Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

 

Programul de Doctorat

 

 

 

 

Ciclul de studii universitare de doctorat organizat de SDSA are doua componente obligatorii:

·      Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate PPA, cu durata de 3 luni si care trebuie incheiat de doctorand in mod obligatoriu in primul an de doctorat;

·      Programul individual de cercetare stiintifica PCS, cu durata de cinci semestre.


Detalii cursuri

·       U.P.B.

1. ETICA, Prof.dr.ing. Liane Raluca STAN

2. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞI AUTORAT ŞTIINŢIFIC,

Prof.dr.ing. Alina BĂDĂNOIU

Prof.dr.ing. Ştefania STOLERIU

3. MANAGEMENTUL PROIECTELOR, Profesor Constantin OPRAN

 

·       Discipline obligatorii de specialitate in cadrul programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

 

 

 

 

Formulare:

 

Contractul de studii universitare de doctorat

Propunere comisie de indrumare

Program de pregatire bazat pe studii universitare avansate

Program de cercetare stiintifica

Evaluarea activitatilor

Raport stiintific nr.1

Raport stiintific nr.2

Raport stiintific nr.3

Raport stiintific nr.4

Raport stiintific nr.5

 

 

 

 

---