Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

 

Domenii de cercetare

 

 

 

 

Lista cu domeniile şi specializările pentru studiile doctorale

 

Nr.

crt.

Conducător de doctorat

Domeniu

Specializări

1.

PUŞCAŞ Niculae

Fizică

1. Optoelectronică integrată

2. Optică neliniară

3. Fizica laserelor

2.

CATA-DANIL Gheorghe

Fizică

1. Fizică nucleară

2. Tehnici nucleare

3. Instrumente nucleare

3.

DUMITRAŞ Dan Constantin

Fizică

1. Fizica laserelor

2. Fotoacustică cu laseri

3. Aplicaţii medical ale laserelor

4.

ENĂCHESCU Marian

Fizică

1. Fizica materiei condensate şi fizică aplicată

2. Sinteza şi caracterizarea nanomaterialelor

3. Creşterea şi caracterizarea filmelor subţiri

5.

NICULESCU Ecaterina Cornelia

Fizică

1. Fenomene optice in semiconductori

2. Sisteme cu dimensiuni mici

6.

POPESCU M. Ioan

Fizică

1. Fizica şi ingineria laserelor

2. Optoelectronică

3. Pompaj optical

7.

PĂUN Viorel Puiu

Fizică

1. Fizica materialelor

2. Fenomene de transport in domeniul nano

3. Relativitate şi modele fractale spaţio-temporale

8.

IONESCU Anca-Luiza

Fizică

1. Proprietăţile suprafeţelor cristalelor lichide

2. Proprietăţile electrice ale materialelor organice şi anorganice

3. Proprietăţile electrice şi visco-elastice ale materialelor pentru aplicaţii biomedicale

9.

STAN Cristina

Fizică

1. Teoria haosului

2. Analiză neliniară cu Dinamici neliniare şi haos

3. Fizica plasmei

10.

BUZATU Daniela

Fizică

1. Fizica nucleara

2. Radioprotecţie

11.

CRISTESCU Constantin

Fizică

1. Fizica Laserilor

2. Dinamici neliniare şi haos

12.

IORDACHE Dan

Fizică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Conducător de doctorat

Domeniu

Specializări

1.

HALANAY Andrei

Matematică

1. Ecuaţii differenţiale

2. Teoria operatorilor

3. Teoria controlului mathematic

2.

UDRIŞTE Constantin

Matematică

1. Geometrie diferenţială

2. Optimizări in spaţii riemanniene

3. Sisteme magnetice dinamice

3.

JOIŢA Maria

Matematica

1. Algebre de operatori

2. Analiză funcţională

3. Grupuri cuantice

4.

SIRETEANU Tudor

Matematică

1. Sisteme dinamice supuse la excitatii aleatoare

2.  Metode de control al sistemelor dinamice

3.  Dinamica sistemelor histeretice

4.  Metode de masura, achizitie si prelucrarea datelor experimentale

5. Optimizarea amortizării in suspensiile de autovehicule

6. Simularea comportarii dinamice a vehiculelor feroviare de mare viteză

7. Metode analitice si experimentale in dinamica structurilor supuse la solicitari seismice

8.  Dinamica liniilor electrice aeriene (LEA)

5.

CHIŢESCU Ion

Matematică

1. Masura si integrare vectoriala.

2. Spatii normate de functii masurabile.

3. Fractali si masuri fractale.

4. Masuri neaditive si integrale neliniare.

6.

POSTOLACHE Mihai

Matematică

1. Analiza neliniara si optimizare

7.

FLONDOR Paul

Matematică

 

8.

HOMENTCOVSCHI Dorel

Matematică

 

9.

MORTICI Cristinel

Matematică

1. Methods and algorithms in asymptotic analysis of the gamma and related functions and applications

10.

STANĂŞILĂ Octavian

Matematică

 

 

 

 

 

 

---