CURRICULUM VITAE

 

 

Conf. dr. fiz. Mona MIHĂILESCU

 

 

Departamentul de Fizică, Facultatea de Științe Aplicate, Universitatea 'Politehnica' din București (UPB)

Splaiul Independentei 313, 060042 București, Romania

Telefon/Fax: +4021.402.91.02/ +4021.402.91.20; 0722287106, e-mail: mona.mihailescu@physics.pub.ro

 

 

 

 

Studiile efectuate și diplomele obținute

 

2009 Physics and chemistry of the atmosphere, from laboratory experiments to field campaign, ARGUS PHYCAFOR, ECONET 16238UC programs, University of Science and Technologies, Lille, France

2008 Micro to nano-photonics for life science, ICTP Trieste, The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics

2008: Doctor in Fizică (PhD), Universitatea Politehnica din București. Titlul tezei: "Proiectarea si realizarea unor micro-componente optice difractive si utilizarea metodelor holografice digitale pentru reconstructia obiectelor"

2006: Diffractive optics, Fourier optics, Holography and applications, Adaptive Optics and Microoptics, Humboldt Universitat zu Berlin, Institut fur Physik

1991: Licența in Fizică (BS), Universitatea București, Facultatea de Fizică, Specializarea: Fizica Pămintului și a Atmosferei. Titlul licenței: Fenomene precursoare cutremurelor

 

 

Domenii de competență

 

- generarea hologramelor pe computer prin simularea interferenței sau prin algoritmi iterativi bazați pe transformata Fourier

- sisteme pentru comunicații optice in spațiul liber bazat pe holograme generate pe computer

- microscopie holografică digitală

- analiza probelor biologice transparente prin tehnici optice de fază

- procesarea imaginilor holografice folosind analiza fractală

 

 

Experiența profesională

 

2008- prezent: Șef de Lucrări, Departamentul de Fizică, Facultatea de Științe Aplicate, Universitatea Politehnica din București

2010-2012: Cercetător post-doctoral, programul POSDRU, Institutul de Microtehnologie, IMT, București.

2001-2008: Asistent, Departamentul de Fizică, Facultatea de Științe Aplicate, Universitatea Politehnica din București

1991-2001: Cadru didactic in invățămintul pre-universitar

 

 

Burse și premii

 

2010-2012: bursa post-doctorală POSDRU, ciștigată prin concurs in cadrul Institutului de Microtehnologie, IMT, București.

2010 premiu acordat de Institutul de Microtehnologie, IMT, București, pentru posterul cu titlul "Diffractive microlenses with binary focal points on the optical axis" prezentat la conferința "Semiconductor Conference (CAS)" Sinaia, 11-13 oct.2010

 

 

Activitatea didactică

 

2010-prezent: predarea unui curs de Biofizică la Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnica din București.

2010-prezent: predarea unui curs de Fizică la Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnica din București

2009-2012: susținerea unor lecții de laborator in cadrul programului de Master ITEMS, anul I, semestrul I și anul al II-lea, semestrul I, inclusiv pregătirea materialului: conceperea lucrărilor și a referatelor, montarea sistemelor experimentale, scrierea codurilor MATLAB

2009-2013: susținerea unor lecții de laborator in cadrul programului de Master Fotonică și Materiale Avansate, la Facultatea de Științe Aplicate, anul I semestrul al II-lea, cursul cursul de Prelucrarea Optică a Informației și Holografie inclusiv pregătirea materialului: conceperea lucrărilor și a referatelor, montarea sistemelor experimentale, scrierea codurilor MATLAB

2008-2010: predarea cursului de Bazele Fizice ale Mecanicii, studenților din anul I ai Facultății de Științe Aplicate a Universității Politehnica din București.

2001-2014: susținerea unor lecții de seminar și laborator de Fizică Generală, aferente cursurilor de Fizică generală - Fizică 1 și Fizică 2 studenților de la diferite facultăți din Universitatea Politehnica București.

1991-2001: ore de predare in invățămintul pre-universitar

 

 

Activitatea de cercetare

 

Holografie digitală: holograme generate pe computer (CGH) și microscopie holografică digitală (DHM):

1. Cercetare doctorală (2001-2007):

- elemente optice difractive - proiectare folosind algoritmul iterativ bazat pe transformata Fourier;

- elemente optice difractive - fabricare prin tehnica microlitografiei cu fascicul de electroni;

- microscopie holografică in-line - inregistrare experimentală și reconstrucție digitală bazată pe teoria scalară a difracției in aproximarea Fresnel.

2. Cercetare in cadrul proiectelor (2007-2010)

- inființarea Laboratorului de Holografie Digitală in cadrul Departamentului de Fizică, UPB

- proiectare și realizare montaje experimentale bazate pe tehnici holografice.

3. Cercetare postdoctorală (2010-2012)

- utilizarea tehnicii de microscopie holografică digitală off-axis pentru studiul celulelor roșii de singe.

- procesarea imaginilor holografice 3D de fază pentru determinarea parametrilor celulelor.

- propunerea unei metode care nu utilizează marker-i pentru identificarea celulelor roșii de singe mature față de cel imature.

4. Cercetare in cadrul proiectelor (2012 - prezent)

- proiectarea unor holograme bazate pe vortex-i optici pentru a fi utilizate in comunicații optice prin spațiul liber.

- realizarea unui sistem optic care folosește holograme pentru comunicații optice prin spațiul liber.

- utilizarea tehnicii de microscopie holografică digitală off-axis pentru studiul celulelor aflate pe substrat polimeric de diferite tipuri și forme.

- utilizarea tehnicii de microscopie holografică digitală off-axis pentru studiul celulelor inainte și după ce au fost supuse procesului de electroporare

 

 

Proiecte de cercetare

 

1. Director de proiect

Optimizarea tehnologiei de producere a elementelor optice difractive cu aplicații in securizare, OTED, UEFISCDI, PN III P2-2.1-BG-2016-0288, 45BG/30.09.2016 Conducător: Universitatea Politehnica București, 2016-2018 Director de proiect: M. MIHĂILESCU

2. Director de proiect

Dezvoltarea laboratorului de holografie digitală cu echipamente pentru analiza sistemelor micro-opto-electro-mecanice și biologice, μDIGIHOLOLAB PN II Capacități CP/I/nr. 4/2007, Conducător: Universitatea Politehnica București, 2007-2009, Buget: 2 000 000 lei.

Director de proiect: M. MIHĂILESCU

3. Responsabil din partea Universității Politehnica București

Transfer tehnologic pentru creșterea nivelului de securizare si a calității etichetelor holografice, TSCEH, UEFISCDI, PN III P2-2.1-PTE-2016-0072, 37PTE/30.09.2016 Conducător: Universitatea Politehnica București, 2016-2018, Responsabil de proiect partener UPB: M. MIHĂILESCU.

4. Responsabil din partea Universității Politehnica București

Sistem micro-electro-fluidic pentru separarea si electroporarea celulelor biologice (MEFSYS) PARTENERIATE nr. 30/2013, Conducător: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologii (IMT), 2014-2016, Buget: 1 380 000 lei. Responsabil de proiect partener UPB: M. MIHĂILESCU.

5. Responsabil din partea Universității Politehnica București

"Comunicatii optice securizate de mare capacitate prin spatiul liber, bazate pe holograme generate pe computer (HOLCOMM)"

PARTENERIATE nr. 203/2012, Conducător: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologii (IMT), 2012-2016, Buget: 2 115 000 lei. Responsabil de proiect partener UPB: M. MIHĂILESCU.

6. Responsabil pachet de lucru

Contract international FP7: Join Physicists In Festival "MYPHY", http://www.rn09.pub.ro

Contract nr. 244978 / 2009, domeniul PEOPLE-NIGHT-2009

Conducator: Universitatea POLITEHNICA Bucuresti (UPB)

Parteneri din Romania: UPB, INCD Optoelectronica, INFLPR, IFIN-HH, Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila-Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca. Universitatea A.I. Cuza Iaşi, Societatea Romana de Radiodifuziune, Perioada: 2009, Buget 51340 UR, rol in proiect: responsabil pachet de lucru WP 2: M. MIHĂILESCU

7. Membru

Structuri magnetice de tip scaffold pentru stimularea regenerării osoase Autoritatea Romană pentru Cercetare Științifică și Inovare, CNCS-UEFISCDI, Project Number PN-II-RU-TE-2014-4-2534 - contract numărul 97 din 01/10/2015, 2015-2017, buget 550 000lei, Director de proiect Ș. l. I. A. Păun.

8. Membru

Structuri tridimensionale stimulate electric pentru inginerie tisulară - ELITISS, PNCDI - PCCA UEFISCDI 6/2012, Director: Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, buget: 2 000 000 lei, responsabil UPB: Conf. E.I. Scarlat.

9. Membru

Memorii optice plasmonice 2D cu strat activ de sticlă calcogenică (MEMOPLAS), PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1007 (2012-2015): buget: 582000 Lei. Coordonator- UPB, Director proiect: Prof. Dr. N.N. Pucas.

10. Membru

Criteriu de predictibilitate pentru dinamica neliniara a sistemelor economice, pe baza proprietatilor multifractale ale seriilor masurabile generate de acestea: cazul Rom, PN-II-Idei-2009-Contract #836/2009 (2009-2011): buget: 690000 lei, director de proiect Conf. E.I. Scarlat.

11. Membru

Sistem laser avansat in femtosecunde pentru nanostructurare de metamateriale si cristale fotonice, FEMAT, PN-II-Parteneriate - -Contract #11-030/2007 (2007-2010): director de proiect R. Dabu, Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Responsabil din partea UPB: L. Preda.

 

 

Articole științifice reprezentative

 

1.      M. MihĂilescu, M.Scarlat, A. Gheorghiu, J. Costescu, I.A. Paun, E. I. Scarlat, Automated Imaging Identification and Counting of Similar Cells From Digital Hologram Reconstruction, Applied Optics, 50, 20, 3589-3597, 2011.

2.      M. MihĂilescu, Natural quasy-periodic binary structure with focusing property in near field diffraction pattern, Optics Express, 18, 12, 12526-12536, 2010.

3.      M. Mihăilescu, J. Costescu, Diffraction pattern study for cell type identification, Optics Express, 20, 2, 1465-1474, 2012.

4.      M. MihĂilescu, R.C. Popescu, A. Matei, A. Acasandrei, I.A. Paun, M. Dinescu, Investigation of osteoblast cells behavior in polymeric 3D micropatterned scaffolds using digital holographic microscopy, Appl. Optics 53, 22, p. 4850-4858, 2014.

5.      M. MihĂilescu, L. Preda, C. Kusko, Independent and combined information transfer from axicon and helical phase distributions, Appl. Optics. 53, 21, 4691-4699, 2014.

6.      M. MihĂilescu, M. Kusko, Compact system design based on digital in-line holographic microscopy configuration, J. Eur. Opt. Soc. RP, 7, 12010, 2012.

7.      M. MihĂilescu, D. Cojoc, E.I. Scarlat, L. Preda, Diffraction patterns from a phyllotaxis type arrangement, Optics and Lasers in Eng 46 (11), (2008), 802-809,

8.      E. I. Scarlat, M. Mihăilescu, A. Sobetkii, Spatial frequency and fractal complexity in single-to-triple beam holograms, Journ. Optoel. Adv. Mat., 12, 1, 105-109, 2010.

9.      I.A. Păun, M. Mihăilescu, B. Calenic, C.R. Luculescu, M. Greabu, M. Dinescu, MAPLE deposition of 3D micropatterned polymeric substrates for cell culture, Appl. Surf. Sci. 278, 166-172, 2013.

10.  I.A. Paun, M. Zamfirescu, M. MihĂilescu, C.R. Luculescu; C.C. Mustaciosu, I. Dorobantu, B. Calenic, M. Dinescu, Laser micropatterning of biodegradable polymeric blends for tissue engineering, Journal of Materials Science. 50 iss 2, 923-936, 2015.

 

 

Prestigiu internațional

 

1.      Lucrare invitată: Phase Synchronization In Coherent Exchange Rate Series, E.I. Scarlat, M. MihĂilescu, S4 L1 Cross-disciplinary Applications of Physics, 15th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, Ovidius Univ., Constanța, 2-4 July 2015.

2.      Chairperson: M. MihĂilescu ECCOMAS Thematic Conferences on Computational Vision and Medical Image Processing VipImage 19-21 Oct.2015 Tenerife, Spain http://paginas.fe.up.pt/~vipimage/scientific_programme.html,

3.      Cursuri susținute la Ecole Normale Superior Lyon, France, Februarie 2014

4.      Prezentare orală conferință de specialitate M. MihĂilescu.; Kusko, C. Preda, L., Optical information transfer based on helico-conical laser beams, Conference on Laser Beam Shaping XV Location: San Diego, CA Date: AUG 17-19, 2014

5.      Prezentare orală conferință de specialitate M. MihĂilescu, Mona ; Cojocaru, Ruxandra Elena, Kusko, C., Toanca, Flori; Dinescu, A.; Schiopu, P., Single particle atmospheric aerosol analysis using digital holographic microscopy, Conference on Holography - Advances and Modern Trends II Location: Prague, CZECH REPUBLIC Date: APR 18-20, 2011

6.      Prezentare orală conferință de specialitate M. MIHĂILESCU, E I. Scarlat, I A Păun, I Grigorescu, R Radu, O T Nedelcu, Fractal descriptor on holographic images of cervical cells, in Computational Vision and Medical Image Processing, Tenerife, Spain, Oct. 2015

 

 

Activități in interesul comunității academice

 

- membru in colegiul editorial al revistei UPB Scientific Bulletin, Series A (ISSN: 1223-7027): Applied Mathematics and Physics (din 2013);

- recenzare articole pentru jurnale științifice: Optics Letters, Journal of Optics and Laser Technology, Applied Optics, Optics Express, Optics Communication, Applied Spectroscopy, , Romanian Journal of Biophysics, UPB Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics, Journal of the Optical Society of America, Romanian Reports in Physics.

- membru in comisii ale sesiunilor de comunicări științifice studențești;

- membru in comisii pentru ocuparea unor posturi vacante;

- membru in comisii pentru acordarea gradațiilor de merit;

- am coordonat peste 20 de lucrări de licență și disertații de master;

- coordonator acord ERASMUS cu Ecole Normale Superior și Universite Claude Bernard, Lyon, Franța

- indrumare grupe de studenți pentru practică

- intre anii 2006-2016, am coordonat peste 45 de lucrări care au fost prezentate la Sesiunile de Comunicări Științifice Studențești in Departamente din UPB.

 

 

 

Ianuarie 2017                                                                                    Conf. dr. fiz. Mona Mihăilescu