RAPOARTE DE CERCETARE / TEZE DE DOCTORAT / SEMINARII ŞTIINŢIFICE
 
 
 
 
Anul universitar 2022/2023
 
 

·  In data de 17.03.2023, ora: 10.30 va avea loc in cadrul de Departamentului de Fizica, Facultatea Stiinte Aplicate, sustinerea Raportului  de cercetare:

 

 Caracterizarea metrologică a senzorilor cu fibră optică

 susţinut de drd. ing.  Răzvan Marian MIHALCEA

 

Conducator ştiinţific: Prof. univ. Niculae PUŞCAŞ

 

 

Raportul este postat pe platforma: TEAMS/Scoala Doctorala Stiinte Aplicate/ RAPOARTE de CERCETARE

 

 
 
 
 

·   Miercuri, 11.01.2023, ora 11:15, in  sala BN 134 are loc susținerea publică a Raportului de cercetare post-doctorală:

 

Radiation behavior of MgO for advanced nuclear applications (Studiul comportamentului oxidului de magneziu in condiții de iradiere cu fascicule de ioni accelerați pentru aplicații nucleare avansate).

susţinută de: ș.l. dr. MIHAI Maria-Diana.

 

 
 
______________________________________________________________________________
 
 
 
Anul universitar 2021/2022
 
 

 
 
 
 
Link de logare pe TEAMS pentru susţinerea RAPOARTELOR de CERCETARE:
 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7dcb50bb08374e9bafd23752b63b1ed6%40thread.tacv2/RAPOARTE%2520DE%2520CERCETARE?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac
 
__________________________________________________________________________________________________________
 

·         Joi 28 iulie 2022ora 14.00, sala JL 008, are loc susţinerea Tezei de doctorat cu titlul:

 

"Sinteza şi caracterizarea nanomaterialelor semiconductoare şi a filmelor subţiri"

susţinută de drd. fiz. Călin Constantin MOISE

 

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. rer.nat. Marius ENĂCHESCU
 
_______________________________________________________________________
 
 

Une image contenant personne, posant, postiche, souriantDescription générée automatiquement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va invitam luni 27 iunie 2022, orele 12.00, sala BN 142, la sustinerea de catre 

Doamna Assoc. Prof. Mihaela GIRTAN

in cadrul Departamentului de Fizica a Seminarului Stiintific intitulat:

 

Organic and perovskite solar cells"

 

Mihaela GIRTAN received her Ph.D degree in Condensed Matter Physics in 2000 at Al.I. Cuza University of Iasi. She is currently Associate Professor of Materials Science at the University of Angers and since 2006 the head of the group Thin films for photovoltaic applications at Photonics Laboratory, Angers. The research interests of Mihaela Girtan cover several aspects of thin films, physical and chemical deposition methods, solar cell technology and optoelectronic devices, including charge transport in oxides and conducting polymers, electrical conductivity and photoconductivity measurements, organic and hybrid solar cells, organic transistors, transparent conducting thin films, structural, morphological, electrical and optical properties of thin films, plasmonics, transport phenomena in low dimensional structures.

 

Mihaela Girtan is the author of the book Future Solar Energy Devices. (Springer 2018), co-author of other two book and author and coauthor of more than 100 peer-reviewed articles in leading journals in materials science, photonics, photovoltaics and energy area, (H=26). She has delivered more than 150 lectures in national/international meetings. She has coordinated several national and international research projects, she is associate member of: the Academy of Science - Angers, member of different scientific societies, outstanding reviewer of Thin Solid Films, member and chairperson of different international conferences, EU evaluator expert, member of different expertise and jury committees.

 
 
____________________________________________________________________________________________________
 

·         Miercuri 15 iunie 2022ora 10.00, sala BN134, are loc susţinerea referatelor de doctorat cu titlurile:

 

"Analiza de imagine" - susţinut de drd. Călin-Cristian Togan

 

"Inteligența artificială" - susţinut de drd. Mihai-Ștefan Dănilă

 

"Dimensiunea fractală a proceselor economice" - susţinut de drd. Stefania Ganea

 

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Viorel-Puiu Păun
 
______________________________________________________________________________________
 
·             Joi 2 iunie 2022, ora 11in sala BN134, are loc Seminarul ştiinţific, cu tema:

 

A computational model of time perception

 

Abstract.

Time perception in the range of seconds to hours, called interval timing, is critical for planning actions, estimating rates of dynamic processes, and decision making. The distributed neural networks involved in time perception include the frontal cortex for decision, motor cortex for actions, basal ganglia for comparison of different durations, hippocampus for temporal and spatial memories, and a series of neurotransmitters that modulate their activity. We performed experiments on rats and mice and developed a computational model that mimics the activity of known cortical areas involved in interval timing. Our model produces accurate and scalar timing, i.e., the error on time estimation linearly increases with the to-be-timed duration.

 


susținut de 

 

Prof. univ. dr. Sorinel OPRIȘAN, 

Professor la College of Charleston SC, USA,

Department of Physics and Astronomy

 
 
_________________________________________________________________________________
 

·         Joi, 3 februarie, a.c., ora 12.00, faţă in faţă/(on-line pe platforma Microsoft Teams) are loc sustinerea referatului la doctorat cu titlul:

 

"Testarea senzorilor utilizaţi pentru monitorizarea structurală a podurilor", 

susţinută de: drd. Răzvan Marian MIHALCEA,

 
Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Niculae N. PUŞCAŞ
 
 
 
Link de logare pe TEAMS pentru susţinerea RAPOARTELOR de CERCETARE:
 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7dcb50bb08374e9bafd23752b63b1ed6%40thread.tacv2/RAPOARTE%2520DE%2520CERCETARE?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac
 
______________________________________________________________________________
 
 

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail 

teodor.turcanu@upb.ro  

 

Linkul Teams al sustinerii publice:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a923ff0083f524c398e0c9e87dcbcaa16%40thread.tacv2/TEZE%2520DOCTORAT?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 
 
============================================================================================

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail 

teodor.turcanu@upb.ro  

 

Linkul Teams al sustinerii publice:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a923ff0083f524c398e0c9e87dcbcaa16%40thread.tacv2/TEZE%2520DOCTORAT?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 

 

============================================================================================
Link de logare pe TEAMS pentru susţinerea RAPOARTELOR de CERCETARE:
 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7dcb50bb08374e9bafd23752b63b1ed6%40thread.tacv2/RAPOARTE%2520DE%2520CERCETARE?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac
 
 

·         In data de 26.10.2021,  va avea loc in cadrul de Departamentului de Fizică, facultatea de Științe Aplicate, (on-line pe platforma Microsoft Teams) susţinerea următoarelor rapoarte  de cercetare:

 

1.            Senzori cu fibră optică pentru măsurarea presiunii,

prezentat de drd. ing.  Răzvan Marian MIHALCEAora: 10,00

şi

2. Optică neliniară

prezentat de drd. ingŞtefan Cătălin SUCEVEANUora: 10,30.

 

Conducator de doctorat: Prof. univ. Niculae PUŞCAŞ

 
============================================================================================
 
 

·         In data de 22.10.2021la ora 10:00va avea loc in cadrul facultății de Științe Aplicate, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul:

Caracterizarea teoretică, experimentală și numerică a propagării unui fascicul laser / Theoretical, Experimental and Numeric Characterization of Laser Propagation

 

elaborată de

PALEA Victor - Cristian,

 in domeniul fundamental  STIINŢE EXACTE, domeniul de doctorat FIZICĂ,

 

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Niculae N. PUŞCAŞ.

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail :

teodor.turcanu@upb.ro  

Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

 

Linkul Teams al sustinerii publice:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a923ff0083f524c398e0c9e87dcbcaa16%40thread.tacv2/TEZE%2520DOCTORAT?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________
 
 
Anul universitar 2020/2021
 
 
 

·         Joi, 9 septembrie 2021, ora 10,00 in Departamentul de Fizica,

 

drd. ing. Victor-Cristian PALEA

sustine pe platforma MS Teams/Sc. Doct. St. Aplicate/Teze doctorat teza:

 

Theoretical, Experimental and Numeric Characterization of Laser Propagation, (Caracterizarea teoretică, experimentală şi numerică a propagării laser),

 

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Niculae N. PUŞCAŞ.

 

 

·         Vineri, 18 iunie, ora 12.00 (on-line pe platforma Microsoft Teams) are loc sustinerea referatelor de doctorat cu titlul:

 

1) Senzori pe fibră optică, caracterizare şi aplicaţii,

susţinut de: drd Răzvan Marian MIHALCEA

 

2) Lasere de mare putere,

susţinut de: drd Ştefan Cătălin SUCEVEANU

 

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Niculae PUŞCAŞ.

 
 

·         Joi, 17.06.2021ora 10.00 (on-line pe platforma Microsoft Teams) are loc sustinerea referatelor de doctorat cu titlul:

- Deplasarea Stark si taria oscilatorului intr-un inel cuantic din GaAs cu impuritate donoare necentrica

 

- Controlul coeficientului de absorbtie si al indicelui de grup intr-un disc cuantic impurificat printr-un camp magnetic extern

 

de catre drd. Cristina-Ramona PUIU (Trusca)

 

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ecaterina NICULESCU

 

 

·         Joi, 13.05.2021, ora 10,00 drd. ing. Georgiana-Diana CHIOIBAȘU, va susţine in cadrul departamentului de FIZICĂ, online pe platforma MS Teams, SDSA, TEZE DOCTORAT, teza de doctorat cu titlul: DISPOZITIVE MEDICALE DIN ALIAJE DE TITAN OBȚINUTE PRIN TEHNICI LASER DE FABRICAȚIE ADITIVĂ, (MEDICAL DEVICES OF TITANIUM ALLOYS OBTAINED BY LASER ADDITIVE MANUFACTURING TECHNIQUES),

 

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Niculae PUȘCAȘ.

Teza poate fi consultată la adresa prezentată mai sus.

 
 

·         Marţi 2.02.2021 ora 9.00, are loc susţinerea Raportului de cercetare nr. 2, (on line, Microsoft Teams, link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a09db3c6e3ae0475a902ed4fa7f44acb5%40thread.tacv2/General?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac)

de către drd. ing. Alexandru Ferencz FILIP.

 

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Niculae PUŞCAŞ

 
 

·         Miercuri 07.10.2020 ora  18 are loc susținerea online (platforma Teams) Scoala Doctorala Stiinte Aplicate/TEZE DOCTORAT in fața conducătorului de doctorat și a comisiei de indrumare a tezei de doctorat și AVIZUL in vederea depunerii tezei de doctorat la Biroul Doctorate, a Tezei de Doctorat:

 

"Haos determinist și fractali in modelarea rețelelor complexe"

susţinută de drd.: Mihai-Virgil Nichita

 

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr.: Prof.univ.dr. Viorel-Puiu Păun

 
________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Anul universitar 2019/2020
Link de logare pe TEAMS pentru susţinerea RAPOARTELOR de CERCETARE:
 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7dcb50bb08374e9bafd23752b63b1ed6%40thread.tacv2/RAPOARTE%2520DE%2520CERCETARE?groupId=937d3a38-d149-4e41-aaf9-9af86ed6c01e&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac
 
 
____________________________________________________________________________
 

·         Joi, 16 iulie, ora 10.00 (on-line pe platforma Microsoft Teams) are loc sustinerea Referatului de doctorat cu titlul:

"Analize de corelații ale seriilor de date experimentale corespunzătoare concetrațiilor de poluanți atmosferici și a parametrilor meteorologici"

susţinută de drd. Cristina Antonia Marin

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Cristina Stan

 
 
 

·         Luni, 15 iunie 2020, pe site-ul dept. urmatoarele prezentari:

 

- ora: 9,00 drd. ing. Alexandru Ferencz FILIP rap. 1: (on line, Microsoft Teams)

"Studiul geometriei pentru ținte microstructurate"

 

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Niculae PUŞCAŞ

 

- ora: 10,00 asist. cerc. drd. ing. Alexandru-Marius DANDOCSI susţinerea, (on line, Microsoft Teams) in Departamentul de FIZICĂ a tezei de doctorat:

"Determinarea densităţilor in coloană a compuşilor atmosferici gazos şi folosind teledetecţia pasivă (Passive remote sensing for retrieval of atmospheric gases)"

 

Teza poate fi consultată la adresa:

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3A415d71c7e6914ef9af9d37a2f162e7b3%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Teza_Alexandru_Dandocsi&rootfolder=%252Fsites%252FN.Puscas-Doctorat%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FTeza_Alexandru_Dandocsi

 

Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Niculae PUŞCAŞ

 

 

·         Miercuri 5 februarie 2020 sunt programate in sala BN134 urmatoarele 2 prezentari:

 

-  ora 12:00, "Masa relativista creste intotdeauna cu viteza?"

prezinta: conf. univ. dr. Emil SMEU, drd. Lucian STAN

 

-  ora 14:00, "Aspecte concrete ale utilizarii sistemului Moodle"

prezinta: sef lucrari dr. Liliana PREDA

 

 

·         Luni 16 decembrie 2019, orele 10.00, sala BN-020 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Raportul de cercetare la doctorat intitulat:

"Caracterizarea aerosolilor transportati pe distante lungi prin tehnici pasive de teledetectie si masuratori directe"

susţinută de drd. Cristina Antonia Marin

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Cristina Stan

 
 

·         Luni 16 decembrie 2019, orele 10.00 - 12.00, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:

-        " Utilizarea analizei fractale in reconstructia traectelor neuronale avand la baza semnale preluate via unei electro-encefalograme"

susţinută de drd. Dragos Bordescu

-        "Criptanaliza. Rezultate şi tehnici matematice"

susţinută de drd. Ciprian-Ionut Miron

-        "Comparție intre algoritmi de segmentare a imaginilor in vederea identificării maladiilor"

susţinută de drd. Mihai-Virgil Nichita

-        "Dinamica neliniara si teoria complexitatii"

susţinută de drd. Dragomir Alin

-        "Giroscopul in mecanica teoretica"

susţinută de drd. Ana-Maria Ponea

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Viorel-Puiu Paun

 
 
 

·         Miercuri 27 noiembrie 2019, orele 12.00 si 12.30, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:

"Obtinerea experimentala a efectelor neliniare in propagarea unui fascicul laser prin modulare optica"

susţinută de drd. Victor Palea

 

"Analiza prin metode spectroscopice si imagistice a rezultatelor curatarii cu laser pe structuri artistice realizate din materiale moderne in tehnici clasice (a fressco si a seco)"

susţinută de drd. Gabriela Chiciu (Dascalu)

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae Puscas

 
 

·         Miercuri 06 noiembrie 2019, orele 12.00, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Raportul de cercetare la doctorat intitulat:

"Simulari ale interactiei pulsului laser ultraintens cu tinte solide / Simulations of Ultra-High Intensity Laser Pulse Interaction with Solid Targets"

susţinută de drd. Maria Budriga (Martis)

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cata-Danil

 
 
·                            Miercuri 25 septembrie 2019, orele 14.00, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:
"Spectrometrie de masa cu acceleratorul in zona nucleelor actinide"
susţinută de drd. ing. Doru Pacesila
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cata-Danil
 
 

·         Vineri 30 august 2019, orele 9.00, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:

"Investigarea unor efecte ale simetriei de izospin in dezintegrarea gama folosind tehnici avansate de spectroscopie nucleara"

("Investigation of the efects of isospin symmetry on gamma decay through the use advanced nuclear spectroscopy")

susţinută de drd. Radu Emanuel MIHAI

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cata-Danil

 
 
·                            Luni 26 august 2019, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:
"Progrese in tehnologiile de preparare a tintelor pentru experimente de fizica nucleara"("Advances in target preparation technology for nuclear physics experiments")
susţinută de drd. Andreea Mitu
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cata-Danil
 
 
 
Anul universitar 2018/2019
 
 
 

·         Vineri 05 iulie 2019ora 13.30, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate a Raportului de cercetare la doctorat intitulat :

"Determinarea surselor de aerosoli prin metode orientate receptor"

susţinut de drd. Cristina Antonia Marin

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Cristina Stan

 
 

·         Vineri 28 iunie 2019, orele 10.00, sala BN-020 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a  tezei de doctorat intitulata:

"Microstructuri tridimensionale complexe fabricate cu laseri ultrarapizi prin intermediul proceselor multifotonice"

sustinut de drd Bogdan-Stefanita CALIN

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 
 
·                            Joi 20 iunie 2019, orele 10.00, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:
"Caracterizari de materiale prin metode IBA"/"Materials characterization by IBA methods"
sustinut de drd. Maria-Diana DRACEA (MIHAI)
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL
 
 
·                            Vineri 14 iunie 2019, incepand cu orele 9.00, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate a Rapoartelor de Cercetare la doctorat intitulate:
 
ora 9.00 - "Caracterizarea prin analiza fractala a tracturilor cerebrale in scopul cresterii capacitatii de diagnostic in patologii neurodegenerative" 
sustinut de drd. Dragos Bordescu
 
ora 9.30 - "Material criptografic folosit in autentificarea electromagnetică"
sustinut de drd. Ciprian-Ionut Miron
 
ora 10.00 - "Analiza fractala a radiografiilor pulmonare cu raze X"
sustinut de drd. Mihai-Virgil Nichita
 
ora 10.30. - " Testarea unui canal specializat de comunicaţie pe fibră optică "
sustinut de drd. FLOREA Vicenţiu - Gheorghe
 
ora 11.00 - " Optimizarea procesului de transport al polimerilor la scala nanometrica" 
sustinut de drd. MIU Cristian - Louis
 
ora 11.30. - "Model fizico-matematic de antivirus şi codul asociat "
sustinut de drd. PISTOL Marius - Sorin
 
ora 12.00 - "Aplicatii ale dinamicii clasice"
sustinut de drd. Ana-Maria Ponea
 
ora 12.30 - "Concepte de Econofizica"
sustinut de drd. Dragos-Alin Dragomir
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Viorel-Puiu Păun
 
 

·         Joi 30 mai 2019, incepand cu orele 9.00, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate :

-        ora: 9.00 - drd. ing. Mihail-Gabriel Bărbuţă

"Instalaţia experimentală utilizată pentru ghidarea automată a fasciculului laser"

 

-        ora 9.30 - "Rezultate privind dezvoltarea unui sistem de ghidare automată a fasciculului laser CETAL"

 

-        ora: 10.00 - drd. ing. Victor Cristian Palea

"Simularea numerică a efectelor neliniare in propagarea unui fascicul laser modulat"

 

-        ora: 10.30 - drd. ing. Alexandru-Marius Dandocsi

"Rezultate preliminare privind măsurarea gazelor atomosferice"

 

-        ora: 11.00 - drd. ing. Constantin Gabriel Alexandru Popa

"Ingineria fasciculului laser"

 

-        ora: 11.30 - drd. fiz. Gabriela Roxana Chiciu

"Metode de analiză a plasmei de ablaţiei laser"

 

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Niculae Puşcaş

 

 

·         Joi 25 aprilie 2019, ora 8.30, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate a Raportului de cercetare la doctorat intitulat :

"Masuratori asupra concentratiilor compusilor gazosi din atmosfera in timpul sezonului rece"

sustinut de drd Cristina Antonia Marin

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Cristina Stan

 

·         Marti 23 Aprilie 2019, ora 12, in sala BN134, are loc Seminarul stiintific:

Laser Ablation: Fundamentals and Applications in Environment, Medicine and Materials Science

 

susținut de Prof. univ. dr. Cristian FOCȘA

Director of Centre d'Etudes et de Recherches Lasers et Applications (CERLA), University of Lille 1, France

 

 

 
·         Joi 14 martie 2019, incepand cu orele 9.30, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:

"Metode numerice pentru rezolvarea ecuatiilor de tip Schrodinger neliniar"

sustinut de drd. Victor Cristian Palea

 

"Rezultate privind optimizarea parametrilor de proces la procesarea cu fascicul laser pe materiale metalice"

sustinut de drd. Georgiana Diana Chioibasu

 

"Lasere de mare putere"

sustinut de drd. Constantin Gabriel Popa

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 
 
·         Joi 07 februarie 2019, incepand cu orele 10.00, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate :
"Radiation Protection Assessment for Phelix Laser Facility at GSI"
sustinut de drd. Irina Stiru
 
"Target Importance in Nuclear Physics Experiments"
"Equipment and Experimental Techniques"
sustinut de drd. Andreea Mitu
 
"Spectroscopic Investigation of Low-Lying T=0,1 States in N=Z Nuclei"
sustinut de drd. Radu Emanuel Mihai
 
"Collectivity and Theoretical Models in the Medium Mass Region"
sustinut de drd. Andrei Turturica
 
"Nuclear Lifetimes Measurements Using the In-Beam Fast Timing Technique at ROSPHERE"
sustinut de drd Cristian Costache
 
"Nuclear Structure in the Vicinity of Shell Closure"
sustinut de drd. Lucian Stan
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL
 
 

·         Joi  27 septembrie 2018, orele 12.00, sala BN-134 , are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a  tezei de doctorat intitulata:

"Off - beam nuclear spectroscopy using the moving tape collector"

sustinut de: drd Sebastian Toma

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

 

Anul universitar 2017/2018

 

 

·         Marti 24 iulie 2018, orele 9.30 si 10.30  sala BN-134, are loc sustinerea Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:

 

"Efectul campului magnetic asupra starilor de impuritate in puncte cuantice emisferice"  

sustinut de drd. Cristina Puiu (Trusca)

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Ecaterina Niculescu

 

"Studii preliminare privind evaluarea aerosolului organic secundar folosind camere de oxidare"

sustinut de drd. Cristina Antonia Marin

 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Cristina Stan
 
·         Marti 24 iulie 2018, orele 14.00 sala BN-134, are loc sustinerea Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:
"Refractory Os targets for nuclear activation experiments prepared by Pulsed Laser Deposition method" 
sustinut de drd. Andreea Mitu
 
"Metode de masurare a timpilor de viata. RDDS"
sustinut de drd. Andrei Turturica
 
"Excited state lifetime measurements through the In-Beam Fast Timing method"
sustinut de drd. Radu Emanuel Mihai
 
"Gamma spectroscopy at the ROSPHERE multi-detector array"
sustinut de drd. Cristian Costache
 
"Gamma-spectroscopy in neutron transfer reactions below the Coulomb barrier"
sustinut de drd. Lucian Stan
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe Cata-Danil
 
 

·         Luni 18 iunie 2018, orele 9.00, orele 9.30 si orele 10.00 sala BN-134, are loc sustinerea Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:

"Difuzia si Osmoza. Procesul de Dializa"  

sustinut de drd. Dragos Bordescu

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Viorel-Puiu Păun

 

"Autentificarea electromagnetica"
sustinut de drd.
Ciprian-Ionut Miron

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Viorel-Puiu Păun

 

"Teoria haosului. Haos determinist"

sustinut de drd. Mihai-Virgil Nichita

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Viorel-Puiu Păun

 
 
·         Joi 24 mai 2018, orele 9.00, orele 9.45 si orele 10.30 sala BN-020, are loc sustinerea Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:
"Detectia centrarii fasciculului" 
sustinut de drd. Mihail-Gabriel Barbuta
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae Puscas
 
"Dinamica de fascicul laser in regim liniar"
sustinut de drd. Victor-Cristian Palea
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae Puscas
 
"Spectroscopie de absorbtie optica diferentiala"
sustinut de drd. Alexandru-Marius Dandocsi
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae Puscas
 
 
·         Marţi 08 mai 2018, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Departamentul de Fizica a Seminarului stiintific intitulat:
"Rezolvarea unor probleme cu valori proprii prin metoda elementelor finite"
 
susţinut de: Prof.univ.dr. Adrian Radu
 
·         Joi 25 ianuarie 2018, orele 9.00, orele 9.45 si orele 10.30 sala BN-020, are loc sustinerea Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:
                     "Proiectarea/simularea, fabricarea si caracterizarea unor circuite optice complexe"
sustinut de: drd. Bogdan-Stefanita CALIN
                     "Operatia de procesare cu laser"
sustinut de: drd. Georgiana-Diana CHIOIBASU
                     "Interactia laser-plasma"
sustinut de: drd. Ioana (Dinicu) SPIREA
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae Puscas
 
 

·         Joi 19 octombrie 2017, intre orele 9.00 - 12.00, sala BN-020 (Sediul Scolii Doctorale), are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:

-          "Caracterizarea sistemelor automate de ghidare" (ora 9.00)

susţinut de: drd Mihail-Gabriel Barbuta

 

-          "Proiectarea/simularea, fabricarea si caracterizarea unor dispozitive optoeolectronice integrate: cuplori, interferometre, etc." (ora 9.45)

susţinut de: drd. Bogdan-Stefanita Calin

 

-          "Ingineria fasciculului laser" (ora 10.30)

susţinut de: drd. Georgiana-Diana Chioibasu

 

-          "Teledetectie pasiva si activa" (ora 11.15)

susţinut de: drd. Alexandru-Marius Dandocsi

 

-          "Producerea plasmelor laser de ablatie" (ora 12.00)

susţinut de: drd. Ioana (Dinicu) Spirea

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae Puscas

 

 

·         Marti 10 octombrie 2017, orele 11.00, sala BN-020 (Sediul Scolii Doctorale), are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Dinamica macromoleculelor"

susţinut de drd Cristian Luis MIU

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Viorel Puiu PAUN

 

 

·         Joi 28 septembrie 2017, orele 14.00, sala BN-020 (Sediul Scolii Doctorale), are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:

"Development of the ISOLDE Decay Station and γ spectroscopic studies of exotic nuclei near the N=20 "Island of Inversion"

susţinut de drd Razvan Lica

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 
 
 
Anul universitar 2016/2017
 
 

·         Joi 15 iunie 2017, orele 10.00, orele 11.00 si orele 12.00 sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:

"Optimizarea procesului de translocare"

sustinut de drd. Marinela ENE

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Viorel - Puiu PAUN

 

"Experimentul EPR. Entanglementul cuantic"

sustinut de drd. Vicentiu - Gheorghe FLOREA

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Viorel - Puiu PAUN

 

"Analiza fizico - matematica a unor virusi informatici cunoscuti si anihilarea lor"

sustinut de drd. Marius - Sorin PISTOL

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Viorel - Puiu PAUN

 
 
·         Marti 9 mai 2017, ora 09.00, sala BN-134, in cadrul Departamentului de Fizica se organizeaza Reuniunea cu tema:
"Metode combinate acustice și optice de monitorizare a condițiilor de mediu și a echipamentelor din centrale electrice"

- Invitati:

Kirsti Midttomme, Senior Scientist, Christian Michelsen Research, Norway

Runar Unnborsson, Professor, University of Iceland,

Muhammad Nadeem Akram, Profesor, Depart. of Microsystems, University College of Southeast Norway

- Prezentari din partea: Univ. Politehnica - Depart. Fizica, Univ. Politehnica - Facultatea Energetica, Institutul de Microtehnologie, ICPE, Institutul Fizica Laserilor, ICPE-CA, IOR S.A., Tehnosat S.R.L., MGM Star Construct S.R.L.

 

Scopul acestei intalniri este de a prezenta domeniul de activitate al fiecaruia, rezultatele anterioare si proiectele viitoare pentru a colabora in proiecte de cercetare cu colegii din Norvegia sau Islanda.

 
 
·         Joi 20 aprilie 2016, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Departamentului de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:
"Investigarea experimentala a regulii de simetrie a tranzitiilor E1 in nuclee impare oglinda"
sustinut de drd. Radu-Emanuel MIHAI
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL
 
 
·         Miercuri 29 martie 2017, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:
"Tehnica de analiza prin emisia radiatiilor X sub actiunea particulelor incarcate"
sustinut de drd. Maria-Diana DRACEA (MIHAI)
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL
 
 
·         Marti 28 februarie 2017, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Departamentul de Fizica a Seminarului stiintific intitulat:
"Prospective of Cooperation under the Frame of Inter - Government Agreement with Review on GXAS Research in Modeling"
sustinut de: Dr. Guang Wu, de la Guangxi Academy of Sciences, Nanning, China
 
 
·         Joi 15 decembrie 2016, orele 9.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:
"Simularea numerica a procesului de transport al polimerilor prin membrane cu pori nanometrici"
sustinut de drd. Marinela ENE
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Viorel-Puiu PAUN
 
 
·         Marti 13 septembrie 2016, orele 17.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:
"Acceleratoare de particule de tip Tandem/Tandetron"
sustinut de drd. Doru PACESILA
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL
 
 
·         Marti 13 septembrie 2016, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:
"Utilizari medicale ale radioizotopilor" (orele 15.00)
"Obtinerea si procesarea radiochimica a 68Ga si marcarea unor biomolecule" (orele 16.00)
sustinut de drd. Radu-Anton Leonte
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL
 
 
·         Miercuri 7 septembrie 2016, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:
"Tehnici de preparare a radioizotopilor la ciclotron" (orele 15.00)
"Producerea 99mTe la ciclotron" (orele 16.00)
sustinut de drd. Radu-Anton Leonte
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL
 
 
 
Anul universitar 2015/2016
 
 
·         Miercuri 20 iulie 2016, orele 15.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:
"Sistem de transport al radioactivitatii la acceleratorul TANDEM"
sustinut de drd. Sebastian Toma
 
Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL
 

·               Miercuri 22 iunie 2016,  orele 10.00, sala BN-134, sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Ecuaţia de transport a polimerilor prin pori nanometrici. Soluţii analitice şi semianalitice"

sustinut de drd.: Ene Marinela

 

Conducator ştiinţific: Prof. univ. dr. Păun Viorel-Puiu

 

·               Miercuri 08.06.2016, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Departamentul de Fizica a seminarului stiintific intitulat:

"Stimulated  Emission  based  Fluorescence  Detection"

sustinut de Professor  FU-JEN  KAO, Institute of Biophotonics, National Yang-Ming University, President of the Physics Society of ROC, TAIWAN

 

·               Joi 19.05.2016, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Departamentul de Fizica a seminarului stiintific intitulat:

"Universitatea din Malta: Facultatea de Stiinte. Cercetari in cadrul grupului de Electromagnetism al Departamentului de Fizica"

sustinut de Profesorul Charles Sammut, Decanul Facultatii de Stiinte si Seful Departamentului de Fizica, Universitatea din Malta.

 

 

·               Miercuri 30.03.2016, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"Sisteme de teledectie pentru monitorizari in-situ. Studiu, dezvoltare si implementare"

sustinut de drd. ing.fiz. Adrian - Septimiu Moldovan

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae Puscas

 

 

·               Vineri 25 martie 2016, orele 9.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Dinamica macromoleculelor"

sustinut de drd. Marinela Ene

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Viorel-Puiu Paun

 

 

·               Miercuri 10 februarie 2016, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Producerea plasmelor laser de ablatie"

sustinut de drd. Roxana-Gabriela CHICIU (Dascalu)  

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae Puscas

 

 

·               Vineri 09 octombrie 2015, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:

 

ora 10.00

"Radioactive ion-beam production techniques. The ISOLDE facility of CERN"

sustinut de drd. Razvan Lica

 

ora 11.00

"Advanced Techniques in Gamma Spectroscopy Using Stable Heavy Ion Beams"

sustinut de drd. Radu-Emanuel Mihai

 

Conducator stiintific Prof.univ.dr. Gheorghe Cata-Danil

 

 

·               Miercuri 30.09.2015, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezelor de doctorat intitulate:

 

1) ora 9.00

"Caracterizarea senzorilor cu fibra optica"

sustinuta de drd Gelu ILIE

 

Conducator stiintific Prof.univ.dr. Niculae Puscas

 

2) ora 10.00

"Testarea si monitorizarea comportarii materialelor moderne utilizate in arta vizuala contemporana (acrilice, rasini si lacuri)"

sustinuta de drd Ioana Maria CORTEA

 

Conducator stiintific Prof.univ.dr. Niculae Puscas

 

3) ora 11.00

"Proprietati optice ale nanostructurilor semiconductoare sub actiunea perturbatiilor externe"

sustinuta de drd Ana IONITA SPANDONIDE

 

Conducator stiintific Prof.univ.dr. Ecaterina Niculescu

 

 

·         Miercuri 16.09.2015, ora 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale Stiinte Aplicate - Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:

"Analiza stresului tectonic din zona Vrancea prin metode electromagnetice si factori asociati in vederea realizarii inei prognoze seizmice"

sustinuta de catre drd Victorin-Emilian Toader

 

Conducator stiintific Prof.univ.dr. I.M.Popescu

 

 

·                     Vineri 4.09.2015 in sala BN-134, are loc prezentarea in Departamentul de Fizica a urmatoarelor referate:

 

1) ora 9,00

"Prezentarea tezei de doctorat in departament: "Studii de dozimetrie si radioprotectie la acceleratori de particule incarcate si laseri de mare putere"

sustinuta de drd Iani Octavian Mitu

Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

2) ora 9.45

"Principii funcţionale constructive ale senzorilor cu fibră optică, (referat nr. 2)

sustinut de drd. Gelu ILIE

 

Coordonator ştiinţific Prof. univ.dr. Niculae PUŞCAŞ

 

3) ora 10.15

 

"Evaluarea factorilor de risc, modelarea mecanismelor de degradare, (referat nr. 5)"

sustinut de drd. Ioana Maria CORTEA

 

Coordonator ştiinţific Prof. univ.dr. Niculae PUŞCAŞ

 

3) ora 10.45

 

"Caracterizarea senzorilor cu fibră optică (prezentarea in departament a tezei de doctorat)"

sustinut de drd. Andrei-Octavian Gh. STĂNCĂLIE

 

Coordonator ştiinţific Prof. univ.dr. Niculae PUŞCAŞ

 

 

 

Anul universitar 2014/2015

 

 

·                     Luni 13 iulie 2015, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Seminarului stiintific intitulat:

"Curved image sensors inspired by nature"

sustinut de catre Doctor Young Min Song, de la Flexible Opto-Electronics Laboratory, Pusan National University, Coreea.

 

 

·                     Miercuri 29 aprilie 2015, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Metode de prognoza seismica pentru zona Vrancea"

sustinut de drd. Victorin - Emilian TOADER

 

Conducator stiintific de doctorat Prof.univ.dr. I.M. Popescu

 

·                                 Joi 29 ianuarie 2015, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea publica a Tezei de doctorat intitulata:

"Caracterizarea metrologica a etaloanelor de temperatura"

sustinuta de drd Cosmin DINU

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 

 

·                     Joi 6 noiembrie 2014, orele 12.00 va avea loc in cadrul Departamentului de Fizica prezentarea raportului de cercetare stiintifica la doctorat, intitulat

"Efectul confinarii cuantice asupra feneomenelor de fotoionizare a impuritatilor hidrogenoide"

de catre drd Ana Ionita (Spandonide)

 

Coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Ecaterina Niculescu

 

 

·                     Joi 30 octombrie 2014, vor avea loc in cadrul Departamentului de Fizica urmatoarele prezentari:

 

ora 9.00

 

" Caracterizarea metrologică a etaloanelor de temperatură"

susţinută de drd. ing. Cosmin DINU

 

Coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Niculae PUŞCAŞ

 

 

ora 10.00

 

"Caracterizarea metrologică a senzorilor cu fibră optică" - referatul nr. 5

susţinută de drd. ing. Andrei-Octavian Gh. STĂNCĂLIE

 

Coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Niculae PUŞCAŞ

 

 

ora 10.30

"Analiza si evaluarea stabilitatii starii de conservare a structurilor complexe pe baza materialelor selectate" - referatul nr. 4

susţinută de drd. fiz. Ioana Maria CORTEA

 

Coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Niculae PUŞCAŞ

 

 

·                     Joi 30 octombrie 2014, ora 11.00, sala BN-134 in cadrul Departamentului de Fizica

" Sistematici nucleare de structura cu dare hadronice" - referatul nr. 3

susţinută de drd. fiz. Stelian CORIIU

 

Coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

 

·                     Marti, 28 octombrie 2014, ora 15:30, sala BN 134, va avea loc seminarul stiintific intitulat

"Digital holographic microscopy for biological imaging and holographic profilometry"

sustinut de catre Prof. Yves Emery de la Ecole Polytechnique Federale Lausanne and Lynceetec SA

http://www.lynceetec.com/

 

 

·                     Luni 22 septembrie 2014, orele 14, Departamentul de Fizică, sala BN 134, va avea loc seminarul stiintific intitulat:

"Quantitative phase imagining of cells and tissues"

 

sustinut de: Profesor Gabriel Popescu

de la Quantitative Light Imaging Laboratory Beckman Institute for Advanced Science & Technology, University of Illinois.

 

 
 
Anul universitar 2013/2014
 
 

·         Joi 08 mai 2014, orele 9.00 - 10.30, sala BN-134, au loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:

 

ora 9.00

 

"Analiza comparata a comportarii materialelor selectate in structuri complexe"

" Analiza si evaluarea stabilitatii starii de conservare a structurilor complexe pe baza materialelor selectate"

sustinute de drd. Ioana CORTEA

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Niculae Puscas

 

ora 10.00

 

"Senzori cu fibra optica pentru masurarea presiunii. Etalonarea senzorilor pe fibra optica"

sustinut de drd. Andrei STANCALIE

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Niculae Puscas

 

ora 10.30

 

"Gravitatia Newtoniana, despre singularitati in potential si obiecte zerodimensionale"

sustinut de drd ing. Constantin - Cristian Gheorghiu

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. I.M.Popescu

 

 

·         Joi 20 martie 2014, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:

"Unde gravitationale: istoric, teoria lui Einstein, alte dezvoltari. Detectoare de unde gravitationale"

sustinut de drd ing. Constantin - Cristian Gheorghiu

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. I.M. Popescu

 

 

·         Joi 30 ianuarie 2014, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Modelul Colectiv Geometric si codul GCM"

sustinut de drd ing. Stelian CORIIU

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

 

·                     Joi 16 ianuarie 2014, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Analiza cantitativa a incertitudinilor de etalonare in cazul punctelor fixe de temperatura"

sustinut de drd Cosmin DINU

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 

 

·                     Joi 16 ianuarie 2014, orele 10.30, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Stresul tectonic din zona Vrancea"

sustinut de drd fiz. Victorin - Emilian TOADER

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr.ing. Ion M. POPESCU

 

 

·                     Joi 16 ianuarie 2014, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Dozimetrie la acceleratorii de electroni"

sustinut de drd ing. Iani - Octavian MITU

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

 

·                     Marti 17 decembrie 2013, orele 16.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Efectele radiatiei laser si ale campului electric asupra tranzitiilor intersubbanda in puncte cuantice semiconductoare"

sustinut de drd. Ana Ionita (Spandonide)

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Ecaterina Niculescu

 

 

·                     Joi 12 decembrie 2013, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"Verificarea calitatii fructelor/legumelor utilizand spectroscopia fotoacustica"

sustinuta de drd. Stefan G. BANITA

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Dan DUMITRAS

 

 

·         Joi 14 noiembrie 2013, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"Caracterizarea la scara micro si nanometrica a materialelor prin microscopie de forta atomica (AFM) si microscopie a fortelor electrostatice de polarizare (SPFM)"

sustinuta de drd Antoniu MOLDOVAN

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Marian ENACHESCU

 

 

·         Joi 14 noiembrie 2013, orele 10.30, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"Nanotuburi de carbon - sinteza prin ablatie laser si caracterizare"

sustinuta de drd Petru-Marian BOTA

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Marian ENACHESCU

 

 

·         Joi 24 octombrie 2013, orele 10.30, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Teoria elasticitatii. Stresul tectonic"

sustinut de drd fiz. Victorin - Emilian TOADER

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr.ing. Ion M. POPESCU

 

 

·         Marti 08 octombrie 2013, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Modelarea procesului de translocare a polimerilor prin pori nanometrici"

sustinut de drd Constantin RADUCANU

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Viorel - Puiu PAUN

 

 

·         Luni 07 octombrie 2013, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Dozimetrie la laserii de mare putere"

sustinut de drd Iani Octavian MITU

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

 

·         Joi 26 septembrie 2013, orele 9.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Metodologii de evaluare a incertitudinilor in masurarea temperaturii"

sustinut de drd Cosmin DINU

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 

 

·         Joi 26 septembrie 2013, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"MASURATORI SI EVALUARI DE PARAMETRI NUCLEARI IN NUCLEE USOARE SI MEDII"

sustinuta de drd Cristina-Roxana NITA

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

 

·         Joi 26 septembrie 2013, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Rezultate experimentale privind comportarea statica si dinamica a compozitelor supuse actiunii unor campuri exterioare"

sustinut de drd Victor STOIAN

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Cornelia MOTOC

 

 

·         Joi 19 septembrie 2013, orele 10.30, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"EVALUAREA UNOR PARAMETRI CARE CARACTERIZEAZA GHIDURILE OPTICE DE UNDA DE TIPUL Er3+:Ti:LiNbO3"

sustinuta de drd. Dragos-Constantin DINU

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 

 

·         Joi 19 septembrie 2013, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Sistematici nucleare de structura cu date electromagnetice"

sustinut de drd Stelian CORIIU

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr.Gheorghe CATA-DANIL

 
 
Anul universitar 2012/2013
 
 

·         Joi 11 iulie 2013, orele 10.30, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Corelarea datelor seismice cu alte fenomene"

sustinut de drd fiz. Victorin - Emilian TOADER

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr.ing. Ion M. POPESCU

 

·         Joi 11 iulie 2013, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"MODERNIZARI SI DEZVOLTARI METODICE LA ACCELERATORUL ELECTROSTATIC TIP TANDEM VAN DER GRAAFF AL I.F.I.N.-H.H."

sustinuta de drd Daniel Vasile MOSU

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

·         Joi 20 iunie 2013, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportelor de cercetare la doctorat intitulate:

orele 9.00

"Metode şi mijloace de colectare a datelor in-situ, in timp real şi la distanţă pentru evaluarea şi prognozarea stării de conservare"

sustinut de drd. fiz. Adrian MOLDOVAN

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Niculae N. PUSCAS

 

orele 9.30

"Senzori cu fibră optică pentru măsurarea temperaturii"

sustinut de drd. ing. Andrei-Octavian Gh. STĂNCĂLIE

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 

orele 10.00

"Metode fotonice de investigare non-contact, non-invazive şi cu răspuns in timp real"

sustinut de drd.fiz. Ioana Maria CORTEA

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 

orele 10.30

"Analiza globală a datelor de seismicitate"

sustinut de drd fiz. Victorin - Emilian TOADER

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr.ing. Ion M. POPESCU

 

orele 11.00

"Efectul campului electric asupra excitonilor in puncte cuantice semiconductoare din CdSe-ZnS"

sustinut de drd. fiz. Ana SPANDONIDE

 

Conducator de doctorat Prof.univ.dr. Ecaterina NICULESCU

 

 

·         Joi 28 februarie 2013 orele 9.30 si 10.00, sala BN-134, au loc sustinerea in cadrul Departamentului de Fizica a Proiectelor de cercetare la doctorat intitulate:

"Gestionarea online a datelor experimentale achiziţionate in condiţii de laborator şi in-situ"

sustinut de Drd. Adrian Moldovan

 

Conducator de doctorat: Prof.univ.dr. Niculae Puscas

 

si

 

"Spectroscopie fotoacustica"

sustinut de Drd. Stefan Banita

 

Conducator de doctorat: Prof.univ.dr. Dan Dumitras

 

·         Joi 21 februarie 2013 orele 12.00, sala BN-134, au loc sustinerea in cadrul Departamentului de Fizica a Rapoartului de cercetare la doctorat intitulat:

"Aplicatiile analizei fractale in imagistica. Soft specializat"

sustinut de Drd. Lidia Dumbrava

 

Conducator de doctorat: Prof.univ.dr. Viorel-Puiu Paun

 

·         Joi 7 februarie 2013 orele 10.00 si 10.30, sala BN-134, au loc sustinerea in cadrul Departamentului de Fizica a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:

"Structura electronica si metodele de caracterizare a materialelor 3D, 2D, 1D si 0D"

sustinut de Drd. Ing. Petru-Marian BOTA

 

Conducator de doctorat: Prof.univ.dr.rer.Nat. Marian Enachescu

 

si

 

"Fenomene si principii fizice care stau la baza tehnicilor de vizualizare la scara micro- si nano-metrica folosind microscopia de forta atomica"

sustinut de Drd. Antoniu Moldovan

 

Conducator de doctorat: Prof.univ.dr.rer.Nat. Marian Enachescu

 

·         Joi 7 februarie 2013 orele 9.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Caracterizarea referintelor nationale de temperatura"

sustinut de Drd. Cosmin DINU

 

Conducator de doctorat: Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 

·         Joi 20 decembrie 2012, orele 11.00, sala BN-127, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raporlului de cercetare la doctorat intitulat:

"Metode si tehnici pentru studierea influentei campurilor electrice, magnetice si electromagnetice asupra compozitelor"

sustinut de Drd. Ing. Victor STOIAN

 

Conducator de doctorat: Prof.univ.dr. Cornelia MOTOC

 

·         Joi 29 noiembrie 2012, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:

"Evolutia concentratiei de etilena in conditii aerobe vs. anaerobe la diferite fructe si legume"

sustinut de Drd. Stefan BANITA

 

Conducator de doctorat: C. P.I dr. Dan DUMITRAS

 

si

 

"Metode şi mijloace fotonice de evaluare a stării de conservare şi condiţii limită in controlul dinamicii parametrilor de sistem"

sustinut de Drd. Adrian MOLDOVAN

 

Conducator de doctorat: Prof. univ. dr. Niculae PUSCAS

 

·         Marti 30 octombrie 2012, orele 12.00, sala BN-134 are loc prezentarea in Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:

"Noi date nucleare cu fascicule de particule incarcate"

sustinut de catre Drd. Daniela DELEANU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

·         Luni 15 octombrie 2012, orele 11.00, sala BN-134 are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Etaloane pentru temperatura"

sustinut de catre Drd Cosmin DINU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 

·         Miercuri 26 septembrie 2012, orele 11.00, sala BN-134 are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Rezultate experimentale privind comportarea dinamica a compositelor mezogene"

sustinut de catre Drd. Adriana STOICA

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Cornelia MOTOC

 

·         Miercuri 19 septembrie 2012, orele 11.00, sala BN-134 are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"Techniques for asteroid spectroscopy"

sustinut de catre Drd Marcel Popescu

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Constantin CRISTESCU

 

 

·         Miercuri 12 septembrie 2012, orele 13.00, Sala Senatului U.P.B. are loc susţinerea publica a Tezei de doctorat intitulata:

"Contributii la studiul unor sisteme complexe fizice, tehnice, respectiv biologice"

sustinuta de catre Drd. Mfiz. Ion Apostol

 

Coordonator stiintific: Prof.univ. dr. Dan Alexandru Iordache

 

 

 

Anul universitar 2011/2012

 

 

·         Joi 19 iulie 2012, orele 10.00, sala BN-020 are loc sustinerea in cadrul Scolii Doctorale de la Facultatea de Stiinte Aplicate a tezei de doctorat:

"CONTRIBUTIONS TO THE DIGITAL SYSTEMS FOR NUCLEAR SPECTROMETRY"

sustinut de catre Drd. Ing.fiz. Adrian DUMITRESCU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

·         Joi 21 iunie 2012, orele 11.00, sala BN-020 are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:

"CONTRIBUŢII LA STUDIUL UNOR SISTEME COMPLEXE FIZICE, TEHNICE, RESPECTIV BIOLOGICE"

sustinut de catre Drd. Ion APOSTOL

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Dan IORDACHE

 

·         Joi 21 iunie 2012, orele 10.00, sala BN-020 are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a tezei de doctorat intitulata:

"CONTRIBUTII LA CARACTERIZAREA METROLOGICA A FIBRELOR OPTICE"

sustinut de catre Drd. Serban GHINOIU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 

·         Joi 21 iunie 2012, orele 9.00, sala BN-020 are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Noţiuni de metrologie generală"

sustinut de catre Drd. Cosmin DINU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Niculae PUSCAS

 

·         Vineri 06 aprilie 2012, orele 11.00, sala BN-020 are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Metodele analizei fractale. Studiu comparativ"

sustinut de catre Drd. Lidia DUMBRAVA

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Viorel Puiu-Paun

 

 • Marti 28 februarie 2012, orele 10.00 si orele 11.00, sala BN-020, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Rapoartelor de cercetare la doctorat intitulate:

"Studiul artefactelor numerice intervenind in simularile unor procese fizice pe calculator"

sustinut de catre Drd. Ion APOSTOL

si

"Contributii la caracterizarea fizica a unor materiale electronice, respectiv electrotehnice"

sustinut de catre Drd. Ionel TUNARU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Dan-Alexandru IORDACHE

 

 • Marti 14 februarie 2012, orele 12.00, sala BN-020, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat

"Masuratori si evaluari de sectiuni eficace in imprastierea He-4 pe o tinta groasa"

sustinuta de catre Drd. Cristina NITA

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gh. CATA-DANIL

 

 • Joi 05 ianuarie 2012, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Caracterizarea ghidurilor de unda generatoare de perechi in entanglement"

sustinuta de catre Drd. ing. Octavian DĂNILĂ

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. ing. Paul STERIAN

 

·         Miercuri 14 decembrie 2011, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"Aplicatii ale interactiei radiatiilor nucleare cu materia vie"

sustinuta de catre Drd. Ligia STRASSER (PALADE)

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

·         Miercuri 19 octombrie 2011, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Tezei de doctorat intitulata:

"Caracterizarea spectrală şi determinarea temperaturii electronilor pentru lămpile HID cu mercur şi halogenuri metalice expuse iradierii cu raze X. Modelarea cu metoda Chapman-Enskog a plasmei de descărcare"

sustinuta de catre Drd. Adrian HĂRĂBOR

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Ion M. POPESCU

 

 • Joi 13 octombrie 2011, orele 11.00, sala BN-134 are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Fenomene de relaxare in mixturi de cristale lichide - compusi nemezogeni"

sustinuta de catre Drd. Adriana STOICA

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Cornelia MOȚOC

 

 • Vineri 07 octombrie 2011, orele 10.00, sala BN-134 are loc sustinerea in Departamentul de Fizica a Seminarului Stiintific intitulat:

"Ansamblu experimental pentru generarea si masurarea fotonilor prin efect SPDC (Spontaneous Down Conversion)"

sustinut de catre C.S.1 Dr. Alexandru RUSU, Institutul National de Fizica si Inginerie Nucleara "Horia-Hulubei"

 

·         Vineri 30 septembrie 2011, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Dezvoltări ale tehnicilor spectrometrice gama utilizate in monitorizarea dozimetrică a corpului uman"

sustinuta de catre Drd. Mirela-Angela SAIZU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

·         Vineri 30 septembrie 2011, orele 09.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Determination of nuclear structure parameters by employing spectroscopic techniques"

sustinuta de catre Drd. George DRAFTA

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

·         Joi 29 septembrie 2011, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Observatii spectroscopice ale asteroizilor care intersecteaza orbita Pamantului"

"Spectroscopical Observations for Near Earth Asteroids"

sustinut de catre Drd. Marcel POPESCU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Constantin CRISTESCU

 

·         Joi 29 septembrie 2011, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Caracterizarea senzorilor optici"

sustinuta de catre Drd. Ioana IVAȘCU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Nicolae PUSCAS

 

·         Joi 29 septembrie 2011, orele 09.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Utilizarea fascicolelor de protoni si ioni grei in analizele elementale de mare sensibilitate"

sustinuta de catre Drd. Dan GURBAN

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

·         Marti 27 septembrie 2011, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Determinarea parametrilor optici ai aerosolilor folosind tehnici de detecţie bazate pe imprăştierea Raman"

sustinuta de catre Drd Ing.fiz. Livio BELEGANTE

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Constantin CRISTESCU

 

·         Vineri 23 septembrie 2011, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Analiza biomarkerilor gazoşi prin spectrometrie fotoacustică"

sustinuta de catre Drd. Ana-Maria BRATU (MĂGUREANU)

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Ion M. POPESCU

 

·         Vineri 23 septembrie 2011, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Contribuţii la asigurarea trasabilităţii metrologice şi a credibilităţii măsurărilor"

sustinuta de catre Drd. Dumitru DINU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Ion M. POPESCU

 

·         Joi 22 septembrie 2011, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Raportului de cercetare la doctorat intitulat

"Proiectarea, execuţia şi testarea unui nou sistem de stabilizare in energie a fascicului accelerat al acceleratorului electrostatic tandem"

sustinuta de catre Drd. Daniel-Vasile MOSU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

·         Marti 20 septembrie 2011, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Raportului de cercetare la doctorat intitulat

"Determining some physical properties of the asteroids by modeling their visible and near-infrared reflectance spectra -

Determinarea unor proprietati fizice ale asteroizilor din modelarea spectrelor de reflexie in vizibil şi in infraroşu apropiat"

sustinut de catre Drd. Marcel POPESCU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Constantin CRISTESCU

 

·         Joi 15 septembrie 2011, orele 11.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Interactia radiatiei laser cu substanta (Ablatia laser la suprafete metalice si modificari ale proprietatilor magnetice

ale materialelor sub actiunea radiatiei laser)"

sustinuta de catre Drd. Fiz. Marinela-Gabriela VOICU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Ion M. POPESCU

 
 
 
Anul universitar 2010/2011
 
 

 

·         Joi 30 iunie 2011, orele 10.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Raportului de cercetare la doctorat intitulat

"Algoritmi de inversie a semnalului lidar Raman multicanal pentru determinarea parametrilor optici ai aerosolului"

sustinuta de catre Drd Ing.fiz. Livio BELEGANTE

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Constantin CRISTESCU

 

·                     Luni 06 iunie 2011, orele 12.00, sala BN-134, are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Raportului de cercetare la doctorat intitulat

"Comparison between analog and digital nuclear spectrometry systems"

sustinuta de catre Drd Ing.fiz. Adrian DUMITRESCU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

·         Joi 21 aprilie 2011, orele 11.00, sala BN-134 are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Raportului de cercetare la doctorat intitulat

"Solutii hardware pentru detectia Raman multicanal"

sustinuta de catre Drd. Ing.fiz. Livio BELEGANTE

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Constantin CRISTESCU

 

 • Joi 31 martie 2011, orele 11.00, sala BN-134 are loc Sustinerea in Catedra de Fizica I a Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"Metode de caracterizare a fibrelor optice"

sustinuta de catre Drd Alexandru BRANISTE

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Nicolae PUSCAS

 

 • Joi 24 martie 2011, orele 11.00, sala BN-134 are loc sustinerea in Catedra de Fizica I a Tezei de doctorat intitulata:

"Analiza unor metode moderne de generare a pulsurilor laser ultra scurte si aplicatii ale acestora"

sustinuta de Drd Ing. Laura-Emilia IONEL

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Constantin CRISTESCU

 

 • Joi 17 martie 2011, ora 12:00, sala BN - 134 are loc Susţinerea in Catedra de Fizică I a Tezei de doctorat intitulata:

"STUDII DE STRUCTURA NUCLEARA PRIN PROBE HADRONICE SI ELECTROMAGNETICE"

sustinut de Drd Ing. Sorin PASCU

 

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gh. CATA-DANIL

 

 • Joi 24 februarie 2011, orele 12.00, sala BN-134 are loc Sustinerea in Catedra de Fizica I a Seminarului Stiintific intitulat:

"Nanotehnologia - un viitor nascut in zilele noastre"

sustinut de catre Prof.univ.dr. Marius ENACHESCU - Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, UPB

 

 • Marti 01 februarie 2011, ora 10:00, sala BN - 134 are loc Susţinerea in Catedra de Fizică I a

Raportului de cercetare la doctorat intitulat:

"METODE MONTE CARLO DE SIMULARE UTILIZATE IN DOZIMETRIA CORPULUI UMAN"

sustinuta de către Drd. Ing. Mirela Angela SAIZU

 

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gh. CATA-DANIL

 

·         Joi 16 decembrie 2010, orele 10.00, sala BN-134 are loc Sustinerea in Catedra de Fizica I a tezei de doctorat intitulata:

"Studii asupra laserilor cu fibra optica dopata cu Er-aplicatii in telecomunicatii, giroscopie, stocarea optica a informatiei si medicina"

sustinuta de catre Drd Simona DONTU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr.Niculae PUSCAS

·                      

·                     Marti 14 decembrie 2010, orele 10.00, sala BN-134 are loc Sustinerea in Catedra de Fizica I a urmatoarelor

Rapoarte de cercetare la doctorat intitulate:

"Proiectarea si executia unui nou sistem de stabilizare in energie a fascicolului la acceleratorul Tandem"

sustinut de catre Drd. Vasile MOSU

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr. Gh. CATA-DANIL

 

si

 

"Gamma-gamma and particle-gamma coincidences measurements in nuclei from A~70 mass region by using multidetector systems"

sustinut de catre Drd. George DRAFTA

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr.Gh. CATA-DANIL

 

·         Joi 25 noiembrie 2010, orele 11.00, sala BN-134 are loc Sustinerea in Catedra de Fizica I a tezei de doctorat intitulata:

"Metode optice non-contact pentru monitorizarea starii de conservare a monumentelor"

sustinuta de catre Drd. Dragos Valentin ENE

 

Coordonator stiintific: Prof.univ.dr.ing. Ion M. POPESCU

 

·         Marti 09 noiembrie 2010, ora 12:00, sala BN - 134 are loc Sustinerea in Catedra de Fizica I a tezei de doctorat intitulata:

"Dozimetria radiatiilor ionizante de energii inalte (acceleratori de particule si rcg) si analiza metodelor de radioprotectie

prin simulari Monte-Carlo"

sustinută de către Drd fiz. Mihaela Maria PARAIPAN

 

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

·         Joi 16 septembrie 2010, orele 11.00, sala BN-134, Sustinerea in Catedra de Fizica I a tezei de doctorat intitulata:

"Protectia echipamentelor de tehnologia informatiei si sistemelor de comunicatii din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice"

sustinuta de catre Drd. Danilea CAZANARU

 

Coordonator stiintific Prof.univ.dr.ing. Ion M. POPESCU

 

·         Marti 15 septembrie 2010, orele 12.00, sala BN-134, Sustinerea Finala a tezei de doctorat intitulata:

"Residual radioactivity induced in the therapies with accelerated hadrons"

sustinuta de catre Drd. Jamshid SOLTANI NABIPOUR

 

Coordonator stiintific Prof. univ. dr. Gheorghe CATA-DANIL

 
 
 
Anul universitar 2009/2010
 
 

 

·         Marti 13 iulie 2010, orele 12.00, sala BN-134, Sustinerea in Catedra de Fizica I a tezei de doctorat intitulata:

"Residual radioactivity induced in the therapies with accelerated hadrons"

sustinuta de catre Drd. Jamshid SOLTANI NABIPOUR

 

Coordonator stiintific Prof. univ. dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

·         Joi 08 iulie 2010, orele 10.00, sala BN-134, Sustinerea in Catedra de Fizica I a Seminarului Stiintific intitulat

"Ultrafest Materials Science with the Artemis XUV beamline"

 

de catre Prof. Edmond Turcu de la Central Laser Facility STFC Rutherford Appleton Laboratory, UK

 

·         Joi 01 iulie 2010, orele 11.00, sala BN-134, Sustinerea in Catedra de Fizica I a tezei de doctorat intitulata

"Senzori cu unde acustice de suprafata"

de catre Drd Cristian VIESPE

 

Coordonator stiintific Prof.univ.dr.ing. Ion M. POPESCU

 

·         Luni 28 iunie 2010, orele 10.30, sala BN-134, Sustinerea in Catedra de Fizica I a Seminarului Stiintific intitulat

"Extreme light infrastructure-the bucharest pillar. The scientific case "

 

de catre Prof. Dr. DIETRICH HABS, de la LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT, MUNCHEN, GERMANY

 

·         Joi 24 iunie 2010, orele 10.00, sala BN-134, Sustinerea in Catedra de Fizica I a tezei de doctorat intitulata

"Modificari structurale in materiale feromagnetice induse prin tratament specific sau microaliere"

de catre Drd Felicia TOLEA,

Coordonator stiintific Prof.univ.dr. Constantin Cristescu

 

·         Joi 17 iunie 2010, Sustinerea in Catedra de Fizica I a urmatoarelor teze de doctorat:

 

Ora 10.00 Teza de doctorat

"Producerea nucleelor exotice prin fisiunea indusa de neutroni si protoni",

de catre Drd Lucian STROE,

Conducator stiintific Prof.univ.dr. Gheorghe CATA-DANIL

 

Ora 11.00 Teza de doctorat

"Metode fotonice de investigare si diagnosticare a obiectelor muzeale"

de catre Drd Monica SIMILEANU,

Conducator stiintific Prof.univ.dr. Niculae Puscas

 

Ora 12.00 Raport de cercetare

"Metode de caracterizare a senzorilor optici pentru masurarea vibratiilor, temperaturii si a gradului de poluare"

de catre Drd Ioana IVASCU,

Conducator stiintific Prof.univ.dr. Niculae Puscas;

 

·         Joi 04 februarie 2010, ora 12:00, sala BN 134, are loc Seminarul Stiintific al Catedrei de Fizica I, cu tema:

"Holografie digitala"

prezentat de catre S.l.univ.dr. Mona Mihailescu

 

·         Joi 21 ianuarie 2010, ora 10.00, sala BN 134, are loc Seminarul Stiintific al Catedrei de Fizica I, cu tema

"Tranzitii optice modulate de campuri laser intense in nanostructuri semiconductoare"

prezentat de către Prof.univ.dr. Ecaterina Niculescu

 

 • Joi 19 noiembrie 2009, ora 12.00, sala BN 134, Prezentarea in Catedra de Fizică I a

"Platformei didactice MOODLE"

de către S.l.univ.dr. Constantin Neguţu

 

 • Joi 08 octombrie 2009, ora 10:00, sala BN 134, Prezentarea in Catedra de Fizică I a tezei de doctorat:

"Tehnici de producere şi accelerare a fasciculelor radioactive"

de către dl. drd. Liviu Penescu

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Gheorghe CĂTA-DANIL

 
 
 
Anul universitar 2008/2009
 
 
·               Joi 09 aprilie 2009, orele 12.00, sala BN 134, Prezentarea in Catedra a tezei de doctorat: 

"Studii asupra proprietatilor materialelor utilizand interactia radiatiei laser cu substanta",

de catre d-na asist. univ. drd. Irina Alexandra Păun
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ion M. Popescu

 

·         Joi 19 martie 2009, orele 14:00, sala BN 134, Seminarul stiintific cu titlul:

"Materiale si configuratii noi pentru laserii miniaturali"

prezentat de catre dl. cercetator stiintific gr. I Traian Dascalu

 
·               Vineri 13 martie 2009, orele 11.00, sala BN 134, Sustinerea publica a tezei de doctorat: 
"Interactia radiatiei laser cu heterostructuri cuantice semiconductoare", 
de catre dl. asistent drd. Adrian Radu
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ion M. Popescu

 

·         Vineri 27 februarie 2009, orele 12, sala de consiliu, Sustinerea publica a tezei de doctorat:

"Studiul contributiei ionilor la fenomene electrice, electrooptice si de interfata in cristale lichide nematice aliniate cu polimeri conductori"

de catre d-na asist. univ. Ruxandra Atasiei

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Ion M. Popescu

 

·         Joi 12 februarie 2009, ora 10:00, sala BN 134, Seminarul stiintific cu titlul:

"Tranzitii de faza si fenomene de transport in solutii amfifilice ternare"

prezentat de catre d-na prof.univ.dr. Daniela Buzatu

 

·         Joi 05 februarie 2009, ora 14.00, sala BN 134, Sustinerea publica a tezei de doctorat:

"Aplicatii ale fasciculelor de particule accelerate in analize de mare sensibilitate si obtinerea datelor nucleare de structura",

de catre dl. drd. Dan-Gabriel Ghita

Conducator stiintific: Prof. univ. dr. Gheorghe Cata-Danil

 

·         Vineri 30 ianuarie 2009, ora 14.00, sala BN 134, Sustinerea publica a tezei de doctorat:

"Cercetari experimentale ale procesului de ablatie laser pulsata a materialelor solide",

de catre dl. drd. Ionut Vladoiu

Conducator stiintific: Prof. univ. dr. Ion M. Popescu

 

·         Joi 15 ianuarie 2009, orele 10, sala BN 134, Prezentarea in Catedra a tezei de doctorat:

"Studiul contributiei ionilor la fenomene electrice, electrooptice si de interfata in cristale lichide nematice aliniate cu polimeri conductori"

sustinuta de catre d-na asist. univ. Ruxandra Atasiei

Conducator stiintific: Prof.univ.dr. Ion M. Popescu

 

·         Joi 27 noiembrie 2008, orele 10.00, sala BN 134, Seminarul stiintific cu titlul:

"Transportul polimerilor prin pori nanometrici",

prezentat de catre dl. prof.univ.dr. Viorel Paun

 

·         Joi 13 noiembrie 2008, orele 10.00, sala BN 134, Prezentarea in Catedra a tezei de doctorat:

"Aplicatii ale fasciculelor de particule accelerate in analize de mare sensibilitate si obtinerea datelor nucleare de structura",

sustinuta de catre dl. drd. Dan Gabriel Ghita

Conducător stiintific: Prof. univ. dr. Gheorghe Cata-Danil

 

·         Joi 06 noiembrie 2008, orele 10.00, sala BN 134, Seminarul Stiintific cu titlul:

"Introducere in fizica pragmatica",

prezentat de catre dl. prof. univ. dr. Eugeniu Potolea

 

·         Marti 04 noiembrie 2008, orele 10.30, sala BN 134, Masa rotunda cu tema:

"Proiectul luminii extreme" - Implicarea comunitatii stiintifice din Romania,

invitati: Prof. dr. Cristian Florea- LOA si ENSTA, Franta;

Prof. dr. Dan Dumitras - INFLPR, Magurele

 
·               Joi 09 octombrie 2008, orele 11.00, sala BN 134, Prezentarea in Catedra a tezei de doctorat: 
"Interactia radiatiei laser cu heterostructuri cuantice semiconductoare", 
sustinuta de catre dl. asistent drd. Adrian Radu
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ion M. Popescu

 

·               Joi 02 octombrie 2008, orele 10.00, sala BN 134, Prezentarea in Catedra a tezei de doctorat:
"Cercetari experimentale ale procesului de ablatie laser pulsata a materialelor solide", 
sustinuta de catre dl. drd. fizician Ionut V. Vladoiu
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ion M. Popescu