Rezultate

Etapa I:

§        au fost rezolvate numeric, in MATLAB şi FEMLAB, ecuatiile hidrodinamice privind conservarea masei, impulsului şi energiei în interacţia laser-ţintă pentru a estima proprietăţile jeturilor de gaze de ablaţie în funcţie de ţintă, laser şi condiţiile din mediul extern.

 

§        au fost selectate şi furnizate informaţii privind termenii sursă folosiți ca input în analiza radiometrică ulterioară. De asemenea, au fost furnizate subrutine FLUKA SOURCE şi clase PrimaryGeneratorActions pentru aceste selecţii.

 

 

Diseminare rezultate:

 

1. Preliminary dosimetric evaluation of electron source terms at pw laser systems,

Maria-Ana POPOVICI, Romeo IONICĂ, Gheorghe CATA-DANIL,

University “Politehnica” of Bucharest, Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics, Vol. 77, No. 1, 2015, trimis pentru publicare.

2. Analysis of several high order harmonic generation in gaseous media,

Mihai STAFE, Constantin NEGUTU, Georgiana C. VASILE, Niculae N. PUSCAS,

University “Politehnica” of Bucharest, Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics, Vol. 77, No. 1, 2015, trimis pentru publicare.

 

Faza 1

·                   Rezumat faza 1 pe 2014

·                   Annual Summary_HHGDE_2014

 

Etapa II:

§        A fost efectuată o analiză experimentală a generării armonicii de ordin trei (THG - Third Order Harmonic Generation) în neon cu pulsuri laser de mare intensitate.

§                    Au fost determinaţi mai mulţi parametri ai laserului şi gazului pentru o eficienţă de conversie mare, ca de exemplu: lungimea de focalizare, puterea laserului, presiunea gazului.

§                    În cazul unei puteri de pompaj (de intrare) de 150 kW a laserului cu Nd:YAG am obţinut o eficienţă de conversie de circa  a radiaţiei fundamentale în radiaţia armonică de ordinul trei care este în concordanţă cu alte rezultate experimentale publicate în literatura de specialitate.

§                    A fost analizată experimental dinamica unui jet de ablatie laser, considerat mediu optic neliniar pentru conversia de frecventa, produs prin focalizarea unui puls laser de nanosecunde pe tinte metalice de Al.

§                    Au fost efectuate experimente pe imagistica plasmelor de ablaţie pentru a stabili condiţiile optime pentru generarea armonicilor de ordin superior în plasmele de ablaţie produse pe ţinte solide.

§                    S-a implementat geometria realistă a zonelor experimentale E1/E6, E4/E5 din clădirea ELI-NP, pornind de la desenele proiectului executate în AutoCAD.

§                    Au fost calculate distribuţii de doze în geometriile specificate, folosind termenii sursă pentru electroni şi protoni acceleraţi.

§                    S-a realizat un studiu privind ecranarea miuonilor rezultaţi din experientele cu electroni acceleraţi la energii înalte.

 

Diseminare rezultate:

 

1. Analysis of optimum conditions for third order harmonic generation,

M. Stafe, C. Negutu, G. C. Vasile, N. N. Puscas,

University “Politehnica” of Bucharest, Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics, Vol. 77, Iss. 4, pp. 303-306, 2015.

2. Dosimetric studies of proton source terms at a PW laser system,

M. A. Popovici, R. Ionica, Gh. Cata-Danil,

University “Politehnica” of Bucharest, Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics, Vol. 77, Iss. 4, pp. 319-331, 2015.

 

Faza 2

·       Rezumat faza 2 pe 2015

·       Annual Summary_HHGDE_2015

 

 

Faza 3

·       Rezumat faza 3 pe 2016

·       Summary_Phase_3_HHGDE_2016