Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de ŞTIINŢE APLICATE, Catedra de FIZICĂ I

 

 

 

 

 

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

ÎN FIZICĂ APLICATĂ (C.C.S.F.A)

 

 

 

 

v    C.C.S.F.A. s-a înfiinţat la data de 15.12.1994, în cadrul Catedrei de Fizicǎ.

v    Directorul centrului este domnul prof. univ. dr. Gheorghe CĂTA-DANIL.

v    Adresa de contact este: tel.: 021402.98.08, fax: 021402.91.20,

                                        e-mail: cata-danil@physics.pub.ro.

v    Centrul este încadrat în domeniul de competenţă: 1C – Fizică;

·        Subdomenii:

¨     34 - Aplicaţii ale fizicii. Fizică tehnică;

¨     30 - Fenomene neliniare. Optică neliniară;

¨     24, 22 - Teoria stării condensată, Fizică nucleară.

v    Personalul angajat numǎrǎ 39 de cadre didactice universitare, cercetǎtori, doctoranzi, masteranzi, laboranţi şi personal auxiliar.

v    Principalele direcţii de cercetare sunt în domeniile:

¨     interacţia radiaţiei laser cu materia,

¨     microscopie cu baleiaj laser,

¨     fizicǎ şi inginerie nuclearǎ,

¨     optoelectronicǎ integratǎ,

¨     laseri şi plasmǎ,

¨     fizica cristalelor lichide,

¨      haos şi dinamici neliniare.

v    Laboratoarele de cercetare ştiinţifică ale C.C.S.F.A. sunt:

¨     Interacţia Radiaţiei Laser cu Materia,

¨     Microscopie Opticǎ cu Baleiaj Laser,

¨     Optoelectronică Integrată,

¨     Dinamici Neliniare şi Haos,

¨     Plasmă şi Laseri,

¨     Proprietăţi Electro-Optice ale Cristalelor Lichide.

v    Principalele dotǎri şi echipamente sunt:

¨     laserul cu Nd:YAG în regim Q-switched,

¨     laser cu coloranţi,

¨     instalaţii pentru microscopia opticǎ cu baleiaj laser,

¨     laser cu argon ionizat,

¨     laseri cu He-Ne,

¨     osciloscop Infinium,

¨     fotometru digital,

¨     osciloscoape analogice,

¨     instalaţie pentru caracterizarea ghidurilor optice de undǎ,

¨     instalaţii pentru studiul proprietǎţilor fizice ale cristalelor lichide,

¨     instalaţii de vid mediu,

¨     laborator de calcul,

¨     calculatoare, imprimante, scanere,

¨     soft specializat

¨     bibliotecǎ.