Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

ŞTIRI

 

 

 

2022

 

 

Perioada de inscriere la Studii doctorale in Anul univ. 2022-2023, se prelungeşte pină pe data de 1.10.2022.

 

·       Metodologia privind organizarea si desfasurarea Concursului de admitere la Doctorat

 

___________________________________________________________________________________________

 

·        Pentru cei care au primit titlul de Doctor in ultimii 5 ani se organizeaza o noua sesiune de admitere la PROGRAMELE POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATA in cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, in perioada 22.09.2022 - 30.09.2022, conform calendarului:

 

Perioada

Activitatea

22-26.09.2022

Inscrierea candidaților si depunerea dosarelor de admitere

26.09.2022

Verificarea eligibilitatii candidatilor

29-30.09.2022

Sustinerea proiectelor de cercetare postdoctorala

3.10.2022

Afisarea rezultatelor provizorii

4.10.2022

Depunerea si solutionarea contestatiilor

5.10.2022

Afisarea rezultatelor finale

6.10.2022

Inmatricularea candidatilor admisi

 

 

·       Metodologie admitere 2021 - 2022 si Formulare utile

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

In data de Joi 28.07.2022la ora 14:00va avea loc in cadrul facultății de Științe Aplicate, in sala JL-008ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

 

Sinteza și caracterizarea nanomaterialelor semiconductoare și a filmelor subțiri / Synthesis and Characterization of Semiconductor Nanomaterials and Thin Films

 

elaborată de

Fiz. MOISE Călin Constantin

 

in domeniul fundamental STIINŢE EXACTE, domeniul de doctorat FIZICĂ.

 

Componenţa comisiei este următoarea:

 

NUMELE ŞI PRENUMELE

            ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂCALITATEA

 

 

Prof.univ.dr.habil. Cristina STAN

Prof.dr.rer.nat. Marian ENĂCHESCU

Prof.dr. Valeriu FILIP

C.S.I.dr. Magdalena Lidia CIUREA

C.S.I.dr. Ionuţ ENCULESCU

Preşedinte

Conducător de doctorat

Referent

Referent

Referent

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail teodor.turcanu@upb.ro, astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată in localul din Splaiul Independenței nr. 313

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Va invitam joi 30 iunie 2022 ora 10 in Sala BN020, la sustinerea publică a tezei de doctorat:

 

"Studii asupra unor poluanți atmosferici prin tehnici experimentale  și analize de corelații multifractale"

 

de către drd. Cristina Antonia MARIN.

 

sub coordonarea științifică a prof. dr. Cristina STAN.

 

Preşedinte: prof. univ. dr.  Gheorghe CĂTA-DANIL

 

Referenți :

 

1.    Prof. univ. dr. Cristian FOCȘA, Universitatea Lille 1 Franța

2.    Prof. univ. dr. Mihail CRISTEA, Universitatea POLITEHNICA din București

3.    C.S. I dr. hab. Adrian Bogdan ANTONESCU, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, București

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE

LA PROGRAMELE POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATA

APRILIE 2022

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

Media admitere posdoctorat

1.

APAZ (PANTAZI) Aida Ghiulnare

ADMIS

2.

TOMA Sebastian

ADMIS

 

 

·        Pentru cei care au primit titlul de Doctor in ultimii 5 ani se organizeaza o noua sesiune de admitere la PROGRAMELE POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATA in cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, in perioada 18.04.2022 - 27.04.2022, conform calendarului:

 

Perioada

Activitatea

18-27.04.2022

Inscrierea candidaților si depunerea dosarelor de admitere

27.04.2022

Verificarea eligibilitatii candidatilor

28-29.04.2022

Sustinerea proiectelor de cercetare postdoctorala

2.05.2022

Afisarea rezultatelor provizorii

3.05.2022

Depunerea si solutionarea contestatiilor

4.05.2022

Afisarea rezultatelor finale

5.05.2022

Inmatricularea candidatilor admisi

 

 

·       Metodologie admitere 2021 - 2022 si Formulare utile

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

2021

 

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail 

teodor.turcanu@upb.ro  

 

Linkul Teams al sustinerii publice:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a923ff0083f524c398e0c9e87dcbcaa16%40thread.tacv2/TEZE%2520DOCTORAT?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 

 

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail 

teodor.turcanu@upb.ro  

 

Linkul Teams al sustinerii publice:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a923ff0083f524c398e0c9e87dcbcaa16%40thread.tacv2/TEZE%2520DOCTORAT?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

·         In data de 22.10.2021la ora 10:00va avea loc in cadrul facultății de Științe Aplicate, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul:

 

Caracterizarea teoretică, experimentală și numerică a propagării unui fascicul laser / Theoretical, Experimental and Numeric Characterization of Laser Propagation

 

elaborată de

PALEA Victor - Cristian,

 in domeniul fundamental  STIINŢE EXACTE, domeniul de doctorat FIZICĂ,

 

Componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE

CALITATEA

Prof.univ.dr.fiz. CRISTINA STAN

Preşedinte

Prof.univ.dr.fiz. NICULAE PUȘCAȘ

Conducător de Doctorat

Prof.univ.dr. GHEORGHE CĂTA - DANIL

Referent

C.S.I.dr. IOAN LIVIU IGNAT

Referent

C.S.I.dr. MARIAN ZAMFIRESCU

Referent

 

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail 

teodor.turcanu@upb.ro  

Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

 

Linkul Teams al sustinerii publice:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a923ff0083f524c398e0c9e87dcbcaa16%40thread.tacv2/TEZE%2520DOCTORAT?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată‚ in localul din Splaiul Independenței nr. 313

 

Detalii, link-ul UPB.

 

https://upb.ro/caracterizarea-teoretica-experimentala-si-numerica-a-propagarii-unui-fascicul-laser-theoretical-experimental-and-numeric-characterization-of-laser-propagation-palea-victor-cristian-22-10-202/

 

 

_________________________________________________________

 

INFORMATII ADMITERE 2021

 

 

·        Perioada de depunere a dosarelor pentru admiterea la studiile universitare de doctorat (sesiunea a IV-a)

se prelungeste pana in data de 28 octombrie 2021. [link]

 

_____________________________________________________________________

 

 

·         Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează in sesiunea septembrie (sesiunea a III-a), in conformitate cu programul de desfasurare al concursului de admitere prezentat:

 

SESIUNEA A III-A - SEPTEMBRIE 2021

 

Sustinerea probei de concurs

                

27 septembrie 2021

 

Ora 11, a.c., online, pe platforma Teams

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9892dcaac5bc4da5ab96c8ad69d521e9%40thread.tacv2/ADMITERE%2520DOCTORAT%2520FIZICA?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 

 

______________________________________________________________

 

·         Vă invităm la susținerea publică a Tezei de Abilitare cu titlul:

 

Research in digital holography of real and virtual objects. Applications in biomedicine and optical communications.

 

Susținută in cadrul Scolii Doctorale Științe Aplicate de către

Conf. dr. Fizician Mona Mihăilescu

 

Joi, 30 septembrie 2021, ora 10:00 in sala BN 020 şi

in sistem on-line, link:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeaa098681baa4c8fa8a3d58dfeb0a7de%40thread.tacv2/TEZE%2520ABILITARE?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 

 

Componența comisiei

1.      Prof. dr. Cristina Stan - Universitatea Politehnica București - Președinte

2.      Prof. dr. Răzvan Ionuț Ghinea - Universidad de Granada - Membru

3.      Prof. dr. Ioan Ardelean - Universitatea Tehnică Cluj Napoca - Membru

 

Pentru participare la susţinerea publică a dizertaţiei tezei de abilitare,  rugam să ne contactaţi la adresa:

teodor.turcanu@upb.ro 

 

_______________________________________________________________________

 

Marti 28 Septembrie, a.c. la ora 11:00 la Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologiei sau online pe platforma Microsoft Teams (accesind urmatorul link: aici ) are loc susținerea publică a tezei cu titlul :

 

 

https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:ds5Jw45vYvn7JlWZdOvulh5RtzhDN2W2YOBHS4WO4T81@thread.tacv2

 

"Electrodeposition of nickel and tin based alloys from deep eutectic solvents for electronic applications" 

 

autor drd. Roșoiu Sabrina Patricia

 

realizată sub indrumarea domnilor

profesori Marius Enachescu și Teodor Visan. 

 

________________________________________________________

 

 

INFORMATII ADMITERE 2021

 

·         Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează in sesiunea septembrie (sesiunea a III-a), in conformitate cu programul de desfasurare al concursului de admitere prezentat:

 

SESIUNEA A III-A - SEPTEMBRIE 2021

 

Activitatea

 

Perioada de desfasurare

Inscrierea candidatilor

 

20-26 septembrie 2021

Sustinerea probei de concurs

                

27 septembrie 2021

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Admiterea la doctorat in sesiunea septembrie 2021

 

Domeniul Matematică:

1. prof. dr. Mihai Postolache, presedinte

2. prof. dr. Andrei Halanay

3. prof. dr. Ariana Pitea

4. prof. dr. Cristinel Mortici

 

Data concursului joi, 16 septembrie, la ora 9:00, pe Teams, 

Scoala Doctorală de Științe Aplicate, clasa: "Admitere doctorat Matematica UBP".

 

Domeniul Fizică:

1. prof. dr. Cristina Stan, președinte

2. prof. dr. Gheorghe Căta-Danil

3. prof. dr. Daniela Buzatu

4. prof. dr. Viorel- Puiu Păun

 

Data concursului joi, 16 septembrie, la ora 10:00, pe Teams, 

Scoala Doctorală de Științe Aplicate, clasa: "Admitere doctorat Fizica".

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

In data de 15.09.2021la ora 9:00va avea loc in cadrul Facultății de Științe Aplicate, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul:

 

 

FENOMENE OPTICE ȘI ELECTRONICE IN NANOSTRUCTURI SEMICONDUCTOARE /

OPTICAL AND ELECTRONIC PHENOMENA IN SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURES

 

elaborată de

PUIU (TRUȘCĂ) CRISTINA-RAMONA,

 

in domeniul fundamental  STIINŢE EXACTE,  domeniul de doctorat    FIZICĂ,

 

 

Componenţa comisiei fiind următoarea:

Numele si Prenumele

Calitatea

Prof.univ.dr. CRISTINA STAN

Preşedinte

Prof.univ.dr. ECATERINA CORNELIA NICULESCU

Conducător de Doctorat

Prof.univ.dr. ADRIAN RADU

Referent

Prof.univ.dr. PETRU EDWARD NICA

Referent

Prof.univ.dr. LIVIU LEONTIE

Referent

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail teodor.turcanu@upb.ro  Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

 

https://upb.ro/fenomene-optice-si-electronice-in-nanostructuri-semiconductoare-puiu-trusca-cristina-ramona/

 

_____________________________________________

 

Admitere la Studii postdoc SDSA marti 14 septembrie ora 10pe Teams,

 Scoala Doctorală de Științe Aplicate, clasa: "Admitere doctorat Fizica".

  

Comisia de concurs:

 

1. prof. dr. Cristina Stan, președinte

2. prof. dr. Gheorghe Căta-Danil

3. prof. dr. Mihai Postolache

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

HS_221 Metodologie privind organizarea si desfasurarea admiterii la programele postdoc de cercetare avansata in UPB_2021-2022

 

 

______________________________________________________

Va invităm la susținerea publică a Tezei de Abilitare

 

Research in liquid crystal composites with applications in optoelectronics

 

susținută in cadrul Scolii Doctorale Științe Aplicate de către

Prof.dr. Ing. Doina - Luminiţa MĂNĂILĂ-MAXIMEAN

 

Joi, 15 iulie 2021, ora 13:00,

in sistem on-line:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeaa098681baa4c8fa8a3d58dfeb0a7de%40thread.tacv2/TEZE%2520ABILITARE?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 

 

Pentru participare la susţinerea publică a dizertaţiei tezei de abilitare, rugam să contactaţi:

 

Secretariatul SDSA, Georgiana POPESCU,

email: georgiana.popescu@upb.ro

 

sau

 

Director, SDSA, Prof. univ. dr. Cristina STAN,

email: cristina.stan@upb.ro

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

Comisii admitere Doctorat, sesiunea iulie 2021

 

 

Domeniul Matematică:

1. prof. dr. Mihai Postolache, presedinte

2. prof. dr. Andrei Halanay

3. prof. dr. Ariana Pitea

4. prof. dr. Cristinel Mortici

 

Data concursului vineri, 9 iulie, la ora 9:00, pe Teams, clasa: "Admitere doctorat Matematica UBP".

 

Domeniul Fizică:

1. prof. dr. Cristina Stan, președinte

2. prof. dr. Gheorghe Căta-Danil

3. prof. dr. Daniela Buzatu

4. prof. dr. Viorel- Puiu Păun

 

Data concursului vineri, 9 iulie, la ora 12:00, pe Teams, clasa: "Admitere doctorat Fizica".

 

______________________________________________________________________________________

 

Va invităm la susținerea publică a Tezei de Abilitare

 

Investigații experimentale și teoretice ale unor plasme obținute cu ajutorul laserului

 

susținută in cadrul Scolii Doctorale Științe Aplicate de către

Prof.dr. Petru-Edward NICA

 

Joi, 1 iulie 2021, sala BN134, ora 10

in sistem on-line

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Scoala doctorala de Stiinte Aplicate, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul "Investigații experimentale și teoretice ale unor plasme obținute cu ajutorul laserului" elaborată de Prof.dr. Petru-Edward NICA, cu functia de baza la Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" din Iasi.

- CV

LISTA DE LUCRARI

FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE

REZUMATUL LUCRARII

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti:

https://upb.ro/prof-dr-petru-edward-nica-investigatii-experimentale-si-teoretice-ale-unor-plasme-obtinute-cu-ajutorul-laserului/

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Va invităm la susținerea publică a Tezei de Abilitare

 

Comportarea cristalelor lichide și a amestecurilor de cristale lichide cu nanoparticule in campuri externe

 

susținută in cadrul Scolii Doctorale Științe Aplicate de către Prof.dr. Emil Petrescu

Vineri, 5 februarie 2021, ora 15:00, in sistem on-line:

 

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeaa098681baa4c8fa8a3d58dfeb0a7de%40thread.tacv2/TEZE%2520ABILITARE?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 

Componența comisiei:

1.      Prof. Căta-Danil Gheorghe - Universitatea Politehnica București - Președinte

2.      Prof. Jipa Alexandru - Universitatea București, - Membru

3.      Prof. Barna Valentin - Universitatea București - Membru

4.      Prof. Constantin Radu Dan - Universitatea din Craiova, - Membru supleant

5.      CS1 Dr. Dascălu Traian -INFLPR, Membru supleant

Pentru participare la susţinerea publică a dizertaţiei tezei de abilitare, vă rugam să contactaţi Secretariatul SDSA, POPESCU Georgiana, email: georgiana.popescu@upb.ro

sau Director, SDSA Prof. univ. dr. Cristina STAN, email: cristina.stan@upb.ro

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2020

 

·         Sedinta pentru ALEGEREA DIRECTORULUI SDSA si a MEMBRILOR CSD a avut loc vineri, 16.10.2020, ora 10, ONLINE.

 

 

 

·   Sesiunea de admitere la SCOALA DOCTORALA DE STIINTE APLICATE (SDSA) pe domeniile:

 

1. FIZICA a avut loc luni 14 septembrie 2020, la ora 9.30, online pe adresa:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9892dcaac5bc4da5ab96c8ad69d521e9%40thread.tacv2/ADMITERE%2520DOCTORAT%2520FIZICA?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 

 

2. MATEMATICA a avut loc marţi 15 septembrie 2020, la ora 8.30 , online pe adresa:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afde74c306181404097c4994b67ff19d0%40thread.tacv2/conversations?groupId=c29193e5-7d34-471a-9e84-c19df9f114d9&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9ba

 

 

 

IMPORTANT

 

 

1. inscrierile la doctorat se realizeaza pe platforma de admitere a UPB: https://admitere.pub.ro/

2. toti candidatii trebuie sa-si depuna documentele de inscriere prin platforma si sa-si completeze in platforma datele necesare.

 

 

PLATA TAXA DE INSCRIERE DOCTORAT (ADMITERE)

PLATA TAXA DE INMATRICULARE DOCTORAT

 

 

 

METODOLOGIE - Privind organizarea şi desfăşurarea concursului de Admitere la DOCTORAT in sistem ONLINE, Anul universitar 2020 - 2021

 

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea susţinerii Tezelor de Doctorat in sistem online

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT

 

 

In vigoare de la 27 august 2020

 

Ordinul nr. 5229/2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la

acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la

soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate

sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, ı̂n cadrul

unei teze de doctorat

 

ANEXA 1_Metodologia_privind_organizarea_si_obtinere_atestat_abilitare

 

ANEXA 2_Metodologia_de_evaluare_a_tezelor_de_doctorat

 

ANEXA 3_Solutionarea_sesizarilor_cu_privire_la_nerespectarea_standardelor_de_calitate_sau_de_etica_profesionala

 

 

 

 

·         Pentru cei care evalueaza tezele de doctorat: Anexa 2, Anexa 3 si Ordinul nr. 5229/2020

 

·         Pentru cei care doresc sa-si sustina abilitarea: Anexa 1, Anexa 3 si Ordinul nr. 5229/2020

 

 

 

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea susţinerii Tezei de Abilitare in sistem online

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

2019

 

 

Vineri 20.09.2019, la ora 09,30, in sala R 410, se organizează SESIUNEA a II-a pentru Admiterea la studiile universitare de DOCTORAT in Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate (S.D.S.A.), domeniul Matematică.

 

Comisia de examinare:

1. Prof. univ. dr. HALANAY Andrei

2. Prof. univ. dr. UDRIŞTE Constantin

3. Prof. univ. dr. POSTOLACHE Mihai

4. Prof. univ. dr. JOIŢA Maria

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Se organizează SESIUNEA I-a pentru Admiterea la studiile universitare de DOCTORAT in Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti,

după cum urmează:

 

·         Marţi 09.07.2019, sala BN 134, la ora 10,00, comisia de FIZICĂ,

 

respectiv

 

·         Miercuri 10.07.2019, sala R 410, la ora 10,00, comisia de MATEMATICĂ.

 

COMISIILE de examinare (link)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

2018

 

 

Catalog Admitere DOCTORAT - Sesiunile Iulie 2018, Septembrie 2018

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Marţi 18.09.2018 se organizează SESIUNEA a II-a pentru Admiterea la studiile universitare de DOCTORAT in Universitatea "Politehnica" din Bucureşti.

 

·         Examenul de admitere, va avea loc in sălile:

- BN 134, la ora 9,00, comisia de FIZICĂ,

respectiv

- R 410, la ora 10,00, comisia de MATEMATICĂ.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

In perioada 25 iunie - 04 iulie 2018 se organizează SESIUNEA I Iunie-Iulie 2018 pentru Admiterea la studiile universitare de DOCTORAT in Universitatea "Politehnica" din Bucureşti.

 

Programul de desfăşurare al concursului de admitere este următorul:

·        25 iunie - 29 iunie 2018 - inscrierea candidaţilor;

·        Examenul de admitere la doctorat in Scoala Doctorală din F. S. A., Sesiunea I Iunie-Iulie 2018, va avea loc miercuri, 4 iulie 2018, in sălile:

 

- BN 134, la ora 9,00, comisia de FIZICĂ,

respectiv

- R 410, la ora 10,00, comisia de MATEMATICĂ.

 

COMISIILE de examinare (link)

 

METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea Concursului de Admitere la DOCTORAT 2018 (link)

 

DOCUMENTE UTILE pentru Admitere la DOCTORAT 2018 (link)

 

Repartiţia locurilor pe Școli Doctorale 2018 (link)

 

Valoarea taxei de inscriere la Concursul de Admitere la DOCTORAT 2018 este de:

150 lei pentru candidatii ce vin din afara UPB si

100 lei pentru candidatii ce au absolvit un program de masterat in UPB

 

Pentru detalii accesaţi site-ul U.P.B. (link)

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

2017

 

In septembrie 2017 are loc sesiunea a II-a pentru Admiterea la studiile universitare de Doctorat in Universitatea "Politehnica" din Bucureşti.

Programul de desfăşurare al concursului de admitere este următorul:

·        28 august - 20 septembrie 2017 - inscrierea candidaţilor;

·        21 - 22 septembrie 2017- susţinerea probei de concurs

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Pentru anul universitar 2017-2018, Universitatea "POLITEHNICA" Bucureşti organizează concurs de admitere la studiile universitare de Doctorat.

·         Inscrierile au loc in perioada 26-30 Iunie după susţinerea examenului de dizertaţie, pe baza formularelor eliberate de Secretariatul facultăţii la inscrierea pentru examenul de dizertaţie.

·         Candidaţii completează numai Anexele 2,3,5 din Procedură.

·         Taxa de inscriere este de 100 RON pentru candidaţii care au urmat un program de masterat in UPB, respectiv de 150 RON pentru candidaţii care nu se află in această situaţie.

·         Pentru concursul de admitere din luna Septembrie taxa va fi unică, de 200 RON.

·         Examenul de admitere are loc in ziua de 3 Iulie 2017, ora 9.00 la FIZICA (sala BN134), respectiv ora 10.00 la MATEMATICA (sala R410).

Comisiile de concurs pentru admiterea la doctorat (link)

·         Imediat după susţinerea probei candidaţii declaraţi admişi completează Precontractul de studii doctorale

 

Procedura Admitere DOCTORAT 2017 (link)

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat, anul universitar 2017 - 2018 (link)

 

Repartiţie locuri pe şcoli doctorale 2017 (link)

 

 

______________________________________________________________________________

 

In data de 25 mai 2017 Şcoala Doctorală a Facultăţii de Ştiinţe Aplicate a organizat Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Doctoranzilor. (link)

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

2016

 

In septembrie 2016 are loc sesiunea a II-a pentru Admiterea la studiile universitare de doctorat in Universitatea "Politehnica" din Bucureşti.

Programul de desfăşurare al concursului de admitere este următorul:

·        05 - 27 septembrie 2016 - inscrierea candidaţilor;

·        Miercuri 28 septembrie a.c. ora 9,00, atat la FIZICA (sala BN 134) cat si la MATEMATICA (sala R410) are loc sustinerea probei de concurs si validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi inscrierea doctoranzilor.

 

 

 

 

Birourile reunite ale Senatului şi Consiliului de Administraţie au hotărat in şedinţa din 24.06.2016 infiinţarea unei sesiuni de admitere la doctorat (sesiunea I) cu următorul program:

·         27 Iunie 2016 - 6 Iulie 2016 - inscrierea candidaţilor (taxa de inscriere este redusă la 150 lei faţă de luna septembrie cand va fi de 200 lei)

·         7 - 8 Iulie 2016 - susţinerea probei de concurs, afişarea rezultatelor, incheierea contractelor de studii doctorale.

 

·         Examenul de admitere (interviu) la doctorat pentru domeniul FIZICĂ va avea loc joi, 7 iulie 2016, ora 9,00, in sala BN 134.

 

·         Examenul de admitere la doctorat pentru domeniul MATEMATICĂ va avea loc joi, 7 iulie 2016, ora 10,00, in sala R 412.

 

Această sesiune de admitere se adresează cu precădere absolvenţilor de masterat ai UPB, care prezintă lucrarea de dizertaţie in această perioadă.

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

2015

 

Concursul de ADMITERE la SCOALA DOCTORALA din F. S. A. a avut loc

luni 28 septembrie 2015, ora 9.00 pentru domeniul FIZICA si ora 12.00 pentru domeniul MATEMATICA. Comisiile pentru admitere aprobate de Directorul C.S.U.D. din U.P.B.: Comisia pt. Fizica si Comisia pt. Matematica au validat următoarele rezultate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---