Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

 

Baza materială

 

(se prezintă denumirea laboratoarelor, indicativ sală, responsabil de laborator, număr de studenţi care pot desfăşura simultan lucrări, echipamentele principale existente, soft specializat etc.).

 

 

 

Departamentul de Fizică dispune de: un laborator de fizica şi ingineria laserilor şi plasmă (BN 124, responsabil ş.l. dr. Constantin NEGUŢU), un laborator de microscopie cu baleiaj laser, un laborator de cercetare privind prepararea şi caracterizarea suprafeţelor filmelor subţiri depuse prin tehnica de spin coating (BN 115, responsabil prof.univ. dr. Anca IONESCU), un centru de calcul (BN 127, responsabil ş. l.dr. Adrian DUCARIU), şi diferite alte laboratoare de cercetare ştiinţifică in domeniul respectiv in care pot desfăşura simultan lucrări 5 doctoranzi.

De asemenea, unele lucrări experimentale vor fi efectuate la Secţia de Laseri, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor, Institutul de Fizică Atomică şi la Laboratorul Tandem, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei", Institutul de Fizică Atomică Bucureşti.

 

Echipamentele principale existente, soft specializat:

 

- Laser cu YAG-dopat cu Nd in regim Q-declansat (Q-switched Nd:YAG lasers-Quantel Brilliant, Brilliant B) lucrand pe fundamentală (1064 nm, 378 mJ), armonica a doua (532 nm, 180 mJ) şi armonica a treia (355 nm, 71 mJ), cu durata minimă a pulsurilor de , 1buc.

- Laser cu coloranţi (Spectra Physics, model 375 pentru laserul acordabil cu colorant; model 376 pentru recirculatorul colorantului). Colorantul utilizat este Rodamina tip 6G in etilenglicol. Puterea de la ieşire a fasciculului laser este mai mare de 600 mW la 590 nm, pompajul efectuandu-se cu un fascicul laser cu argon ionizat de putere 4W (pe toate liniile). Lărgimea de bandă a fascicolului laser emis este 40GHz, 1 buc.

- Laser cu argon ionizat (Carl Zeiss Jena, model ILA 120). Puterea de ieşire a mai multor linii este 2W. Puterea fasciculului unei singure linii prin separare cu ajutorul unei prisme este (>700mW; =514,5 nm; >50 mW, =501,7 nm; >200 mW; =496,5 nm; >700 mW, =488 nm; >250 mW, =476,5 nm; >100 mW, =457,9 nm), 2 buc.

- Laser cu CO2, 1 buc.

- Laseri cu CO2 acordabili şi stabilizaţi in frecvenţă.

- Laser cu He-Ne (Carl Zeiss Jena, model HNA 188S). Puterea fasciculului la ieşire este 50mW la  633 nm, 8 mW la  1,15 si 8 mW la  3,39 , 5 buc.

- Osciloscop Infinium (Infinium Oscilloscopes, Agilent Models 54810 A/15A/25A) cu două canale, largimea de bandă (-3dB) de 500 MHz, 2 GSa/s, 1 buc., osciloscoape digitale.

- Fotometru digital (Tektronics) avand domeniul de măsură 0,0119.9901x(0,10-19.990mW/m2), domeniul spectral de măsură 450700 nm şi rezoluţia 0,0011x(0,001mW/m2).

- Deplasatoare XYZ, rezoluţia 10 nm, deplasatoare piezoelectricce YZ, rezoluţia 10 nm, 3buc.

- Şuruburi micrometrice, 6 buc.

- Pinholuri fibră, 1 buc.

- Port fibră, 1 buc.

- Suport obiectiv, 4 buc.

- Obiective Newport (SUA), mărire: 20 şi respectiv 40, 4 buc.

- Cuplori direcţionali, 2x2; 50/50; 1310 şi 1550 nm, 1 buc.

- Izolator optic Newport (SUA), 1550 nm; 39 dB, 1 buc.

- Aparat pentru controlul micrometric al deplasării (Electrostrictive Actuator Controller), rezoluţie deplasare: 60 nm, 1 buc.

- Fotodiodă lentă de precizie Hamamatsu (Japonia), 632,8 nm; putere ~1 mW , 1 buc.,

- Diode laser InGaAs care emit la lungimea de undă de 980 nm şi ~940 nm; putere ~ 200 mW, 5 buc.

- Energimetru optic, 1 buc.,

- Powermetru optic, Calibrare prin substituţie electrică; rezoluţie 1 mW; max. 30 W, 1 buc.,

- Radiometru optic universal computerizat Laser Probe (SUA), 1 buc.

- Multimetru, calibrat, complex, 1 buc.

- Spectrometru Acton Research, rezoluţie 0,4 nm; 300-1700 nm, 1 buc.

- Monocromator infraroşu şi vizibi 1 buc.,

- Celule fotoacustice ultrasensibile,

- Amplificatoare lock-in, choppere cu frecvenţă variabilă,

- Instalaţii de condiţionare a gazelor, debitmetre masice,

- Instalaţii pentru prepararea si caracterizarea suprafetelor filmelor subţiri depuse prin tehnica de spin coating (Spin Coater Laurell, SPIN 3000 software), observarea efectelor electro-optice cu ajutorul microscopului optic in lumină polarizată echipat cu compensator pentru măsurarea birefringenţei, sistem video pentru inregistrarea reorientării moleculare, măsurarea energiilor de suprafaţă (Arbitrary/Function Generator Tektronix, Agilent Infiniium Vision Oscilloscope, He-Ne lasers, Ocean Optics Spectrometer with Spectra Suite software), caracterizarea proprietăţilor de volum ale materialelor: voltametrie ciclică, spectroscopie de impedanţă şi spectroscopie dielectrică in domeniul 10µHz-32MHz (Potentiostat/Galvanostat Electrochemical Impedance Spectroscopy module, Metrohm Autolab, NOVA software),

- Microscop confocal spectral cu baleiaj laser prevazut cu port de infrarosu pentru utilizarea ca sistem cu excitatie cu fotoni multipli,

- Laser cu Ti:safir: cu lungime de undă acordabilă in domeniul 720 nm- 950 nm, pulsuri de femtosecunde şi 80 MHz rata de repetiţie a pulsurilor,

- Analizor de spectru,

- Microscop cu forţe atomice,

- Microscop cu efect tunel,

- Centru de calcul dotat cu 15 calculatoare, două servere (legătură la Internet), imprimante, extensii de memorie, programe: MATLAB, MATEMATICA, FORTRAN, etc., tehnică de calcul avansată, programe de calculator pentru procesarea datelor experimentale.

 

 

 

---