Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

 

Obiective

 

 

 

·   Obiectivele majore ale Şcolii Doctorale din FSA sunt legate de promovarea capacităţilor creatoare şi de pregătirea de specialitate a doctoranzilor in domenii cu dezvoltare rapidă ca: fizica atomică şi nucleară, fizica şi ingineria laserelor, tehnologii optice, nanotehnologii, ecuaţii diferenţiale, spaţii analitice, algebra logicii.

 

              

·  De asemenea, se urmăreşte deschiderea unui larg orizont interdisciplinar in domeniile amintite mai sus precum şi aplicarea cunoştiinţelor dobandite in: industrie, energeticǎ nuclearǎ, uzinaj fotonic, telecomunicaţii, biologie, medicină, dar şi in domeniul lor de principal de interes.

 

 

 

 

---