Obiective
O1.
Modelarea teoretică hidrodinamică ale jeturilor de gaze produse prin ablaţie laser.


O2.
Producerea experimentală şi analiza proprietăţilor pufurilor de ablaţie.


O3.
Demonstrarea experimentală şi optimizarea HHG în jeturi de ablaţie.

 

O4. Implementarea în FLUKA şi GEANT4 a unor termeni sursă diferiţi, conform cu datele experimentale şi cele simulate prin coduri PIC, referitoare la particulele generate prin interacţia laserilor de putere cu substanţa.

 

O5. Efectuarea unui studiu sistematic al dependenţei mărimilor dozimetrice de domeniul şi distribuţia spectrală energetică şi unghiulară caracteristice radiaţiilor ionizante generate prin interacţia laserilor de putere cu substanţa.

 

O6. Designul unor beam-dumpuri necesare în camerele experimentale E1/E6, E4/E5 (HPLS), E7/E8/ERA (GBS) din clădirea ELI-NP şi calculele de activare corespunzătoare

      (5.2.7 ELIWhiteBook).

 

O7. Elaborarea de note de curs, prezentări ppt, platforme de laborator, teste şi probleme pentru seminar, corespunzător câtorva dintre modulele de curs care vor fi predate la Masterul “Ingineria şi aplicaţiile laserilor şi acceleratorilor” organizat de Facultatea de Stiinţe Aplicate din Universitatea Politehnica Bucureşti în colaborare cu IFIN-HH şi INFLPR.

 

Etapa I:

Aspectele teoretice ale generării armonicelor de ordin superior şi a termenilor sursă implementaţi în FLUKA şi GEANT

 

Durata: iulie 2014 – decembrie 2014

 

Activitate I.1. Analiza teoretică a dimensiunii şi formei jeturilor de gaz de ablatie şi a distribuţiei de densitate, respectiv presiune pentru a determina cele mai bune condiţii pentru generarea armonicilor de ordin superior.

Activitate I.2. Modelarea teoretică a producerii, expansiunii şi proprietăţilor spaţio-temporale a jeturilor de ablaţie.

Activitate I.3. Obţinerea informaţiei detaliate privind termeni sursă posibili pentru radiatia ionizanta.

Activitate I.4. Implementarea unor termeni sursă aleşi în FLUKA şi GEANT.

Activitate I.5. Diseminarea rezultatelor