Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

Lista cu Proiectele de cercetare

 

 

 

 

 

PROIECTE - DOMENIUL FIZICA

 

 

Memorii optice plasmonice 2D cu strat activ de sticlă calcogenică (MEMOPLAS), proiect PN II PCCA, nr. 25/2012-2016

 

Sistemul laser de mare putere (HPLS): generarea armonicilor de ordin superior si estimări dozimetrice ale radiaţiei induse, Program CAPACITĂȚI / RO-CERN, tipul proiectului ELI-NP, nr. E/04 / 2014

 

Poiecte -2015/2020  "Investigation of Nanosystems and Novel Materials by Neutron  Scattering Methods", UPB-IUCN, Dubna proiecte initiate din 2015 si prelungite anual

2018 Title: The study of magnetic nanoparticles distribution in elastomer matrix by means of muon spectroscopy

Proiect STAR nr 136/20.07.2017 Dezvoltarea de metode de spectrometrie de masă bazate pe capcane ionice cuadrupolare și multipolare pentru caracterizarea proprietăților optice și analiza chimică a particulelor de aerosoli - INFLPR

 

Ordered Soft Materials to Improve Dye-sensitized Solar Cells™ Efficiency, No. 109/5.10.2011 (2011-2016)

 

Smart materials to improve the lab-scale design of dye sensitized solar cells,  Proiect Idei, PN-III-P4-ID-PCE-2016-0556

 

Proiectnr.122/temaNR.04-5-1131-2017/2021The study of heavy ion irradiation of single wall carbonnanotubes (SWCNTs):conductive polymernano composite thin films for third generation solar cell applications

 

Proiect nr.123/tema NR.04-5-1131-2017/2021Heavy ion irradiation of polymer nanocomposite thin films and fiber optic samples for development of SERS platforms for  advanced sensing

 

Proiect nr.91/tema(nr) 04-5-1131-2017/2021Heavy ion irradiation of polymer nanocomposite thin films and fiber optic samples for development of SERS platforms for advanced sensing

 

Proiect nr.92/tema(nr) 04-5-1131-2017/2021 The Study of heavy io nirradiation of single wall carbonnanotubes (SWCNTs):conductive polymer nanocomposite thin films for third generation solar cell applications

 

ENIAC 04/2014 "THIN but Great Silicon 2 Design Objects"

 

37/2016 Fabricarea si functionalizarea de materiale poroase metalice nanostructurate pentru aplicatii de stocarea energiei-NANOFOAM

 

ENIA C03/2013LABFAB for smart sensors and actuators MEMS, acronim Lab4MEMS, ENIAC/UEFSCDI

 

630/11.03.2014 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de cercetare dedicată nanotehnologiilor: sinteza de nanomateriale avansate, caracterizarea şi producerea de nano-dispozitive,

 

Nanoparticles designed to target chemokine-related inflammatory processes in vascular diseases and  cancer  metastasis and implementation of a biosensor  to diagnose these disorders NANODIATER

 

A new generation of organic solar cells based on carbon nanotubes

 

Tehnologii SPFM In reacții ionice ale soluțiilor reziduale In sol și realizarea de nanocompozite bazate pe nanotuburi de carbon pentru aplicații de energie și mediu, UPB (valoare 6.000.000RON)

 

166/12.07.2012 Sinteza de noi biomateriale pentru industria poliesterilor cu aplicabilitate in industria de echipamente de protectie balistica, acronim GREENBALEQUIP

 

C-07/01.03.2012/ Incorporarea plasmonilor de suprafata in nanoparticule fluorescente de tip ,,core-shellfolosind tehnica microemulsionarii asistata de fotoreducere NANOLIGHT

 

Acoperiri nanostructurate de inalta performanta utilizand lichide ionice pe baza declorura de colina, acronimNANOCOTIL,contract de finantare nr.7-082/2013

 

38/2016Noi aliaje nanostrucuturate pe baza de staniu pentru aplicatii electronice si ca materiale de electrod pentru bateri iLiion utilizand lichide ionice analoge - NOVTINALBEST

 

34BM/2016-Tehnologii de fabricare si aplicatii ale nanoparticulelor si a nanoarhitecturilor bi- si tri- dimensionale pe baza de semiconductori de tip III-V - TEHNONANOSENS

 

167/26.07.2012/"Tehnologii de obtinere a articolelor de piele cu proprietati de autoprotectie ,prin unctionalizarea suprafetei cu nanoparticule oxidice si metalice, pentru aplicatii avansate", acronim SELFPROPIEL

 

IDEAS 283/2014 Structuri compozite modulare pentru protectia impotrivae fectelor complexe ale dispozitivelor explozive improvizate" , acronim IED-Protect

 

66/01.07.2014-O nouă baterie pe bază de lichide ionice şi anod nanostructurat BATIOLN

355/14.10.2015Dezvoltarea de noi nanoplatforme pentru potentiale aplicatii in optolectronica si fotocataliza cu ajutorul materialelor grafenice,

 

Developing quantum information and quantum technologies in   Romania (QUTECH-RO), UEFISCDI, 2018–prezent

 

 

PROIECTE - DOMENIUL MATEMATICA

 

Studiul calitativ al ecuatiilor diferentiale cu argument deplasat cu aplicatii la modelarea si simularea tratamentului in leucemii, CNCS, PN II-ID-PCE-3-0198, 2011-2016 (valoare 1.476.000 lei).

 

Optimizarea formelor si probleme de control optimal, cod CNCS ID-PCE- 2011-3-0211, Institutul de  Matematica al  Academiei Romane, 2012-2016.

 

Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents (IMMAC) CA 16227, COST 038/18, membru in comitet pentru Romania din 2017. “ cu finantare european

 

Proiect POSDRU ID 32768, Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor in domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare-invatare-evaluare pentru disciplinele matematice, Coordonator Centru, Universitatea Politehnica Bucuresti, 2009-2011.

Proiectul POSDRU ID 62485, Sistem de formare si evaluare centrat pe student, online, la discipline fundamentale de licenta si masterat din invatamantul superior tehnic, 2010-2013.

Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE

Tip proiect: PCCA 2013

Titlul proiectului: DISPOZITIVE MECANICE ŞI SOLUŢII TEHNICE PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCŢIILOR DIN ROMÂNIA (CONSIG), Contract nr.112/2014; Durata 2014-2017, Valoarea totală a contractului: 1.503.598 lei

 

Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE

Tip proiect: PCCA 2013;

Titlul proiectului: Protectia seismică a structurilor cu sisteme de contravantuiri disipative echipate cu amortizoare cu fluid nano-micro magnetoreologic (SEMNAL-MRD) contract nr.77/2014; Durata 2014-2017 Valoarea totală a contractului: 1.437.500lei; Suma alocata IMS: 250.000 lei

 

 

 

 

 

 

---