Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

 

Titlurile cursurilor

 

 

 1. Laseri ultra-intenşi;                         C.P.I Dr. Dumitraş Dan

 2. Optică neliniară;                              Prof. univ. Dr. Popescu M. Ion

 3. Electrodinamică clasică;               Prof. univ. Dr. Popescu M. Ion

 4. Optică integrată;                              Prof. univ. Dr. Puşcaş Niculae

 5. Fizica stării condensate;               Prof. univ. Dr. Iordache Dan

 6. Fizică computaţională;                  Prof. univ. Dr. Iordache Dan

 7. Studiul sistemelor dinamice cu aplicaţii in biologie, chimie);

                                                            Prof. univ. Dr. Flondor Paul

 8. Modelare matematică, tehnici Monte Carlo;

                                                            Prof. univ. Dr. Flondor Paul

 9. Interacţii in sisteme moleculare; Prof. univ.dr. Anca-Luiza Ionescu

10. Proprietăţi electrice ale materialelor de interes biologic;

                                                            Prof. univ.dr. Anca-Luiza Ionescu

 

 

 

 

---