Master

Ingineria şi Aplicaţiile Laserilor şi Acceleratorilor

(IALA)

Departamentul de FIZICĂ, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

 

Colaboratori

 

 

 

1. ETTI - Facultatea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

2. AC - Facultatea de Automatică şi Calculatoare

3. IMM - Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

4. CASM - Faculatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

 

şi două Institute Naţionale de Cercetare partenere:

1. IFIN-HH - Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei

2. INFLPR- Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---