Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

Proiecte internaţionale

 

1. Novel optical device and measurement techniques, technology transfer and training, Program INCO-COPERNICUS, Contract nr. ERBIC15CT960820, European Commission, Directorate General XII, Science, Research and Developement, (1997-1999).

2. Novel optical device and techniques for seismic activity detection and measurement, Programme "Energy, Environment and Suistainable Development", Contract nr. EESD-ESD-3 (JO 2000/C 324/09, European Commission, Research Directorate General, Preserving the Ecosystem, environmental research, (2002-2005).

3. Cercetări de optică şi de inginerie optică pentru studierea fenomenelor de interacţie radiaţie laser-substanţă pentru dezvoltarea uzinajului fotonic, Contract Catedra de Fizică-Banca Mondială nr 46182/1997, 2000, cod CNCSIS-240, (2000).

4. Contract cu A.D.S.T.R. in cadrul Grantului de cercetare-dezvoltare «S.O.R.E., ID-12218», finanţat de Fundaţia "John Templeton" din S.U.A. (2007-2009).

5. Contract de cooperare romano-franceză in cadrul Programului "Brancusi", Stabilitate, bifurcaţii şi control pentru ecuaţii diferenţiale cu intarziere apărute in modele din dinamica populaţiilor (2005, 2006).

6. Proiectul CIPA CT098-132: Simulări propagare ultrasunete, Oficiu Copernicus Bruxelles (1995-1998).

7. Proiectul NATO PST.CLG 976864, Defectoscopie cu ultrasunete, NATO, (2000-2002).

8. Contractul Portland State University-UPB 9908/martie 2008, Studiu disp. Charge Coupled Devices, (2006-2010).

 

 

 

 

 

---