Şef lucrări dr. Constantin NEGUŢU

e-mail:  negutu@physics.pub.ro

 

 

Prezentarea activităţii didactice (cursuri prezentate):

                Am ţinut seminarii de Mecanică (Fizică I), Electromagnetism (Fizică III), Optică electromagnetică (Fizică IV) Mecanică cuantică I şi II (la secţiile de Inginerie Fizică şi Inginerie matematică, anii I, II şi III), de Termodinamică şi statistică şi de Mecanică cuantică şi fizica corpului solid (la Fac. de Electrotehnică, anii I şi II).

                Am ţinut laboratoare de Mecanică (Fizică I), Electromagnetism (Fizică III), Optică electromagnetică (Fizică IV) (la secţiile de Inginerie Fizică şi Inginerie matematică), de Termodinamică şi statistică şi de Mecanică cuantică şi fizica corpului solid (la Fac. de Electrotehnică, anii I şi II).

 

                Prezentarea activităţii de cercetare:

Am participat ca membru la următorul proiect de cercetare “Cercetări de optică şi de inginerie optică pentru studierea de procese de interacţie radiaţie laser- substanţă şi pentru dezvoltarea uzinajului fotonic”, Contract cu Banca Mondială, 1997-1998 şi 2000-2001, valoare 100.000 USD

                În prezent particip la următoarele proiecte de cercetare:

1. „Metode de analiză şi control în timp real a dimensiunilor trasee-lor procesate prin iradiere laser a materialelor semiconductoare şi metalice cu scopul utilizarii în micro şi nanotehnologii”, proiect CERES 3-107 perioada 2003-2005, valoare 1.175.500.000 lei ,

                2. “Realizarea etaloanelor naţionale prin metode spectro-radiometrice, în conformitate cu tendinţa existentă în ţările avansate ale Uniunii Europene şi cu recomandările Convenţiei Metrului şi BIPM”, proiect CALIST , 2003-2005, valoare 850.000.000 lei.

 

                Domenii de activitate:

                Mecanică cuantică,

                Interacţia radiaţiei laser cu materia

                Detecţia undelor de şoc produse la înteracţia radiaţiei laser cu ţintele solide,

                Electromagnetism şi optică electromagnetică.

 

                Cărţi reprezentative:

1. Fizica sistemelor cu multe particule, Gerald D. Mahan, Traducerea: Gabriela Cone, Niculae Puşcaş, Alina Gearbă, Constantin Neguţu, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999, 840 pag.

2. Mecanica punctului material şi a solidului rigid. Teoria relativităţii restrânse. Probleme cu rezolvări, Gabriela Cone, C. Neguţu, Editura Matrix Rom Bucureşti, 2000, 389 pag.

                3. Probleme de termodinamică şi fizică statistică, Gabriela Cone, Tatiana Pop, Constantin Neguţu, Litografia IPB, Bucureşti, 1992, 276 pag.

                4. Probleme de mecanică cuantică şi fizica corpului solid, Gabriela Cone, Monica Sorescu, Tatiana Pop, Constantin Neguţu, Litografia IPB, Bucureşti, 1992, 276 pag.

                5. Teste de fizică, BREN PROD, 1998, Bucureşti, 424 pag.

                6. Teste de fizică, POLITEHNICA PRESS, 2003, Bucureşti, 515 pag.

 

                Articole reprezentative:

                1. Magnetic field dependence of the binding energy of shallow donors in GaAs quantum-well wires, Ecaterina Niculescu, Alina Gearba, Gabriela Cone, C. Neguţu, Superlattice and Microstr., 29, No. 5, pag. 319-328, 2001.

 

                2. He-Ne laser gain dependence on discharge current and gas pressure from resonant Faraday effect, Alina Gearbă, C. Neguţu, Gabriela Cone, I. M. Popescu, Sixth Symposium on Optoelectronics – SIOEL ’99, Proceedings of SPIE, volume 4068, pag. 247-254, Bucureşti România, 1999.

 

                3. Real time determination and control of the laser – drilled holes depth, M. Stafe, C. Neguţu, I. M. Popescu, acceptată spre publicare în Shock Waves,

 

                4. Real time determination and control of the holes depth drilled with a pulsed laser, M. Stafe, C. Neguţu, I. M. Popescu, Scientific Bulletin of University Politehnica of Bucharest., Series A: Applied Mathematics and Physics , 65,  1-4, 137-144 (2003)

 

                Teme de cercetare abordate în prezent:

                Interacţia radiaţiei laser cu substanţa,

                Metode de determinare şi control a adâncimii traseelor procesate prin iradiere laser pe probe metalice şi semiconductoare,

                Studiul proprietăţilor mecanice ale materialelor metalice iradiate laser.

 

Pasiuni:

                Sport (fotbal, ciclism, nataţie, box, etc.)

                Muzică (clasică, rock, etc)

                Filme