Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Şcolii Doctorale

 

 

 

Director

Prof. univ. dr. STAN Cristina

 

Membri

Prof. univ. dr. PĂUN Viorel-Puiu

Prof. univ. dr. POSTOLACHE Mihai

Acad. MARINOSCHI Gabriela

Personalitate din afara U.P.B.

Drd. SAVU Maria Irina

 

 

 

Membrii de onoare ai Consiliului Scolii doctorale

 

CS1 Dr. Nicolae MĂRGINEAN

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei (IFIN-HH)

 

Prof. Dr. Jen-Chih YAO

China Medical University, Taichung, Taiwan

 

Prof. Dr. Cristian Focșa

Universite Lille 1, France

 

 

 

 

 

 

---