Master in TEHNOLOGII OPTICEProgramul oferă studenţilor o pregătire superioară in domeniul opticii şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru utilizarea tehnologiilor bazate pe optică in cele mai diverse domenii cum ar fi industrie, biologie, medicină, energeticǎ nuclearǎ, mediu, uzinaj fotonic, telecomunicaţii.Obiective:·                     1. familiarizarea cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii in domeniul tehnologiilor optice

·                     2. dezvoltarea unor abilităţi de cercetare bazate pe experienţa personală caştigată in urma realizării unei activităţi de cercetare coordonate de specialişti in domeniu

·                     3. dezvoltarea de abilităţi practice prin utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare specifice domeniului in cadrul activităţilor de laborator şi cercetare independentă.

·                     4. aprofundarea cunoştinţelor legate de aspectele tehnice şi de proiectare specifice domeniului prin muncă independentă coordonată.

·                     5. să contribuie la dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor antreprenoriale ale studenţilor

·                     6. să ofere oportunităţi de colaborare cu specialişti din domeniu atat din mediul academic şi de cercetare, cat şi din industrieProgramul işi propune dezvoltarea de cunoştinţe şi abilităţi de specialitate in domeniile:

o                    optică şi dinamică neliniară

o                    fizica şi ingineria fasciculului laser

o                    surse şi detectori pentru radiaţii optice pentru radiaţii coerente şi necoerente,

o                    spectroscopie optică,

o                    materiale optice,

o                    metode optice de inaltă rezoluţie,

o                    dezvoltarea de aplicaţii pentru industrie, telecomunicaţii, biologie, medicină, energetică nucleară.Informaţii generaleCurs postuniversitar coordonat de Departamentul de Fizica al Universitatii POLITEHNICA BucurestiDurata: 4 semestre - cu frecvenţăAcreditat: 2011Nr. locuri:o                    15 subvenţionate de la Bugetul de Stat

o                    locuri cu taxa disponibileConditii de inscriere: absolventi ai ciclului de licenta in domenii tehnice precum ingineria, fizica, sau alte domenii ale stiintelor naturii cu competente in matematica si fizica sau cu experienta intr-un domeniu apropiat.

Pentru informaţii suplimentare privind inscrierea daţi click aici.Diploma: MasterCoordonator de program: Prof. univ. dr. Niculae N. PUŞCAŞCui se adresează?Candidaţii pot fi: ingineri , fizicieni, chimişti, matematicieni, romani sau străini, formaţi prin invăţămant superior de lungă durată, cu diploma de inginer sau de licenţă, proaspăt absolvenţi sau care lucrează in invăţămant, cercetare, consultanţă, producţie.Cariere posibile:Fiind un program de master complementar, acesta pregăteşte specialişti pentru următoarele profesii:

o                    expert fizician

o                    inginer specialist in optică aplicată pentru telecomunicaţii, controlul optic al proceselor tehnologice

o                    specialist in investigaţii şi analize optice de laborator in probleme de mediu sau medicină

o                    ingineri de intreţinere sau distribuţie de echipamente optice

o                    cercetători

o                    profesoriTehnologii optice - Planul de invatamant (link)Discipline:o                    1. Dinamică neliniară şi haos in sisteme optice - conf. univ. dr. Cristina STAN

o                    2. Optică neliniară - ş. l. dr. Mihai STAFE

o                    3. Optică geometrică şi ingineria fasciculului laser - Cerc. şt. pr. gr. I dr. Dan DUMITRAŞ, ş. l. dr. Constantin NEGUŢU

o                    4. Detectori pentru radiaţii optice - ş. l. dr. Mona MIHĂILESCU

o                    5. Materiale optice şi tehnologii optice in industrie - ş. l. dr. ing. Liliana PREDA, ş, l. dr. ing. Eugen SCARLAT

o                    6. Tehnologii optice in comunicaţii - prof. univ. dr. Niculae N. PUŞCAŞ, ş, l. dr. Adrian DUCARIU

o                    7. Tehnologii optice in biologie şi medicină - Cerc. şt. pr. gr. I dr. Dan DUMITRAŞ

o                    8. Tehnologii optice in energetică nucleară - prof. univ. dr. Gheorghe CĂTA-DANIL, ş, l. dr. Liliana PREDA

o                    9. Metode optice de inaltă rezoluţie - prof. univ. dr. Gheorghe A. STANCIU

o                    10. Surse de radiaţii optice (clasice şi cuantice) - ş. l. dr. Georgiana VASILE

o                    11. Cercetare ştiinţifică - profesor coordonatorPrezentarea disciplinelor:

 

1. Dinamica neliniara și haos în sisteme optice:

Cursul se focalizează pe abordaread ată de Dinamica Neliniară șiTeoria Haosului asupra comportamentului sistemelor neliniare complet deterministe, cu dependență sensibilă la conditiile initiale.

Scopul cursului este de a ilustra metode de caracterizare ale proprietăților soluțiilor numerice ale sistemelor de ecuaţii diferenţiale neliniareși hărților utilizate pentru modelarea dinamicii haotice în interacţiunea laser-materie. Se prezintă analiza de multi - stabilitate și căi diferite în evoluţia spre haos. Se ilustrează modalităţi şi tehnici pentru detectarea haosului în sistemele reale și de reconstruirea dinamicii sistemului folosind datele experimentale. Subiectele abordate includ fenomene de sincronizare şi control a haosului şi rezonanţespeciale evidenţiate în lasere și alte sisteme optice.

 

4. Detectori pentru radiaţii optice:

 

Cursul cu titlul ”Detectori pentru radiații optice”, va prezenta studenților următoarele: (1) fenomenele fizice care stau la baza detecției optice, (2) tipurile de detectori optici existenți pentru întreg domeniul spectral din UV până în IR, (3) constrângerile tehnice și inginerești implicate în proiectarea și construcția lor (4) arhitectura standard a detectorilor disponibili, (5) caracteristici ale diferitelor tipuri de detectori, (6) mecanismele fundamentale ale operării, (7) aplicații speciale ale diferitelor tipuri de detectori implicați în diverse domenii (8) procesarea informației optice detectate în funcție de tipul acesteia (punctuală, bidimensională, de amplitudine, de fază), (9) nivelul de performanță a detectorilor actuali. Vor fi discutate aspecte legate de alegerea detectorului optim pentru o aplicație dată și proiectarea unor sisteme optice complete.

În principiu, detecția optică se realizează prin convertirea unui semnal optic într-unul electric, urmată de obținerea valorilor numerice relative asociate. Un accent deosebit se va pune pe definirea și utilizarea noțiunilor specifice de i/ zgomot optic și posibilitățile utilizate pentru reducerea acestuia, ii/ raportul semnal zgomot, iii/ figura de merit, iv/ responsivitate, v/ eficiență cuantică, vi/ sensibilitate.

 

5. Materiale optice şi tehnologii optice in industrie:

 

Cunoaşterea şi insuşirea caracteristicilor materialelor şi tehnologiilor optice şi aplicaţiile lor industriale. Metode de creştere şi caracterizare a cristalelor optice. Cristale laser. Materiale semiconductoare pentru laseri. Materiale neliniare pentru sisteme optice de prelucrare a informaţiei. Cristale fotonice. Radiaţia sincrotron şi radiaţiile X. Tehnologii optice bazate pe laseri de putere. Tehnologii optice bazate pe pulsuri laser foarte scurte. Tehnologii optice bazate pe metode holografice. Tehnologii bazate pe utilizarea energiei solare. Aplicaţii industriale ale efectului fotorefractiv, conjugării de fază şi opticii adaptive. Aplicaţiile sistemelor micro-opto-electro-mecanice (MOEM). Uzinaj fotonic. Caracterizarea şi depunerea de straturi subţiri. Prelucrări de precizie in industria electronică.

 

6. Tehnologii optice în comunicaţii:

 

Obiectivele disciplinei- pentru curs: cunoaşterea şi însuşirea caracteristicilor dispozitivelor şi tehnologiilor optice şi aplicaţiile lor în telecomunicaţiile optice.

- pentru aplicaţii: dezvoltarea unor aptitudini pentru proiectarea şi caracterizarea unor dispozitive optice cu aplicaţii în telecomunicaţiile optice: cuplori optici integraţi, laseri şi amplificatori laser integraţi, dispozitive semiconductoare pentru telecomunicaţii.

Conţinutul cursului: Bazele şi arhitectura sistemului de comunicaţii optice. Producerea fibrelor şi cablurilor optice şi a unor componentelor optoelectronice integrate pasive si active. Propagarea undelor luminoase prin fibre şi ghiduri optice. Surse coerente integrate. Modelarea amplificârii optice. Sisteme de comunicaţii prin fibre optice. Structura sistemului de comunicaţii optice. Sisteme de telecomunicaţii digitale. Reţele de comunicaţii de date. Sisteme analogice. Sisteme de comunicaţii trerestre. Montaje experimentale utilizate pentru transmisia informaţiei prin fibre optice. Comunicaţii optice prin solitoni.