Conf. dr. MIHAIL CRISTEA

 

E-mail: mcristea@physics.pub.ro

 

 

 

 

              1. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

 

v    Activitatea de cercetare vizează studiul supraconductorilor, studiul plasmelor descărcărilor în arc la presiune ridicată, modelarea matematica a interactiei electrod-plasma şi studiul structurilor cuantice.

v    50 de articole ştiinţifice publicate in extenso (din care 12 in reviste cotate in sistemul american ISI) şi15 articole ştiinţifice publicate în forma scurtă.

 

 

              2. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE (CURSURI PREZENTATE)

 

v  Fizică I (Teoria Relativităţii Restrânse, Mecanică Analitică, Fizică Statistică şi Elemente de Termodinamică, Electromagnetism şi Optică electromagnetică) - Fac de Inginerie Aerospaţială, an II;

v  Fizică II (Mecanică cuantică, Elemente de teoria cuantică a radiaţiei, Fizica Solidului şi Fizica nucleară) - Fac. de inginerie Aerospaţială, an II;

v  Optica. Laseri - Fac de Inginerie Aerospatiala (conventia Bologna), an II;

v  Principii fizice pentru măsurători - Fac de Inginerie Aerospatiala (conventia Bologna), an II;

v  Fizica atmosferei - Fac de Inginerie Aerospatiala (conventia Bologna), an II.

v  Metode si tehnologii fizice in studiul mediului - Fac de Stiinte Aplicate (conv. Bologna), an III.

 

 

              3. DOMENII DE ACTIVITATE

 

v    Fizica plasmei - fenomene neliniare la interacţia electrod-plasmă;

v    Mecanică cuantică - structuri cuantice;

v    Fizica laserilor - interacţia radiatie-substanţă.

 

 

              4. CĂRŢI REPREZENTATIVE

 

1.   M. Cristea -Nelinearităţi în interacţia dintre electrozi şi plasma descărcării în vapori de mercur la presiune ridicată, Ed. Printech, ISBN 978-973-718-932-2, 102 pag, 2008

2.   M. Cristea - Introducere în fizica atmosferei, Ed. Printech, ISBN 978-973-718-932-5, 144 pag., 2008

3.   M. Cristea - Fizică generală, vol. II, Ed. Printech, ISBN 973-718-603-6, 254 pag, 2006.

4.   M. CristeaFizică generală, vol. I, Ed. Printech, ISBN 973-718-335-5, 295 pag, 2005.

5.   M. CristeaProbleme rezolvate de fizică, Ed. Printech, ISBN 973-652-953-3, 202 pag., 2004.

6.   M. CristeaFizica (II), Curs universitar, Ed. BREN, Bucureşti, ISBN 973-648-113-1, 208 pag., 2003, reeditată 2005.

7.   M. CristeaFizica (I), Curs universitar, Ed. BREN, Bucureşti, ISBN 973-648-005-4, 232 pag., 2002.

8.   Ecaterina C. Niculescu, M. Cristea Mecanică cuantică. Probleme rezolvate, Ed. MATRIX ROM, Bucureşti, ISBN 973-685-329-2, 204 pag., 2001.

9.   C. Ghizdeanu (coordonator), Ruxandra Atasiei, M. Cristea, Ecaterina Nenciu, Anca Popovici, I. Puică, Şt. Puşcă, Carmen Şchiopu – Culegere de probleme de Termodinamică, 2001, Ed. MATRIX ROM, Bucureşti, ISBN 973-685-306-3, 238 pag., 2001.

 

 

              5. ARTICOLE REPREZENTATIVE

 

              a) publicate in reviste cotate ISI:

1.   A. Radu, E. Niculescu, M. Cristea - Laser dressing effects on the energy spectra in different shaped quantum wells under an applied electric field - Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 10, nr. 10, 2555-2563, (2008) - ISSN: 1454-4164.

2.   M. CristeaTemporary thermal fluctuations on the cathode surface and their influence in switching of the cathode mode – Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 7, No. 5, 2435-2442, October (2005) – ISSN: 1454-4164 .

3.   M. CristeaOn the UV emission flux control for some Metal-Halide lamps - Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 7, No. 5, 2443-2450, October (2005) - ISSN: 1454-4164.

4.   M. Cristea, B. Lafitte, G. Zissis – Selective spectral lines excitation trough power supply in metal-halide lamps - a) Institute of Physics Conference Series, nr. 182, 273-274 (2004), ISSN: 0951-3248; b) Paper at 10th International Symposium on the Science and Technology of Light Sources, July 18-22 2004, Toulouse, France, ISBN: 978-075-03-1007-9, ISBN10: 0-7503-1007-3.

5.   S. Bosle, M. Aubes, M. CristeaAcoustic resonance in Metal-Halide lamps - a) Institute of Physics Conference Series, nr. 182, 35-40, (2004), ISSN: 0951-3248; b) Invited paper at 10th International Symposium on the Science and Technology of Light Sources, July 18-22 2004, Toulouse, France, ISBN: 978-075-03-1007-9, ISBN10: 0-7503-1007-3.

6.   M. Cristea, B. Lafitte – Adaptation du spectre d’une lampe aux halogenures metaliques destinee a la photopolymerisation (Metal-Halide lamp spectrum adaptation for photopolymerisation use) – Rev. Roum. de Chim. vol. 49, no. 8, 719-724 (2004) – ISSN: 0035-3930.

7.   M. Cristea, B. Lafitte – On the emitted spectrum changing in metal-halide lamps – Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 6, No. 1, 87-94, March (2004) - ISSN: 1454-4164.

8.   M. Cristea, G. Zissis – Thin barium layer formation and his influence on tungsten electrode arc attachment modes in HID lamps – Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 5, No.2, 511-520, June (2003) - ISSN: 1454-4164.

9.   M. Cristea, I. Iova, C. Cristescu, I. M. Popescu, J. J. Damelincourt – Modelling Nonlinear Coupling Between Plasma, Electrodes and Walls for High-pressure Hg Arc Discharge Lamps - Contributions to Plasma Physics, vol. 40, No. 05, 545-554, (2000) – ISSN: 0863-1042.

10. V. Popescu, A. Stepanescu, M. CristeaThermal Fluctuation Influence on the Resistive Noise in High-Tc Granular Superconductors – Modern Physics Letters B, 13, Nos. 22&23, 783-789 (1999) – ISSN: 0217-9849.

11. V. Popescu, Aurelia Stepanescu, E. Smeu, M. CristeaField dependence of electrical resistence noise in granular high-Tc superconductors – Physics Letters A, 259, 499–501 (1999) – ISSN: 0375-9601.

12. V. Popescu, A. Stepanescu, M. CristeaSimulation of Electric Resistence Noise Hysteresis in High-Tc Granular Superconductors under a Magnetic Field, Physica C, 273, 157-162 (1996) – ISSN: 0921-4534.

 

              b) publicate în reviste din ţară recunoscute C.N.C.S.I.S.

1.     Ecaterina C. Niculescu, Liliana Burileanu, Mihail Cristea - Binding energy of a hydrogenic donor in a GaAs quantum-well wire under an intense laser field radiation, UPB Sci. Bul, Series A, vol. 69, nr. 4, 81-88, (2007), ISSN: 1223-7027.

2.     N.A.Harabor, J.B.Rouffet, G.Zissis, M.Cristea - Modeling dynamic viscosity of Ar plasma in a two temperature regime - Physics AUC, vol. 15(part II), 38-42, (2005), ISSN: 1223-6039.

3.     N.A. Hărăbor, M. Cristea, G. Zissis - Electric conductivity computation for a two temperatures argon plasma - Physics AUC, vol. 16(part I), 74-78, (2006), ISSN: 1223-6039.

4.     M. CristeaHID lamp diffuse cathode model - Romanian Reports in Physics, 57, no. 2, 211-221 (2005), ISSN: 1221-1451.

5.     M. CristeaOn the diffusion error in the solving attempt of Poisson-Laplace equations – Romanian Reports in Physics, 57, No.1, (2005), ISSN: 1221-1451.

6.     M. CristeaCathode emissive layer vaporization in high-pressure discharge lamps - U. P. B. Sci. Bull. Series A, 66, No. 1, (2004), ISSN: 1223-7027.

7.     M. CristeaDeviation from thermal equilibrium in mercury lamps - U. P. B. Sci. Bull. Series A, 64, No. 3, 53-60, (2002), ISSN: 1223-7027.

8.     M. Cristea, E. Niculescu – Waves-length selection and control mode for quantum well lasers - U. P. B. Sci. Bull. Series A, 64, No. 1, 39-46, (2002), ISSN: 1223-7027.

9.     M. CristeaElastic collisions in high-pressure mercury lamps - U. P. B. Sci. Bull. Series A, 63, No. 4, 43-48, (2001), ISSN: 1223-7027.

10. M. Cristea, I. Iova – Global descriptions of high-pressure mercury lamps – Romanian Reports in Physics, 53, nos. 1-2, 37-46 (2001), ISSN: 1221-1451.

11. E. Niculescu, M. Cristea - Effects on the magnetic fields on the impurity states in a cylindrical GaAs quantum-well wires - U. P. B. Sci. Bull. Series A, 62, No. 4, 59-66, (2000), ISSN: 1223-7027.

12. M. Cristea Modeling of the convective movements field in a vertical functioning mercury lamps U. P. B. Sci. Bull. Series A, 62, nr. 2, 65-73, (2000), ISSN: 1223-7027.

13. M. Cristea, I. Iova, I. M. Popescu, Gh. Ilie, J. J. Damelincourt – Energetic Balance in the Positive Column of a High-pressure Mercury Arc Discharge - Scientific Annals of “Univ. Alex. I. Cuza” – Plasma Phys. and Spectroscopy, vol. XLVI, 31-33 (2000), ISSN: 1453-0759.

14. M. Cristea, I. Iova, Gh. Ilie – Numerical Model for Diffuse Mode Operation of the Cathode in High-pressure Discharge - Scientific Annals of “Univ. Alex. I. Cuza” – Plasma Phys. and Spectroscopy, vol. XLVI, 27-30 (2000), ISSN: 1453-0759.

15. M. Cristea – Calculation of the neutral atom density in High-pressure Hg Lamp using Boundary Condition Method - Sci. Bull. of UPB A: Appl. Math. and Phys.,61, nr. 3-4, 117-123, (1999), ISSN: 1223-7027.

16. Ecaterina C. Niculescu, M. CristeaEffect of the band nonparabolicity on the spectrum of shallow donors in GaAs spherical quantum dot – Sci. Bull. of UPB A: Appl. Math. and Phys., 61, nr. 1-2, 213-218, (1999), ISSN: 1223-7027.

17. Ecaterina C. Niculescu, M. CristeaElectronic levels in spherical quantum dots with finitely high parabolic confining potential – Sci. Bull. of UPB A: Appl. Math. and Phys.,61, nr. 1-2, 169-176 (1999), ISSN: 1223-7027.

18. M. Cristea, I. Iova, I. M. Popescu – Hot-spot Dimension and Cathode Temperature Distribution in High-pressure Mercury Arc Discharge - Romanian Reports in Physics, 50, No. 10, 785-795, (1998), ISSN: 1221-1451.

 

              c) publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN)

1.   M. Cristea, B. Lafite, G. Zissis – On the UV emission flux control for some Metal-Halide lamps – 17th ESCAMPIG (Europhysics Conference on Atomic&Molecular Physics of Ionized Gases), September 1-5, 2004, Constanţa, România. Conference Proceedings 133-134 (2004), .

2.   M. CristeaTemporary thermal fluctuations on the cathode surface and their influence in switching of the cathode mode functioning - 17th ESCAMPIG (Europhysics Conference on Atomic&Molecular Physics of Ionized Gases), September 1-5, 2004, Constanţa, România. Conference Proceedings 131-132 (2004).

3.   M. CristeaCathode electrons energetic flux and his influence on the Nottingham effect – Proc. 5th General Conference of the Balkan Physical Union, pp. 1113-1116, 25-29 August 2003, Vrnjacka Banja, Serbia and Montenegro.

4.   M. Cristea, G. Zissis – Analysis of the ionic energetic flux density transported at the high-pressure lamp cathodes – Proc. 5th General Conference of the Balkan Physical Union, pp. 1109-1112, 25-29 August 2003, Vrnjacka Banja, Serbia and Montenegro.

5.   M. Cristea, G. Zissis - 3D modelling for HID lamp cathodes, Proceedings ICOPS, pp. 302, 2-5 June, 2003, Jeju, South-Korea, ISSN: 0730-9244; INSPEC Accession Number: 7797007.

6.   M. Cristea, G. Zissis - Behaviour of the cathode active surface temperature in the steady-state diffuse mode of HID lamps, Proceedings of ICPIG – 26, vol. 4, pp. 79-80, July 15-20, 2003, Greifswald, Germany.

7.   M. CristeaDeparture from thermal equilibrium in the contraction region of high-pressure Hg arcs – The 4th General Conference of the Balkan Physical Union, 22-26 Aug., 2000, Veliko-Turnovo, Bulgaria (publictă în Balkan Physics Letters).

8.   M. Cristea, Alina Cristea - Numerical solutions for selected partial differential equations in mathematical physics – The 4th General Conf. of the Balkan Phys. Union, 22-26 Aug., 2000, Veliko-Turnovo, Bulgaria (publictă în Bulgarian Journal of Physics, vol. 27, no. 3, 70-73 (2000)).

9.   M. CristeaStudy of the External Parameters Influence on the Channel Discharge Radius in Hg Lamps, 20th Summer School and International Symposium in the Physics of Ionized Gases (20th SPIG), September 4-September 8, 2000, Zlatibor, Yugoslavia, “Contributed Papers”, p.409-412 (2000).

10.     E. Niculescu, Edit Lengyel, M. Cristea – Electric field effects on the electronic states in a GaAs spherical quantum dot – The 6th Symposium of Optoelectronics SIOEL’99, September 22-24, (1999), Bucharest, Romania - Proceedings of SPIE, 4068, 104-110 (2000), ISBN: 0-8194-3705-0.

11.     E. Niculescu, M. Cristea – Energy levels in a finite parabolic quantum dot under applied electric fields - International Semiconductor Conference, 22nd Edition, October 5-9, Sinaia, Romania CAS’99 Proceedings, vol. I, 335-338, (1999), ISBN: 0-7803-5139-8, INSPEC Accesion Number: 6529529.

12.     E. Niculescu, M. CristeaBinding energy of hydrogenic impurity in finite parabolic quantum dot – International Semiconductor Conference, 22nd Edition, October 5-9, Sinaia, Romania, CAS’99 Proceedings, vol. I, 339-342, (1999), ISBN: 0-7803-5139-8, INSPEC Acces Number: 6529530.

13.     M. Cristea, C.P. Cristescu, I. Iova, J. J. Damelincourt – Dependence of the temperature profile exponent on the distance in the cathode neighbourhood for high- pressure Hg lamps – XXIV ICPIG – International Conference on Phenomena in Ionized Gasses, Warsaw, July 12-16, (1999), Proceedings Contributed Papers, vol.II, p.189-190 (1999), ISD Number: BR27P.

14.     M. Cristea, I. Iova, C. Cristescu, J. J. Damelincourt – About Cathode Spot Mobility in High-pressure Hg Lamps, 19th Summer School and International Symposium in the Physics of Ionized Gases (19th SPIG), August 31-September 4, 1998, Zlatibor, Yugoslavia, “Contributed Papers”, p.525-528 (1998).

15.     I. Iova, Gh. Ilie, M. Băzăvan, C. Biloiu, I. Gruia, I. Chera, M. Cristea, T. Constantinescu – Study of the competitive processes in a non isothermal plasma by deconvolution of low intensity spectral lines – Proceedings of SPIE, vol. 3405, 524–532 (1998), ISBN: 0-8194-2854-4.

16.     E. Niculescu, G. Cone, M. Cristea Screening Corrections Effect on a Donor in Quantum Well, Proceedings Supplement of Balkan Physics Letters, 2, 254-257 (1994).

 

 

              6. TEME DE CERCETARE ABORDATE ÎN PREZENT

 

v    Studiul interacţiilor electrozi-plasmă în lămpile cu descărcare electrică în vapori ai halogenurilor metalice;

v    Modelarea zonei catodice din lămpile cu descărcare în plasmă la presiune înaltă;

v    Modelarea plasmelor descărcărilor electrice la presiuni ridicate.

 

 

              INFORMAŢII PENTRU STUDENŢI

 

e-mail: mcristea@physics.pub.ro

birou: Departamentul de Fizică, sala BN 137.