TEZE DE DOCTORAT
 
 
 
 
Anul universitar 2023/2024
 
 
 
 
________________________________________________________
 
Anul universitar 2022/2023
 

         Joi 28 iulie 2022ora 14.00, sala JL 008, are loc susţinerea Tezei de doctorat cu titlul:

 

"Sinteza şi caracterizarea nanomaterialelor semiconductoare şi a filmelor subţiri"

susţinută de drd. fiz. Călin Constantin MOISE

 

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. rer.nat. Marius ENĂCHESCU
 
______________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
Anul universitar 2021/2022
 
 

         In data de 22.10.2021la ora 10:00va avea loc in cadrul facultății de Științe Aplicate, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul:

Caracterizarea teoretică, experimentală și numerică a propagării unui fascicul laser / Theoretical, Experimental and Numeric Characterization of Laser Propagation

 

elaborată de

PALEA Victor - Cristian,

 in domeniul fundamental  STIINŢE EXACTE, domeniul de doctorat FIZICĂ,

 

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Niculae N. PUŞCAŞ.

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail :

teodor.turcanu@upb.ro  

Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

 

Linkul Teams al sustinerii publice:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a923ff0083f524c398e0c9e87dcbcaa16%40thread.tacv2/TEZE%2520DOCTORAT?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 
 
 

   Joi, 13.05.2021, ora 10,00 drd. ing. Georgiana-Diana CHIOIBAȘU, va susţine in cadrul departamentului de FIZICĂ, online pe platforma MS Teams, SDSA, TEZE DOCTORAT, teza de doctorat cu titlul: DISPOZITIVE MEDICALE DIN ALIAJE DE TITAN OBȚINUTE PRIN TEHNICI LASER DE FABRICAȚIE ADITIVĂ, (MEDICAL DEVICES OF TITANIUM ALLOYS OBTAINED BY LASER ADDITIVE MANUFACTURING TECHNIQUES),

 

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Niculae PUȘCAȘ.

Teza poate fi consultată la adresa prezentată mai sus.

 
 

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail 

teodor.turcanu@upb.ro  

 

Linkul Teams al sustinerii publice:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a923ff0083f524c398e0c9e87dcbcaa16%40thread.tacv2/TEZE%2520DOCTORAT?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 
 
============================================================================================

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail 

teodor.turcanu@upb.ro  

 

Linkul Teams al sustinerii publice:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a923ff0083f524c398e0c9e87dcbcaa16%40thread.tacv2/TEZE%2520DOCTORAT?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 
 
 
Link de logare pe TEAMS pentru susţinerea Tezelor de doctorat :
 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7dcb50bb08374e9bafd23752b63b1ed6%40thread.tacv2/RAPOARTE%2520DE%2520CERCETARE?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac
 
_____________________________________________________________________
 

         Joi 28 iulie 2022ora 14.00, sala JL 008, are loc susţinerea Tezei de doctorat cu titlul:

 

"Sinteza şi caracterizarea nanomaterialelor semiconductoare şi a filmelor subţiri"

susţinută de drd. fiz. Călin Constantin MOISE

 

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. rer.nat. Marius ENĂCHESCU
 

 

============================================================================================
Link de logare pe TEAMS pentru susţinerea RAPOARTELOR de CERCETARE:
 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7dcb50bb08374e9bafd23752b63b1ed6%40thread.tacv2/RAPOARTE%2520DE%2520CERCETARE?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac
 
 
============================================================================================
 
 

         In data de 22.10.2021la ora 10:00va avea loc in cadrul facultății de Științe Aplicate, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul:

Caracterizarea teoretică, experimentală și numerică a propagării unui fascicul laser / Theoretical, Experimental and Numeric Characterization of Laser Propagation

 

elaborată de

PALEA Victor - Cristian,

 in domeniul fundamental  STIINŢE EXACTE, domeniul de doctorat FIZICĂ,

 

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Niculae N. PUŞCAŞ.

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail :

teodor.turcanu@upb.ro  

Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

 

Linkul Teams al sustinerii publice:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a923ff0083f524c398e0c9e87dcbcaa16%40thread.tacv2/TEZE%2520DOCTORAT?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________
 
 
Anul universitar 2020/2021
 
 
 

         Miercuri 07.10.2020 ora  18 are loc susținerea online (platforma Teams) Scoala Doctorala Stiinte Aplicate/TEZE DOCTORAT in fața conducătorului de doctorat și a comisiei de indrumare a tezei de doctorat și AVIZUL in vederea depunerii tezei de doctorat la Biroul Doctorate, a Tezei de Doctorat:

 

"Haos determinist și fractali in modelarea rețelelor complexe"

susţinută de drd.: Mihai-Virgil Nichita

 

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr.: Prof.univ.dr. Viorel-Puiu Păun

 
 

         Joi, 9 septembrie 2021, ora 10,00 in Departamentul de Fizica,

 

drd. ing. Victor-Cristian PALEA

sustine pe platforma MS Teams/Sc. Doct. St. Aplicate/Teze doctorat teza:

 

Theoretical, Experimental and Numeric Characterization of Laser Propagation, (Caracterizarea teoretică, experimentală şi numerică a propagării laser),

 

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Niculae N. PUŞCAŞ.

 

 

         Luni, 15 iunie 2020, pe site-ul dept. urmatoarele prezentari:

 

- ora: 9,00 drd. ing. Alexandru Ferencz FILIP rap. 1: (on line, Microsoft Teams)

"Studiul geometriei pentru ținte microstructurate"

 

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Niculae PUŞCAŞ

 

- ora: 10,00 asist. cerc. drd. ing. Alexandru-Marius DANDOCSI susţinerea, (on line, Microsoft Teams) in Departamentul de FIZICĂ a tezei de doctorat:

"Determinarea densităţilor in coloană a compuşilor atmosferici gazos şi folosind teledetecţia pasivă (Passive remote sensing for retrieval of atmospheric gases)"

 

Teza poate fi consultată la adresa:

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3A415d71c7e6914ef9af9d37a2f162e7b3%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Teza_Alexandru_Dandocsi&rootfolder=%252Fsites%252FN.Puscas-Doctorat%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FTeza_Alexandru_Dandocsi

 

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Niculae PUŞCAŞ

 

 

         Joi, 13.05.2021, ora 10,00 drd. ing. Georgiana-Diana CHIOIBAȘU, va susţine in cadrul departamentului de FIZICĂ, online pe platforma MS Teams, SDSA, TEZE DOCTORAT, teza de doctorat cu titlul: DISPOZITIVE MEDICALE DIN ALIAJE DE TITAN OBȚINUTE PRIN TEHNICI LASER DE FABRICAȚIE ADITIVĂ, (MEDICAL DEVICES OF TITANIUM ALLOYS OBTAINED BY LASER ADDITIVE MANUFACTURING TECHNIQUES),

 

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Niculae PUȘCAȘ.

Teza poate fi consultată la adresa prezentată mai sus.

 
 

         Miercuri 07.10.2020 ora  18 are loc susținerea online (platforma Teams) Scoala Doctorala Stiinte Aplicate/TEZE DOCTORAT in fața conducătorului de doctorat și a comisiei de indrumare a tezei de doctorat și AVIZUL in vederea depunerii tezei de doctorat la Biroul Doctorate, a Tezei de Doctorat:

 

"Haos determinist și fractali in modelarea rețelelor complexe"

susţinută de drd.: Mihai-Virgil Nichita

 

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr.: Prof.univ.dr. Viorel-Puiu Păun

 
________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Anul universitar 2019/2020
Link de logare pe TEAMS pentru susţinerea RAPOARTELOR de CERCETARE:
 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7dcb50bb08374e9bafd23752b63b1ed6%40thread.tacv2/RAPOARTE%2520DE%2520CERCETARE?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac
 
 
____________________________________________________________________________
 
 

         Luni, 15 iunie 2020, pe site-ul dept. urmatoarele prezentari:

 

- ora: 10,00 asist. cerc. drd. ing. Alexandru-Marius DANDOCSI susţinerea, (on line, Microsoft Teams) in Departamentul de FIZICĂ a tezei de doctorat:

"Determinarea densităţilor in coloană a compuşilor atmosferici gazos şi folosind teledetecţia pasivă (Passive remote sensing for retrieval of atmospheric gases)"

 

Teza poate fi consultată la adresa:

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3A415d71c7e6914ef9af9d37a2f162e7b3%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Teza_Alexandru_Dandocsi&rootfolder=%252Fsites%252FN.Puscas-Doctorat%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FTeza_Alexandru_Dandocsi

 

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Niculae PUŞCAŞ

 

 
                            Miercuri 25 septembrie 2019, orele 14.00, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:
"Spectrometrie de masa cu acceleratorul in zona nucleelor actinide"
susţinută de drd. ing. Doru Pacesila
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cata-Danil
 
 

         Vineri 30 august 2019, orele 9.00, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:

"Investigarea unor efecte ale simetriei de izospin in dezintegrarea gama folosind tehnici avansate de spectroscopie nucleara"

("Investigation of the efects of isospin symmetry on gamma decay through the use advanced nuclear spectroscopy")

susţinută de drd. Radu Emanuel MIHAI

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cata-Danil

 
 
                            Luni 26 august 2019, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:
"Progrese in tehnologiile de preparare a tintelor pentru experimente de fizica nucleara"("Advances in target preparation technology for nuclear physics experiments")
susţinută de drd. Andreea Mitu
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cata-Danil
 
 
 
Anul universitar 2018/2019
 

         Vineri 28 iunie 2019, orele 10.00, sala BN-020 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a  tezei de doctorat intitulata:

"Microstructuri tridimensionale complexe fabricate cu laseri ultrarapizi prin intermediul proceselor multifotonice"

sustinut de drd Bogdan-Stefanita CALIN

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 
 
                            Joi 20 iunie 2019, orele 10.00, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:
"Caracterizari de materiale prin metode IBA"/"Materials characterization by IBA methods"
sustinut de drd. Maria-Diana DRACEA (MIHAI)
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL
 
 

         Vineri 28 iunie 2019, orele 10.00, sala BN-020 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a  tezei de doctorat intitulata:

"Microstructuri tridimensionale complexe fabricate cu laseri ultrarapizi prin intermediul proceselor multifotonice"

sustinut de drd Bogdan-Stefanita CALIN

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 
 
                            Joi 20 iunie 2019, orele 10.00, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:
"Caracterizari de materiale prin metode IBA"/"Materials characterization by IBA methods"
sustinut de drd. Maria-Diana DRACEA (MIHAI)
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

 

         Joi  27 septembrie 2018, orele 12.00, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a  tezei de doctorat intitulata:

"Off - beam nuclear spectroscopy using the moving tape collector"

sustinut de: drd Sebastian Toma

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

 

Anul universitar 2017/2018

 

 

 
         Joi 25 ianuarie 2018, orele 9.00, orele 9.45 si orele 10.30 sala BN-020, are loc sustinerea Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:
                     "Proiectarea/simularea, fabricarea si caracterizarea unor circuite optice complexe"
sustinut de: drd. Bogdan-Stefanita CALIN
                     "Operatia de procesare cu laser"
sustinut de: drd. Georgiana-Diana CHIOIBASU
                     "Interactia laser-plasma"
sustinut de: drd. Ioana (Dinicu) SPIREA
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae Puscas
 

 

         Joi 28 septembrie 2017, orele 14.00, sala BN-020 (Sediul Scolii Doctorale), are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:

"Development of the ISOLDE Decay Station and γ spectroscopic studies of exotic nuclei near the N=20 "Island of Inversion"

susţinut de drd Razvan Lica

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 
 
 
Anul universitar 2016/2017
 
 
 
Anul universitar 2015/2016
 
 

               Miercuri 30.03.2016, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"Sisteme de teledectie pentru monitorizari in-situ. Studiu, dezvoltare si implementare"

sustinut de drd. ing.fiz. Adrian - Septimiu Moldovan

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae Puscas

 

 

               Miercuri 30.09.2015, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezelor de doctorat intitulate:

 

1) ora 9.00

"Caracterizarea senzorilor cu fibra optica"

sustinuta de drd Gelu ILIE

 

Conducator stiintific Prof.univ.dr. Niculae Puscas

 

2) ora 10.00

"Testarea si monitorizarea comportarii materialelor moderne utilizate in arta vizuala contemporana (acrilice, rasini si lacuri)"

sustinuta de drd Ioana Maria CORTEA

 

Conducator stiintific Prof.univ.dr. Niculae Puscas

 

3) ora 11.00

"Proprietati optice ale nanostructurilor semiconductoare sub actiunea perturbatiilor externe"

sustinuta de drd Ana IONITA SPANDONIDE

 

Conducator stiintific Prof.univ.dr. Ecaterina Niculescu

 

 

         Miercuri 16.09.2015, ora 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:

"Analiza stresului tectonic din zona Vrancea prin metode electromagnetice si factori asociati in vederea realizarii inei prognoze seizmice"

sustinuta de catre drd Victorin-Emilian Toader

 

Conducator stiintific Prof.univ.dr. I.M.Popescu

 

 

                     Vineri 4.09.2015 in sala BN-134, are loc prezentarea in Departamentul de Fizica a urmatoarelor referate:

 

ora 10.45

 

"Caracterizarea senzorilor cu fibră optică (prezentarea in departament a tezei de doctorat)"

sustinut de drd. Andrei-Octavian Gh. STĂNCĂLIE

 

Coordonator ştiinţific Prof. univ.dr. Niculae PUŞCAŞ

 

 

 

Anul universitar 2014/2015

 

 

 

                                 Joi 29 ianuarie 2015, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea publica a Tezei de doctorat intitulata:

"Caracterizarea metrologica a etaloanelor de temperatura"

sustinuta de drd Cosmin DINU

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 

 

 

 
 
Anul universitar 2013/2014
 

 

 

                     Joi 12 decembrie 2013, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"Verificarea calitatii fructelor/legumelor utilizand spectroscopia fotoacustica"

sustinuta de drd. Stefan G. BANITA

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Dan DUMITRAS

 

 

         Joi 14 noiembrie 2013, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"Caracterizarea la scara micro si nanometrica a materialelor prin microscopie de forta atomica (AFM) si microscopie a fortelor electrostatice de polarizare (SPFM)"

sustinuta de drd Antoniu MOLDOVAN

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Marian ENACHESCU

 

 

         Joi 14 noiembrie 2013, orele 10.30, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"Nanotuburi de carbon - sinteza prin ablatie laser si caracterizare"

sustinuta de drd Petru-Marian BOTA

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Marian ENACHESCU

 

 

         Joi 26 septembrie 2013, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"MASURATORI SI EVALUARI DE PARAMETRI NUCLEARI IN NUCLEE USOARE SI MEDII"

sustinuta de drd Cristina-Roxana NITA

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

 

         Joi 19 septembrie 2013, orele 10.30, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"EVALUAREA UNOR PARAMETRI CARE CARACTERIZEAZA GHIDURILE OPTICE DE UNDA DE TIPUL Er3+:Ti:LiNbO3"

sustinuta de drd. Dragos-Constantin DINU

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 

 
Anul universitar 2012/2013
 
 

 

         Joi 11 iulie 2013, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"MODERNIZARI SI DEZVOLTARI METODICE LA ACCELERATORUL ELECTROSTATIC TIP TANDEM VAN DER GRAAFF AL I.F.I.N.-H.H."

sustinuta de drd Daniel Vasile MOSU

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

 

         Marti 30 octombrie 2012, orele 12.00, sala BN-134 are loc prezentarea in Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:

"Noi date nucleare cu fascicule de particule incarcate"

sustinut de catre Drd. Daniela DELEANU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

 

         Miercuri 19 septembrie 2012, orele 11.00, sala BN-134 are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"Techniques for asteroid spectroscopy"

sustinut de catre Drd Marcel Popescu

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Constantin CRISTESCU

 

 

         Miercuri 12 septembrie 2012, orele 13.00, Sala Senatului U.P.B. are loc susţinerea publica a Tezei de doctorat intitulata:

"Contributii la studiul unor sisteme complexe fizice, tehnice, respectiv biologice"

sustinuta de catre Drd. Mfiz. Ion Apostol

 

Coordonator stiintific: Prof.univ. dr. Dan Alexandru Iordache

 

 

 

Anul universitar 2011/2012

 

 

         Joi 19 iulie 2012, orele 10.00, sala BN-020 are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de la Facultatea de Stiinte Aplicate a tezei de doctorat:

"CONTRIBUTIONS TO THE DIGITAL SYSTEMS FOR NUCLEAR SPECTROMETRY"

sustinut de catre Drd. Ing.fiz. Adrian DUMITRESCU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

         Joi 21 iunie 2012, orele 11.00, sala BN-020 are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:

"CONTRIBUŢII LA STUDIUL UNOR SISTEME COMPLEXE FIZICE, TEHNICE, RESPECTIV BIOLOGICE"

sustinut de catre Drd. Ion APOSTOL

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Dan IORDACHE

 

         Joi 21 iunie 2012, orele 10.00, sala BN-020 are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:

"CONTRIBUTII LA CARACTERIZAREA METROLOGICA A FIBRELOR OPTICE"

sustinut de catre Drd. Serban GHINOIU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 

 

         Miercuri 14 decembrie 2011, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"Aplicatii ale interactiei radiatiilor nucleare cu materia vie"

sustinuta de catre Drd. Ligia STRASSER (PALADE)

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

         Miercuri 19 octombrie 2011, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"Caracterizarea spectrală şi determinarea temperaturii electronilor pentru lămpile HID cu mercur şi halogenuri metalice expuse iradierii cu raze X. Modelarea cu metoda Chapman-Enskog a plasmei de descărcare"

sustinuta de catre Drd. Adrian HĂRĂBOR

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Ion M. POPESCU

 

 

         Vineri 30 septembrie 2011, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Dezvoltări ale tehnicilor spectrometrice gama utilizate in monitorizarea dozimetrică a corpului uman"

sustinuta de catre Drd. Mirela-Angela SAIZU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

         Vineri 30 septembrie 2011, orele 09.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Determination of nuclear structure parameters by employing spectroscopic techniques"

sustinuta de catre Drd. George DRAFTA

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

 

         Joi 29 septembrie 2011, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Caracterizarea senzorilor optici"

sustinuta de catre Drd. Ioana IVAȘCU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Nicolae PUSCAS

 

         Joi 29 septembrie 2011, orele 09.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Utilizarea fascicolelor de protoni si ioni grei in analizele elementale de mare sensibilitate"

sustinuta de catre Drd. Dan GURBAN

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

         Marti 27 septembrie 2011, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Determinarea parametrilor optici ai aerosolilor folosind tehnici de detecţie bazate pe imprăştierea Raman"

sustinuta de catre Drd Ing.fiz. Livio BELEGANTE

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Constantin CRISTESCU

 

         Vineri 23 septembrie 2011, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Analiza biomarkerilor gazoşi prin spectrometrie fotoacustică"

sustinuta de catre Drd. Ana-Maria BRATU (MĂGUREANU)

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Ion M. POPESCU

 

         Vineri 23 septembrie 2011, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Contribuţii la asigurarea trasabilităţii metrologice şi a credibilităţii măsurărilor"

sustinuta de catre Drd. Dumitru DINU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Ion M. POPESCU

 

         Joi 15 septembrie 2011, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Interactia radiatiei laser cu substanta (Ablatia laser la suprafete metalice si modificari ale proprietatilor magnetice

ale materialelor sub actiunea radiatiei laser)"

sustinuta de catre Drd. Fiz. Marinela-Gabriela VOICU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Ion M. POPESCU

 
 
 
Anul universitar 2010/2011
 
 

 

  • Joi 24 martie 2011, orele 11.00, sala BN-134 are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Analiza unor metode moderne de generare a pulsurilor laser ultra scurte si aplicatii ale acestora"

sustinuta de Drd Ing. Laura-Emilia IONEL

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Constantin CRISTESCU

 

  • Joi 17 martie 2011, ora 12:00, sala BN - 134 are loc Susţinerea in Catedra de Fizică I a Tezei de doctorat intitulata:

"STUDII DE STRUCTURA NUCLEARA PRIN PROBE HADRONICE SI ELECTROMAGNETICE"

sustinut de Drd Ing. Sorin PASCU

 

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gh. CATA-DANIL

 

         Joi 16 decembrie 2010, orele 10.00, sala BN-134 are loc Sustinerea in Catedra de Fizica I a tezei de doctorat intitulata:

"Studii asupra laserilor cu fibra optica dopata cu Er-aplicatii in telecomunicatii, giroscopie, stocarea optica a informatiei si medicina"

sustinuta de catre Drd Simona DONTU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr.Niculae PUSCAS

                      

                     Marti 14 decembrie 2010, orele 10.00, sala BN-134 are loc Sustinerea in Catedra de Fizica I a urmatoarelor

Rapoarte de cercetare la doctorat intitulate:

"Proiectarea si executia unui nou sistem de stabilizare in energie a fascicolului la acceleratorul Tandem"

sustinut de catre Drd. Vasile MOSU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gh. CATA-DANIL

 

si

 

"Gamma-gamma and particle-gamma coincidences measurements in nuclei from A~70 mass region by using multidetector systems"

sustinut de catre Drd. George DRAFTA

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr.Gh. CATA-DANIL

 

         Joi 25 noiembrie 2010, orele 11.00, sala BN-134 are loc Sustinerea in Catedra de Fizica I a tezei de doctorat intitulata:

"Metode optice non-contact pentru monitorizarea starii de conservare a monumentelor"

sustinuta de catre Drd. Dragos Valentin ENE

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr.ing. Ion M. POPESCU

 

         Marti 09 noiembrie 2010, ora 12:00, sala BN - 134 are loc Sustinerea in Catedra de Fizica I a tezei de doctorat intitulata:

"Dozimetria radiatiilor ionizante de energii inalte (acceleratori de particule si rcg) si analiza metodelor de radioprotectie

prin simulari Monte-Carlo"

sustinută de către Drd fiz. Mihaela Maria PARAIPAN

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

         Joi 16 septembrie 2010, orele 11.00, sala BN-134, Sustinerea in Catedra de Fizica I a tezei de doctorat intitulata:

"Protectia echipamentelor de tehnologia informatiei si sistemelor de comunicatii din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice"

sustinuta de catre Drd. Danilea CAZANARU

 

Coordonator stiintific Prof.univ.dr.ing. Ion M. POPESCU

 

         Marti 15 septembrie 2010, orele 12.00, sala BN-134, Sustinerea Finala a tezei de doctorat intitulata:

"Residual radioactivity induced in the therapies with accelerated hadrons"

sustinuta de catre Drd. Jamshid SOLTANI NABIPOUR

 

Coordonator stiintific Prof. univ. dr. Gheorghe CATA-DANIL

 
 
 
Anul universitar 2009/2010
 
 

 

         Marti 13 iulie 2010, orele 12.00, sala BN-134, Sustinerea in Catedra de Fizica I a tezei de doctorat intitulata:

"Residual radioactivity induced in the therapies with accelerated hadrons"

sustinuta de catre Drd. Jamshid SOLTANI NABIPOUR

 

Coordonator stiintific Prof. univ. dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

         Joi 01 iulie 2010, orele 11.00, sala BN-134, Sustinerea in Catedra de Fizica I a tezei de doctorat intitulata

"Senzori cu unde acustice de suprafata"

de catre Drd Cristian VIESPE

 

Coordonator stiintific Prof.univ.dr.ing. Ion M. POPESCU

 

         Joi 24 iunie 2010, orele 10.00, sala BN-134, Sustinerea in Catedra de Fizica I a tezei de doctorat intitulata

"Modificari structurale in materiale feromagnetice induse prin tratament specific sau microaliere"

de catre Drd Felicia TOLEA,

Coordonator stiintific Prof.univ.dr. Constantin Cristescu

 

         Joi 17 iunie 2010, Sustinerea in Catedra de Fizica I a urmatoarelor teze de doctorat:

 

Ora 10.00 Teza de doctorat

"Producerea nucleelor exotice prin fisiunea indusa de neutroni si protoni",

de catre Drd Lucian STROE,

Conducator stiintific Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

Ora 11.00 Teza de doctorat

"Metode fotonice de investigare si diagnosticare a obiectelor muzeale"

de catre Drd Monica SIMILEANU,

Conducator stiintific Prof.univ.dr. Niculae Puscas

 

  • Joi 08 octombrie 2009, ora 10:00, sala BN 134, Prezentarea in Catedra de Fizică I a tezei de doctorat:

"Tehnici de producere şi accelerare a fasciculelor radioactive"

de către dl. drd. Liviu Penescu

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Gheorghe CĂTA-DANIL

 
 
 
Anul universitar 2008/2009
 
 
               Joi 09 aprilie 2009, orele 12.00, sala BN 134, Prezentarea in Catedra a tezei de doctorat: 

"Studii asupra proprietatilor materialelor utilizand interactia radiatiei laser cu substanta",

de catre d-na asist. univ. drd. Irina Alexandra Păun
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ion M. Popescu

 

               Vineri 13 martie 2009, orele 11.00, sala BN 134, Sustinerea publica a tezei de doctorat: 
"Interactia radiatiei laser cu heterostructuri cuantice semiconductoare", 
de catre dl. asistent drd. Adrian Radu
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ion M. Popescu

 

         Vineri 27 februarie 2009, orele 12, sala de consiliu, Sustinerea publica a tezei de doctorat:

"Studiul contributiei ionilor la fenomene electrice, electrooptice si de interfata in cristale lichide nematice aliniate cu polimeri conductori"

de catre d-na asist. univ. Ruxandra Atasiei

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Ion M. Popescu

 

         Joi 05 februarie 2009, ora 14.00, sala BN 134, Sustinerea publica a tezei de doctorat:

"Aplicatii ale fasciculelor de particule accelerate in analize de mare sensibilitate si obtinerea datelor nucleare de structura",

de catre dl. drd. Dan-Gabriel Ghita

Conducator stiintific: Prof. univ. dr. Gheorghe Cata-Danil

 

         Vineri 30 ianuarie 2009, ora 14.00, sala BN 134, Sustinerea publica a tezei de doctorat:

"Cercetari experimentale ale procesului de ablatie laser pulsata a materialelor solide",

de catre dl. drd. Ionut Vladoiu

Conducator stiintific: Prof. univ. dr. Ion M. Popescu

 

         Joi 15 ianuarie 2009, orele 10, sala BN 134, Prezentarea in Catedra a tezei de doctorat:

"Studiul contributiei ionilor la fenomene electrice, electrooptice si de interfata in cristale lichide nematice aliniate cu polimeri conductori"

sustinuta de catre d-na asist. univ. Ruxandra Atasiei

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Ion M. Popescu

 

         Joi 13 noiembrie 2008, orele 10.00, sala BN 134, Prezentarea in Catedra a tezei de doctorat:

"Aplicatii ale fasciculelor de particule accelerate in analize de mare sensibilitate si obtinerea datelor nucleare de structura",

sustinuta de catre dl. drd. Dan Gabriel Ghita

Conducător stiintific: Prof. univ. dr. Gheorghe Cata-Danil

 

               Joi 09 octombrie 2008, orele 11.00, sala BN 134, Prezentarea in Catedra a tezei de doctorat: 
"Interactia radiatiei laser cu heterostructuri cuantice semiconductoare", 
sustinuta de catre dl. asistent drd. Adrian Radu
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ion M. Popescu

 

               Joi 02 octombrie 2008, orele 10.00, sala BN 134, Prezentarea in Catedra a tezei de doctorat:
"Cercetari experimentale ale procesului de ablatie laser pulsata a materialelor solide", 
sustinuta de catre dl. drd. fizician Ionut V. Vladoiu
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ion M. Popescu