe echipe de minim 3 membri reprezentată printr-un leader, iar inscrierea se realizează la adresa de e-mail: liliana.preda@physics.pub.ro

 

Pentru inscriere la Categoria Echipe se solicită următoarele informaţii:

·        Nume :

·        Prenume:

·        Facultatea/Universitatea:

·        Anul de studiu:

·        Numărul legitimației de student:

·        Telefon:

·        E-mail:

·        Rezumatul lucrării sub formă de fişier pdf ataşat. Acesta trebuie să cuprindă:

         a) tema centrală a lucrării;

         b) scurt argument al alegerii temei;

c) scopul cercetării/principala ipoteză/axiomă/punct de plecare/metodologie (după caz);

         d) concluzii principale.

·        Numele, funcţia şi departamentul din care face parte cadrul didactic coordonator (recomandabil)

·        Solicitare de prezentare in engleză (daca este cazul)

·        durata solicitată a prezentării (intre 10-25 min) şi domeniile principale de incadrare ale temei (minim două)

Pot constitui domenii de incadrare a temei următoarele: matematică, fizică, chimie, informatică, biologie, economie, marketing, robotică, electronică, statistică, construcţii, sport, etc. In caz cǎ unul din domeniile spre care v-aƫi orientat nu se regăseşte pe această listă, contactaƫi Comitetul de Organizare (la adresa liliana.preda@physics.pub.ro) pentru validarea opƫiunii alese. Includerea domeniului fizică in proiect este obligatorie.

 

Rezumatele lucrărilor vor fi elaborate in limba romană sau engleză, după caz. Ele trebuie aibă cel mult 1 pagină şi vor fi redactate in format Microsoft Word cu font Times New Roman 12, cu caractere şi diacritice romaneşti.

 

De aici puteţi descărca un model de rezumat.

 

 

Pentru detalii consultaţi: Regulamentul de desfășurare a Sesiunii de Comunicări Științifice Studențeşti

 

 

Informaţii suplimentare puteţi solicita la adresa de e-mail: liliana.preda@physics.pub.ro sau telefonic: 0214029102

 

 

·       Rezultatele Ediţiei 2017

 

 

 

 

Rezultatele ediţiilor anterioare:

 

*Ediţia 2013          *Ediţia 2014          *Ediƫia 2015         *Ediƫia 2016

 

 

 

 

 

NOU!

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Doctoranzilor Şcolii Doctorale a Facultăţii de Ştiinţe Aplicate.