Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

Ştiri ...

 

 

 

2019

 

 

Vineri 20.09.2019, la ora 09,30, în sala R 410, se organizează SESIUNEA a II-a pentru Admiterea la studiile universitare de DOCTORAT in Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate (S.D.S.A.), domeniul Matematică.

 

Comisia de examinare:

1. Prof. univ. dr. HALANAY Andrei

2. Prof. univ. dr. UDRIŞTE Constantin

3. Prof. univ. dr. POSTOLACHE Mihai

4. Prof. univ. dr. JOIŢA Maria

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Se organizează SESIUNEA I-a pentru Admiterea la studiile universitare de DOCTORAT in Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti,

după cum urmează:

 

·         Marţi 09.07.2019, sala BN 134, la ora 10,00, comisia de FIZICĂ,

 

respectiv

 

·         Miercuri 10.07.2019, sala R 410, la ora 10,00, comisia de MATEMATICĂ.

 

COMISIILE de examinare (link)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2018

 

 

Catalog Admitere DOCTORAT - Sesiunile Iulie 2018, Septembrie 2018

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Marţi 18.09.2018 se organizează SESIUNEA a II-a pentru Admiterea la studiile universitare de DOCTORAT in Universitatea "Politehnica" din Bucureşti.

 

·         Examenul de admitere, va avea loc in sălile:

- BN 134, la ora 9,00, comisia de FIZICĂ,

respectiv

- R 410, la ora 10,00, comisia de MATEMATICĂ.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

In perioada 25 iunie - 04 iulie 2018 se organizează SESIUNEA I Iunie-Iulie 2018 pentru Admiterea la studiile universitare de DOCTORAT in Universitatea "Politehnica" din Bucureşti.

 

Programul de desfăşurare al concursului de admitere este următorul:

·        25 iunie - 29 iunie 2018 - inscrierea candidaţilor;

·        Examenul de admitere la doctorat in Scoala Doctorală din F. S. A., Sesiunea I Iunie-Iulie 2018, va avea loc miercuri, 4 iulie 2018, in sălile:

 

- BN 134, la ora 9,00, comisia de FIZICĂ,

respectiv

- R 410, la ora 10,00, comisia de MATEMATICĂ.

 

COMISIILE de examinare (link)

 

METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea Concursului de Admitere la DOCTORAT 2018 (link)

 

DOCUMENTE UTILE pentru Admitere la DOCTORAT 2018 (link)

 

Repartiţia locurilor pe Școli Doctorale 2018 (link)

 

Valoarea taxei de inscriere la Concursul de Admitere la DOCTORAT 2018 este de:

150 lei pentru candidatii ce vin din afara UPB si

100 lei pentru candidatii ce au absolvit un program de masterat in UPB

 

Pentru detalii accesaţi site-ul U.P.B. (link)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2017

 

In septembrie 2017 are loc sesiunea a II-a pentru Admiterea la studiile universitare de Doctorat in Universitatea "Politehnica" din Bucureşti.

Programul de desfăşurare al concursului de admitere este următorul:

·        28 august - 20 septembrie 2017 - inscrierea candidaţilor;

·        21 - 22 septembrie 2017- susţinerea probei de concurs

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Pentru anul universitar 2017-2018, Universitatea "POLITEHNICA" Bucureşti organizează concurs de admitere la studiile universitare de Doctorat.

·         Inscrierile au loc in perioada 26-30 Iunie după susţinerea examenului de dizertaţie, pe baza formularelor eliberate de Secretariatul facultăţii la inscrierea pentru examenul de dizertaţie.

·         Candidaţii completează numai Anexele 2,3,5 din Procedură.

·         Taxa de inscriere este de 100 RON pentru candidaţii care au urmat un program de masterat in UPB, respectiv de 150 RON pentru candidaţii care nu se află in această situaţie.

·         Pentru concursul de admitere din luna Septembrie taxa va fi unică, de 200 RON.

·         Examenul de admitere are loc in ziua de 3 Iulie 2017, ora 9.00 la FIZICA (sala BN134), respectiv ora 10.00 la MATEMATICA (sala R410).

Comisiile de concurs pentru admiterea la doctorat (link)

·         Imediat după susţinerea probei candidaţii declaraţi admişi completează Precontractul de studii doctorale

 

Procedura Admitere DOCTORAT 2017 (link)

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat, anul universitar 2017 - 2018 (link)

 

Repartiţie locuri pe şcoli doctorale 2017 (link)

 

 

______________________________________________________________________________

 

In data de 25 mai 2017 Şcoala Doctorală a Facultăţii de Ştiinţe Aplicate a organizat Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Doctoranzilor. (link)

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

2016

 

In septembrie 2016 are loc sesiunea a II-a pentru Admiterea la studiile universitare de doctorat in Universitatea "Politehnica" din Bucureşti.

Programul de desfăşurare al concursului de admitere este următorul:

·        05 - 27 septembrie 2016 - inscrierea candidaţilor;

·        Miercuri 28 septembrie a.c. ora 9,00, atat la FIZICA (sala BN 134) cat si la MATEMATICA (sala R410) are loc sustinerea probei de concurs si validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi inscrierea doctoranzilor.

 

 

 

 

Birourile reunite ale Senatului şi Consiliului de Administraţie au hotărat in şedinţa din 24.06.2016 infiinţarea unei sesiuni de admitere la doctorat (sesiunea I) cu următorul program:

·         27 Iunie 2016 - 6 Iulie 2016 - inscrierea candidaţilor (taxa de inscriere este redusă la 150 lei faţă de luna septembrie cand va fi de 200 lei)

·         7 - 8 Iulie 2016 - susţinerea probei de concurs, afişarea rezultatelor, incheierea contractelor de studii doctorale.

 

·         Examenul de admitere (interviu) la doctorat pentru domeniul FIZICĂ va avea loc joi, 7 iulie 2016, ora 9,00, in sala BN 134.

 

·         Examenul de admitere la doctorat pentru domeniul MATEMATICĂ va avea loc joi, 7 iulie 2016, ora 10,00, in sala R 412.

 

Această sesiune de admitere se adresează cu precădere absolvenţilor de masterat ai UPB, care prezintă lucrarea de dizertaţie in această perioadă.

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

2015

 

Concursul de ADMITERE la SCOALA DOCTORALA din F. S. A. a avut loc

luni 28 septembrie 2015, ora 9.00 pentru domeniul FIZICA si ora 12.00 pentru domeniul MATEMATICA. Comisiile pentru admitere aprobate de Directorul C.S.U.D. din U.P.B.: Comisia pt. Fizica si Comisia pt. Matematica au validat următoarele rezultate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---