In cadrul Catedrei de Fizica I exista 2 centre:

·       CCSFA - Centrul de Cercetare Ştiinţifică in Fizică Aplicată - (Prof. univ. Gheorghe Căta-Danil)

- Raport de autoevaluare internă la nivel de universitate (2005 - 2009)

- Prezentare_CCSFA_(in detaliu)_2009

·       CMMPI - Centrul de Microscopie, Microanaliză şi Procesarea Informaţiei - (Prof. univ. Gheorghe Stanciu)

precum si laboratoare de cercetare, cum ar fi:

·            Interactia radiatiei laser cu substanta

·            Optoelectronica

·            Metode optice in Fizica Nucleara

·            Uzinaj fotonic

·            Dinamici neliniare şi haos

·            Laborator de Holografie digitala - Digital Holography Laboratory             (Conf. univ. Mona Mihăilescu)

·            Laborator pentru Măsurări şi Aplicaţii ale Radiaţiilor - LaMAR                   (Prof. univ. Gheorghe Căta-Danil)

Laboratory for Measurement and Applications of Radiations - La MAR