Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

 

Cărţi reprezentative publicate de membrii Şcolii doctorale

 

 

1. Ion I. Agarbiceanu, Ion M. Popescu, Optical methods of radio-frequency spectroscopy, English Edition Adam Hilger Ltd., London Great Britain (1975) şi John Wiley & Sons, New York-Toronto, 310 pag, (1975).

2. Ion M. Popescu, Fizica, Vol. I şi Vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1322 pag, (1982 - 1983).

3. Ion M. Popescu, Electricitate şi magnetism, vol.I., II, III, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 828 pag., (1997).

4. Ion M. Popescu, Fizica şi ingineria laserilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 728 pag, (2000).

5. Ion M. Popescu, Fizica, Noţiuni de mecanică cuantică, Editura Politehnica Press, Bucureşti, 412 pag, (2006).

6. Niculae N. Puşcaş, Fizica dispozitivelor optoelectronice integrate, Editura ALL Bucureşti, ISBN 973-9337-60-0, 223 pag., (1998).

7. Dan Cojoc, Niculae Puşcaş, Introducere in procesarea semnalelor optice, Editura MATRIX ROM, Bucureşti, ISBN 973-685-035-8, 264 pag., (1999).

8. N. N. Puscas, Evaluation of some spectroscopic parameters of Er:Ti:LiNbO optical waveguides, Recent researches in optics, Research Signpost, Recent Res. Devel. Applied Spectroscopy, ISBN: 81-7736-298-4, 5, p. 1-14, (2005).

9. Niculae N. Puşcaş, Sisteme de comunicaţii optice, Editura MATRIX ROM, Bucureşti, ISBN (10) 973-755-021-8, ISBN (10) 973-755-021-7, 329 pag., (2006).

10. Niculae N. Puşcaş, Georgiana C. Vasile, Senzori cu fibre şi ghiduri optice de undă, Editura PRINTECH, Bucureşti, ISBN (13) 978-973-718-626-3, 203 pag., (2007).

11. Niculae N. Puşcaş, Lasere, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, colecţia Academica, Editura TOP FORM, ISBN 978-973-7626-20-2, Bucureşti, 523 pag., (2007).

12. Niculae N. Puşcaş, Optică integrată, Editura POLITEHNICA PRESS, Bucureşti, ISBN 978-606-515-077-5, 447 pag. (2010).

13. D. C. Dumitraş, Laseri cu gaz, Editura Academiei Romane, Bucureşti, 270 pag., C.Z. 621.375.9.533, (1982).

14. D. C. Dumitraş, Biofotonică. Bazele fizice ale aplicaţiilor laserilor in medicină şi biologie, Editura All Educaţional, Bucureşti, 780pag., ISBN 973-684-118-9; 621.375.826:61, (1999).

15. D. C. Dumitraş, Ingineria fasciculelor laser, Editura All, Bucureşti, 500 pag., ISBN 973-571-522-8, (2004).

16. D. C. Dumitraş, Tehnici laser şi aplicaţii, Editura Universităţii din Bucureşti, 300 pag., ISBN (10) 973-737-173-9; ISBN (13) 978-973-737-173-7; 621.375.826(075.8), (2006).

17. D. C. Dumitraş, Ed., Nd:YAG Laser, 318 p., Intech, 2012 (Croatia), ISBN 978-953-51-0105-5, D. C. Dumitraş, Ed., CO2 Laser Optimisation and Application, 436 p., Intech, (Croatia), ISBN 978-953-51-0351-6), (2012).

18. D. A. Iordache, Contributions to the Study of Numerical Phenomena intervening in the Computer Simulations of some Physical Processes, Credis Printing House, Bucharest, (2004).

19. R. Dobrescu, D. Iordache, Modelarea Complexităţii, Edit. Politehnica Press, Bucureşti, (2007).

20. E. Bodegom, D. Iordache, Physics for Engineering students, Politehnica Press, 2 volume, (2007, 2008).

21. E. Bodegom, D. W. McClure, P. P. Delsanto, A. S. Gliozzi, D. Iordache, Fl. Pop, C. Roşu, R. Widenhorn, Computational Physics Guide, (D. Iordache, Fl. Pop, C. Roşu & editors), Politehnica Press, (2009).

22. R. Dobrescu, D. Iordache, Complexity and Information, Editura Academiei Romane, (2010).

 

 

---