Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

 

Domenii de cercetare

 

·        Fizica atomică şi nucleară,

·        Fizica şi ingineria laserelor, interacţia radiaţiei laser cu materia, spectroscopie laser, (inclusiv spectroscopie fotoacustică cu laseri),

·        Dinamică neliniară,

·        Materiale şi tehnologii optice, optică neliniară, optică integrată, spectroscopia optică a plasmelor de ablaţie,

·        Teoria operatorilor, ecuaţii diferenţiale ordinare, ecuaţii diferenţiale cu intarziere,

·        Aplicaţii ale matemticii in biologie şi inginerie,

·        Optimizarea formelor şi interacţiunea fluid-structură,

·        Teoria complexităţii cu aplicaţii in: fizica tehnică, fizica materialelor,

·        Filme subţiri depuse prin tehnica de spin coating,

·        Cristale lichide,

·        Aplicaţiile laserelor in: fotochimie, prelucrarea materialelor, instrumente medicale, instalaţii chirurgicale, dispozitive specializate, tomografe optice,

·        Spaţii analitice,

·        Algebra logicii,

·        Modelare matematică in biologie,

·        Metode numerice cu aplicaţii in microelectronică, dezvoltarea unor noi sisteme de izolare antivibratorie şi protecţie antiseismică.

 

 

 

Lista cu domeniile şi specializările pentru studiile doctorale

 

Nr.

crt.

Conducător de doctorat

Domeniu

Specializări

1.

PUŞCAŞ Niculae

Fizică

1. Optoelectronică integrată

2. Optică neliniară

3. Fizica laserelor

2.

CATA-DANIL Gheorghe

Fizică

1. Fizică nucleară

2. Tehnici nucleare

3. Instrumente nucleare

3.

DUMITRAŞ Dan Constantin

Fizică

1. Fizica laserelor

2. Fotoacustică cu laseri

3. Aplicaţii medical ale laserelor

4.

ENĂCHESCU Marian

Fizică

1. Fizica materiei condensate şi fizică aplicată

2. Sinteza şi caracterizarea nanomaterialelor

3. Creşterea şi caracterizarea filmelor subţiri

5.

NICULESCU Ecaterina Cornelia

Fizică

1. Fenomene optice in semiconductori

2. Sisteme cu dimensiuni mici

6.

POPESCU M. Ioan

Fizică

1. Fizica şi ingineria laserelor

2. Optoelectronică

3. Pompaj optical

7.

PĂUN Viorel Puiu

Fizică

1. Fizica materialelor

2. Fenomene de transport in domeniul nano

3. Relativitate şi modele fractale spaţio-temporale

8.

IONESCU Anca-Luiza

Fizică

1. Proprietăţile suprafeţelor cristalelor lichide

2. Proprietăţile electrice ale materialelor organice şi anorganice

3. Proprietăţile electrice şi visco-elastice ale materialelor pentru aplicaţii biomedicale

9.

HALANAY Andrei

Matematică

1. Ecuaţii differenţiale

2. Teoria operatorilor

3. Teoria controlului mathematic

10.

UDRIŞTE Constantin

Matematică

1. Geometrie diferenţială

2. Optimizări in spaţii riemanniene

3. Sisteme magnetice dinamice

11.

STAN Cristina

Fizică

1. Teoria haosului

2. Analiză neliniară

3. Fizica plasmei

12.

JOIŢA Maria

Matematica

1. Algebre de operatori

2. Analiză funcţională

3. Grupuri cuantice

 

 

 

 

---