Master in INGINERIA ŞI APLICAŢIILE LASERILOR ŞI ACCELERATORILOR (link)Acest program oferă potenţialilor candidaţi oportunitatea de a-şi dezvoltarea competenţele necesare in domeniile de varf ale ingineriei laser şi acceleratorilor de particule, domenii din ce in ce mai des intalnite in industrie şi cercetare, in centre medicale sau laboratoare de analize.

Urmand acest program, absolvenţii studiilor de licenţă işi pot lărgi spectrul de oportunităţi de carieră in zona ingineriei de foarte inaltă performanţă urmand o pregătire multidisciplinară pe domenii conexe precum tehnologiile laser, acceleratorii de particule şi sistemele de comandă-control şi securitate aferente, cu perspectiva formării la nivel superior prin doctorat.

Programul susţine pregătirea de specialişti pentru Proiectul major "Extreme Light Infrastructure Nuclear-Physics (ELI-NP) (link), parte a proiectului european ELI.

POSTER-ul Master-ului in INGINERIA ŞI APLICAŢIILE LASERILOR ŞI ACCELERATORILOR (link)Competenţe generale:o       capacitatea de analiză şi rezolvare a unor probleme tehnice care apar la instalaţii complexe cum sunt laserii şi sursele fotonice bazate pe acceleratori

o       un grad ridicat de creativitate şi cunoştiinţe avansate de fizică din domeniul opticii, mecanicii, electronicii şi a fizicii nucleare aplicate in domeniul laserilor si acceleratorilor de particule

o       dezvoltarea capacităţii de a lucra in colective mixte, interdisciplinare, cu experţi din cele mai performante centre din tara si străinătate

o       rezolvarea unor probleme de cercetare interdisciplinare prin utilizarea fasciculelor laser si a gamma cu proprietăţi extremeCompetenţe specifice:o       competenţe pentru proiectarea, construcţia şi operarea de echipamente mecanice, optice şi electrice complexe cum sunt laserii şi acceleratorii de particule

o       competenţe pentru proiectarea şi operarea in condiţii de siguranţă a sistemelor generatoare de radiaţii ionizante;

o       competenţe in simularea funcţionării echipamentelor care manevrează fascicule de fotoni şi electroni de mare intensitate;

o       competenţe specifice ingineriei mecanice şi de vid de inaltă performanţă;

o       competenţă in ingineria electrică şi de RF specific sistemelor C-ban şi X-band.Informaţii generaleProgramul este coordonat de Departamentul de Fizică al Universităţii POLITEHNICA Bucureşti.

 

Este realizat in colaborare cu :

o       ETTI-Facultatea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

o       AC-Facultatea de Automatică şi Calculatoare

o       IMM-Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

o       CASM-Faculatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

 

şi două Institute Naţionale de Cercetare partenere:

o       IFIN-HH - Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei

o       INFLPR- Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi RadiaţiilorDurata: 4 semestre - cu frecvenţăAcreditat:Nr. locuri:

o       15 subvenţionate de la Bugetul de Stat

o       Locuri cu taxa disponibileConditii de inscriere: absolvenţi ai unor programe de licenţă din domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, cu profil de electronică, mecanică, ingineria sistemelor, inginerie fizică şi fizică tehnologică

Pentru informaţii suplimentare privind inscrierea daţi click aici.Diploma: MasterCoordonator de program: Conf. univ. dr. Gabriel SULIMANCui se adresează?Candidaţii pot fi: licenţiaţi din domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, cu profil de electronică, mecanică, ingineria sistemelor, inginerie fizică şi fizică tehnologicăCariere posibile:Acest program pregăteşte specialişti pentru următoarele profesii:

o       cercetător

o       profesor

o       inginer de operare şi intreţinere de sisteme laser complexe

o       inginer de operare şi intreţinere de sisteme bazate pe acceleratori de particule

o       inginer de dezvoltare şi intreţinere a sistemelor de control şi siguranţă pentru funcţionarea laserilor de mare putere, respectiv a acceleratoarelor de particuleIngineria şi aplicaţiile laserilor şi acceleratorilor - Planul de invatamant (RO) (link)Discipline:o        1. Domeniile Laserilor şi Acceleratorilor - actualităţi şi perspective profesionale

o        2. Electromagnetism şi Fizica Plasmei pentru inginerie

o        3. Mecanică cuantică pentru aplicaţii

o        4. Fizică Atomică şi Nucleară pentru inginerie

o        5. Optică şi Laseri pentru aplicaţii

o        6. Ingineria şi aplicaţiile acceleratorilor de particule

o        7. Ingineria şi aplicaţiile laserilor de putere

o        8. Măsurarea şi dozimetria radiaţiilor ionizante

o        9. Utilizarea fasciculelor fotonice şi de particule accelerate in ştiinta materialelor şi medicină

o        10. Sisteme mecanice ultraprecise şi tehnica vidului

o        11. Electronică pentru ştiinţele experimentale

o        12. Metode şi Tehnici de Programare in High Performance Computing

o        13. Disciplină opţională

·         DO1: Cercetare fundamentală şi aplicată la Infrastructura ELI-NP

·         DO2: Ingineria HPLS (High Power Laser System) şi GBS (Gamma Beam System) la ELI-NP

o        14. Cercetare ştiinţifică - Activitatea de cercetare din fiecare semestrul se va finaliza cu prezentarea unui PROIECT (care va condiţiona obţinerea creditelor de studiu transferabile)

________________________________________________________________

 

Contact

Pentru informaţii suplimentare referitoare la acest program de studiu, contactaţi-ne la adresele:

Conf. univ. dr. Gabriel SULIMAN,

gabriel.suliman@upb.ro

Conf. univ. dr. Liliana PREDA

liliana.preda@physics.pub.ro

 

Vă aşteptăm !