Master în FOTONICĂ şi MATERIALE AVANSATEProgramul asigură pregătirea specialiştilor din domeniile tehnic, de cercetare ştiinţifică şi invăţămant, in domeniul fotonicii şi materialelor avansate.

Programul işi propune dezvoltarea calităţilor specialistului in vederea: aplicarea inovativă a metodelor asistate de calculator in vederea elaborării proiectelor ; aplicarea inovativă a criteriilor de natură estetică in elaborarea proiectelor profesionale şi/sau de cercetare; aplicării tehnicilor de management a proiectelor şi marketing pentru dezvoltarea portofoliului de teme cu implicaţii in promovarea domeniului; aplicării in elaborarea proiectelor a unor metode inovative in vederea satisfacerii cerinţelor prevăzute de normele in vigoare, cu privire la calitatea vieţii şi mediului.
Competenţe generale:o                    1. Cunoaşterea aprofundată a domeniului ştiinţe inginereşti aplicate specifice şi, in cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice de fotonică şi materiale avansate utilizarea adecvată a limbajului specific in comunicarea cu medii profesionale diferite

o                    2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, in contexte mai largi asociate domeniului ştiinţe inginereşti aplicate

o                    3 Utilizarea integrală a aparatului conceptual şi metodologic, in condiţii de informare incompletă , pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi de ştiinţe inginereşti aplicate

o                    4. Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii constructive in domeniul ştiinţelor inginereşti aplicate.

o                    5. Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, utilizand inovativ un spectru variat de metode cantitative şi calitative in domeniul ştiinţelor inginereşti aplicateCompetenţe specifice:o                    Cunoaşterea şi aprofundarea conceptelor de bază in vederea implementării unor abordări creative in promovarea produselor de fotonică şi materiale avansate

o                    Cunoaşterea şi inţelegerea conceptelor de ecologie şi ergonomie industrială, in domeniul fotonicii şi materialelor avansate;

o                    Utilizarea surselor de informaţii şi a cunoştinţelor de specialitate pentru analiza, evaluarea şi selectarea soluţiilor in situaţii noi

o                    Imbinarea creativă a cerinţelor de natură funcţională, tehnologică şi constructiv-estetică in dezvoltarea produselor competitive

o                    Utilizarea eficientă a tehnicilor de analiză şi decizie pentru dezvoltarea domeniului.

o                    Imbinarea creativă a cerinţelor criteriale de natură funcţională şi constructive-estetică cu cele de ecologie şi ergonomie industrială.

o                    Rezolvarea problemelor incomplete studiate utilizand metode specifice.

o                    Soluţionarea incompatibilităţilor intre cerinţele estetice şi cele funcţional constructive de produse.

o                    Soluţionarea incompatibilităţilor intre cerinţele funcţional constructive şi cele ergonomice şi ecologice.

o                    Formarea specialistului pentru cercetare şi producţie pentru: utilizarea metodelor din inginerie concurenţa pentru fundamentarea unor decizii optime; integrarea unor instrumente adecvate de marketing pentru evaluarea gradului de satisfacţie oferit de producţie; evaluarea demersului managerial pe baza criteriilor de performanţă in dezvoltarea portofoliului de produse in domeniu; elaborarea unor studii pentru evaluarea impactului domeniului in economie;
Informaţii generale:Curs postuniversitar coordonat de Departamentul de Fizica al Universităţii POLITEHNICA din BucureştiDurata: 4 semestre - cu frecvenţăAcreditat:Nr. Locuri:o                    15 subvenţionate de la Bugetul de Stat

o                    Locuri cu taxa disponibileCondiţii de inscriere: absolvenţi ai invăţămantului superior tehnic şi ştiinţific de lungă durată (minimum 4 ani), din domeniile: ştiinţei şi ingineriei materialelor, fizicii, ingineriei fizice şi fizicii tehnologice, matematicii, chimie, profilelor de inginerie electrica, respectiv mecanică, biologie, farmacie.

Pentru informaţii suplimentare privind inscrierea daţi click aici.Diploma: masterCoordonatori de program: Prof. univ. dr. ing. Constantin ROŞU, Prof. univ. dr. ing. consultant Paul STERIANCui se adresează?Absolvenţilor invăţămantului superior tehnic şi ştiinţific de lungă durată (minimum 4 ani), spre exemplu celor din domeniile: ştiinţei şi ingineriei materialelor, fizicii, ingineriei fizice şi fizicii tehnologice, matematicii, chimie, profilelor de inginerie electrica, respectiv mecanică, biologie, farmacie, dar şi profesorilor de liceu care lucrează in domenii conexe.
Fotonică şi materiale avansate - Planul de invaţămant (link)Discipline:o                    1. Electronică cuantică

o                    2. Fizica materialelor avansate

o                    3. Metode numerice in ingineria optică

o                    4. Detectori optici

o                    5. Bazele fotonicii

o                    6. Materiale avansate semiconductoare

o                    7. Materiale optoelectronice

o                    8. Aplicaţii interdisciplinare ale fotonicii

o                    9. Tehnologii fotonice

o                    10. Surse fotonice de energie

o                    11. Senzori optici

o                    12. Surse fotonice la ELI-NP

o                    13. Cercetare ştiinţifică