Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

 

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor Doctoranzi

 

Ediţia 2017, 25 mai 2017

 

Evenimentul este organizat de studenţii doctoranzi ai Şcolii Doctorale a Facultǎţii de Ştiinţe Aplicate cu sprijinul şi participarea Comunitǎţii Academice a Departamentelor de Specialitate şi îşi propune sǎ creeze un cadru prielnic şi colocvial în care studenţii doctoranzi au posibilitatea sǎ-şi exerseze abilitǎţile de comunicare ştiinţificǎ.

 

Lucrǎrile înscrise vor fi evaluate de un Comitet Ştiinţific format din profesori ai Şcolii Doctorale. Participarea este deschisǎ tuturor celor interesaţi, însǎ numai studenţii doctoranzi pot prezenta lucrǎri. Încurajǎm toţi doctoranzii, indiferent de anul de studiu, participe, acesta fiind un exerciţiu util pentru ei în cariera profesionalǎ aleasǎ.

 

Sesiunea este organizatǎ pe douǎ secţiuni corespunzând celor douǎ direcţii fundamentale de dezvoltare a Şcolii Doctorale:

   1. Secţiunea Fizicǎ

   2. Secţiunea Matematicǎ

 

Calendarul sesiunii:

1. 1 februarie 2017             - Invitaţie oficială

2. 6 aprilie 2017                  - ultima zi de înscriere a lucrǎrilor

3. 20 aprilie 2017                - Notificarea de acceptare a lucrǎrii

4. 20 mai 2017                     - Manuscrisul în extenso

5. 25 mai 2017                     - Prezentarea lucrǎrilor

 

Programul sesiunii şi rezumatele lucrǎrilor acceptate:

            Secţiunile Fizică şi Matematicǎ

 

·         Anul acesta sunt prevǎzute numai prezentǎri orale.

 

        Prezentarea lucrǎrilor:

1.      Prezentare oralǎ:

·         timpul alocat fiecǎrei prezentǎri este de 15 min la care se adaugǎ 5 min pentru discuţii.

·         prezentarea necesitǎ pregǎtirea unui fişier suport de tip Power Point.

 

2.      Prezentare Poster:

·         dimensiunea recomandatǎ A0 641 mm lǎrgime şi 1189 înǎlţime.

·         poziţionarea posterului se va face în spaţiul alocat în conformitate cu indicaţiile din program

 

            Informaţii suplimentare:

1.      pentru secţiunea Fizicǎ la e-mail: liliana.preda@physics.pub.ro

2.      pentru secţiunea Matematicǎ la e-mail: alex.negrescu@mathem.pub.ro

sau la secretariatul Şcolii Doctorale a Facultǎţii de Ştiinţe Aplicate:

            Tel.: +40214029102

            E-mail: scoala_doctorala_fsa@physics.pub.ro

 

 

 

 

 

Dacǎ vǎ place manifestarea noastrǎ, insǎ nu sunteţi încǎ student doctorand, aveţi în vedere Sesiunea de Comunicǎri Ştiinţifice Studenţeşti organizatǎ de Departamentul de Fizicǎ pentru ciclurile de licenţǎ şi masterat.

 

 

 

---