Caracterizare posturi

 

 

Activităţile cadrului didactic universitar constau in susținerea prelegerilor (cursuri), tutoriale și lucrări practice, pregătirea și elaborarea de cursuri și materiale didactice in domeniul Fizică generală pentru inginerie (subiecte: Fizică 1; Fizică 2), precum și de a propune şi lansa proiecte de cercetare in diferite domenii ale Fizicii.

Membrii Departamentului de Fizică sunt responsabili pentru pregătirea studenţilor in domeniul Fizica Generală conform solicitărilor cerute de toate cele 15 facultăți ale UNSTPB.

 

 

·         Descrierea sarcinilor:

- pregătirea cursurilor de Fizică in limba romană, susținerea prelegerilor, supervizarea activităților de cercetare ale studenților, inclusiv proiecte de licență din ultimul an, și lucrări de dizertaţie;

- proiectarea, pregătirea şi elaborarea de materiale didactice pentru studenţii din ciclul de licenţă;

- desfășurarea unor activității științifice, inclusiv de cercetare, diseminarea rezultatelor lucrărilor sub formă de publicații in reviste științifice, cu accent deosebit pe publicațiile de mare impact;

- participarea la implementarea proiectelor de cercetare;

- participarea la conferinte stiintifice;

- propunerea unor proiecte de cercetare (naționale și internaționale) finanțate de instituții externe

 

·         Inainte de a aplica, toți candidații sunt invitați să citească cu atenție Metodologia UPB pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare:

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2022/09/Metodologie-privind-ocuparea-posturilor-didactice-si-de-cercetare-vacante.pdf

precum şi Programa de concurs

http://www.physics.pub.ro/Posturi_Didactice_Vacante_scoase_la_CONCURS/Programa_concurs-didactic.pdf

 

·         Informații privind postul vacant

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2023/