MAGNETIC RESPONSIVE SCAFFOLDS

FOR STIMULATED BONE REGENERATION

MagReSSTiR

 
                                                                   

 

Project summary

Dissemination of Results

Project team

Contact

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Project name:

MAGNETIC RESPONSIVE SCAFFOLDS FOR STIMULATED BONE REGENERATION

Acronim:

MagReSSTiR

Contract number:

no 97 din 01/10/2015

Project implementation:

01/10/2015-30/09/2017

Project Director:

Irina Alexandra PAUN

Coordinating Institution:

Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

Project code:

PNII-RU-TE-2014-4-2534

Contracting authority:

UEFISCDI

Contract value:

550 000 RON

 

 

Prezentarea iniţială a Proiectului:

MAGRESSTIR.pdf

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________