Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

 

 

Domenii de competenţă şi posibile aplicaţii

 

 

 

1. Domenii de competenţă ale conducătorilor de doctorat in: fizica atomică şi nucleară, fizica şi ingineria laserelor, metode optice ale spectroscopiei hertziene, interacţia radiaţiei laser cu materia, medii active laser, dinamică neliniară, surse şi detectori pentru radiaţii optice pentru radiaţii coerente şi necoerente, materiale optice, metode optice de Inaltă rezoluţie, tehnologii optice, optică neliniară (generarea de armonici optice, spectroscopie), optică integrată (caracterizarea ghidurilor optice de undă (Er:Ti:LiNbO, Ti:LiNbO, Si) folosind metode nedistructive (măsurări de camp apropiat şi depărtat, pierderi, spectroscopie optică (absorbţie şi fluorescenţă), determinarea profilului indicelui de refractie, evaluarea secţiunilor eficace de emisie şi absorbţie); modelarea amplificării şi studii asupra statisticilor de fotoni In ghidurile optice de tip Er:Ti:LiNbO; spectroscopia optică a plasmelor de ablaţie, teoria operatorilor, ecuaţii diferenţiale ordinare, ecuaţii diferenţiale cu intarziere, aplicaţii ale matemticii in biologie şi inginerie, optimizarea formelor şi interacţiunea fluid-structură, teoria complexităţii, cu aplicaţii in: fizica tehnică, fizica materialelor, teoria informaţiei asistată de fizica numerică, teoria informaţiei privind sistemele complexe, caracterizarea suprafeţelor filmelor subţiri depuse prin tehnica de spin coating, măsurarea energiilor de suprafaţă, caracterizarea proprietăţilor de volum ale materialelor (voltametrie ciclică, spectroscopie de impedanţă şi spectroscopie dielectrică in domeniul 10µHz-32MHz), răspuns electro-optic rapid in cristale lichide orientate cu polimeri depuşi in plasmă sau cu polimeri dopaţi cu ioni, modelarea conductiei electrice in cristale lichide, materiale soft ordonate pentru imbunatăţirea performanţelor celulelor solare sensibilizate cu coloranţi, investigarea inversiei de populație, studii de spectroscopie laser, inclusiv spectroscopie fotoacustică cu laseri, studii de modulare şi stabilizare in frecvenţă a laserilor investigarea şi construirea de laseri de mare putere, aplicaţiilor laser in: fotochimie, prelucrarea materialelor instrumente medicale, instalații chirurgicale, dispozitive specializate, tomografe optice, imagistică in ORL, oftalmologie, neurochirurgie, dermatologie, spatii analitice, algebra logicii, modelare matematică in biologie, optimizarea caracteristicilor amortizoarelor suspensiilor de autovehicule, reducerea vibraţiilor eoliene ale liniilor electrice aeriene de inaltă tensiune, dezvoltarea unor noi sisteme de izolare antivibratorie şi protecţie antiseismică.

 

2. Posibile aplicaţii in: industrie, telecomunicaţii, biologie, medicină, energetică nucleară, proiectul Extreme Light Infrastructure (ELI)

Extreme Light Infrastructure (ELI) este un proiect paneuropean de cercetare ştiinţifică iniţiat In 2005, in cadrul căruia 13 ţări europene colaborează pentru construirea celui mai puternic laser din lume. Cehia, Romania şi Ungaria sunt statele gazdă care vor construi fiecare cate o parte din acest proiect. Mai exact, in cele trei state se vor construi mai multe lasere de mare putere. Este vorba despre trei proiecte complementare, fiecare ţară urmand să realizeze cercetări in ceea ce priveşte lumina de mare intensitate, fiecare insă intr-un anumit domeniu de studiu. ELI-Nuclear Physics (ELI-NP), complexul care se va construi la Măgurele la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" are ca obiectiv aprofundarea fizicii nucleare folosind fascicule laser cuplate cu gamma.

 

 

 

---