Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

 

 

Teme propuse pentru doctorat

 

 

1.      Măsurarea concentraţiei poluanţilor atmosferici prin metodele spectroscopiei fotoacustice cu laser;

C.P.I Dr. Dumitraş Dan

2.      Corelarea concentraţiei biomarkerilor gazoşi umani cu starea de sănătate a pacienţilor supuşi tratamentelor medicale;

C.P.I Dr. Dumitraş Dan

3.      Caracterizarea ghidurilor optice de undă de tip Er:Ti:LiNbO;

Prof. univ. Dr. Puşcaş Niculae

4.      Studii asupra statisticilor de fotoni in amplificatori laser integraţi de tip Er:Ti:LiNbO;

Prof. univ. Dr. Puşcaş Niculae

5.      Modelarea amplificării in ghidurile optice de undă de tip Er:Ti:LiNbO;

Prof. univ. Dr. Puşcaş Niculae

6.      Modelare matematică in biologie;

Prof. univ.dr. Anca-Luiza Ionescu

 

 

 

 

 

---