Master

Ingineria şi Aplicaţiile Laserilor şi Acceleratorilor

(IALA)

Departamentul de FIZICĂ, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

 

Generaliţăţi

 

 

 

Acest program oferă potenţialilor candidaţi oportunitatea de a-şi dezvoltarea competenţele necesare in domeniile de varf ale ingineriei laser şi acceleratorilor de particule, domenii din ce in ce mai des intalnite in industrie şi cercetare, in centre medicale sau laboratoare de analize.

Urmand acest program, absolvenţii studiilor de licenţă işi pot lărgi spectrul de oportunităţi de carieră in zona ingineriei de foarte inaltă performanţă urmand o pregătire multidisciplinară pe domenii conexe precum tehnologiile laser, acceleratorii de particule şi sistemele de comandă-control şi securitate aferente, cu perspectiva formării la nivel superior prin doctorat.

Programul susţine pregătirea de specialişti pentru Proiectul major "Extreme Light Infrastructure Nuclear-Physics (ELI-NP) (link), parte a proiectului european ELI.

Acest Master işi propune pregatirea unor viitori ingineri care sa aiba capacitatea de analiză şi rezolvare a unor probleme tehnice care apar la instalaţii complexe cum sunt laserii şi sursele fotonice bazate pe acceleratori, manifestand un grad ridicat de creativitate şi cunoştiinţe avansate de fizică din domeniul opticii, mecanicii, electronicii şi a fizicii nucleare aplicate in domeniul laserilor si acceleratorilor de particule.

Se are in vedere dezvoltarea capacităţii acestora de a lucra in colective mixte, interdisciplinare, cu experţi din cele mai performante centre din tara si străinătate pentru rezolvarea unor probleme de cercetare interdisciplinare prin utilizarea fasciculelor laser si a gamma cu proprietăţi extreme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---